Voimajohtolinjan betonipylväiden säilyttäminen Ksnk:n kaupunginosassa Kouvolassa

Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt hakea entisestä voimalinjasta jäljellä oleville neljälle betonipylväälle purkulupaa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että entisen voimalinjan jäljellä olevat betonipylväät (4 kpl) tulee säilyttää teollisena perintönä ja osana Kouvolan kaupungin, Kuusankosken kaupungin-osan identiteettiä!

Veistoksellinen neljän pylvään rivistö on olennainen osa paikkakunnan ja myös valtakunnan teollisuushistoriaa. Pylväät ovat rakennustekniikaltaan ainutlaatuiset maailmassa. Ne ovat merkkejä kuusankoskelaisesta Kymin Oy:n 1940-luvun lopun betonirakennussuunnittelusta ja osaamisesta. Voimalinja oli osa silloista valtakunnan sähköverkkoa, jossa sähköä siirrettiin Kymin Oy:lle tai valtakunnan verkkoon päin, tarpeen ja tilanteen mukaan.

Kuntotutkimusselostuksesta ilmenee, että pylväät ovat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa. Turvallisuuden takaamiseksi tarvittavat korjaustoimenpiteet ovat pieniä ja uskomme myös, että korjaustoimenpiteet voidaan suorittaa niin, että pylväiden muoto ei oleellisesti muutu. Maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:n mukaan ”purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä.” Pylväät eivät myöskään sijaitse voimassa olevan asemakaavan mukaisella asuinrakentamiseen varatuilla tonttialueilla, eivätkä näin ollen ole uudis- tai täydennysrakentamisen esteenä.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2015 teemana on ”Teollinen ja tekniikan perintö”. Me allekirjoittaneet toivomme, että kaupungin päättäjät arvostaisivat seutukunnan omaa vahvaa perinnettä ja säilyttäisivät sen myös jälkipolville. Kouvolan kaupunki voisi tehdä teemavuoteen liittyen arvokkaan päätöksen säilyttämällä pylväät.


Kuusankoski-Seura ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Pitäisikö taksi- ja apteekkilupien määrän rajoittamisesta luopua?