Ympärileikkaukset eivät kuulu suomalaiseen kulttuuriin

Tämä adressi toimitetaan sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle.

***

Ympärileikkaukset eivät kuulu suomalaiseen kulttuuriin

Suomen Sisu katsoo, että ehdotettu poikien ympärileikkaukset ei-lääketieteellisin perustein salliva lakiehdotus on vakavasti ristiriitainen länsimaisen oikeuskäsityksen ja perustuslain turvaaman henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden kanssa. Suomen Sisun mielestä uskonnonvapauteen vetoamalla ei voida perustella puolustuskyvyttömään ja toimenpiteen merkitystä ymmärtämättömään lapsen kohdistuvaa kirurgista kajoamista.

Ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia ei myöskään tule suorittaa julkisessa terveydenhuollossa, koska julkisella terveydenhuollolla on jo nyt merkittäviä kustannus- ja priorisointipaineita. Ei-lääketieteellisten ympärileikkausten palveluntuotantovelvoitteen sysääminen julkisen terveydenhuollon harteille jouduttaisi ennestään julkisen palveluntuotannon kriisiytymistä ja johtaisi epäyhdenvertaiseen resurssijakoon perustella, jota voidaan pitää julkisen terveydenhuoltojärjestelmän tehtävän kannalta täysin epärelevanttina. Kun vielä huomioidaan, että kyseessä on olennaisilta osin lapseen kohdistuva pahoinpitely, ei menettelyä voida pitää millään perusteella sen paremmin kannatettavana kuin hyväksyttävänäkään.

Poikien tai tyttöjen ympärileikkaukset eivät perinteisesti kuulu suomalaiseen kulttuuriin, eikä ole mitään syytä hyväksyä niitä Suomen lainsäädännössä. Uskonnolliseen yhteisöön jäseneksi ottamisen rituaali voidaan hoitaa myös sellaisella tavalla, joka ei loukkaa lapsen ruumiillista ja seksuaalista koskemattomuutta. Vastakkain ovat uskonnollisen yhteisön vaatimus, että pieni lapsi on loppuiäkseen merkittävä yhteisön jäseneksi, ja toisaalta lapsen perustavanlaatuiset ihmisoikeudet ruumiilliseen koskemattomuuteen ja uskonvapauteen, joka sisältää myös oikeuden olla kuulumatta uskonnolliseen yhteisöön. Suomalaisen yhteiskunnan on asettauduttava puolustamaan haavoittuvassa asemassa olevan pienen lapsen ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia.

Rituaalisessa tarkoituksessa suoritettu sukuelinten silpominen on peruuttamaton teko, jota ei saada tekemättömäksi, vaikka henkilö täysi-ikäiseksi tultuaan haluaisi erota kyseisestä uskonnollisesta yhteisöstä. Toisaalta jokaisella täysi-ikäisellä miehellä on mahdollisuus teettää yksityisellä lääkärillä ympärileikkaus niin halutessaan.

Suomen Sisu toteaa, että lakiehdotus edustaa epäterveen positiivisen erityiskohtelun äärimmäistä kulminaatiota ja osoittaa halveksuntaa koko länsimaista kulttuuriperintöä kohtaan, sekä ilmentää erittäin huolestuttavalla tavalla alistumistaipumusta. Minkään ryhmän positiivista erityiskohtelua ei voida oikeusvaltiossa ulottaa sellaisiin mittasuhteisiin, että dekriminalisaatiolla sallitaan loukata lastensa ruumiillista koskemattomuutta ja uskonnonvapautta - etenkään julkisen palvelujärjestelmän tuella.

Edellä esitetyin perustein Suomen Sisu katsoo lakiehdotuksen olevan Suomen perusoikeusjärjestelmän kanssa vakavassa ristiriidassa ja että lainsäädäntöhankkeesta tämän takia tulisi luopua.

***

Johannes Nieminen, Suomen Sisu ry    Ota yhteyttä adressin tekijään