Maskipakko pois pienten lasten kanssa työskenteleviltä

Maskipakko pois pienten lasten kanssa työskenteleviltä

 

Kohdistamme vetoomuksen kaikille Suomen varhaiskasvattajille, neuvoloiden työntekijöille sekä muille pienten lasten kanssa työskenteleville.

Olemme äärimmäisen huolestununeita lasten turvallisen kehityksen ja henkisen hyvinvoinnin vaarantumisesta, mikä on seurauksena maskeihin ja etäisyyksiin liittyvistä koronarajoituksista ja -suosituksista.

Erityisesti tahdomme nostaa esiin maskien kielteiset vaikutukset lasten kehitykseen.

Lasten tunnekehityksen ja puheen oppimisen kannalta on aivan äärettömän tärkeää, että lapset näkevät kasvot kokonaisuudessaan, suun liikkeet ovat ratkaiseva tekijä puhumaan oppimisessa. Pienet lapset eivät myöskään kykene riittävän hyvin tunnistamaan maskikasvoista hoitajaa, saatika tulkitsemaan hänen tunnetilojaan, tämä aiheuttaa suurta turvattomuuden tunnetta. Kuten meistä jokainen hyvin tietää, lapsen varhaiset vuodet ovat kehityksen kannalta ne kaikkein tärkeimmät. Varhaislapsuudessa syntyneet tunne-elämän vauriot, perusturvallisuuden tunteen vaurioista lähtien, ja kehitysviivästymät aiheuttavat monissa tapauksissa peruuttamatonta vahinkoa sekä paljon inhimillistä kärsimystä.

Tällaisten vahinkojen aiheuttaminen on lasten kaltoinkohtelua. Oletteko te, rajoituksia laativat sekä rajoitusten täytäntöönpanosta vastaavat tahot, tulleet tätä yhtään ajatelleeksi, kaiken panikoinnin keskellä?

Hyvin suuri osa lapsista viettää valitettavasti isomman osan hereilläoloajastaan varhaiskasvattajien kuin oman perheensä kanssa. Tästä syystä päiväkodissa tapahtuvien asioiden merkitys lapsen kehitykselle on valtava. Siksi emme voi kyllin korostaa, että maskinkäytön vaikutuksia on tarkasteltava vain ja ainoastaan lasten näkökulmasta. Lapsia vartenhan varhaiskasvattajat ja neuvolan terveydenhoitajat töitään tekevät, eivät itsensä tai lasten vanhempien vuoksi. Aikuisten omiin pelkoihin pohjautuvat ajatukset eivät saa ohjata päätöksentekoa lastemme kehityksen ja hyvinvoinnin kustannuksella.

Toivoisimme, että varhaiskasvatusyksiköissä käytäisiin asiasta keskustelua. Pyydän teitä tutustumaan tieteelliseen tutkimusaineistoon koskien maskien tehokkuutta estämään taudinaiheuttajien leviämistä. Tutkimuksissa osoitetut hyödyt ovat varsin vähäisiä, tämän ovat julkisesti todenneet myös monet johtavat asiantuntijat. Lapsuutta ei takaisin saa, eikä uutta tilaisuutta luoda hyvän kehityksen pohjaa. Erilaisten taudinaiheuttajien keskellä olemme aina eläneet, eikä pöpöjen kanssa eläminen valitettavasti tule tähänkään loppumaan.

Muistattehan myös, että Suomessa ei tällä hetkellä ole voimassaolevaa lakia, jonka perusteella maskeja olisi kenenkään pakko käyttää, eli mikään laki ei estä jokaista kuuntelemasta järkeään ja omaatuntoaan tässä asiassa.

 

Yle uutisoi hiljattain korona-ajan rajoitusten ja maskinkäytön vahingollisesta vaikutuksesta pienten lasten kehitykseen.

Linkki uutiseen on tässä:

 

Lisäksi liitän loppuun muutaman siteerauksen. Otteet ovat kopioitu oikeusasiamiehelle 27.1.2021 lähetetystä kanteesta. Kantelu koski lasten maskittamista ja sen tekijänä on Merit Enckell, Tekniikan tohtori, DI, tutkija.

Kantelu on luettavissa tämän linkin takaa:

https://koronarealistit.com/wp-content/uploads/2021/01/Kantelu_oikeusasiamiehelle_27012021-1.pdf

Pyydämme kaikkia tutustumaan kanteluun myös kokonaisuudessaan.

 

"Jo se, että opettajat ja henkilökunta pitävät maskia, on lääketieteen vastaista. Kasvojen näkeminen on tärkeä henkisen hyvinvoinnin ja eheän psyykkisen kehityksen kannalta kasvaville lapsille. Maskit lisäävät yhteydettömyyttä, turvattomuutta ja sen myötä kielteisiä tunteita. Maskit vaikuttavat empatiakykyyn, tunteiden ilmaisemiseen ja tulkitsemiseen, kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoihin, yhteishenkeen, luottamuksen tunteeseen ja moneen muuhun psyykkiseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen liittyvään asiaan."

"Maahanmuuttajalasten kieltenoppiminen tai suomalaisten lasten vieraiden kielten
oppiminen vaikeutuu, jos opettaja käyttää maskia. Opettajan suun asennot ja huulten
liikkeet ovat äärimmäisen tärkeässä osassa kielenoppimisessa.
Kommunikointi myös erityislasten ja heikkokuuloisten kanssa vaikeutuu."

 

Psykologian maisteri Riitta Laiho:

Maski ei ole osa normaalia ihmisen olemukseen ja toimintaan liittyvää. Ihmisen kasvoille ei kuulu sitä verhoava peite, joka estää ilmeiden, tunteiden ja verbaalisen viestinnän sujuvan havaitsemisen. Kasvojen peittäminen aiheuttaa vierauden ja outouden tunnetta, joka puolestaan on omiaan luomaan pelkoa, epävarmuutta ja turvattomuutta, josta vähintäänkin herkimmät, heikommassa asemassa olevat sekä erityislapset kärsivät. Pidän maskia terveen, luonnollisen ja turvallisen vuorovaikutuksen esteenä sen luodessa muurin lapsen ja aikuisen välille. Maskin käyttö korostaa tarpeettomasti koronapandemiaa lasten arjessa, jonka vallitsevasta tilanteesta huolimatta ja suotuisan kehityksen ja turvallisuuden näkökulmasta, tulisi jatkua mahdollisimman normaalina.

Myös vauvojen psyykkisestä kehityksestä tiedetään kuinka tärkeää vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen muodostumiselle katse ja kasvot ilmeineen ovat. Kasvojen merkitys kommunikoinnissa jatkuu koko ihmiselämän, lasten, nuorten, aikuisten kohdalla. Aivan kuten moni muukin asia varhaisesta kehityksestä kulkee osana meitä läpi elämän. Tiedetään niin ikään, että kommunikoinnista suurempi osa muodostuu elekielestä (n. 60 %, kasvot, keho, kädet jne.) kuin itse puheesta (n. 40 %).

Maskin käyttö lapsilla, nuorilla ja heidän kanssaan työskentelevillä tulisi lopettaa, koska sen koronatautia ehkäisevät vaikutukset ovat kiistatta olemattomat, mutta maskisuosituksen mukanaan tuomat lieveilmiöt psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta haitalliset.

 

Liia Ida Nordström, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti:

Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa. Mitä pienempi lapsi, sitä tärkeämpi on vuorovaikutuksessa kehon kieli, ilmeet ja eleet. Avainasemassa ovat kasvojen ilmeet. Lasten ja nuorten on saatava kehittyä vuorovaikutuksessa, jossa he näkevät toisten henkilöiden ilmeet ja eleet. Sen estymisellä on kauaskantoiset vaikutukset lasten ja nuorten kehitykseen ja mielenterveyteen.

Myös lapsen kanssa vuorovaikutuksessa olevilla aikuisilla ei saisi olla maskeja. Vuorovaikutus maskilla peitetyn aikuisen kanssa haittaa lapsen kehitystä. Aikuisen kasvot ovat lapsen peili, josta lapsi oppii tunnistamaan itsensä. Lapsi saa palautetta omista tunteista ja toiminnasta lukemalla sen aikuisen kasvoilta, jolla on tärkeä tehtävä lapsen minäkuvan kehittymisessä."

 

 

Viisautta päätöstentekoon toivovat

 

Mette Jalomäki, päiväkoti-ikäisen lapsen äiti

 

Antti Kiramo, kahden lapsen isä

Monica Söderholm, isoäiti

Merja Vaununmaa, isoäiti

Katja Raunio, äiti

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mette Jalomäki voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…