Ljudmila Markianovan karkotuspäätös purettava

Ota yhteyttä adressin tekijään

Ljudmila Markianovalle on myönnetty oleskeluoikeus

2017-12-23 07:23:22

Hyvät adressin allekirjoittaneet, Ljudmila Markianovan omaisilta saadun tiedon mukaan hänelle on myönnetty oleskeluoikeus Suomessa. Kiitos teille kaikille tuestanne ja hyvää joulua!


Johanna Laakso

Kiitokset

2016-02-23 07:49:37

Hyvät "Ljudmila Markianovan karkotuspäätös purettava" -adressin allekirjoittajat, tässä vielä tiivistelmä saatesanoista, jotka lausuttiin adressia luovutettaessa.

1. Ennen kaikkea kysymys on yleisistä ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat kaikille. Karkotus olisi epäinhimillinen teko ketä hyvänsä tällaisessa tilanteessa olevaa ihmistä kohtaan.

2. Olemme lähteneet ajamaan tätä asiaa, koska tuntemamme ja arvostamamme ihmisen kohtalo järkytti meitä henkilökohtaisesti. Tämä adressi lähti liikkeelle Ljudmila Markianovan kollegojen ja ystävien yksityisenä, epäpoliittisena huolen ilmauksena, johon liittyi joukko karjalaisseurojen edustajia, karjalan kielen harrastajia ja tutkijoita sekä muita huolestuneita kansalaisia.

3. Demokraattisen valtion viranomaiset ja riippumaton oikeuslaitos tietenkin tekevät päätöksensä yleisten ja kaikkia koskevien lakien ja periaatteiden pohjalta. Kysymys ei voi olla siitä, että erityisen ansioituneelle ihmiselle ansioidensa perusteella pitäisi myöntää erikoiskohtelu. Tämä tapaus liittyy kuitenkin laajempaan kysymykseen karjalan kielen asemasta ja merkityksestä Suomessa ja Suomelle. Karkottamalla karjalan kielen kehittäjän, joka elämäntyöllään on tehnyt suuria palveluksia myös Suomen karjalankieliselle yhteisölle samoin kuin suomalaisen kulttuurin kansainvälisille suhteille, viranomaiset antaisivat signaalin myös siitä, miten vähän virallinen Suomi arvostaa karjalan kieltä ja sitä puhuvien oikeutta äidinkieleensä.

Nämä saatesanat julkaistaneen myös Karjalan Sivistysseuran verkkosivuilla (http://karjalansivistysseura.fi/). Kannattaa seurata tätä sivustoa tai Karjalan Sivistysseuran Facebook-sivua (https://www.facebook.com/karjalansivistysseura/ ).

Ennen kaikkea, hyvät allekirjoittajat: edellisessä tiedotteessa unohdin kiittää teitä kaikkia tuestanne. Adressin todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat niukat, eikä Ihmisoikeusliitto voi suoranaisesti lähteä ajamaan yhden ainoan tapauksen asiaa, mutta se meidän annettiin ymmärtää, että adressin pohjalta voidaan vähintäänkin käynnistää yleisempi keskustelu karjalan kielen puhujien ihmisoikeuksista Suomessa sekä kielellisistä ihmisoikeuksista etenkin vanhusten ja muistisairaiden hoidossa. Ljudmila Markianovan omaisille voimme vain toivottaa sisua ja menestystä taistelussa, jota he jatkavat oikeusteitse.

Haluaisin kuitenkin välittää adressin allekirjoittajille myös Ljudmila Markianovan tyttären kauniit sanat. Ne on osoitettu adressityöryhmälle, mutta kiitos kuuluu kaikille allekirjoittajille.

"Keräsi yli 5000 nimeä! Olen niin kiitollinen tästä kaikesta tuesta! Olkoon lopullinen ratkaisu mikä tahansa, niin se, että ihmiset ottivat osaa niin laajasti, lämmittää sydäntäni ja kertoo konkreettisesti siitä, että maailma on täynnä hyviä ihmisiä ja heissä on voimaa. Olen ollut alusta asti varma siitä, etten tee vääryyttä siinä, että haluan äitini asuvan kanssamme, mutta se, etten ole yksin ja äidillä onkin niin paljon ystäviä maailmalla, on suorastaan mahtavaa!
Kiitos sinulle ja välitä suuret kiitokset kaikille tämän tempauksen järjestäjille!"


Johanna Laakso

Adressi luovutettu Ihmisoikeusliiton puheenjohtajalle

2016-02-22 14:11:36

Hyvät allekirjoittajat,

Ljudmila Markianovan karkotuspäätöstä koskeva adressi on tänään luovutettu Ihmisoikeusliiton puheenjohtajalle Reetta Toivaselle, toimitettavaksi edelleen maahanmuutosta päättävien poliittisten tahojen tietoon. (Ihmisoikeusliitto on maahanmuuttoviraston neuvottelukunnan jäsenorganisaatio.)

Seuraavassa adressin saatekirjelmä:

***

Arvoisa Suomen Ihmisoikeusliiton puheenjohtaja Reetta Toivanen,  

pyydämme Teitä ottamaan vastaan Ljudmila Markianovan oleskelulupaa koskevan kansalaisadressin ja toimittamaan sen tiedoksi maahanmuuttoviraston neuvottelukunnalle.  

Kansalaisadressi lähti liikkeelle siitä spontaanista järkytyksestä, jonka karjalan kielen tutkijoissa herätti Helsingin Sanomissa 14.2.2016 ilmestynyt uutinen professori emerita Ljudmila Markianovan karkotuspäätöksestä. Jotkut meistä ovat tunteneet professori Markianovan henkilökohtaisesti jo vuosikymmenten ajan, ja kaikki tunnemme hänen elämäntyönsä aunuksen- eli livvinkarjalan tutkijana, kirjakielen kehittäjänä ja kääntäjänä.  

Ljudmila Markianova on työllään antanut korvaamattoman arvokkaan panoksen myös Suomen karjalankieliselle yhteisölle. Lisäksi hän on kääntämällä suomalaista kirjallisuutta karjalaksi edistänyt kulttuuriyhteistyötä rajojen yli ja tehnyt suomalaista kulttuuria tunnetuksi. Tiiviiden ammatillisten suhteiden lisäksi Ljudmila Markianovalla on perhetaustansa kautta läheiset henkilökohtaiset suhteet Suomeen, missä kaikki hänen lähimmät omaisensa ovat jo pitkään eläneet.  

Mielestämme on epäinhimillistä, että muistisairas, jatkuvaa huolenpitoa tarvitseva ihminen saatetaan tilanteeseen, jossa hänellä ei ole mahdollisuutta saada asianmukaista hoitoa. Mutta meitä myös surettaa ja hävettää, että virallinen Suomi, joka vasta äskettäin on alkanut herätä tunnustamaan karjalan kielen uhanalaisen aseman, ei pysty kunnioittamaan livvinkarjalan kirjakielen kehittäjän elämäntyötä sallimalla hänelle ihmisarvoisen vanhuuden tyttärensä perheessä.  

Vetoomuksemme on yksittäisten huolestuneiden kansalaisten, ystävien ja kollegojen epäpoliittinen mielenilmaus. Aluksi kokosimme avoimen kirjeen, jonka allekirjoitti ryhmä karjalan kielen asiantuntijoita ja suomalaisten karjalaisseurojen edustajia (http://www.karjalansivistysseura.fi/arkisto/vetoomus-ljudmila-markianovan-karkotuspaatoksen-purkamiseksi/). Kun kävi ilmi, että huoleemme yhtyivät monet muutkin tutkijakollegat sekä karjalan kielen ystävät ja harrastajat, perustimme verkkoadressin, jonka allekirjoitti viikon kuluessa yli viisituhatta ihmistä, joukossa lukuisia ulkosuomalaisia sekä suomalais-ugrilaisten kielten tutkijoita kaikkialta maailmasta.  

Olemme tietoisia siitä, että maamme viranomaiset ja riippumaton oikeuslaitos eivät tee päätöksiä kansalaismielipiteen perusteella. Siitä huolimatta pyydämme kaikkien adressin allekirjoittaneiden nimissä Suomen viranomaisia käyttämään harkintavaltaansa ja perumaan karkotuspäätöksensä sekä antamaan arvostetulle karjalan kielen asiantuntijalle, professori Ljudmila Markianovalle pikaisesti pysyvän oleskeluluvan.  

Adressityöryhmä:
Ari Burtsoff, Tverin karjalaisten ystävien puheenjohtaja
Heini Karjalainen, tutkija, Oulun yliopisto
Johanna Laakso, suomalais-ugrilaisten kielten professori, Wienin yliopisto
Eeva-Kaisa Linna, Karjalan Sivistysseuran puheenjohtaja
Kai Peksujeff, Karjalan Sivistysseuran hallituksen jäsen
Anneli Sarhimaa, Pohjois-Euroopan ja Baltian kielten ja kulttuurien professori, Mainzin yliopisto
Marja Torikka, tutkija, Karjalan kielen sanakirjan toimitus


Johanna LaaksoJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.