Uusimmat adressit

Pitkäkatu 25:n kulttuurimiljöö kuuluu kaupunkilaisille

Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei Pitkäkatu 25:n tontille sallita täydennysrakentamista, vaan että tontin nykyinen rakentamiskielto pidetään voimassa.Nykyinen suunnitelma tulisi merkittävästi muuttamaan koko alueen ilmettä sekä käyttötarkoitusta. Alueen maisemallinen yhteys Mäki-Matin perhepuiston ja Harjun suuntaan katkeaa ja tontille ominaiset maastonmuodot katoavat uudisrakennusten alle. Alueen kehittämisessä sekä toteutuksessa tulisi huomioida ensisijaisesti alueen kulttuurihistoriallinen

336 Luotu: 29.01.2023 Tilastot

Kiimasuon metsätien lammen puolesta - louhinta- ja murskaustoiminta estettävä

  Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Nakkilan kunnalta lupaa louhinta- ja murskaustoiminnan aloittamiseksi 20 vuodeksi Nakkilan Kiimasuon metsätien varrella olevan kirkasvetisen lammen alueella. (Linkki Nakkilan nettisivujen kuulutukseen: KUULUTUS Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamista, kiven louhintaa ja murskaus­ta varten)   Vaadimme Nakkilan kuntaa hylkäämään hakemuksen.   Lampi ja sen välitön ympäristö tulee säilyttää virkistysalueena, joksi se on viimeisten

318 Luotu: 25.01.2023 Tilastot

Pakotettuna Ukrainan rintamalle - estä isän ja tyttären pakkopalautus Venäjälle

SISÄMINISTERILLE Me allekirjoittaneet pyydämme, että Suomesta turvaa hakeneet isä ja 14-vuotias tytär välttävät pakkopalautuksen Venäjälle. Isä on entinen upseeri ja he kuuluvat etniseen vähemmistöön, tadzikkeihin. Isä on saanut palvelukseenastumismääräyksen taistelemaan Venäjän armeijassa Ukrainaa vastaan. Vaara joutua tekemään sotarikoksia on todellinen. Tytär osaa hyvin suomea ja käy täällä koulua. Tytöllä on ystäviä ja hän on täällä turvassa. Venäjällä hän jäisi yksin, kun isä lähetettäisiin

484 Luotu: 25.01.2023 Tilastot

Hakkuut Aalistunturin kansallispuistoaloitteen alueella keskeytettävä

Scroll for english and swedish Me allekirjoittaneet toivomme Metsähallituksen keskeyttävän hakkuut Aalistunturin kansallispuistoksi kaavaillulla alueella kansallispuistoaloitteen käsittelyn ajaksi. Tunturin alueella oleville hakkuille ei ole järkeviä perusteluja.  Aalistunturin alueella elää uhanalaisia luontotyyppejä ja siellä on monimuotoisuudeltaan selkeästi arvokkaita luontokohteita sekä niiden väliin jääviä talousmetsäalueita, jotka toimivat ekologisina käytävinä. Metsähallituksen toteutta

3689 Luotu: 25.01.2023 Tilastot

Lakialoite lemmikkikissojen kiinnipidosta lisäämiseen järjestyslakiin

Lakialoite lemmikkikissojen irtipidosta lisäämiseen järjestyslakiin   Vapaana ulkoileva lemmikkikissa luo tarpeettoman suuren haitan lukuisille luonnoneläimille kuten linnuille, oraville ja jäniksille. Vaarana on myös kissan lisääntyminen hallitsemattomasti ulkoilutilanteessa ja se voi johtaa moniin ongelmiin luonnon kanssa - jopa paikalliseen ekokatastrofiin. Villiintyessään kissasta tulee haitallinen vieraslaji. Lintujen pesimäaikaan vapaana ulkoileva lemmikkikissa voi saada aikaan valtavan ha

104 Luotu: 24.01.2023 Tilastot

Oulun Maunonkadun kauppaoppilaitos tulee säilyttää

Vastustamme Oulun kaupunginhallituksen 16.1.2023 hyväksymää asemakaavaehdotusta, joka sallii Maunonkadun vanhan kauppaoppilaitoksen purkamisen.  Me allekirjoittaneet vaadimme, että Oulun kaupunginvaltuuston 6.2.2023 kokouksessa palautetaan Maunonkadun asemakaavan ja tonttijaon muutos (564-2274) valmisteluun viranomaisten suositusten mukaan. Kaupungin tulee vaatia rakennuksen omistajaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:tä selvittämään asumisen lisäksi muita käyttömahdollisuuksia tai täydennysrakenta

423 Luotu: 24.01.2023 Tilastot

EI Battery 3 Finland OY:n kaivoshankkeille

Tämän kannanoton allekirjoittajana haluan, että nykyisen kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön puitteissa, Battery 3 Finland Oy:n suunnitelmaa aloittaa malminetsintä alueilla Parikkala, Savonlinna, Rautjärvi, Ruokolahti (VA2022:0083) ja Savonlinna, Sulkava, Puumala, Ruokolahti (VA2022:0081), Kitee ja Tohmajärvi (VA2022:0080) ei tule sallia. Turvallisuus -ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella hyväksynyt varausilmoitukset 18.1.2023 ja varaaja otaksuu alueilla aiemmin te

1191 Luotu: 23.01.2023 Tilastot

Paloheinä Torpparinmäki kerrostalohankkeen puolesta

Kannatamme suunnitteilla olevaa muutaman pienkerrostalon rakentamista Kuusmiehentien  ja Tuohuskujan alueelle. On hienoa, että senioreille,  jotka eivät jaksa hoitaa vanhoja talojaan, tarjoutuu mahdollisuus helpompaan asumismuotoon. Myös monet  perheelliset ovat kiinnostuneita alueen kerrostaloasumisesta hyvien ulkoilumaastojen ympäröimänä.  Arvostamme myös energiatehokkaampaa sekä ympäristöä vähemmän kuormittavaa asuinmuotoa. Nykyinen suunnitelma lisää alueen monimuotoisuutta ja viihtyvyyttä.  

136 Luotu: 22.01.2023 Tilastot

Paralympiakomitealle heille kuuluva valtionavustus

Suomen Paralympiakomitea ei tule saamaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämää valtionavustusta vuodelle 2023. Tämä siitä syystä, että paralympiakomitean valtionavustushakemusta ei oltu jätetty ministeriön asettamaan takarajaan 1.12.2022 mennessä ja näin ollen OKM ei ota hakemusta huomioon liikuntajärjestöjen yleisavustusten käsittelyssä. Kyseessä on yhden henkilön, pääsihteeri Riikka Juntusen inhimillinen erehdys, kun hän jätti anomuksen yhden päivän myöhässä. On täysin kohtuutonta et

155 Luotu: 19.01.2023 Tilastot

Lisää aikaa kotihoitajille!

Vaadin että kotihoitotyötä tekevät hoitajat saavat lisää aikaa asiakaskäynteihin ja että hoitajamitoitusta nostetaan. Vanhukset tarvitsevat enemmän hoitajan huolenpitoa ja täten myös aikaa. Kotihoitajan työ on liian hektistä ja hoitajat väsyvät. Vastuu on myös hyvin suuri. Vanhuksia on liikaa yhtä kotihoitajaa kohden.  Me kaikki tulemme tarvitsemaan kotihoitoa jossain vaiheessa elämäämme.

112 Luotu: 18.01.2023 Tilastot

Enemmän koiralatuja Saariselälle

Kaipaamme edelleen monipuolisemmin koiralatuja Saariselälle. Joukko paikallisia ja lomailevia koiraharrastajia toivoo, että Saariselkä kehittyisi nyt jo hyvin laajan ja hyvin hoidetun latuverkoston kanssa palvelemaan myös koirien kanssa hiihtäviä entistä paremmin.  Nykyinen koiralatuna toimiva Luttolatu palvelee hyvin, mutta on varsin ruuhkaisa, etenkin kevätsesongilla helppoutensa vuoksi. Luttoladulle on helppo lähteä perheen pienempien kanssa, sekä aloittelevien harrastajien, jotka eivät halua

86 Luotu: 18.01.2023 Tilastot

Skanssinmäen asemakaava arvioitava uudelleen ja luontoarvot säästettävä

  Kerrostalorakentaminen uhkaa Skanssinmäen metsää Turussa.   Turun kaupunki- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt vuonna 2021 Skanssinmäeksi nimetyn asemakaavan, jossa osoitetaan kerrostalorakentamista KOY Sorakatu 1:n ja Turun kaupungin omistamille tonteille Skanssinmäellä. Luontoarvoiltaan rikas, vanha, suojelunarvoinen metsä on siis jäämässä kerrostalorakentamisen alle. Skanssinmäen suositulla ulkoilualueella sijaitsee vanha harjumännikkö yli 120-vuotiaine kilpikaarnamäntyineen ja jalopuust

55 Luotu: 17.01.2023 Tilastot

Korson asukaspuiston toiminta säilytettävä ennallaan!

Korson asukaspuisto on palvellut jo vuosien ajan suurta määrää Koillis-Vantaan perheitä ja tullut tunnetuksi säännöllisestä ja laadukkaasta toiminnastaan. Ymmärrämme, että varhaiskasvatuksen resurssipula on todellisuutta myös Vantaalla, mutta mielestämme asukaspuistoista säästäminen vain lisää painetta päiväkotien suuntaan: jos asukaspuistojen toimintaa supistetaan, siirtyvät entistä useammat lapset kotihoidosta ja avoimesta toiminnasta päiväkoteihin. Asukaspuistojen työntekijöiden työpanos ei s

213 Luotu: 16.01.2023 Tilastot

Vetoomus: Pelastetaan Saharan kenttä

Osoitettu Valkeakosken kaupunginvaltuustolle ja kaupunkisuunnittelulle Saharan puisto on toiminut valkeakoskelaisten harrastus- ja virkistyspaikkana jo lähes 60 vuotta. Nyt kaupunki kuitenkin suunnittelee kerrostaloja kentän paikalle ilman suunnitelmaa uudelle kentälle. Haluamme adressilla tuoda esiin asukkaiden ja muiden virkistyspalvelujen käyttäjien mielipiteen siitä, kuinka tärkeä kenttä on harrastuspaikkana ja virkistysalueena sekä osana vehreää kaupunkikuvaa. Osallistu vetoomukseen laitta

991 Luotu: 13.01.2023 Tilastot

Wileniuksen perinnetelakan tulevaisuuden ja porvoolaisen monisatavuotisen puuvenekulttuurin puolesta

(Scroll down for Swedish and English translation.) Kulttuurikaupunki Porvoon tulee säilyttää kansainvälisesti ainutlaatuinen, elävä Wileniuksen telakka ja antaa sille mahdollisuus kehittyä vetovoimaiseksi merelliseksi puuvene- ja tapahtumakeskukseksi Porvoon Länsirannalla.  Wileniuksen 90-vuotias puuvenetelakka on Porvoon jokisuiston monisatavuotisen puuveneperinnön viimeinen elävä edustaja. Kesällä 2022 järjestetyssä kilpailutuksessa Porvoon kaupunki sitoi Wileniuksen telakan kohtalon yhteen v

1950 Luotu: 13.01.2023 Tilastot

Laajasalontielle ylikulkusilta turvaamaan jalankulkijoiden turvallisuus

Laajasalontie on vilkkaasti liikennöity tie ja ainoa kulkuyhteys Laajasaloon. Jalankulkijoiden ylikulku on aiemmin sujunut turvallisesti tien ylittävän sillan kautta. Ylikulku on satojen koululaisten tie kouluun ja olemme todella huolissamme lasten ja muiden jalankulkijoiden turvallisuudesta. Laajasalolaiset ovat todistaneet joka päivä ylinopeutta sekä ajamista punaisia päin. Silta ei ole uuden bulevardin suunnitelmassa mutta vetoamme, että se lisätään siihen. Turvallisuuden lisäksi se jouhevoit

169 Luotu: 11.01.2023 Tilastot

Vanhustenhoito säilytettävä Siikapirtillä Siikajoenkylällä

Me adressin allekirjoittaneet Siikajoenkyläläiset ja lähiseudunasukkaat vastustamme jyrkästi Siikajoenkylällä sijaitsevanAttendon vanhustenhoivapalveluyksikkö Siikapirtin toiminnanlopettamista ja vanhusten siirtämistä Raaheen. Toivomme että Attendoottaa asian uudelleen tarkasteluun, peruu päätöksen ja jatkaaSiikapirtillä ikääntyneiden tehostettua palveluasumista. Samallavastustamme päihdekuntoutuspalveluiden tarjoamistaSiikapirtin tiloissa.Siikajoen vanhuksille rakennettiin keskeiselle paikalle

524 Luotu: 08.01.2023 Tilastot

Rauhan Tervehdys-lehti Kempeleen seurakuntalaisten koteihin!

Kempeleen seurakunta , kirkkoherra, kirkkovaltuusto ja -neuvosto       Me allekirjoittaneet esitämme, että Kempeleen seurakunta alkaa tilaamaan Rauhan Tervehdys-lehteä seurakuntalaisten koteihin. Srk voisi järjestää kyselyn, että kuka lehden haluaa niin ei tulisi turhia tilauksia. Kaikkihan ei halua ottaa lehteä vastaan. Uskomme , että lehden tilaus haluaville tulee seurakunnalle edullisemmaksi kuin nyt kahdessa lehdessä ilmoittaminen. Rantalakeus lehti on vielä tammikuu-23 muuttunut maksullisek

35 Luotu: 07.01.2023 Tilastot

Vaatimus Tampereen Kalkun bussilinja 7:n säilyttämisestä nykyisellään

 Me tämän adressin allekirjoittaneet, lähiöiden peruslähipalveluiden huononemisesta huolissamme olevat vaadimme, että Tampereen bussilinjan 7 suunniteltu muutos perutaan. Vaatimuksemme perustelut ovat seuraavat: 1)    Tampereen kaupungin suunnitelmissa on joukkoliikenteen kasvattaminen, minkä kanssa tämä suunniteltu muutos on ristiriidassa. Kaupunkilaisilla pitää olla tasavertaiset palvelut huolimatta alueen sijainnista. Kalkussa bussiyhteys on ainoa joukkoliikenneyhteys tällä hetkellä. 2)    Su

692 Luotu: 05.01.2023 Tilastot

#lupaopiskella -Mahdollistetaan tutkinnon suorittaminen keskeytyksettä

Poikkeuksia esitietovaatimuksiin arkkitehtuurin laitoksella, jos valmistuminen jää yhdelle kurssille osallistumisesta kiinni ja opiskelija on todistanut kykenevänsä tekemään kurssin tehtävät aihealueelta sekä taustalla on painavia syitä esimerkiksi tutkinnon keskeytyminen vuodella, josta koituu taloudellista kuormitusta.

107 Luotu: 05.01.2023 Tilastot