Oulun tulee luopua keskustakampushankkeesta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kampuspainajainen jatkuu

2024-02-20 09:13:57

Kaleva on kirjoittanut vuoden 2024 alkupuolella pari juttua Oulun yliopiston kampuksesta. Vuoden aluksi tammikuussa kerrottiin, että Oulun yliopisto odottaa kaupungilta ehdotuksia uudeksi kampukseksi.
https://www.kaleva.fi/oulun-yliopisto-odottaa-kaupungilta-ehdotuksia-mih/6161906

Jutussaan 19.2.2024 Kaleva kuulutti yliopiston kiinteistöstrategiaa tukevaa ratkaisua.
https://www.kaleva.fi/nakokulma-paras-paikka-oulun-yliopiston-keskustaka/6228690

Tammikuun jutussa rehtori Niinimäki kertoi, että yliopisto ei ole julkistamassa erikseen kiinteistöstrategiaa. Oulun yliopistolla ei itse asiassa ole varsinaista kiinteistöstrategia, eikä ole koskaan ollutkaan. Tarkempi selostus asiasta löytyy täältä. 
https://www.oulu.fi/fi/uutiset/selvitys-yliopistokollegion-156-tekemaan-paatokseen-liittyen

Kuten kaikki hyvin muistavat, yliopisto pyrki siirtämään Linnanmaan kampuksen Raksilaan neljä vuotta sitten alkaneessa prosessissa. Hanke päättyi Oulun kaupungin osalta jo kertaalleen Oulun kaupunginvaltuuston kielteiseen kantaan asiassa helmikuussa 2022. Oulun kaupunki on kuitenkin syksyllä 2023 aloittanut selvitystyön, jossa arvioidaan uuden yliopistokampuksen mahdollisia vaikutuksia kaupunkirakenteeseen.

Vuoden 2020 jälkeen on maailmassa tapahtunut paljon. On ollut maailmanlaajuinen koronapandemia, lainojen nollakorkojen aika on loppunut, hintojen nousu on palannut, ilmastohätätila on vahvistunut ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on epätasapainottanut maailmaa ja kasvattanut menoja. Valtionvarainministeriö on arvioinut, että Suomen talouteen tarvitaan tällä vaalikaudella useiden miljardien sopeutus.

Tähän tilanteeseen sopii erittäin huonosti ajatus, että valtion rahoittama yliopisto Oulussa käyttäisi huomattavasti rahaa seiniin, vaikka sillä on toimivat tilat Linnanmaalla sekä uudet lääketieteellisen tiedekunnan tilat Kontinkankaalla.

Oulun yliopiston hallituksen hyväksymässä tuoreessa strategiassa ei ole kirjausta siitä, että yliopiston on sijaittava keskustassa ja yhdellä kampuksella. Siinä on ilmaistu tahtotila, että yliopisto muodostaisi mahdollisimman yhtenäisen ja hiilineutraalin kampusalueen. Siinä ei linjata, etteikö nykyinen Linnanmaan ja Kontinkankaan kampusmalli olisi toimiva.

Ihmeellisintä kampusjunttaamisessa ovat perustelut saada kampus keskustaan. Perusteluissa korostuu tarve päästä kaiken äärelle kävellen ja kuten Kaleva Niinimäkeä lainaten kirjoittaa ”jos keskustasta kampukselle mennäkseen joutuu ottamaan linja-auton, ollaan liian kaukana, eivätkä vaatimukset täyty.” Ajatus siitä, että yliopiston tilojen pitää palvella tiedekuntien tarpeita, koulutusta ja tutkimusta, loistaa poissaolollaan.

Nyt aloitettu kampusväsytys johtanee siihen, että kaikki muu kehitystyö kaupungissa joutuu pysyvään unihalvaukseen. Ollaan silmät auki jatkuvassa unen ja valveen rajatilassa kykenemättä liikkumaan minnekään.

Jotta näin ei tapahtuisi, kerrataan seuraavassa muutamia seikkoja:

1. Oulun kaupunginvaltuuston tekemä päätös helmikuussa 2022

Kaupunginvaltuusto päätti äänin 32–22 seuraavaa: ”Merkitessään tiedoksi yliopiston keskustakampusta koskevan suunnitelman kaupunginvaltuusto ilmaisee mielipiteenään lisäksi, että Linnanmaata tulisi kehittää yliopiston pääkampuksena uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti. Kaupunginvaltuusto ei pidä kaupungin kannalta järkevänä kampuksen hajottamista. Linnanmaalla yliopisto on kiinteä osa alueen korkean teknologian yrityskeskittymää ja ekosysteemiä.”

2. Uudet selvitykset osoittavat Oulun kampussijainnit vetovoimaisiksi

Kansainvälisen Keystone Group - ryhmän Studentum on tutkinut Suomen yliopistojen opiskelijakiinnostusta vuodesta 2022 lähtien. Niistä ilmenee selvästi, että kampuksen sijainnilla kaupungin sisällä ei ole vaikutusta yliopiston kiinnostavuuteen. Kymmenen tärkeimmän opiskelijoiden yliopiston valintakriteerin joukossa ei ole mitään kampuksen sijaintiin kaupungissa viittaavaa mainintaa.

https://www.studentum.fi/loyda-koulutuksesi/suomen-parhaat-opiskelukaupungit/2023/nain-teimme-top-10-opiskelukaupungit-selvityksen-23204

3. Linnanmaan Innovaatiokampus on kilpailukykyisempi kuin koskaan

Linnanmaan yliopiston käytössä olevista tiloista on peruskorjattu 85 % ja seuraava peruskorjaustarve näiltä osin on 20–40 vuoden kuluttua. Merkittävä osa korjaustarpeesta kohdistuu mm. käytäviin. Nokian uuden 200 miljoonan euron rakennuttajana toimivan Promen Oy:n tekemä raportti yliopiston tiloista löytyy web-osoitteesta

https://www.silven.fi/ind.../2021/12/16/puuttuva-dokumentti/

Linnanmaan kokonaiskehitys on jatkunut vahvana. Oulun ammattikorkeakoulu on sijainnut Oulun yliopiston kanssa samoissa tiloissa vuodesta 2022. Alueelle nousee tänä vuonna Oulun uusi uimahalli. Nokian uusi ”Home of Radio” taloon muuttaa 2 800 työntekijää ensi vuonna. Kaupunki investoi myös merkittävästi alueen liikenneväyliin kuluvana vuonna.

Millään tosiasioihin perustuvalla tiedolla ei voida perustella Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksien muodostaman oululaisen huippuosaamisen ekosysteemin romuttamista.

Yliopiston tulisi keskittyä tutkimukseen ja siihen perustuvaan koulutukseen ja näiden edelleen kehittämiseen. Näin Oulun yliopisto vahvistuisi ja palvelisi parhaiten Oulun seudun ja koko pohjoisen Suomen tulevaisuutta.

Pro Linnanmaa -kansanliike jatkaa aktiivisesti Oulun kampusasioiden seuraamista ja raportointia aiempaan tapaan.

Oulussa 19.2.2024

PRO LINNANMAA -KANSANLIIKE


Pro Linnanmaa -liike

Oulun yliopiston kampushankkeen paluu

2023-02-23 14:08:38

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan tulee vuosi täyteen. Se saa meidät kunnioittamaan entistä enemmän sitä, mikä on rakennettu aikaisempien sukupolvien työllä.

Vuosipäivää viettää myös Oulun yliopiston pitkän aikavälin visiotyö kampuskokonaisuudesta, jonka yliopisto aloitti 24.2.2022 juuri ennen kuin valtuusto lausui asiasta näkemyksensä.

Valtuusto hyväksyi 28.2.2022 ponnen, jonka mukaan Linnanmaata tulisi kehittää yliopiston pääkampuksena uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti. Kaupunginvaltuusto ei pidä kaupungin kannalta järkevänä kampuksen hajottamista. Linnanmaalla yliopisto on kiinteä osa alueen korkean teknologian yrityskeskittymää ja ekosysteemiä.

Torstaina 23.2.2023 Oulun yliopiston hallitus käsittelee asiaa, ja päätösesitys on, että hallitus aloittaa uuden kampuksen sijaintivaihtoehtojen kartoittamisen.

Veronmaksajien rahalla toimivilta instituutioilta tulee edellyttää hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista. Oulun yliopiston kollegio ei ole myöntänyt täyttä vastuuvapautta yliopiston hallituksen tilinpäätöksestä vuodelle 2021, koska tilinpäätöksessä mainittu tilastrategia puuttuu.

Vaikka keskustakampuksen edellinen prosessi on yhä kesken, yliopiston hallitus aikoo edetä kampusasiassa taas kerran. Yliopiston hallituksen tammikuun 2023 pöytäkirjan mukaan hallitus on käynyt keskustelun visioraportista. Hallituksen helmikuun 2023 kokouksen esityslistalla asia on muotoiltu päätösesitykseksi.

Päätösesityksen mukaan Oulun yliopiston hallitus valitsee visiotyön pohjalta pääasialliseksi tavoitteeksi yhden kampuksen skenaarion. Lisäksi hallitus linjaa 25 vuoden siirtymäajan kampuksen siirtymiselle mahdolliseen uuteen sijaintipaikkaan. Päätösesityksen mukaan rehtori raportoi sijaintivaihtoehdoista hallitukselle, minkä jälkeen hallitus tekee päätöksen seuraavista vaiheista.

Asia vaatisi laajan ja perusteellisen keskustelun ja valmistelun, jossa yliopiston rehtori esittelisi näkemyksensä ja sen tukena olevat faktat ja selvitykset. Tämän tulisi olla aidosti avoin, osallistava sekä talousarvion sisältävä selvitys. Osapuolena asian esittelyssä tulisi olla esimerkiksi nykyiset tilat omistava Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Nyt päätösesitys on yksittäinen suljettu kabinettikeskustelu, jonka päätökset on kirjattu jo etukäteen. 

Hallituksen kokouksessa on muitakin isoja asioita ja kokoukseen on varattu aikaa 1,5 tuntia. Keskustelua asiasta ei ilmeisesti haluta.

Yliopiston kampusasiassa yliopiston hallituksen pöytäkirjat ovat sikäli epävarma tiedonlähde, että poliisilla on ollut jo vuoden ajan työn alla esiselvitys pöytäkirjaa koskevassa tutkintapyynnössä. Kaleva kirjoitti asiasta viikko sitten.

https://www.kaleva.fi/oulun-yliopiston-johdon-toimista-tehtiin-tutkintap/5327816

Oulun yliopiston toiminnan jatkaminen kahdella pääkampuksella Oulussa, Linnanmaalla ja Kontinkankaalla, on selvästi vastenmielinen ajatus. Sen takia joko lääketieteellinen tiedekunta tulee siirtää pois tuliterän sairaalan vierestä tai Linnanmaan kampus siirtää Kontinkankaalle, missä lääketieteellinen tiedekunta tällä hetkellä sijaitsee.

Venäjän aloittama sota, inflaatio ja yleinen epävarmuus sekä rakennuskustannusten nousu eivät ole horjuttaneet uskoa yhteen kampukseen. Suomen velkaantuminen edellä mainittujen asioiden myötä ei kuitenkaan puolla hyvin laajasti peruskorjatun ja toimivan Linnanmaan kampuksen alas ajamista.

Kampushankkeen budjetti ja rahoitus ovat epäselviä. Hankkeen perustelut puuttuvat, joten arvailujen varaan jää, perustuuko suunnitelma lisääntyvään etäopetukseen ja supistuviin tiloihin, vaikka muistissa on korona-ajan etäopetuksen haitat. Missä Normaalikoulun on tarkoitus sijaita 25 vuotta vai jääkö sen hankesuunnitelma pysyvään limboon? Milloin hallitus käsittelee sähkö- ja tietotekniikan tiedekunnan professorien kirjeen, jossa he vastustavat muuttoa pois Linnanmaalta? Miksi SYK kehittäisi seuraavat 25 vuotta Linnanmaata, jos yliopiston tarkoitus on siirtyä alueelta pois? Ketä suunniteltu 25 vuoden mittainen hajaannus palvelee?

Oulun kaupunginvaltuusto on lausunnut kantansa asiassa vuosi sitten. Oulun yliopisto katsoo, että sen tarpeet menevät kaiken muun edelle, ja kaupungin kaavoituspalvelut ja merkittävä rakennusoikeus tulee sitoa seuraavaksi 25 vuodeksi kampuksen sijainnin muuttamiseen, mikä ei tuo mitään uutta Ouluun, vaan ainoastaan pysäyttää yliopiston nykyisten tilojen kehittämisen. Myöskään opiskelijoiden asumisesta kampuksen lähellä Linnanmaan tapaan ei ole esityksiä. Kaavoituspalveuiden pöydällä on kulttuuripääkaupunkiin ja yritysten sijoittumiseen liittyviä töitä. Ne ehtii ilmeisesti hoitaa myöhemmin.

 


Pro Linnanmaa -liike

Pro Linnanmaan jäsenkirje 1/2023

2023-01-07 09:05:36

Hyvää alkanutta vuotta 2023!

Meillä kaikilla on takana hyvin erikoinen vuosi 2022, joka on kietoutunut kansainvälisen pandemian, uuden geopoliittisen tilanteen ja lopulta taloudellisen murrosten vuodeksi. Tasavallan presidentti totesi uudenvuoden puheessaan, että ”jokainen löytää itsestään uusia kykyjä ja ominaisuuksia, jos tiukille joutuu. Suomalaisesta sisustahan siinä on kysymys. Luotetaan siihen ja luotetaan toisiimme”. Ajatus tuntuu erittäin hyvälle noin ilmaistuna.

Pro Linnanmaa kansanliike syntyi vuonna 2021 ja sillä on ollut koko sen toiminnan ajan vain yksi tavoite: Linnanmaan akateemisen innovaatiokampusalueen toiminnan turvaaminen. 

Liikkeellemme on edelleen tärkeää, että kulttuuriarvokas Linnanmaan yliopistoalue ja korkeakoulukeskittymä saa jatkaa tiede-, tutkimus- ja opetusyhteisönä ja keskittyä lakisääteisiin tehtäviinsä huomioiden opiskelijat, tutkijat, muun henkilökunnan, sidosryhmät ja yhteistyön elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Oulun yliopiston ja Oulun Ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö Linnanmaan kampusalueella vahvistuu ja kehittyy päivittäin. Yhteistyötä pitää tukea jatkossakin yhdellä kampusalueella. Hyvänä esimerkkinä yhteiset, mahdollistavat  tutkimusinfrat, jotka tuo myös yhteiskäytöllään kustannussäästöjä molemmille osapuolille.

Oulun yliopiston hallitus teki 24.2.2022 päätöksen pitkän aikavälin kampusvisiotyön aloittamisesta. Sen tavoitteena on tutkia edellytyksiä muodostaa mahdollisimman yhtenäinen kampusalue Oulun yliopiston Oulussa sijaitsevalle toiminnalle. Tätä ennen yliopisto hallitus oli hyväksynyt Raksilaan rakennettavan keskustakampuksen hankesuunnitelman kokouksessaan joulukuussa 2021 äänestyspäätöksenä. 

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.2.2022 ponnen, jonka mukaan ”merkitessään tiedoksi yliopiston keskustakampusta koskevan suunnitelman kaupunginvaltuusto ilmaisee mielipiteenään lisäksi, että Linnanmaata tulisi kehittää yliopiston pääkampuksena uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti. Kaupunginvaltuusto ei pidä kaupungin kannalta järkevänä kampuksen hajottamista. Linnanmaalla yliopisto on kiinteä osa alueen korkean teknologian yrityskeskittymää ja ekosysteemiä.” 

Kaupunki vastaa maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta. Tästä huolimatta Oulun yliopisto käynnisti maaliskuussa 2022 uuden kampusvisiotyöryhmän työn. Työryhmän puheenjohtajana toimi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustaja Lotta Leinonen. Kampusvisiotyöryhmä esitteli 13.12.2022 pidetyssä kampusvisioseminaarissa kolme tulevaisuuden kampusskenaariota: Kampuskaupunki, Kaupunkikampus sekä Maailma kampuksena. Skenaarioita on kuvattu seuraavalla tavalla:

 1. Kampuskaupunki 
  Laaja kampuskokonaisuus itsessään toimii minikaupunkina, joka kokoaa kaikki tiedekunnat ja toiminnot yhteen sekä tarjoaa palveluita ja kohtaamisia yliopistoyhteisön ja kaupunkilaisten kesken. Kampusalueen ytimessä on eri kulkuvälineillä helposti saavutettava keskus, joka on aina auki. Tämä synnyttää vetovoimaa sekä houkuttelee palveluja ja tapahtumia sitoen kaikki kaupunkilaiset omaan yliopistoon.
 2. Kaupunkikampus
  Kampus integroituu kaupunkiin toisiinsa yhteydessä olevien useiden yksiköiden kautta. Yksiköt muodostavat yhteisöllisiä kotipesiä, jotka ovat kävelyetäisyyden päässä toisistaan. Kaupunki palveluineen ja ravintoloineen mahdollistaa kohtaamiset ja toimii myös monitieteisyyden ja kansalaistieteen alustana. Yliopiston tiloja voidaan tarpeen mukaan hyödyntää erilaisten tapahtumien paikkana keskellä kaupunkia.
 3. Maailma kampuksena
  Oulun yliopisto on kansainvälisesti menestynyt verkostomainen koulutus- ja tutkimuspalveluiden tuottaja. Kampus muodostuu verkostomaisesta toiminnasta, joka hajautuu digitaaliseen ympäristöön ja suurelta osin satunnaisesti lainattaviin fyysisiin tiloihin alueilla, joko Pohjois-Pohjanmaalla, Suomessa tai kansainvälisesti. Oulun yliopisto tarjoaa kokonaisvaltaisen kokemuksen tiedeyhteisöön kuulumisesta ja osallistumisesta kaikille sitä haluaville ympäri maailman.

Kampusvisiotyöryhmä on lähettänyt kaikille yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle työnsä aikana kaksi kyselyä. Ensimmäiseen kyselyyn saatiin satoja vastauksia, jotka vastasivat noin 3 % siitä joukosta, kelle kysely lähetettiin.

Kyselyssä kampusvision ja yliopiston tulevaisuuden liittyvä suurimmat huolet olivat seuraavia: ettei yliopistoyhteisöä kuunnella (73 vastaajaa), Linnanmaalta muuttoon (73 vastaajaa), poikkitieteellisyyteen liittyvän yhteisöllisyyden heikkenemiseen (65 vastaajaa), etä- ja hybridiopetukseen (53 vastaajaa) sekä opetustilojen riittävyyteen (42 vastaajaa). 

Kun työryhmän kolmea visiota tarkastelee, voi todeta, että yliopistoyhteisön huolet ovat aiheellisia. Visiot tarkastelevat kaupungin ja yliopiston vuorovaikutusta, ja lähtevät ajatuksesta, että yliopiston ja kaupungin pitäisi palvella toinen toisiaan: Kaupunki on yliopisto, tai yliopisto on kaupunki. Jos kumpikaan näistä ei toteudu, Oulun yliopisto ei kolmannessa skenaariossaan sitoudu lainkaan Ouluun. 

Haluamme todeta, että joulukuussa 2022 esitetyt kampusvisiot näyttävät unohtavan yliopiston perustehtävän. Skenaarioiden yhteys yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen strategiaan ja tieteen kehittymiseen sekä opiskelijoiden arkeen ja hyvinvointiin kilpistyy kampusalueen sijainnin miettimiseen. Tiedeyhteisön todelliset kilpailutekijät, jotka liittyvät tutkimusinfraan ja toimiviin tutkimusryhmiin ovat kuin jotain helposti korvattavaa tai häviävää massaa.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi on ollut koetuksella koronan ja etäopetuspainotteisen opetuksen aikana. Etäopiskelu vähensi yhteisöllisyyttä, millä oli suuri vaikutus opiskelijoiden jaksamiseen. Opiskelijaravintoloiden merkitys on opiskelijoille taloudellisesti erittäin suuri. 

Linnanmaa on yliopistoyhteisöllinen kampus luonnon keskellä, hyvine kulkuyhteyksineen, vahvoine tutkimusinfroineen, opiskelijaravintoloineen, asuntoloineen ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksineen. Mielenkiinnolla seuraamme, miten yliopisto etenee asiassa. 

Tutustu linkin kautta skenaarioihin
https://www.oulu.fi/fi/uutiset/oulun-yliopiston-vuoden-2050-kampuksen-skenaarioluonnokset-julkaistu

 

Oulussa 7.1.2023
Pro Linnanmaa -liike


Pro Linnanmaa -liike

Pro Linnanmaan jäsenkirje

2022-04-24 11:54:46

Arvoisa Pro Linnanmaan adressin allekirjoittaja,

Oulun kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tiistaina 19.4.2022 lopettaa Oulun yliopiston Raksilan kampussuunnitelmat. Se ei jatkanut yliopiston suunnitteluvarausta Raksilan ns. markettontille.

Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman teidän panostanne. Merkittävä adressin allekirjoittajien määrä, aihetta koskeneet mielipidekirjoitukset ja keskustelut, joita kansalaistoiminnan keinoin saimme yhdessä aikaan, olivat ratkaisevassa roolissa.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta käsitteli ennen kaupunginhallitusta Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvarauksen jatkamista Raksilan marketalueen tontille.

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 5.4.2022 yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että Oulun yliopiston suunnitteluvarausta ei jatketa.

Päätöksessä todettiin lisäksi seuraavat kaksi asiaa:

Kaupunginvaltuusto on ilmaissut tahtotilansa ponnen muodossa, jossa ei puolleta yliopiston suunnitteluvarauksen jatkamista kyseisille tonteille.

Kaupunki tukee jatkossa yliopiston vision ja kiinteistöstrategian valmistelua sekä toteuttamista muilla alueilla. Valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa.

Oulun kaupunginvaltuusto 28.2.2022 hyväksymä ponsi, eli valtuuston tahtotilan ilmaisema lausuma, oli seuraava:

”Merkitessään tiedoksi yliopiston keskustakampusta koskevan suunnitelman kaupunginvaltuusto ilmaisee mielipiteenään lisäksi, että Linnanmaata tulisi kehittää yliopiston pääkampuksena uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti. Kaupunginvaltuusto ei pidä kaupungin kannalta järkevänä kampuksen hajottamista. Linnanmaalla yliopisto on kiinteä osa alueen korkean teknologian yrityskeskittymää ja ekosysteemiä.”

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt valtuustossa.

Huolimatta Oulun kaupunginvaltuuston, yhdyskuntalautakunnan ja Oulun kaupunginhallituksen selvistä näkemyksistä ja päätöksistä asiassa, kampuskeskustelu näyttää jatkuvan.

Oulun yliopisto ja Linnanmaan innovaatiokampus on Oululle ja Pohjois-Suomelle tärkeä. Pro Linnanmaa seuraa tilannetta.

Kiitos kaikille panoksestanne. Tämä oli yhteisen ponnistuksen tulos.

Hyvää tulevaa vappuviikkoa,

Pro Linnanmaa -liike


Pro Linnanmaa -liike

Vastine Kalevan kirjoitukseen

2022-02-28 13:04:02

Kalevan 26.2.2022 artikkeli ”Täysin poikkeuksellinen näytelmä” vaatii joitakin kommentteja. Puutumme tässä vain niihin kohtiin, jotka suoranaisesti kohdistuivat Pro Linnanmaan toimintaan.

Kalevan mukaan Pro Linnanmaa kutsuu itseään kansanliikkeeksi. Kyllä, sitä juuri olemme.

Kaleva väittää, ettei tällaista ilmiötä synny jonkun löyhän yhteenliittymän ympärille. Artikkelissa todetaan ”toiminnan vaatineen tarkkaan harkitun strategian ja toimintamallin, jonka toteuttaminen edellyttää hyvin järjestäytynyttä organisaatiota ja osaavia tekijöitä”. Kalevan mukaan myös ”Todellisia taustavaikuttajia ja -vaikuttimia voi vain arvailla.”

Pro Linnanmaa kuitenkin on tuollainen löyhä yhteenliittymä, jonka ydinryhmä koostuu yksityishenkilöistä. Porukassa on mukana moniosaajia, eli sellaisia, joita mm. Linnanmaan yhteisö tuottaa. Meillä ei ole taustavaikuttajia ja rahoitus on tullut ydinryhmältä kunkin henkilön oman halun mukaan. Kulut ovat minimaaliset, koska ulkoisia tulolähteitä ei ole. Puolentoista vuoden aikana liike on käyttänyt rahaa yhteensä noin 2 000 euroa. Olemme se pieni David ison Goljatin rinnalla.

Olemme omalla vapaa-ajallamme näköjään onnistuneet niin hyvin, että alueen päälehtikin julkisesti arvioi Pro Linnanmaan onnistuneen. Se lämmittää varmasti myös adressimme allekirjoittaneiden, yli 7100 henkilön mieltä. He ovat antaneet ydinryhmällemme ideoita ja muuta ei-materiaalista tukea ja vahvistaneet käsitystämme siitä, että olemme oikealla asialla.

Työtämme on helpottanut se, että keskustakampuksen puolestapuhujat on antaneet jatkuvasti ”syöttöjä lapaan”, joten puutteellisten perusteluiden korjaaminen ei ole paljoa vaatinut. Yliopisto hämmästyttää yhä väittämällä Raksilan lisäävän opiskelijoiden kiinnostusta tulla Ouluun, vaikka opiskelijajärjestöt ovat kertoneet päinvastaista. Yliopisto väittää myös Raksila-hankkeen olevan hiilineutraali, vaikka Aalto-yliopiston raportti kertoo päinvastaista.

Pro Linnanmaa -liikettä, professoreita, tieteentekijöitä ja opiskelijoita yhdistää tahto varmistaa Oulun tuleva menestys säilyttämällä monialainen Linnanmaan tiedekampus.

Kaleva kirjoitti, että toimintamme olisi ollut demokratiaan kuulumatonta hybridivaikuttamista. Me emme tiedä, mitä Kaleva tällä tarkoittaa. Olemme julkistaneet vain tarkistettua faktaa.

Emme pysty tuota kovaa väitettä kommentoimaan, koska Kaleva ei antanut Pro Linnanmaalle mahdollisuutta vastata väitteisiin. Hybridivaikuttaminen ja demokratian vastainen toiminta eivät kuulu Pro Linnanmaan toimintaan.

Artikkelissa annettiin ymmärtää, että Pro Linnanmaa hoitaisi kaiken Raksilan hankkeen heikkouksien julkituomisen. Tämä ei pidä paikkaansa. Liikkeen rooli on puolitoista vuotta sitten tapahtuneen aloituksen jälkeen suhteellisesti kutistunut muiden ryhmien esiintulon myötä.

Esimerkiksi lauantaina Rotuaarilla järjestetty suuri mielenosoitus oli opiskelijajärjestöjen järjestämä, jossa Pro Linnanmaa ei toiminut järjestäjänä.

Keskustakampuksen kannattajat ovat halunneet pelkistää hanketta kohtaan esitetyn kritiikin eläkeläisten nostalgiahorinaksi: olisiko tämä vähättely nyt aika lopettaa, kun katsoo, miten laajalla rintamalla opiskelijat olivat lauantaina liikkeellä ja järjestämässä tapahtumaansa?

Pro Linnanmaa -liike ei voi myöskään kantaa vastuuta kaikesta siitä, mitä keskustakampushankkeesta julkisuudessa sanotaan.

Kalevan tulisi oikaista esitetyt väitteet demokratian vastaisista toimintatavoista ja hybridivaikuttamisesta sekä vihjaukset taustavaikuttajista ja -vaikuttimista, koska ne ovat aiheuttaneet lehden lukijoissa erittäin suurta hämminkiä eivätkä ne pidä paikkaansa.

Pro Linnanmaa -liike


Pro Linnanmaa -liike

Opiskelijat kutsuvat kaikki osoittamaan mieltä 26.2.2022 keskustakampushanketta vastaan

2022-02-20 08:37:55

Arvoisa Pro Linnanmaan adressin allekirjoittaja,

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 28.2.2022 etäyhteydellä ja keskustelee keskustakampuksesta. Kokousta on mahdollista seurata Oulun kaupungin YouTube-kanavalla suorana. 
https://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/suorat-lahetykset

Valtuuston kokouksen alla jokaisella meillä on mahdollisuus lähettää terveisiä valtuustolle osallistumalla mielenosoitukseen, joka järjestetään keskustakampusta vastaan.

Kaikkien kampus -mielenosoitus keskustakampushanketta vastaan järjestetään lauantaina 26.2.2022 klo 12.00-14.00. Mielenosoitus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.

Mielenosoitukseen osallistuvat kokoontuvat torille lähelle toripolliisia klo 12.00, josta siirrytään Rotuaarille, jossa pidetään puheet.

Mielenosoitus järjestetään keskustakampushanketta vastaan. Järjestäjät vastustavat kolmen kampuksen mallia sekä korkeakouluyhteisön vähäistä osallistamista. Järjestäjät suosittelevat päälle opiskelijoille opiskelijahaalareita ja lämmintä vaatetta. He suosittelevat myös maskin käyttöä.

Kaikkien kampus -yhteisö koostuu Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoista. He ovat järjestäytyneet Instagram-tilillä nimeltä @kaikkienkampus. Mielenosoitusta tukevat tällä hetkellä eri opiskelijajärjestöt ja osa Oulun yliopiston henkilöstöjärjestöistä.

Mielenosoitukseen ovat tulossa puhumaan ainakin seuraavat henkilöt:

Anssi Paasi, professori (emeritus) sekä vuoden professori 2020

Olli Silvén, professori ja www.silven.fi blogin pitäjä

Jukka Kekkonen, professori (emeritus) Helsingin yliopistosta

Seija Jalagin, dosentti, yliopistonlehtori ja tutkija

Andrew Pattison, yliopistonlehtori ja tutkija

Jari Laru, yliopistonlehtori ja tutkija

Pro Linnanmaa ei ole mielenosoituksen järjestäjätaho. Me kehotamme kaikkia osallistumaan yhteisen asian eteen.

Jos sinulla on tuttuja, jotka ovat kiinnostuneita asiasta, niin viestiä voi levittää heille, jotta mahdollisimman moni tulisi paikalle lauantaina 26.2. klo 12.00.

Pro Linnanmaa -liike


Pro Linnanmaa -liike

Pro Linnanmaan jäsenkirje

2022-02-07 10:23:18

Arvoisa Pro Linnanmaan adressin allekirjoittaja,

Pro Linnanmaa seuraa edelleen päivittäin yliopiston Raksila -hankkeen vaiheita ja olemme hyvin perillä tilanteesta. Nyt helmikuusta lähtien kevään aikana kaupungin päättäjien on aika ottaa asiaan kantaa, koska S-ryhmälle, Keskolle ja yliopistolle myönnetyn suunnitteluvarauksen määräaika päättyi 31.12.2021.

Yliopiston edellinen hallitus piti viimeisen kokouksensa 16.12.2021, jossa se päätti myöntää yliopiston rehtorille valtuudet hankkeen eteenpäin viemiseksi. Päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen. Äänestyksen tulos oli tiukka, eli äänet hyväksymisen puolesta olivat 7 – 5.

Merkille pantavaa on se, että hallituksen kaksi opiskelijajäsentä kannattivat yliopiston esityksen hyväksymistä. Jos opiskelijajäsenet olisivat äänestäneet edustamansa yhteisön vahvan Linnanmaata kannattavan mielipiteen mukaisesti, niin yliopiston hanke olisi tältä osin päättynyt siihen. Tässä tilanteessa siis edustuksellinen demokratia ei toiminut.

Merkittävää on myös se, että hallituksen päätösesitystä vastaan äänestäneet viisi jäsentä jättivät pöytäkirjaan liitettäväksi kirjalliset eriävät mielipiteet.

Koska nämä liitteet eivät löydy enää yliopiston aiemmasta pöytäkirjat sisältävästä hakemistosta, niin tässä kirjeessä julkaisemme niistä otteita, mikä onkin tämän viestin pääsisältö.

Toimikautensa 1.1.2022 aloittanut yliopiston uusi hallitus jatkaa asian käsittelyä. Toistaiseksi hallitus on pitänyt vasta järjestäytymiskokouksen, mutta on mielenkiintoista nähdä merkittävästi uudistuneen hallituksen suhtautuminen seuraavissa kokouksissaan asiaan.

Pro Linnanmaan sivuilla on aikajana siitä, miten keskustakampusta on 13.6.2021 mennessä käsitelty kaupunginvaltuustossa. https://www.prolinnanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/06/aikajana.png

Keskiviikkona 9.2. klo 17.00 – 20.00 on kaupungin järjestämä avoin keskustelutilaisuus Raksilan alueen ja Linnanmaan kehittämiseksi. Mukana Pro Linnanmaan edustajana on Pertti Huuskonen. Lähetystä voi seurata kaupungin Youtube -kanavalta osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=-R2K7iGE4eg

Valtuusto käsittelee yliopiston hanketta seuraavan kerran kokouksessaan 28.2.2022 sen johdosta, että 25 valtuutettua ovat vaatineet asian käsittelyä kiireellisenä. Seuratkaahan tätäkin kokousta ja tarkkailkaa valtuutettunne toimintaa suhteessa vaalilupauksiinsa.

Seuraavassa eriävistä mielipiteistä poimittuja lainauksia:

Oulun yliopiston professori Petri Lehenkari:

”Laskelmien perusteena on käytetty Linnanmaan kampuksen osalta sellaisia tietoja peruskorjaustarpeesta, jotka poikkeavat merkittävästi SYK:n toimittamista ulkopuolisen selvityksen tiedoista (Promen Oy 28.6.2021 OY hallitukselle toimitettu selvitys). Asia vaatii lisäselvityksiä.”

”Henkilöstö ja opiskelijat ovat toimittaneet kolme laajoihin kyselyihin perustuvaa henkilöstön mielipidettä keskustakampuksesta, joissa hanketta hyvin selkeästi vastustetaan (Professoriliitto Oulun osasto, Tieteentekijät, Humanistiopiskelijat 12/2021), asia vaatii lisävalmistelua ja henkilöstön ja opiskelijoiden näkemysten kuulemista.”

”Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan professorit ja tutkimusyksiköiden johtajat ovat lähettäneet hallitukselle kirjeen (5.5.2021), jossa esitetään vakava huoli mahdollisen muuton aiheuttamista kustannuksista ja haitoista. Asia vaatii ehdottomasti lisäselvityksiä.”

VATT:n ylijohtajana toiminut Anni Huhtala:

”Hallituksen olisi tullut huolehtia siitä, että hyväksyttäessä Oulun yliopiston keskustakampuksen hankesuunnitelma, yliopistoyhteisöllä on käytettävissä suunnitelma kolmen kampuksen mallista vuoteen 2030, ja erityisesti Linnanmaan kampuksen kehityksestä vuoteen 2040 ulottuvien sitoumusten osalta. Tasapainoisella suunnittelulla varmistetaan merkittävän hankkeen uskottavuus sekä koko yhteisön että sidosryhmien sitoutuminen pitkän aikavälin yhteisiin tavoitteisiin.”

Oulun yliopiston tutkija Kimmo Kontio:

”Hankesuunnitelmasta ei käy ilmi, onko hankkeen taloudellisuutta arvioitaessa kysytty kiinteistön omistajan (SYK) näkemystä Linnanmaan kiinteistön kunnosta, korjaustarpeista ja näiden kustannusvaikutuksista. Näkemykseni on, että tämä olisi pitänyt selvittää ennen hankesuunnitelman hyväksymistä.”

”Yliopistoyhteisön (Professoriliitto, Oulun yliopiston akateemiset, opiskelijat) esittämiä kriittisiä näkemyksiä ei ole hankesuunnitelmassa huomioitu. Näkemykseni on, että ennen hankesuunnitelman hyväksymistä olisi ollut välttämätöntä ratkaista, kuinka yliopistoyhteisön kanssa rakennetaan yhteisymmärrys tulevaisuuden tilastrategiasta.”

”Normaalikoulun sijoittaminen Linnanmaan ydinkampukselle ei ole koulun näkökulmasta kestävä ratkaisu. Vakavien sisäilmaongelmien takia Normaalikoulua koskevat ratkaisut ovat kiireellisiä, eivätkä mukaudu Keskustakampuksen aikatauluun. Näkemykseni on, että ennen hankesuunnitelman hyväksymistä, olisi pitänyt olla selkeä näkemys Normaalikoulun tilaratkaisusta.”

”Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajien näkemyksen mukaan tiedekunnan siirtäminen Raksilaan ei palvele tiedekunnan tutkimusta ja koulutusta. Näkemykseni on, että hankesuunnitelmassa esitytetystä ratkaisusta siirtää tiedekunta Raksilaan olisi pitänyt vielä käydä perusteellinen keskustelu ennen hankesuunnitelman hyväksymistä.”

Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch:

”Ensinnäkin, hallitus ei ole saanut riittävää tietoa siitä, miten hankesuunnitelma nivoutuu yliopiston kiinteistöstrategiaan ja sen rahoituspohjaan. Hallituksen huolellisuusvelvoitteen mukaisesti sillä tulisi ennen hankesuunnitelman hyväksymistä ja arkkitehtikilpailun järjestämistä olla kokonaisvisio siitä, mitkä vanhat ja uudet toiminnot sijoittuisivat Linnanmaalle ja mitkä kehittämismahdollisuudet koskevat Raksilan kampusta.”

”Toiseksi, ennen arkkitehtikilpailuun ryhtymistä olisi olennaista juurruttaa rakennussuunnitelmia ja visioita Oulun yliopiston tulevaisuudesta yliopistoyhteisöön entistä laajemmin. Esimerkiksi epäselvyys siitä, onko tulevaisuudessa yksi ydinkampus vai useampia, on vaikuttanut Raksilan hankesuunnitelmaan kohdistettuun kritiikkiin. Joidenkin tiedekuntien sekä ammattijärjestöjen esittämiin huoliin ja kysymyksiin ei ole vastattu. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä uuden kampuksen suunnittelu edellyttää, että työyhteisö osallistuu monipuolisesti sen eri vaiheisiin ja että luottamus sekä rakentava keskustelukulttuuri säilyvät eri tahojen välillä. ”

Turun yliopiston rehtorina toiminut Kalervo Väänänen:

”Hankeselvityksen taustalla olleissa kustannusvertailussa on erittäin suuria eroavaisuuksia Linnanmaan kiinteistön omistajan SYK:n ja OY:n käyttämien konsulttien näkemyksissä Linnanmaan kustannusten osalta. Hallituksen huolellisuusvelvoitteen mukaisesti tulee selvittää, mistä näin suuret erot johtuvat.”

”Ennen päätöksen tekoa olisi kiinteistöstrategian osalta selvitettävä mahdollisuudet sijoittaa kaikki Linnanmaan kampuksen toiminnot Raksilan alueelle. Nyt esitetty päätös lisää todennäköisyyttä sille, että yliopisto hajauttaa toiminnot nykyisen kahden kampuksen sijasta kolmelle kampukselle useamman vuosikymmenen ajaksi.”

”Huhtikuussa 2020 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksella tulee olla edes alustavat tiedot Linnanmaan jatkokehityksen niistä vaihtoehdoista, jotka vaikuttavat yliopiston toimintaan ja yliopiston yhteiskuntavastuuseen. Ainakin vuoden 2021 lopussa ilmestyvä Linnanmaa työryhmän väliraportti tulisi olla hallituksella tiedossa.”

”Henkilöstöjärjestöjen ja hankeselvityksen tekijöiden käsitys henkilöstön osallistamisesta nyt käsiteltävään prosessiin on hyvin erilainen. Huolellisuusvelvoitteen puitteissa olisi tullut selkiyttää tämän ristiriidan syitä ennen päätöksen tekoa.”

***

Oulussa 7.2.2022

Pro Linnanmaa kansanliike

----

Haluatko vaikuttaa asioihin?

Kirjoita aiheesta sanomalehtiin, sosiaaliseen mediaan ja ole yhteydessä lähipiiriisi – etenkin heihin, joilla ei ole vielä kantaa tähän asiaan. Tämän viestin välittäminen eteenpäin on sallittua ja toivottavaa.

Pro Linnanmaan tiedotusta asiasta voit seurata sivuiltamme https://www.prolinnanmaa.fi/ ja myös Facebookissa ja Twitterissä.


Pro Linnanmaa -liike

Pro Linnanmaan jäsenkirje

2021-09-22 08:37:27

Arvoisa Pro Linnanmaan adressin allekirjoittaja,

Pro Linnanmaa luovutti adressin Oulun kaupunginvaltuustolle 24.5.2021. Adressin allekirjoitti liki 7 000 henkilöä. Keskustakampushankkeella oli selvästi vaikutusta kesäkuun kuntavaalitulokseen.

Uusi valtuusto on nyt aloittanut työnsä ja edessä on varsin mielenkiintoinen syksy. Valtuusto on Oulun kaupungin korkein päättävä elin ja nyt tehtävillä päätöksillä vaikutetaan oululaisten elämään vuosikymmeniä eteenpäin.

Pro Linnanmaa teki ennen vaaleja yhteenvedon Oulun valtuustoon ehdolla olleiden vaalikonevastauksista. Listasimme kaikkien ehdokkaiden Ylen, Kalevan ja Helsingin Sanomien vaalikoneiden Oulun yliopiston keskustakampushanketta koskeviin kysymyksiin annettuja vastauksia.

Vaalianalyysimme ovat nähtävissä sivuillamme:
https://www.prolinnanmaa.fi/vaalit/

Vaalien tuloksen selvittyä, teimme yhteenvedon siitä mitä mieltä valtuustoon valitut olivat asiasta. Ylivoimainen enemmistö Oulun kaupunginvaltuustoon valituista valtuutetuista ei kannata Oulun yliopiston suunnitelmia siirtää Linnanmaan kampusta Raksilaan.

Valittujen valtuutettujen jakauma noudattaa melko tarkkaan vaalikoneisiin vastanneiden ehdokkaiden jakaumaa asiassa.

Esimerkiksi Ylen vaalikoneen väittämään: ”Oulun keskustan kehitykselle on olennaista, että yliopisto muuttaa Raksilaan” oli vastannut 65 valtuutettua 67:stä valitusta valtuutetusta. Heistä 54 oli väitteen kanssa eri mieltä tai täysin eri mieltä. Tämä on 80,5 % valtuutetuista.

Kalevan vaalikoneen väittämä oli: ”Paras paikka Oulun yliopistolle on Linnanmaa, sitä tai sen osia ei pidä siirtää Raksilaan”. Väitteen kanssa samaa mieltä on 72 % vastanneista. Väitteen kanssa täysin samaa mieltä oli 25 vastaajaa, joka on 42 % valtuutetuista. Väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä oli 18 valtuustoon valittua, eli 30 %. Kalevan vaalikoneessa oli mahdollista vastata ”en osaa sanoa”, toisin kuin Ylen vaalikoneessa, jossa ei ollut tätä mahdollisuutta. Valtuutetuista 6 on vastannut Kalevan kysymykseen en osaa sanoa, eli vajaa 10%.

Miten päätöksenteko on edellisessä valtuustossa edennyt?
Pro Linnanmaan sivuilla on löydettävissä aikajana siitä, miten keskustakampusta on tähän mennessä käsitelty valtuustossa. Siitä on mahdollista nähdä tiiviisti, miten prosessi on edennyt tähän mennessä.

Toivomme, että se auttaa osaltaan hahmottamaan hankkeen jo tehtyä käsittelyä ja sen tulevaa käsittelyä.
https://www.prolinnanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/06/aikajana.png

Oulun yliopiston Keskustakampuksen suunnitteluvarauksen määräaika on vuoden 2021 loppuun mennessä. Oulun yliopisto antanee oman esityksensä siitä, mitkä yksiköt ja toiminnot siirtyvät keskustaan, viimeistään joulukuussa. Jos suunnitteluvaraus tuottaa toivotun esityksen, tämän jälkeen keskustakampusta ruvetaan kaavoittamaan.

Työ on edelleen kesken, koska keskustakampuksen suunnittelu jatkuu. Toivomme teiltä aktiivisuutta asiassa edelleen,

Oulussa 22.9.2021 


Pro Linnanmaa -liike

Kesäkuun jäsenkirje

2021-06-08 06:37:05

Arvoisa Pro Linnanmaa -adressin allekirjoittaja,

Tänään 8.6.2021 on viimeinen ennakkoäänestyspäivä. Toivottavasti mahdollisimman moni Pro Linnanmaan adressin allekirjoittaneista käy äänestämässä.

Pro Linnanmaan nettisivulla on vaalikonepalvelu:
https://www.prolinnanmaa.fi/vaalit/

Olemme listanneet Helsingin Sanomien, Kalevan ja Ylen vaalikoneiden Oulun yliopiston keskustakampushanketta koskeviin kysymyksiin annettuja vastauksia. Listoilta löytyvät ne, jotka ovat vastanneet Linnanmaan kampuksen kehittämistä koskevaan kysymykseen järkevästi.

Ylivoimainen enemmistö Kalevan, Ylen ja Helsingin Sanomien vaalikoneisiin vastanneista Oulun kuntavaaliehdokkaista pitäisi yliopiston tukevasti Linnanmaalla. Tuleva valtuusto päättää asiasta, joten nyt on tärkeää, että valtuuston kokoonpano vastaa ehdokkaiden ylivoimaisen enemmistön kantaa.

Pro Linnanmaan sivuilla on löydettävissä myös yhteenveto siitä, miten keskustakampusta on tähän mennessä käsitelty valtuustossa. Siitä on mahdollista nähdä tiiviisti, miten prosessi on edennyt tähän mennessä. Voit nähdä aikajanan klikkaamalla alla olevaa linkkiä:
https://www.prolinnanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/06/aikajana.png

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Nyt on tärkeää käydä äänestämässä, sillä tulevan valtuuston päätöksentekijät äänestetään tehtäväänsä meidän äänillämme.

Mikäli joku etsii Linnanmaa-myönteistä ehdokasta, kerrotko myös hänelle vaalikonepalvelustamme.

Kiitämme kaikkia asiaan tähän mennessä myötävaikuttaneita.


Pro Linnanmaa -liike

Luovutimme adressimme Oulun kaupunginvaltuustolle

2021-05-25 09:12:18

Luovutimme eilen Oulun kaupunginvaltuustolle adressimme, jossa on lähes 7 000 allekirjoittajaa. Adressin ottivat vastaan valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (Kok.) sekä varapuheenjohtajat Eeva-Maria Parkkinen (Kesk.), Annemari Enojärvi (PS), Jukka Kolmonen (Kesk.) ja Rauno Hekkala (VAS).

Adressin allekirjoittajiin kuuluvat kaksi Oulun yliopiston pitkäaikaisinta rehtoria, Oulun edellinen kaupunginjohtaja, Suomen aiempi pääministeri ja useita ministereitä. Lisäksi lukuisat yritys-, yliopisto- ja tutkimus- ja muissa yhteiskunnallisissa tehtävissä toimivat tai toimineet henkilöt ovat allekirjoittaneet adressin. Pääosa allekirjoittaneista on Oulun seudulta. Allekirjoittajia on myös muualta Suomesta ja ulkomailta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (Kok.) lausui kiitokset.
”Arvostan suuresti isoa allekirjoittaneiden määrä. Tiedän miten valveutuneita ihmiset ovat sekä kiinnostuneita kaupungin kuvasta ja sen kehittämisestä. Aivan erityisesti kuntalaiset ovat kiinnostuneita siitä miten yhteisiä verovaroja käytetään.”

Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eeva-Maria Parkkinen (Kesk.) totesi seuraavasti:
”Mielestäni siirtosuunnitelma ei ole vastuullista verorahojen käyttöä, kun otetaan huomioon se, ettei yliopisto ole esittänyt päteviä eikä painavia perusteluja siirrolle. Euroopan suurin akateeminen sisäkampus luo erinomaiset puitteet poikkitieteelliselle työlle ja kohtaamiselle.”

Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Annemari Enojärvi (PS) arvioi, että ei voi olla päätöksentekijänä noteeraamatta liki 7000 allekirjoittajan viestiä.
”Viesti on selkeä, Oulun yliopiston paikka on Linnanmaan kampusalueella. Se on taloudellisesti ja toiminnallisesti oikea ratkaisu.”

Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jukka Kolmonen (Kesk.) katsoo, että suuri kysymys on, miksi tähän hankkeeseen on oikeastaan lähdetty. Se on jäänyt avoimeksi.
”Linnanmaalle on vuosikymmenten aikana kehittynyt erinomaiset puitteet, joiden kehittämistä ei pitäisi hylätä.”

Kaupunginvaltuuston 4. varapuheenjohtaja Rauno Hekkala (VAS) toteaa puolestaan:
”Linnanmaan kampuksesta saadut näytöt ja kehittämisnäköalat sekä tehdyt infraratkaisut ja kaavoitus painavat vaakakupissa. Alueen asumisen ja monipuolisen luonnon ja ympäristön ansiot tulee hyödyntää. Linnanmaan suunnitelmat ovat valmiina, eikä kehittämistä kannata lähteä tekemään uudestaan keskustan alueelle, koska nämä ratkaisut on jo tehty.”

Kiitos kaikille adressin allekirjoittaneille ja asiaa tukeneille. Työ Linnanmaan puolesta jatkuu yhä. Olemme päättäneet, että jatkamme allekirjoituksien keräystä, koska ratkaisevat päätökset tehdään vasta ensi vuonna.

Kalevan uutinen aiheesta: 
https://www.kaleva.fi/oulun-yliopiston-raksila-hanketta-vastustavassa-ad/3635215

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona. Olemme analysoineet Oulun kuntavaaliehdokkaiden yliopistoasiaan liittyvät vastaukset medioiden vaalikoneissa. Tulokset osoittavat, että selkeä enemmistö kuntavaaliehdokkaista on Pro Linnanmaa -liikkeen ajatusten kannalla. Analyysit ja hanketta vastustavat ehdokkaat löytyvät osoitteesta www.prolinnanmaa.fi/vaalit. Pyydämme, että jaatte linkkiä vaalisivullemme ystävillenne.


Pro Linnanmaa -liikeJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
 • Ota yhteyttä ystäviisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.