Ryhmäkanne saatava ympäristölakiin

Ota yhteyttä adressin tekijään

Järvikansan edunvalvonta

2013-05-15 08:19:09

Valoa tunnelin päässä ryhmäkanne hankkeelle. OM on asettanut neuvottelukunnan, mikä on valmistellut ehdotuksen oikeudenhoidon uudistamisohjelmaksi vuosille 2013- 2025. Neuvottelukunta esittää mietinnössään muun muassa ryhmäkannelain muuttamismahdollisuuksien selvittämistä. Adressini olemassa olo on huomattu jo sekä Ympäristö-että Oikeusministeriöissä ja molemmissa seurataan sen kannatuksen kehittymistä. Lisää allekirjoituksia siis tarvitaan. Lisäksi voisitte ottaa yhteyttä tuntemiinne kansanedustajiin ja pyrkiä vaikuttamaan heihin.

En vastusta kaivoksia periaatteellisella tasolla, työpaikat ovat tärkeitä. En kuitenkaan alkuunkaan ymmärrä, miksi Suomi luovuttaa maaperänsä aarteet ilmaiseksi ulkomaalaisille kaivosyhtiöille. Tapaus on ainoa laatuaan koko maailmassa. Tuhot vesistöissä saattavat olla tulevaisuudessa valtavat ja kansamme suosima vesistökulttuuri vaarassa. Maaseudun elpyminen ja asuttaminen mökkikansan voimin tulee kokemaan pahoja takaiskuja. Matkailun, kaupan ja rakennusteollisuuden aloilla menetetään myös työpaikkoja.

Kaivoksia koskevaa lainsäädäntöä on parannettava ja kaivosten valvontaa tehostettava. Me haitan kärsijät, vesistöistä tavalla tai toisella nauttijat, tarvitsemme myös voimakasta etujärjestöä ja lakien suomaa turvaa. Ryhmäkanteen nostomahdollisuus on sellainen ja etujärjestön tarvitsemme kanteen toteuttajaksi

 


Olavi Saastamoinen

Tietoja ryhmäkanteesta

2013-03-21 18:42:02

Ryhmäkanne on siviilioikeudellinen kanne, jota asianosainen ajaa omissa nimissään asianosaispiiriä laajemman tai kokonaan sen ulkopuolisen ryhmän eduksi siten, että asiassa annettava tuomio tulee kaikkia ryhmän jäseniä sitovaksi. Ryhmän jäsenet ovat tällöin muodollisesti asianosaispiirin ulkopuolella, mutta tuomion oikeusvaikutukset ulottuvat heihin. Ryhmäkanteen käyttöedellytyksenä on, että ryhmän jäsenten oikeudelliset vaatimukset kohdistuvat samaa tahoa vastaan ja perustuvat samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin.[1]

Tyypillisiä ryhmäkanteen aiheeksi soveltuvia tapahtumia ovat esimerkiksi vahingollisen tuotteen aiheuttama haitta sekä useiden maanomistajien rantoja tärvelevä öljypäästö. Maissa, joiden lainsäädäntö ei tunne ryhmäkannetta, joutuu jokainen vaatimuksia esittävä taho nostamaan erillisen kanteen, vaikka vaatimukset kohdistuisivat samaan vastaajaan ja nojautuisivat täysin samanlaisiin perusteisiin.

Ryhmäkanne voidaan toteuttaa lainsäädännössä joko siten, että ryhmään kuuluminen edellyttää nimenomaista ryhmään ilmoittautumista (opt-in), tai niin, että kaikki jäsenkriteerit täyttävät henkilöt kuuluvat ryhmään ilman eri ilmoittautumista ja ryhmästä irrottautuminen edellyttää erityistä toimenpidettä (opt-out). Sen mukaan, kuka kannetta ajaa ryhmän puolesta, kanteet jaetaan yksityisiin ryhmäkanteisiin (kanneoikeus on ryhmään kuuluvalla yksityisellä oikeussubjektilla), järjestöryhmäkanteisiin (kanneoikeus on ryhmän etuja valvovalla järjestöllä) ja julkisiin ryhmäkanteisiin (kanneoikeus on viranomaisella).[2]

Ryhmäkanne on muotoutunut anglosaksista common law -oikeusjärjestelmää soveltavissa maissa. Laajimmin ryhmäkanne on käytössä Yhdysvalloissa, missä useimpia siviilioikeudellisia asioita voidaan ajaa ryhmäkanteina. Euroopassa ryhmäkanne on yleensä rajattu kuluttajansuojaan tai ympäristönsuojeluun liittyviin oikeudenkäynteihin. Useimmissa Euroopan maissa ei kuitenkaan ole ryhmäkanteen mahdollistavaa lainsäädäntöä.


Olavi Saastamoinen

Talvi-ja kesävaara

2013-03-08 15:39:14

Ryhmäkanteen nostaminen tuli Suomessa mahdolliseksi kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riidoissa vuonna 2007.

Laki koskee yksinomaan kuluttajansuojaa ja ryhmäkanteen voi nostaa vain kuluttaja-asiamies. Tässä syyt siihen, ettei kanteita ole nostettu; oikeat ja aidot kansalaisryhmät eivät voi Suomessa nostaa ryhmäkannetta. Kanteen nostamista kontrolloi viranomainen.
Olen ruvennut pohtimaa sopisiko kenties ryhmäkanne mahdollisuus ryhmäkanne-/ ympäristölaissa kaivosten ja muitten vesistöjen pilaajien pelotteeksi ja haitankärsijöitten turvaksi. Tässä tarkoituksessa avasin nettiin adressin kansalaisten mielipiteitten kartoittamiseksi.

Haluan herättää keskustelua seuraavista asioista.

a) ryhmäkannelain toimivuuden arviointi, jonka yhteydessä voitaisiin selvittää myös soveltamisalan laajentaminen

b) ympäristövahinkolain toimivuuden arviointi

c) Toimivan ratkaisun löytäminen ihmisten oikeusturvan takaamiseksi ympäristövahinkotapauksissa

Mielestäni rymäkanne sopii erinomaisesti vesistöjen saastuttamisen ennallta ehkäisyyn.Vahingon kärsijöitten rymittely

olisi  selkeä ja vahingon aiheuttajan toteaminen helppoa vesistöjen päästömittauksilla.

 

Pyydän ystävällisesti kannanottoanne em. asioihin

Olavi Saastamoinen

Iisalmi


Olavi SaastamoinenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.