Arvokas Vanhuus Kaikille

Me vaadimme Suomen hallitukselta ja eduskunnalta yleistä keskustelua ja toimia nykyisen vanhustenhoidon alasajon johdosta. 
Kaikilla ikäihmisillä pitäisi olla mahdollisuus valita missä haluaa loppuelämänsä viettää, nyt sitä ei ole. Ratkaisu ei ole koti tai perheyksikkö. Nämä ovat loppupelissä ammatillisesti ja turvallisesti hoidettuina kalliita ratkaisuja.
Kotihoito on riittämätön vakavasti sairaille, mm muistisairaille henkilöille tällä hetkellä ja etenkin yksin asuville ikäihmisille.
Jos kotihoidossa olisivatkin vain kaikki he, jotka sinne pystyttäisiin turvallisesti hoitamaan ja kaikki huonokuntoiset, vakavasti sairaat henkilöt, muistisairaat ja joita omaishoitajat eivät enää jaksa hoitaa, siirrettäisiin pitkäaikaishoivakoteihin, saataisiin hoitajat paikalle 24/7. Muistisairaille pitää taata kodinomainen ammattihenkilöstöllä varustettu pienikokoinen hoivapaikka. Turvallisuuden tunne lisääntyisi ja yksinäisyys väistyisi ikäihmisiltämme, joilla ei ole omaisia tukenaan. Samoin ne omaiset, joilla ei ole mahdollisuutta hoitaa omaisiaan, pääsisivät keskittymään töihinsä ja muuhun perheeseensä ja viemään sitä kautta Suomea eteenpäin.
Me vaadimme oikeutta niille huonokuntoisille, yksinäisille ja turvattomille ikääntyneille henkilöille joiden elämä kotona ei ole arvokasta ja kunnioittavaa, sekä niille joiden palvelutarpeisiin ei ole tarpeeksi kotipalvelun henkilöstöllä resursseja!
Vanhuspalvelulaki pitää palauttaa, jotta kunnat ja Suomen vanhusten hoito täyttää lain vaatimat kriteerit.

Kohta 1 PITKÄAIKAISHOITOPAIKAT

Niissä kunnissa, missä ollaan lopetettu kunnan ylläpitämät pitkäaikaishoitopaikat, palautetaan ne tarvittavalle tasolle, jotta kaikilla olisi varaa yhteiskunnan tuella päästä tarvitsemaansa hoitoon. Pelkästään omaishoidon ja perheyksiköiden sekä yksityisen tahon lisääminen ei tuo riittävää turvaa hoidosta ikäihmisille. Lisäksi pitkäaikaishoitopaikat on kirjattava lakiin, johon jokaisella Suomen ikäihmisellä on oikeus.

Kohta 2 PITKÄAIKAISHOIDON MAKSUT

Lakiin on kirjattava pitkäaikaishoidon maksuista vähävaraisille eläkeläisille 85% eläkkeestä ja loput on yhteiskunnan hoidettava niiden osalta joilla ei varat riitä hoivapaikan maksuihin. Maksujen pidettävä sisällään; lääkkeet, ruoka, asuminen, sairaanhoidolliset kulut ja muu hoito, puhtaus ja hygeniakulut sekä kaikki muukin mitä elämiseen tarvitaan. Asukkaalle on jäätävä osa eläkkeestä omiin henkilökohtaisiin tarpeisiin.
Pienituloisella eläkeläisellä pitää olla oikeus halutessaan päästä ensisijaisesti kunnan ylläpitämään hoivapaikkaan sitä tarvitessaan.

Kohta 3 OMAISHOITAJUUS

Lakiin on kirjattava että omaisten mielipide omaishoidon järjestämisessä on otettava huomioon myös siinä tapauksessa että omainen ei halua/pysty hoitamaan omaistaan.
Omaishoitajien vapaat kuukaudessa pitää säilyttää ja mieluimmin omaishoitajan vapaapäiviä lisätä.
Omaishoitajan väsyessä hoitamiseen on asiaan puututtava kotihoidon tai sosiaalitoimen puolelta viipymättä.
Omaishoitajille on saatava lyhytaikaisesti asioiden hoitovapaat tuuraajineen koteihin, jolloin omaishoitajalla on mahdollisuus käydä esim. kaupoilla ilman hoidettavaa.
Omaishoitajan vapaapäivät, silloin kun hoidettava on esim. lyhytaikaishoidossa pitää olla maksuttomia.
Omaishoitajaksi aikovien kriteerejä ei saa löysentää.

Kohta 4 HENKILÖKUNTA

Kiireellisesti on lakiin kirjattava kotihoitoon sekä pitkäaikaishoitopaikoille jokaisessa Suomen kunnassa hoitajamitoitus, jolla otetaan huomioon myös omaishoitajien avustaminen.
Hoitajilla pitää olla tarpeeksi aikaa suorittaa vanhuksen kotona tapahtuvat hoidot. Lisäksi hoitohenkilökunnalla pitää olla aikaa toteuttaa kuntouttavaa työotetta, sekä aikaa ulkoiluttaa ikääntynyttä säännöllisesti.
Perhehoitoyksikössä ei saa hoidattaa ilman ammattitaitoisia hoitajia huonokuntoisia, lääkinnällistä ammattitaitoa tarvitsevia vanhuksia eikä niissä saa antaa saattohoitoa.
Saattohoitopaikoissa tulee olla sairaanhoidollisen koulutuksen saaneet hoitajat jokaisessa vuorossa, samoin siellä tulee olla välineet saattohoitoihin. Kukaan ikäihminen ei saa kärsiä saattohoidon aikana ammattitaidottomista hoidoista.
Kotihoidon-, sekä pitkäaikaishoidon henkilöstön pitää olla ammatillisesti päteviä hoitajia. Avustava henkilöstö pitää olla ammattihenkilön parina tai hän ei saa työskennellä yksin vanhuksen kotona.
Kotihoitoon on saatava ns. kodinhoitajat takaisin, joiden tehtäviin kuuluu siivoamiset, kaupassa käynnit, pyykinpesut ym. kotitaloudessa tehtävät työt. Tämä sen takia että kaikilla ei ole varoja ostaa palveluja yksityisiltä.

Adressi on tehty yli puoluerajojen ikäihmisten hoitoa ja hoitajien työtä ajatellen.

Adressi Arvokas Vanhuus kaikille
Vireillepanijat
Anneli Koivunen Jokela/ Tuusula 
- Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva entinen yrittäjä, omainen, edunvalvojana omaiselleen
Kirsti Leskenmaa Riihimäki 
- Vanhustyöhön erikoistunut hoitaja, vanhusneuvoston jäsen

 

Adressi luovutetaan hallituksen ja eduskunnan edustajille myöhempänä ilmoitettavana ajankohtana, kun olemme saaneet 20.000 allekirjoitustamme taaksemme.
Kaikki allekirjoitukset ovat terve tulleita. Jakakaa tietoa adressista eteenpäin, jotta saamme runsaasti allekirjoituksia ja ikäihmisten hoiva-asiat kuntoon.
 
MUISTUTUS allekirjoituksesi jälkeen VAHVISTA SE;
Antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään viesti, jossa on satunnaisgeneroitu www-linkki allekirjoituksesi vahvistamista varten. Allekirjoituksesi tulee näkyviin heti kun klikkaat viestissä olevaa linkkiä ja hyväksyt allekirjoituksesi.
Kahta kertaa ei pysty tätä adressia allekirjoittamaan, jos vahingossa teet sen, se näyttää aikaisemmin kirjoittamasi allekirjoituksen eikä huoli uutta.
 
 
Jos olette vailla paperista versiota allekirjoituslistasta, ottakaa yhteyttä adressin tekijöihin alla olevalla yhteydenottolinkillä. 
Jos haluatte listan, niin liittäkää pyyntöön mukaan sähköposti-osoite, mihin sen voi lähettää PDF-versiona.  Sen voitte sitten tulostaa ja kerätä niitä nimiä siihen. 
Kiitos
 
LINKKEJÄ keskusteluihin Arvokkaasta vanhuudesta
 
Vanhustenhoidon Nykytila
Julkinen Facebook ryhmä, jäseniä lähes 6000; 
 
Adressi - Arvokas Vanhuus kaikille
Julkinen sivusto joka näkyy vaikka et olisi Facebookin jäsen, kävijöitä lähes 100.000;
 

 


Anneli Koivunen, Otsontie 3, 05400 Jokela / Kirsti Leskenmaa    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Pitäisikö valtion kasvattaa tukeaan kulttuurille ja taiteelle?