Kankaanpään taidekoulun puolesta


Kankaanpään taidekoulun puolesta

Selvitysmies Pentti Rauhala esittää raportissaan Kankaanpään taidekoulun, eli  SAMK:n kuvataiteen koulutusohjelman lakkauttamista.

Rauhala perustelee päätöstään seuraavasti:

"Kuvataiteen ohjelmassa on erityinen piirre: hakevista satakuntalaisia on ollut vuosina 2008 – 2012 vain 18-­‐27 %, mutta aloittavista vuonna 2012 huomattavasti enemmän eli 62 %, mikä tuo kuvataiteeseen työntöpumppupiirteitä. Huomattava ero kuvataiteen hakijoiden ja aloittajien lähtöaluejakautuman välillä osoittaa, että suosittuun ohjelmaan haetaan runsaasti kauempaakin. Tämän voisi päätellä johtuvan siitä, että maakunnan ulkopuolelta hakevat ovat satakuntalaishakijoita heikompia."

Rauhalan raportin ainoa argumentti Kankaanpään taidekoulun lakkauttamiseksi on virheellinen: Kankaanpäässä Vuonna 2012 aloittaneesta ryhmästä satakuntalaisia oli 5%, ei esitetty 62%. Taidekoulu siis toimii "imupumpun" tavoin, eli tuo maakuntaan muualta osaajia. Muita argumentteja Rauhala ei esitä.

Rauhalan raportissa ei arvioida kulttuurisia, alueellisia, ammatillisia, koulutuspoliittisia tai muita vaikutuksia, joita Kankaanpään taidekoulun lopettamisella olisi. Raportti ei tuo esiin mitään taidekouluun liittyviä laatutekijöitä. Raporttia varten ei ole haastateltu Taidekoulun tai Kankaanpään kunnan edustajia.

Vuonna 1965 perustettu taidekoulu on ensimmäinen Helsingin ulkopuolelle perustettu päiväopetusta antava taideoppilaitos. Sen perustajat olivat intohimoisesti taiteen asiaan uskovia ammattitaiteilijoita, joiden perintönä oppilaitoksessa on vahva usko taiteen merkitykseen.

Kankaanpään taidekoulu on säilyttänyt vapaan taiteen täysipainoisen opiskelun edellyttämän toimintaympäristön ja fyysinen irrallisuus on toiminnan laadun tae.  Ammattikorkeakouluissa kulttuurialaa yleisesti ja kuvataidetta erityisesti on kuristettu alan oman kehityksen kannalta väärillä perusteilla, sillä kiinteä yhteys taidekenttään on olennaista, ei niinkään sijoittuminen valtaville korkeakoulukampuksille.

Kankaanpään taidekoulu tarjoaa perinteisten kuvataiteen osa-alueiden lisäksi ainoana ammattikorkeakouluna mahdollisuuden opiskella esitys- ja performanssitaidetta.  47-vuotisen historiansa aikana Kankaanpään taidekoulusta on valmistunut menestyneitä taiteilijoita, opetus on korkealaatuista ja opiskelijatyytyväisyys huippuluokkaa! Kankaanpään ansiokas ja perinteinen kuvanveisto-opetus on jo käsite, joka vaalii perinteisiä kiven -ja pronssin työstötekniikoita. Tämän tietotaidon katoaminen olisi suuri menetys suomalaisessa taideopetuksessa.

Rauhalan selvitys on koulutus- ja aluepoliittisesti harkitsematon ja kevyesti perusteltu. Allekirjoita adressi Kankaanpään taidekoulun ja taiteen yhteiskunnallisen aseman puolesta!

Adressi on aktivoitunut uusien argumenttien myötä, mutta teema ja tarkoitus ovat samat: Kankaanpään taidekoulu tulee säilyttää! Jos et enää halua tukea Kankaanpään taidekoulua, mutta olet adressin aikaisemmin allekirjoittanut, voit lähettää henkilökohtaisen viestin ylläpitäjälle: aapo.korkeaoja ät samk.fi, niin nimesi poistetaan allekirjoittajista.


Aapo Korkeaoja Jukka Isokoski    Ota yhteyttä adressin tekijään