ASTRID THORSIN IDEOIMA UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista ASTRID THORSIN IDEOIMA UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!.

Antti Mustonen
Jyväskylä MLK

#226

15.12.2008 19:38

Astrid ja hallitus ylimielisenä TV 4 uutisissa. Tämä kuvaa hyvin Suomen kautta aikain surkeimman Pääministeri Vanhasen ja hänen hallituksensa asennetta kansan mielipiteeseen. Missä ovat keisarin uudet vaatteet?
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#228 Viranomainen tarkkailee tätä palstaa!

15.12.2008 21:09

Sain tuossa hetki sitten meiliä eräältä viranomaiselta. Tarkkailevat kuulemma koko sakki tätä palstaa silmä kovana. Kovasti jännäävät, että meneekö 21 000 tänään rikki vai pitääkö odottaa vielä huomiseen.

Lähettivät tsemppiterveiset koko tukiryhmällä eli olkaapa hyvät!
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#229 Allekirjoituksia tänään enemmän kuin lauantaina!

15.12.2008 21:56

Monet pitävät tuota pelottavana asiana. Taisivat nuolaista, ennen kuin tipahtaa...

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

15.12.2008 22:17


Juha Päivärinta
Elimäki

#231 EU-vaalit ovat

15.12.2008 22:31

7.6.2009. Tähän ei ole kovinkaan kauan aikaa. SDP on julkaissut EU-vaalien ehdokkaita, joten heidän mielipiteitä kyselyyn olisi kiva kuulla. En muista muiden puolueiden ilmoittaneen ehdokkaita? Minusta tuntuu, että EU-vaalien äänestysprosentti voi nousta hieman ;)
Risto Laine
Tuulos

#232 Maahanmuutton ihanteet koetuksella

15.12.2008 23:58

Tervehdys kaikille ja erityiset kiitokset Adressin alulle panijalle rohkeasta kansalaisvaikuttamisesta ja haluan kiittää myös Aamulehteä hienosta journalismistä. Enkä väheksy myöskään niitä jotka tämän tärkeän yhteiskunnalisen asian johdosta ovat valmiita ja uhraamaan aikaa.

Itse olen ehdottoman varma siitä, että tämä on saannut hyvinkin mittavan kansantuen, siitä on osoitus jo Iltalehden tettämässä äänestyksessä, jossa kansa tyrmää tämän lakiehdotuksen kylmästi. 97% vastustaa lakiehdotusta.

Haluan myös kiittää niitä Kansanedustajia, jotka seisovat tämän adressin takana ja olen sitä mieltä, että Hallituksen tulisi miettiä, mitä Demokratia on. Onko se, että näikin perustavanlaatuinen asia, kuin Suomen tulevaisuus maahanmuuttajista ja ongelmista mitä se toisi tullessaan on yhdentekevä, että se halutaan toimittaa salassa ja hiljaisuudessa kysymättä kansalta mielipidettä.

Huomenna tulen eroamaan Kokoomus puolueesta, jo siitä syystä että en halua olla missään tekemisissä tämän suuntaisen politkoinnin kanssa. Kokoomuksen Jyrki Kataisen mielestä tarvitsemme Suomeen 1,8 milj. Maahanmuuttajaa. Aivan sama kuin hakisimme Viron kansasta puolet tänne.

Itseäni ihmetyttää Hallitus puolueiden politikointi tässä maahanmuutto kysymyksissä. Miksi ei voida saattaa työlupakäytäntöä helpommaksi ja esim. käyttää jo näiden maiden haplatyövoimaa, jotka asuvat EU rajojen sisäpuolella. Näillä maahanmuuttajilla on vankka kokemus länsimaisesta kulttuurista ja tavoista, myöskin on vapaaliikkuvuus.

Tähän loppuun haluan, että Viranomaiset ja Kansanedustajat lukisivat tämän tutkimuksen, joka on aika karua luettavaa monikulttuuri uskovaislle. Itse olen kyllä lukenut ja suosittelen lämpimästi myös muillekkin.


LAINATTU:


MONIKULTTUURISUUSMYYTTI MURENEE

Uusi amerikkalaistutkimus kyseenalaistaa väitteen eri kulttuurien keskinäisestä rikastuttavasta vaikutuksesta. Saadut johtopäätökset pakottavat viranomaiset pohtimaan monikulttuurisuuspolitiikan perusteita.

Eero Iloniemi

Maahanmuutto

Ulkomaista työvoimaa houkutteleva Suomi opettelee suhtautumaan avoimin mielin ulkoa tuleviin kulttuurivaikutteisiin. Maasta ollaan tekemässä monikulttuurista.

Tapahtunut asennemuutos on huima. Edellinen hallitus ajoi siirtymäaikoja uusien EU-maiden työläisille, nyt tuota linjausta pidetään suurena virheenä. Asennemuutos on ollut suomalaisen hyvinvoinnin kannalta välttämätön, kun kilpailu työvoimasta kiristyy ja kansainvälistyy.

Lisääntyvän maahanmuuton myötä suomalaiseen sosiaali- ja kulttuuripolitiikkaan on iskostunut monikulttuurisuuden ihanne. Helsingin kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa kertoo tavoitteekseen ”tukea monikulttuurisen kaupungin kehittymistä edistämällä eri maista tulleiden ihmisten vuorovaikutusta, tukemalla etnisten vähemmistöjen omaehtoista kulttuurin harjoittamista ja antamalla tietoa erilaisista kultuureista”.

Ihanne ei kestä tutkimusta

Suomessa ei ole totuttu kyseenalaistamaan ajatusta siitä, että monikulttuurisuus lisää ihmisten välistä ymmärtämystä, rikastuttaa elinympäristöä ja siten parantaa kaikkien elinoloja.

Mutta onko monikulttuurisuus tavoiteltava ihanne vai välttämätön paha?

Viime vuosien tutkimukset tästä poliittisesti tulenarasta kysymyksestä eivät ole iloista luettavaa monikulttuurisen ihanteen puolestapuhujille.

Monikulttuuristen lähiöiden ongelmat ovat tuttuja jo Suomessakin. Perinteisesti tämä on selitetty taloudellisin argumentein. Maahanmuuttajat ovat tyypillisesti asettuneet alueille, joilla jo entuudestaan on ollut vaikeuksia. Siksi näille alueille on ollut vaikea kehittää monikulttuurista yhteisöllisyyttä eli sosiaalista pääomaa.

Tämä oletus ei kuitenkaan aina kestä kriittistä tarkastelua. Oslon Groruddalenin lähiön oloja tutkinut Marit Ekne Ruud kiinnitti huomiota siihen, että myöskään keskiluokkaan kuuluvien lähiön asukkaiden vuorovaikutus ei ylitä kulttuurirajoja.

Monikulttuurisen yhteiselon mallimaana pidetyssä Kanadassa käydään kiivasta väittelyä siitä, onko maa aidosti monikulttuurinen vai jakautunut etnisiin saarekkeisiin. ”Kanadan tarunhohtoinen kulttuurien mosaiikki lohkeilee ja etniset ryhmät sulkevat ulkopuoliset ulos”, kirjoitti Alan Gregg arvovaltaisessa Walrus -julkaisussa. Monikulttuurisuuden puolustajat taas sanovat etnisten ryhmien elävän orgaanisina soluina laajemmassa yhteisössä.

Epämiellyttävä totuus

Poikkeuksellisen mittava amerikkalaistutkimus vahvistaa näkemystä monikulttuurisuudesta sosiaalisen pääoman köyhdyttäjänä. Monimuotoisuus ja yhteisöllisyys 21. vuosisadalla-tutkimus (Diversity and Community in the 21st Century) on erityisen hankala monikulttuurisuusideologian puolustajille, sillä sitä johtanut tutkija on luonut uransa monikulttuurisuuden puolustajana. Harvardin yliopiston professori Robert Putnam on alan ikoneja, hän kuuluu tutkijaryhmään, joka popularisoi käsitteen sosiaalisesta pääomasta.

Boston Globe –lehdelle antamassaan haastattelussa Putnam kertoo tutkimustulostensa olleen hänelle itselleen ”epämiellyttävä totuus”. Hän ei julkaissut tuloksiaan tuoreeltaan vaan käytti omien sanojensa mukaan ”useita vuosia” etsien – ja toivoen löytävänsä – metodologisia heikkouksia. Hänen oli kuitenkin pakko julkaista tutkimuksensa, kun Financial Times –lehti raportoi niistä laajasti

Vaihtelu ei virkistä

Putnamin tutkijaryhmä haastatteli yli 30 000 ihmistä 41 monikulttuurisessa yhteisössä. Tuloksena on laajin koskaan Yhdysvalloissa tehty yhteiskunnallista ja sosiaalista sitoumista mittaava tutkimus. Löydökset ovat karua luettavaa. Monikulttuurisissa yhteisöissä ihmiset ovat passiivisia, välinpitämättömiä ja sulkeutuneita. Monikulttuurisuus ei ainoastaan lisää keskinäistä epäluuloa, se myös heikentää monikulttuurisen yhteisön sisällä asuvia homogeenisiä pienyhteisöjä, joissa sosiaaliset suhteet kuihtuvat. Putnam kutsuu prosessia ”kilpikonnailmiöksi”, jossa ihmiset vetäytyvät kuoreensa.

Professorin mukaan hänen tutkimuksensa murtaa niin liberaalien kuin konservatiivien keskeisen monikulttuurisuusmyytin. Monikulttuurisissa yhteisöissä ei toteudu konservatiivien pelkäämää ryhmien välisten suhteiden väkivaltaista tulehtumista. Toisaalta liberaalien hellimä ajatus siitä, että lisääntynyt tietoisuus eri ryhmien erilaisista tavoista vähentäisi ennakkoluuloja ja madaltaisi kanssakäymisen raja-aitoja, ei sekään ole totta.


Tavoitteesta tosiasiaksi

Vahingonilo paistaa konservatiivien tulkitessa Putnamin havaintoja. ”Putnamin tutkimus paljastaa, että maahanmuutto ja monimuotoisuus eivät vain supista sosiaalista pääomaa eri ryhmien välillä, vaan myös eri ryhmien sisällä”, ilkkui kolumnisti John Leo konservatiivisen City –lehden sivuilla.

Tutkija itse korostaa, ettei hänen havainnoistaan voi tehdä sitä johtopäätöstä, että maahanmuuttoa olisi vastustettava. Hän muistuttaa, että lisääntyvä maahanmuutto on tosiasia. Monikulttuurisuus on nähtävä yhteiskunnallisena ilmiönä eikä ihanteena. Putnam kehottaakin politiikkoja huomioimaan tutkimustulokset niin, että monikulttuurisuuden haitat tunnustetaan. Tämän kehotuksen anataminen on saanut hänen arvostelijansa syyttämään häntä siirtymisestä tutkimuksesta politikointiin.
Teemu Merikumpu
Orivesi

#233 Putmanin tutkimus

16.12.2008 03:53

Teemu Merikumpu
Orivesi

#234 Siis korjaus edelliseen

16.12.2008 04:00

eli ei itse tutkimus, vaan miehen itsensä pitämä esitelmä siitä...
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#235 KIINNOSTAVA TIETO DEMAREILLE!

16.12.2008 08:30

”(…) tyydyn toteamaan, että mielestäni valiokuntaryhmämme on saanut muutettua esitettyä lainsäädännön pohjaa merkittävästi ja ainakin näillä tiedoin olemme eduskuntaryhmänä hyväksymässä muutetun esityksen”


Saara Karhu, Pirkanmaan vaalipiiri
saara.karhu@eduskunta.fi


*****

Kysessä on siis ryhmäpäätös. Se kansanedustajien omastatunnosta ja omien aivojen käytöstä.

Tämä ei unohdu, koska sitä ei päästetä unohtumaan. Ensi vaaleissa väki vaihtuu, se on varma!
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#236 PIRKANMAAN KOKOOMUSLAISET HUOMIO!

16.12.2008 08:34

"Tarkoitukseni on äänestää hallintovaliokunnan muotoilun puolesta. Sen säilyttää
nykytilan, mutta sallii ennen palautusta työnteon, mikä mielestäni on hyvä asia.
Hallituksen esityksen perusteluilla ei ole merkitystä vaan valiokunnan
kannanotoilla."

Kimmo Sasi
kimmo.sasi@eduskunta.fi
Juha Päivärinta
Elimäki

#237 En voi kuin nauraa

16.12.2008 08:40

Sasin kommentille. Voiko joku oikeasti sanoa näin? Sallii ennen palautusta työnteon? Sasi taisi hukata pointin sinun viestistäsi :)
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#238 Samaa ihmettelen itsekin

16.12.2008 08:49

Olen toki sitä mieltä, että parempihan työtä tekevä palautusta odottava on, kuin kahvilassa aikaa tappava, ainakin näin mielikuvan tasolla.

Sitä vaan en ymmärrä, että miksi sitä palautusta tarvitsee odotella? Junia, laivoja ja lentokoneita lähtee koko ajan.

Voisiko olla niin, että joku haluaa tarkoituksella vetkuttaa palautuksen toimeenpanoa?

Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#239 Pirkanmaa kuittaa!

16.12.2008 09:09

Jahas, tätä keskustelua seurataankin näemmä ihan reaaliajassa tietyillä tahoilla:
yhteydenotot ei-eduskunnassa istuvilta Pirkanmaan demari- ja kokoomuspolitiikoilta räjäyttivät sähköpostini juuri äsken.

Vastaanpa kaikille "talkoisiin ilmoittautuneille" tässä kerralla: Kyllä, autamme teitä kaikissa tulevissa vaaleissa, mikäli agendanne on kunnossa. Apua saatte niin euro-, eduskunta- kuin kunnallisvaaleissakin.

Ensi vuonna Suomen poliittiseen kenttään ilmestyy täysin uudenlainen vaikuttaja, joka seuraa lähes reaaliaikaisesti mm. poliitikkojen sanomisia, tekemisiä, lupailuja ja niiden toteutumista.

Kyse ei ole puolueesta tms., vaan tietoteknisestä ratkaisusta, jonka tarkoitus on tuottaa puolueetonta tietoa siitä, mitä valtaeliitti ja heidän hännystelijänsä kulloinkin puuhailevat tai eivät puuhaile.

Tästä tietokannasta tuotetaan kaikkien politiikasta jollain tavalla kiinnostuneen vapaaseen käyttöön materiaalia, jolla saadaan vaikkapa koko eduskunta vaihtoon suhteellisen vaivattomasti.

Kiitos tästä verkostoitumisesta kuuluu nykyiselle läpimädälle politiikalle ja selkärangattomille poliitikoille, joiden toimintaa ei ohjaa omaehtoinen ajattelu vaan ryhmäkuri.

Hyppäisitte varmaankin eduskuntatalon katolta, jos joku puoluepamppu vaan hoksaisi käskeä?

Sitä saa mitä tilaa.

Pikkuveli valvoo
Niinpä Niin
Juu

#240 Niinpä Niin

16.12.2008 09:36

Montako ulkomaalaista istuu Suomen vankiloissa syistä: Murha, raiskaus, varkaus yms?! Kenen verorahoilla he sitten syövät ja elävät?! Montako ulkomaalaista Suomessa on tällä hetkellä työttömänä, kenen verorahoilla he elävät?! Tottahan se on, Suomi on hyvinvointivaltio (lue; ulkomaalaisille) Työvoimapula, HAH sanon minä ja niin varmasti moni muukin. Suomessa on aika paljon suomalaisia koulun loppuun käyneitä työttömiä, minä mukaan luettuna! Kun ei ole töitä niin miten voi olla työvoimapula?! Ja eihän ne ulkomaalaiset töitä tekisi kun ei tarttisi koska nehän elää täällä jo muutenkin ilmaiseksi, kyllä valtio kustantaa! Mutta jos käännetäänkin tilanne toisin päin, otetaan vaan niin paljon ulkomaalaisia töihin Suomeen että joka ikinen suomalainen voisi jäädä kotiin köllöttelemään ja elämään rentoa elämää valtion kustannuksella; laitetaan veröäyrit kattoon ja ulkomaalaiset töihin. Onko lain ehdottajalla liikkunut päässä juuri mitään (lue; päässä liikkuu, ei mitään) Miksi meillä on edes niin laiska, tyhmä ja saamaton kansanedustaja ryhmä päättämässä koko kansan puolesta kaiken maailman älyttömiä juttuja luullen että ne ovat koko kansan parhaaksi. Huuhaata koko Suomi.
Lasse Larkka
Kuopio

#241 Uusi Suomi .fi juttu

16.12.2008 10:13

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/44323-astrid-thors-%E2%80%9Druotsinkielisyyteni-arsyttaa-ihmisia%E2%80%9D

Kannattaa käydä lukemassa - etenkin aiheesta virinnyt keskustelu. Uuden suomen toimitus julkaisi myös viestin missä on linkki adressiin.

Ai niin, huomasin myös että jostain syystä Astridin vieraskirja (http://www.astridthors.net/astrid_sv/index_gastboken.html) on suljettu...
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#242 KOKOOMUS, KYMEN VAALIPIIRI HERÄTYS!

16.12.2008 10:20

Jari Larikka, Kokoomus, Kymen vaalipiiri
jari.larikka@eduskunta.fi

Lähetti "vastaukseksi" linkin blogiinsa. Larikka ”Vastaa” kysymyksiini blogissaan näin:

Ulkomaalaislaki 14.12.2008 Uusi ulkomaalaislaki tulee mahdollisesti jo ensi viikolla eduskunnan käsittelyyn. Käsittelyyn se tulee alkuperäisestään huomattavasti hallintovaliokunnan muuttamana, mikä varmasti monia miellyttää. Muutoksien jälkeen se ei ole enää Euroopan liberaalein ja näin ollen meidän ei tarvitse pelätä hallitsematonta muuttovirtaa Suomeen. Mikäli sitä nyt olisi tarvinnut pelätä muutenkaan…

Suomi on Euroopan laidalla oleva pieni kansakunta joka asuu kuin haulikolla ammuttuna ympäri valtakuntaa. Lisäksi puhumme vaikeasti opittavaa kieltä, jota puhuu siis vain 5 miljoonaa ihmistä maailmasta. Rakastamaamme neljää erilaista vuodenaikaa kylmine talvineen ei juurikaan muualla arvosteta. Mutta juuri me olemme sitä mieltä, että nyt kaikki maailman pakolaiset haluavat muuttaa tänne meidän riesaksi. Ongelmamme on ollut ja tulee olemaan jatkossakin se, että vaikka tänne saataisiin ahkeraa työikäistä väkeä, jatkavat he matkaansa vähän ajan päästä Keski-Eurooppaan.

Uuden ulkomaalaislain parhaita puolia on se, että se poistaa työn tekemisen edestä rakentamamme esteet. Kaikki tilapäisellä oleskeluluvalla maassa olevat voivat työskennellä pian Suomessa. Näin taantuman kolkuttaessa ovella tietysti voidaan pelotella työpaikkojen häviämisellä suomalaisilta, mutta uskon silti kantaväestöllä olevan vielä iso etumatka tänne muuttaviin ihmisiin. Siis ei huolta.

Suomalaisen yhteiskunnan tuleekin kiinnittää enemmän huomiota tänne muuttavien ulkomaalaisten kotouttamiseen. Tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan työvoimaa enemmän kuin olemme olleet itse valmiita tekemään. Siksi on tärkeää, että ne jotka päättävät tänne asettua, tuntevat olonsa turvatuksi ja kotoisaksi. Muuten emme selviä tulevaisuuden 1,8 miljoonan eläkeläisen palveluiden vaateesta kunniallisesti. Lisäksi meillä tulee olla riittävästi osaavaa työvoimaa teollisuuden tarpeisiin taantuman hellittäessä. Tämä kaikki tapahtuu tulevaisuuden hyvinvointi Suomessa ihmisen ihonväriin tai syntyperään katsomatta. Siis yhteistyöllä, ei omaan napaan tuijottamalla.


*****

Elikkä oikeasti Larikka ei vastaa mitään, vaan pyörittelee poliitikoille tyypilliseen tapaan asioita ilman loppua ja alkua. Uskooko joku ihan oikeasti näitä lässytyksiä? Jos, niin kuinka kauan?

Kuten lukija voi selvästi nähdä, Larikka ei selvästikään ole ymmärtänyt Thorsin lakiesityksen todellista pointtia, vaan sotkee virallisen liturgian mukaisesti työperäisen ja humanitäärisen maahanmuuton keskenään.

Joko tietämättömyyttään tai tarkoituksella.

Minulle Kokoomuksesta ”vuotaneen” tiedon perusteella veikkaan tarkoitusta, sillä näyttää hyvin vahvalta, että myös Kokoomuksessa on syntymässä ryhmäpäätös.

Outoa, mielestäni äänestäjät valitsevat kansanedustajia, ei ryhmänedustajia. Voi olla, että olen väärässä. Korjatkaa, jos näin on!

Muistakaapa tämä sitten, kun ensi vaaleissa äänestelette.

*****

Lähetän Larikalle meiliä, että vastaahan nyt niihin kysymyksiin, äläkä kiemurtele.
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#243 Vastaus Larikalle

16.12.2008 10:23

Moro!
Kiitos blogisi osoitteesta. Kävin tutustumassa siihen. En löytänyt sieltä yhtäkään vastausta kysymyksiini. Eli voisitko ystävällisesti vastata niihin suoraan ja asiallisesti, kiitos.
JM-K


-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Larikka Jari [mailto:jari.larikka@eduskunta.fi]
Lähetetty: ti 16.12.2008 9:47
Vastaanottaja: Mäki-Ketelä Juha
Aihe: Vast:Adressi ulkomaalaislain hylkäämiseksi

Terve

Blokistani löydät vastauksen.

www.jarilarikka.fi

Jari Larikka
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#244 Kansalainen kysyy Sasilta, Kokoomus, Pirkanmaa

16.12.2008 10:33

Laitoin juuri tämän meilin Sasille:


******


Morjens vielä, Kimmo!
Tamperelainen Kokoomuksen äänestäjä halusi esittää välitykselläni sinulle vähän kysymyksiä.

"Voisitko kysyä Sasilta, kuinka suuri osa turvapaikanhakijoita vastaavasta populaatiosta (=sama kielitaito) on töissä. Tuo Sasin kommentti, että "onhan se hyvä, kun pääsevät töihin karkotusta odotellessaan", ei ole tästä maailmasta. Laita se suoraan keskustelupalstalle niin näkevätpähän muutkin kansanedustajat ja voivat miettiä, kehtaavatko esittää saman perustelun. Ja tuo kyllä haiskahtaa, jos perheenyhdistäminenkin sallittaisiin (miten siinä nyt sitten muuten kävi?), karkotus olisi helppo estää sanomalla, että kun on perhe ja töitä, on niin paljon siteitä Suomeen, ettei voida."

Eli mitens tämä on, Kimmo:
- kuinkas monta prosenttia maassamme oleskelevista kielitaidottomista turvapaikanhakijoista tällä hetkellä on töissä? Tämän tiedon löydät varmasti nopeasti ja helposti siitä Thorsin valmistelemasta materiaalista, olihan se median mukaan niin hyvin ja tyhjentävästi tehty.
- kuinkas se nyt sitten on, sallitaanko ne perheenyhdistämiset vai ei? "Puolueeton" media kun uutisoi mitä milloinkin
- tiedän, ettet ole ennustaja, mutta heitäppä reilun suomalaisen miehen oma arvio siitä, voisiko tosiaan käydä niin, että turvapaikanhakija siinä palautustaan odottaessa perustaisi perheen ja saisi jonkinlaisen työpaikan, niin sitten häntä ei enää voitaisikaan palauttaa? Ihan siis vain oma mielipide, kiitos!

Kiitos vastauksista jo etukäteen!

J
Juha Päivärinta
Elimäki

#246 Eläköön Suomi

16.12.2008 10:58

ja Suomen eduskunta. Luottamus eduskuntaa kohtaan kasvaa ekspotenttiaalisesti mitä enemmän aikaa kuuluu. Olen luullut, että Kokoomuksen listoilla on ajatteluun kykeneviä ihmisiä, jotka uskaltavat puuttua asioihin ja ilmaista asiansa suoraan. Tämä teoria on kyllä tyrmätty hienosti tämän asian käsittelyssä. Onneksi Kokoomuksen nuorissa on kasvamassa hieman parempaa sukupolvea.
Juha Päivärinta
Elimäki

#247 Ja vielä

16.12.2008 11:03

Kokoomuksen kunnallisvaaliteema talkootoiminnasta saa huvittavia piirteitä tämän jälkeen. En tiedä pitääkö itkeä vai nauraa. Tarkoittaako tämä talkootoiminta sitä, että kansaa kusetetaan ja päätöksiä tehdään vastoin enemmistön mielipidettä? Kyllä. Minä väitän, että tätä lakia vastaan on enemmistö Suomen kansalaisista.
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#248 Saara Karhu, SDP, Pirkanmaa kommentoi

16.12.2008 11:12

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Karhu Saara [mailto:saara.karhu@eduskunta.fi]
Lähetetty: ti 16.12.2008 11:02
Vastaanottaja: Mäki-Ketelä Juha

Aihe: Ei ryhmäpäätös

Hyvä Juha Mäki-Ketelä,

Veditte valitettavasti lyhyestä viestistäni täysin väärän johtopäätöksen. Toivottavasti olette saanut kyselyynne runsaasti muuta - omaa alkuperäistä lyhyttä vastaustani perinpohjaisempaa - vastauspalautetta, josta voitte päätellä myös asian oikean laidan. Tässä kuitenkin oikaisu väärin ymmärtämäänne omaan viestiini:

Toimintatapamme on eri lakien käsittelyssä sellainen, että kukin edustaja ja valiokuntaryhmä tekee työtään itsenäisesti ja oman valiokuntansa lakiesityksiin huolellisesti perehtyen. Jokainen edustaja toki seuraa myös kokonaisuutena
eduskunnassa vireillä olevaa lainsäädäntöä, ei siis pelkkiä omia valiokuntiaan.

Toisinaan tuomme myös joitain hallituksen esityksiä eduskuntaryhmään, jotta ryhmän jäsenet voivat kysyä lakien yksityiskohdista niihin syvällisemmin perhetyneiltä kyseisen valiokuntamme jäseniltä. Tämä on siis aivan rutiinimenettelyä.

Näin tehtiin mm. juuri kyseisen hallituksen esityksen uudeksi ulkomaalaislaiksi kanssa. Keskustelun yhteydessä selvisi, että valiokunta on löytänyt vastaukset ja tehnyt muutokset myös omaa eduskuntaryhmääni askarruttaneisiin alkuperäisen lain ongelmakohtiin. Laista löytyy nyt mm. suomalaisten pitkään vaatima työnteon mahdollistava kohta, jotta maassa joka tapauksessa olevilla ulkomaalaisilla olisi oikeus työntekoon ja siten itsensä elättämiseen omalla
työllä. Olimme ryhmäkokouksessa tyytyväisiä tehtyihin ja alkuperäistä lakia tiukentaviin muutoksiin. Kyseessä oli siis ryhmän jäsenten keskustelun päätteeksi yhdessä hyväksymä yhteinen näkemys, ei tarkoittamanne ryhmäpäätös.

Kohteliaimmin

Saara KarhuVastaukseni:

Heips taas, Saara!
Kiitos täsmennyksistä.

Vastaatko vielä niihin kysymyksiin, niin asia on sitten pois päiväjärjestyksestä osaltasi, ja voit keskittyä muihin asioihin. Laitan kysymykset vielä tähän liitteeksi.

Kiitos jo etukäteen.

Rauhallista joulua toivotellen

JM-K


Kaksi keskeistä kysymystä
Vastaattehan selkeästi. Kiertely herättää äänestäjissänne pelkästään epäluuloja. Odotan saavani vastauksenne perjantaihin 19.12 mennessä. Kysymyksiin vastaaminen vie aikaa vain noin 10 minuuttia.

1. Kun Thorsin valmistelema lakimuutosesitys tulee eduskunnan käsittelyyn, äänestättekö sen puolesta vai sitä vastaan? Vastatkaa yksinkertaisesti joko ”äänestän puolesta” tai ”äänestän vastaan”.

2. Jos äänestätte sen puolesta, miten perustelette kantanne?

Kuten adressin suosio osoittaa, kansa haluaa kuulla henkilökohtaisen mielipiteenne asiasta. Löydätte lisää kysymyksiä ja lakiesityksen mahdollisia seurauksia pohdintojenne tueksi tämän kirjeen lopusta.

Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#249 KImmo Sasi kommentoi

16.12.2008 11:22

Perheen yhdistäminen ei ole mahdollista. On mielestäni parempi, että
turvapaikanhakija saa elantonsa työllä eikä sosiaaliturvalla.

Kimmo Sasi
Jaakko Mäntyranta
Espoo

#250 Vai ei ryhmäpäätös

16.12.2008 11:42

Saara Karhun mukaan kyseessä ei siis ole ryhmäpäätös, vaan "ryhmän jäsenten keskustelun päätteeksi yhdessä hyväksymä yhteinen näkemys". Mielestäni kyseessä on vain harvinaisen kapulakielinen eufemismi täysin samalle asialle, ja siinä mielessä Karhu valehtelee päin pläsiä.