Toimivat ja pysyvät mielenterveyspalvelut Vesannolle!

Me allekirjoittaneet vaadimme toimivia ja pysyviä mielenterveyspalveluja Vesannolle!

Mielenterveyspalvelut ovat Vesannolla olleet ilman työntekijää tammikuusta 2022 asti. Nuorilla ei ole aikaa odottaa sote-muutosta. Apua saadakseen nuoret joutuvat jo nyt kulkemaan toisilla paikkakunnilla, eikä kaikilla ole tähän mahdollisuutta. Nettiterapia ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista ja luottamuksellista keskustelua. Väsyminen tilanteen haasteellisuuteen pahentaa nuoren tilannetta, kokemus arvottomuudesta lisääntyy ja luottamus yhteiskunnan toimivuuteen kärsii.

Useat nuorten kanssa työskentelevät ovat huolissaan nykyisestä suuntauksesta. Huolelle on haettu kuulijaa ja viestiä on yritetty viedä toistuvasti eteenpäin jo useamman vuoden ajan mutta tuloksetta. Tämän päivän nuori ei häpeä avun hakemista ja hakee aktiivisesti apua, mutta palveluiden saatavuudessa on isoja ongelmia.
Nuorten palvelut ovat pirstaloituneet, hoitoon pääsy on ruuhkautunut ja hoitoa joutuu usein odottamaan, joka johtaa ongelmien pahenemiseen.

Avun saaminen nuorille on tuskallisen hidasta ja auttajia on liian vähän. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta eikä yhdelläkään perheellä ei ole varaa menettää lastaan. Nuorten on saatava Vesannolle pysyvät mielenterveyspalvelut, jossa työntekijä pysyy samana, luottamussuhde pääsee syntymään ja hoitosuhde etenee turvallisesti.

Mielenterveyspalvelujen tarve on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti. Erityisen huolestuttavaa suuntaus on nuorten kohdalla.
Kaikista ikäryhmistä nuoruusikäisten eli 12–18-vuotiaiden keskittyminen erikoissairaanhoitoon kasvaa tällä hetkellä eniten ja nuorten osuus erikoissairaanhoidossa onkin kahdeksankertaistunut vuodesta 1994.

Suomessa laskettiin olevan vuonna 2019 yli 60 000 syrjäytynyttä nuorta. Yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa ja jokainen heistä maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Syrjäytyneen nuoren saaminen työelämään tuo noin 2 miljoonan euron säästöt. Itsemurhan hinta yhteiskunnalle on noin 2 miljoonaa euroa useaa sukupolvea koskettavasta inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. Itsemurhan ennaltaehkäisy puolestaan maksaa vain noin 20-40 tuhatta euroa.

Valtaosa psyykkisistä sairauksista puhkeaa nuoruusiässä. Nuorilla on parantumispotentiaalia ja ennuste on sitä parempi, mitä aikaisemmin hoito aloitetaan. Tärkeintä on reagoida nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Avun ulkopuolelle jäävä nuori jää helposti väliinputoajaksi jos hoidon aloitus viivästyy. Tällöin nuori on vaarassa syrjäytyä tai mielenterveyden häiriöt voivat johtaa ennenaikaiseen eläköitymiseen. 

Pohjois-Savon kunnissa mielenterveysindeksit ovat kylmääviä. Alueilta kootut tiedot vuosilta 2017-2019 osoittavat, että Vesannon suunta on mennyt kohti huonompaa. Korona-ajan vaikutuksia ei ole tähän edes vielä kartoitettu mukaan.

Me allekirjoittaneet vaadimme Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Kysteriltä vastaukset kysymyksiin:

1. Mitä toimenpiteitä asialle on tehty Vesannolla tähän mennessä?

2. Mitä toimenpiteitä asialle tehdään Vesannolla tulevaisuudessa?

Me kaikki vesantolaiset ansaitsemme toimivat ja pysyvät mielenterveyspalvelut kuntaan!

Pohjois-Savonmielenterveysindeksit2017-2019639731.jpg

Lähteet mm.:

https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/seuranta-ja-vaikuttavuus/vaikuttavuus-ja-kustannukset

https://www.slideshare.net/SannJok/nuorten-syrjytymisen-kustannukset-suomalaiselle-yhteiskunnalle-36948631

https://mielenterveyspooli.fi/mielenterveys-nousuun-esityksia-valtion-talousarvioon/

https://mielenterveyspooli.fi/esitys-suomen-henkisen-toipumisen-suunnitelmaksi/

https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/lasten-ja-nuorten-mielenterveyspalvelut-ruuhkautuneet-paakaupunkiseudulla-perustason-palveluissa-runsaasti-puutteita-hoitoon-ei-paase-sujuvasti/

https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/mieliteko-ohjelma-2021-2030/