Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen jatko turvattava

Oulun yliopiston tiedotteista ja lehdistä olemme saaneet lukea, että Yliopiston hallitus päätti 8.2. 2019 aloittaa Kasvatustieteellisen tiedekunnan musiikkikasvatuksen henkilöstöön kohdistuvan yt –menettelyn. Musiikkikasvatuksen henkilöstö tekee tärkeää työtä ja pitää kulttuurista näkökulmaa esillä koko yliopistossamme.  Oulun musiikkikasvatuksen koulutus valmistaa musiikinopettajia ja musiikkiin erikoistuneita luokanopettajia koko Pohjois-Suomen tarpeisiin. Oulun kaupunki profiloituu parhaillaan Euroopan kulttuuripääkaupunkina. Toimiiko yliopisto oikein leikatessaan koulutuksesta, joka suuntautuu juuri kulttuurisen osaamisen vahvistamiseen?  Onko tämä toimenpide edelläkävijyyttä?  Tähtääkö Oulun yliopisto tässä laaja-alaiseen osaamiseen ja eri tulokulmien hyödyntämiseen tieteen saralla? Onko tämä säästötoimenpide, joka kohdistuu näin järeästi jo useat uudistukset läpikäyneeseen musiikkikasvatuksen henkilöstöön, oikea? Tieteen ja tekniikan edelläkävijät USA:n Piilaaksossa hakevat töihin työntekijöitä, jotka ovat opiskelleet taiteita, kuten musiikkia (Engeström 2019). Musiikin harrastamisen on todettu vaikuttavan positiivisesti kielelliseen muistiin, lukutaitoon, matemaattisiin taitoihin ja päättelykykyyn. Musiikin harrastaminen yhdessä tuottaa mielihyvää, lujittaa sosiaalisia siteitä ja edistää hyvinvointia. Yliopiston hallitus on tehnyt päätöksen YT-neuvotteluiden aloittamisesta.  Pidämme tärkeänä, että he olisivat tietoisia musiikkikasvatuksen koulutusohjelman ja henkilöstön merkityksestä koko yliopistolle ja laajemmin Oulun kaupungille ja Pohjois-Suomelle. Musiikkikasvatus on osa koulutuksellista ja kulttuurista kokonaisuutta, jonka merkitys Pohjois-Suomen tulevalle menestykselle kasvaa. Mielestämme Oulun yliopiston tulisi turvata musiikkikasvatuksen jatko osana Kasvatustieteiden tiedekuntaa.