Korson suuralueen kouluverkkosuunnitelman kannanotto

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Vantaan Jokivarren koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

(Vantaa, 21.09.2017)

#11

Turvallinen koulutie sekö turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö ovat kaikkien lasten oikeus

(Vantaa, 21.09.2017)

#14

Sillä alueellinen epäsuhtaisuus koulupaikoissa on iso. Lisäksi lapset joutuvat käyttämään kouluun mennessään vaarallisia teitä, joissa ei ole kevyen liikenteen väylää. Myös Mikkolan koulun homeongelmat ja tilojen riittävyys ei ole oikeassa suhteessa tarpeeseen. Jokivarren koulualue olisi logistiikaltaan soveltuva niin, Nikinmäen, Jokivarren kuin Metsolankin lapsille.

(Vantaa, 21.09.2017)

#17

Minulla 9vuotias poika Nikinmäen alueella.

(Vantaa, 21.09.2017)

#19

Allekirjoitan koska nikinmäkeen on parempi tehdä ylä aste

(Vantaa, 21.09.2017)

#20

Koulumatka Nikinmäestä ja Pohjois-Nikinmäestä on erittäin vaarallinen Leppäkorven koululle.

(Vantaa, 21.09.2017)

#24

Asia on juuri kuten kannanotossa kerrotaan. Vantaan olisi syytä alkaa hyväksymään että Nikinmäen alueella on suuri merkitys osana Vantaata - nyt ja tulevaisuudessa. Ko. alue todellakin tarvitsee koulunsa.

(Vantaa, 21.09.2017)

#32

Suunnitelman perusteet eivät ole asianmukaiset: koulumatkat kasvavat jopa lähemmäs 10 kilometriin, Vantaan lapsirikkaimman alueen lapsilla, joista poikkeuksellisen suuri osa on tulevia koululaisia. Lisäksi aiottu Mikkolan koulun lisätäyttö, ilman laajennusta ja sisäilmaongelmaisen koulun asianmukaista korjaamista, kasvattaa luokkakokoja nykyisiin puitteisiin mahdottomaksi. Vantaalla työrauhaongelmat ovat todellisia ja maan suurimpia, mikä ei puolla ryhmäkoon kasvattamista. Oppimisen edellytykset olisivat nykyisen esityksen mukaisina kohtuuttoman heikot siksikin, koska Mikkolan koulun nykyisissä tiloissa ei voi toteuttaa varsinkaan uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta isommille oppilasryhmille. Tilat on suunniteltu perinteiseen, opettajajohtoiseen opetukseen pienemmille ryhmille. Yksi ratkaisu olisi rakentaa lisärakennus, parakki, jonne sijoitettaisi lisää rinnakkaisluokkia.

(Vantaa, 21.09.2017)

#38

Koulumatka Nikinmäestä Leppäkorpeen ei ole turvallinen eikä ole bussilinjaa millä mennä.

(Vantaa, 21.09.2017)

#42

Koulumatka Nikinmäestä Leppävaaran kouluun on yksinkertaisesti todella vaarallinen kulkea (Lahden moottoritien ylittävällä sillalla ja sen jälkeen ei ole pyörätietä).

(Vantaa, 21.09.2017)

#65

Tämä koskee paljolti lasteni tulevaisuuden koulua, olisihan se parempi hos koulu olisi lähempänä ja matka turvallisempi

(Vantaa, 21.09.2017)

#68

Asumme tällä hetkellä Helsingissä mutta palaamme omakotitaloomme Nikinmäkeen tyttömme aloittaessa koulun. Emme todellakaan haluaisi, että 6v tyttömme joutuisi reissaamaan 5km matkan kouluunsa vaikkakin se tehtäisiin julkisilla liikennevälineillä.

(Helsinki, 21.09.2017)

#71

Tämä vaikuttaa koko koillis-Vantaan lapsiin.

(Vantaa, 21.09.2017)

#90

Alueelle tarvitaan oma yläkoulu!

(Vantaa, 21.09.2017)

#95

Minulla on viisi lasta, 1-8 -vuotiaat, joiden turvalliseen ja hyvään oppimiseen haluan panostettavan!

(Vantaa, 21.09.2017)

#100

Allekirjoitan koska kannatan jokivarren tai nikinmäen alueelle uutta ylä astetta

(Vantaa, 21.09.2017)

#110

Olen ehdottomasti samalla kannalla

(Vantaa, 21.09.2017)

#114

Pohjois-Nikinmäkeläisenä toivon lapsilleni mahdollisimman turvallista koulumatkaa.

(Vantaa, 21.09.2017)

#117

Nikinmäen alueen lapset tarvitsevat järjkevät koulutilat.

(Vantaa, 21.09.2017)

#124

Mikkolan Koulun Vanhemmat ry. vp - Terveellinen ja turvallinen sisäilma on lasten oikeus!

(Vantaa, 21.09.2017)

#125

Koulutie Pohjois-Nikinmäkiläisille myös turvalliseksi! Täälläpäin tarvitaan uusia tiloja koululaisille ehdottomasti.

(Vantaa, 21.09.2017)

#129

Toivoisin lapsieni (2v ja 3,5v) tulevan yläkoulun löytyvän lähempää eikä Leppäkorvesta asti.

(Vantaa, 21.09.2017)

#136

Osa lapsistani käy alueella koulua!

(Tampere , 22.09.2017)

#142

Omat lapset turvallisesti lähelle kouluun.

(Vantaa, 22.09.2017)

#145

Tunnen alueen ja sen koulut sekä niiden kunnon erittäin hyvin alueella asuvana kaupunginvaltuutettuna ja opetuslautakunnan pitkäaikaisena jäsenenä.
Kaksi yläkoulua Korson suuralueelle on aivan välttämätöntä. Väestöennuste yläkoululaisten osalta vuodelle 2027 on muuttunut vain 16 oppilaalla vuodesta 2016 vuoteen 2017.
Edelleen tarvitaan 800 oppilaspaikkaa lisää Korson koulun purkamisen jälkeen.

(Vantaa, 22.09.2017)

#146

Nikinmäen ja Jokivarren alueella on lapsia sen verran paljon, että yläkoulu tarvitaan. Esimerkiksi Jokivarren koulun urheilukentän viereinen metsäalue soveltuisi yläkoulun sijoituspaikaksi. Varoetäisyydet täydennysrakentamiselle eivät ylity; sijaitseehan nykyinenkin koulu jo lähempänä moottiritietä kuin metsäkaistaleelle tehtävä lisärakennus. Liikennelaskennan mukaan (HSY, 2014) Lahdenväylällä ko. kohdalla on 42 937 (LiVin karttapalvelu) ja HSY:n ilmanlaatusuositusten mukaan minimi varoetäisyys on 80 m, suositus 160 m ns. herkille kohteille.Vuosittaiset raja-arvot NOx (20 mikrog/m3) ja pienhiukkaset 8.5 mikrog/m3 eivät ylity.

(Vantaa, 22.09.2017)

#148

Kannatan vanhempainyhdistyksen ehdotusta koulun sijoittamisesta jokivarren/ nikinmäen alueelle.

(Vantaa, 22.09.2017)

#152

Turvallinen koulumatka sekä oppimisympäristö kaikkein tärkein asia. Oppilaspaikkojen riittävyys. Tasa-arvo. Erinomainen sijainti yläkoululle ja loistavana lisänä Jokivarteen juuri valmistunut uusi tekonurmi antavat uusia mahdollisuuksia koulutoimintaan. Esimerkiksi Vantaalta puuttuu Urhea-verkoston yläkoulu joita muualta pääkaupunkiseudulla löytyy.

(Vantaa, 22.09.2017)

#153

Jokivarren koulun oppilaat ovat siirtyneet kolmelle eri yläasteelle. Toivoisin, että tällä ratkaisulla taattaisiin lapsille ehyt, katkeamaton koulupolku sekä opinnoissa että kaverisuhteissa. Lisäksi tämä päätös takaisi alueen lapsille turvallisemman koulumatkan.

(Vantaa, 22.09.2017)

#162

Koska pienet lapsenlapseni asuvat Nikinmäessä

(Porvoo, 22.09.2017)

#164

Asia koskee lapseni koulunkäyntiä tulevaisuudessa. Olen erittäin pettynyt Vantaan kaupungin suunnitelmaan kouluverkon osalta .

(Vantaa, 22.09.2017)

#173

Turvallisuus koulumatkaan ja nikinmäki/jokivarsi tarvitsee yläasteen.

(Vantaa, 22.09.2017)

#179

Allekirjoitan, koska opetan Jokivarren koulussa. Minusta olisi paras alueen oppilaille, että alueella olisi yhtenäiskoulu.

(Helsinki, 22.09.2017)

#180

Turvallinen koulumatka pitää taata kasvavalle Nikimäen alueelle joka kasvaa vauhdilla ja lapsia on paljon.

(Vantaa, 22.09.2017)

#199

Nykyinen Kouluverkkosuunnitelma ei ole järkevä ja se vaikuttaa lyhytnäköiseltä ratkaisulta.

(Vantaa, 22.09.2017)