Kintulammin suojelemiseksi vastustamme YIT Infra Oy:n lupahakemusta koskien Kokonkalliolla sijaitsevan kallionlouhinta- ja murskauslaitoksen ympäristöluvan olennaista muutosta (Dno TRE: 5441/11.01.02/

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Allekirjoitan mielipiteen.

Mirva Salonen (TAMPERE, 28.09.2018)

#21

Jätevesilaitoksen louhinnasts saatavaa kiveä voisi murskata Lahdesjärvellä varastokasoihin ja hyödyntää vuosia rakentamisessa.
Monelta kannalta ympäristöystävällisempää ja vähentäisi painetta murskata kesäaikaan Kintulammin vieressä.

Sami Puuska (Tampere, 29.09.2018)

#27

Luontoarvot etusijalle. Juuri on panostettu ihmisten hyvinvointiin luonnon rauhassa. Alueen kuuluu antaa rauhaa ja hiljaisuutta.

Elina Nurminen (Tampere , 29.09.2018)

#38

Eiköhän siellä kaksi louhimoa jo riitä pilaamaan ihmisten olemisen melulla ja saasteilla. Hävetkää Tampereen päättäjät rahanhimossanne.

Virpi Nuuttila (Lempäälä, 29.09.2018)

#40

Koska alueella on paljon kaivovedessäkin arseenianja radonia ei auta enää lisätä kuormitusta.

Jouko Nuuttila (Lempäälä, 29.09.2018)

#51

Säilytetään ihana luonto meidän kaikkien luonnossa liikkuvien iloksi!

Raija Torna (Tampere, 01.10.2018)

#52

Älä melua, älä pauhaa! Älä riko luonnon rauhaa!

Kirsi Viertola (Tampere, 01.10.2018)

#54

Rauhaa retkeilyyn ! :)

Seppo Mäntynen (Tampere, 01.10.2018)

#106

Luonnonsuojelualueen pitäisi merkitä sitä, että alueella on myös rauhallista; heti kyseisen alueen rajan takana ei pitäisi sijaita kovaa melua ja pölyä tuottavaa teollisuutta niin, että se haittaa suojelluksi määrätyn alueen eläimiä ja ihmisten virkistysliikkumista

Eeva Leino (Tampere, 02.10.2018)

#111

Kuunnelkaa asukkaita!

Jouko Karppanen (Tampere, 02.10.2018)

#112

YIT-infralla on maanlaajuisesti, sekä Tampereen ympäristössä kiviainesta aivan riittämiin. Tuskin Lemminkäisen perillinen kuolee, vaikka luonto- ja virkistysarvoja kunnioitetaan.

Mikko Vattulainen (Tampere, 02.10.2018)

#140

Olen ohjannut vuoden aikana toistakymmentä ryhmää Kintulammilla Green Care teemalla. Louhintatyön äänet vaarantavat hiljaisuuden ja sen myötä Kintulammin hyvinvointivaikutukset. Sillä olisi myös väistämättä vaikutukset Kintulammin kävijämääriin ja virkistäytymiseen!

Jussi Holopainen (Lempäälä, 02.10.2018)

#155

Oma muistutus lähtee vielä erikseen

Anita Lehtimäki (Tampere, 02.10.2018)

#156

Armahtakaa metsä.

Elina Karttunen (Tampere, 03.10.2018)

#162

Louhostoiminnasta aiheutuva melu ja muut ympäristöhaitat vaikuttavat paitsi alueella retkeileviin ihmisiin niin myös muihin eläviin olentoihin.

Hilla Kaipainen (Tampere, 03.10.2018)kysytään!-- Large modal -->