Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#406

Annars motsätter jag mig inte vindkraft, men omfattningen av detta projekt andas tyvärr nykolonialism. Visionerna påminner mycket om stora projekt inom gruvindustrin där utländska storinvesterare, med "den gröna omställningen" som täckmantel, vill göra sig så rika som möjligt. Bryr vi oss om miljön borde vi primärt använda så lite energi som möjligt och i första hand reflektera över hur ett lågenergisamhälle på riktigt kunde se ut. Desto mer energi vi använder&slösar desto mer dylika anläggningar kommer behövas någonstans i framtiden - och ingen vill förstås ha dem på sin bakgård.

Simon Gripenberg (Jakobstad, 03.03.2023)

#407

Det känns som att det är väldigt mycket som inte retts ut och att det är förhastade beslut och ekonomisk vinning som ligger bakom basluten. Dessutom vill jag måna om naturen, havet och den artrikedom som finns i vår skärgård.

Maria Pettersson (Jakobstad, 03.03.2023)

#408

Naturvärden går för evigt förlorade!

Jonas Kackur (Östensö, 03.03.2023)

#409

Bottenvikens djur och natur är för känslig, tål inte ekonomisk exploaetering, måste reserveras för kommande generationer.

Anders Enbär (Larsmo, 03.03.2023)

#410

Vår unika natur ska inte få förstöras av vindkraftverk. Det kommer många negativa effekter av vindkraft som folk inte tänker på, den är inte bra för natur och djurliv! Inget "grönt"alternativ. Likaså ska inte vindkraft få förstöra de tysta mörka skogarna i Pedersöre, Purmo!!

Josefina Ahlvik (Jakobstad , 03.03.2023)

#412

Vi behöver inte fler vindkraftverk här i trakten..

Isak Häggman (Jakobstad, 03.03.2023)

#420

Vi vill inte ha vindkraft i vår natur. Vi kan istället börja andvända mindre el.

Mikaela Asplund (Jakobstad, 03.03.2023)

#422

Kust- och havsområdena skulle påverkas väldigt negativt. Människan behöver ställen där de kan koppla av från ljud och blinkande ljus

Patrik Käldström (Larsmo, 03.03.2023)

#428

Jag skriver under på grund av att jag anser att den Österbottniska kusten inte är ett lämpligt ställe för en eller flera vindkraftsparker. Jag både bor och har sommarstuga i Larsmo fina skärgård.

Sissi Brännbacka (Larsmo, 03.03.2023)

#432

Jag är emot vindkraftverk.

Roland Sundfors (Kronoby, 03.03.2023)

#433

Naturförstörelse och katastrof för land och hav. Vems ansvar är underhållet? Vart far skattepengarna?

Gun-May Liljedahl (Nykarleby , 03.03.2023)

#434

Vakna upp politiker som understöder detta!, varför skall vi förstöra vår natur för framtiden. Möjligtvis det enda som erhålls iform av skatter är väl där kabeln kommer iland. Nej, bygg dom där elen behövs om de överhuvudtaget skall byggas. Vad hjälper det med vindkraft när det inte blåser och det är kallt och elen behövs?

Pontus Sundvik (Nykarleby, 03.03.2023)

#435

Risk att djurlivet och naturen förstörs för all framtid

Annika Wiklund (Karleby, 03.03.2023)

#441

För nära ovärderlig kustmiljö

Christer Ström (Pietarsaari, 03.03.2023)

#442

Vindkratfs planerna förstör den vackra miljön, och från miljösynvinkeln tar den mera än den ger.

Krister Hienovirta (Nykarleby , 03.03.2023)

#447

det är helt vansingt

christer Nyman (HIRVLAX, 03.03.2023)

#448

Förstör naturarvet

Eddie S (Vaasa, 03.03.2023)

#449

Det finns inga garantier på att det är Forststyrelsen som bestämmer vad som lämnas i havet efter ca 15-20 år och att kraftverken tjänat utländska bolag som inte bryr sig om att städa efter sig .Exempel finns t.e.x virkeslastningsområdet som byggdes på 50-60 talet utanför Hermansören /Skäriskatan/Närpes där flera stora betongklossar förvittras o förfular hela området

Mikael Indola (Vasa, 03.03.2023)

#452

Havsvindparken skulle ha stor negativ påverkan på naturen samt utsikten från Fäboda och yttreskärgården (Mässkär, Öuran).

Andreas Franzen (Jakobstad, 03.03.2023)

#453

Omfattningen av konsekvenserna av stora ingrepp ute till havs har vi inte vetskap om innan det är för sent. Dessutom går de stora vinsterna till utländska "lycksökare" som för planering och bygge får stora bidrag för att "rädda klimatet".

kristina blomqvist (pedersöre, 03.03.2023)

#454

Har själv villa brevid havet i Fäboda å vill int se nå vingar där int

Peter Jungerstam (Jakobstad, 03.03.2023)

#456

Jag vill inte stöda grön omställning på detta sätt.

Kristoffer Ellfolk (PIETARSAARI, 03.03.2023)

#457

Denna mängd av icke planerbara vindkraftsindustrier är en stor miljöfara

Gunnel Westerback (Korsnäs, 03.03.2023)

#460

Utländska intressen driver på! Obehaglig form av kolonialisering!

Gunilla Anderssen (Jakobstad, 03.03.2023)

#465

Jag vill inte ha vindkraftpark på österbottens kust

keijo kankaanpää (pietarsaari, 03.03.2023)

#470

Ogenomtänkt

Margareta Nyman (HIRVLAX, 03.03.2023)

#482

Vill inte förstöra vårt fina hav med dem

Josua Björkell (Eugmo, 03.03.2023)

#489

Vindkraften är intermittent och vi bör satsa mera på planerbar el

Daniel Fransén (Jakobstad, 03.03.2023)

#490

Vindkraften förstör naturen för både djur och människor. Vindkraft som byggs i havet har fruktansvärda påverkningar i havets biologiska mångfald.
Stora pengar rör sig kring vindkraften och det är den största orsaken varför man bygger dem med rasande fart utan att iaktta vilka konsekvenser de har i framtiden.

Madelene Simonen (Övermalax, 03.03.2023)

#491

Vindkraften förstör djurlivet och dödar tusentalsfåglar. Dessutom så är de fruktansvärt fula där de står och rätt vad det är så kollapsar vingarna o kan döda både människor och djur. Vindkraft är inte ett väl genomtänkt alternativ till att producera el.

Ing-Marie Westerlund (Gävle, 03.03.2023)

#492

Jag vill skydda vårt natursköna Fäboda! Vill inte se vindkraftverk vid horisonten. Det får räcka nu.

Jessica Snellman-Kangas (Larsmo, 03.03.2023)

#494

Risk att det förstör unika naturen

Kenneth Bjon (Vasa, 03.03.2023)

#495

Det förstör utsikten till havs. Vi vill se solnedgången i horisonten utan störande möllor. Vi vill köra båt utan störande möllor i sjön. Låt oss behålla vår fina kust o skärgård utan störande möllor.

Siv-Britt Sjöberg (Närpes , 03.03.2023)

#498

Vi har inte råd att förstöra denna känsliga natur med ett sådant gigantiskt vindkraftverk.
Vi ska inte heller sälja bort vårt naturarv till utländska krafter. De har inget som helst intresse i hur vår natur påverkas eller i hur vi människor påverkas.

Anki Granholm (Jakobstad, 03.03.2023)

#499

Vill ha en ren miljö, ett rent hav. Vi bör minska energikonsumtionen istället för att öka.

Lena Sjöskog (Nykarleby , 03.03.2023)

#500

Vi har sommarstuga i Larsmo skärgård

Sofia Gusland (Alta , 03.03.2023)

#504

Huvudlösa planer med denna exploatering av vår gemensamma havsområden!

Mikael Eklund (66800, 03.03.2023)

#505

Orolig över våra havsområden, hurudan miljö vi lämnar till kommande generationer

Johan Nyberg (Karleby, 03.03.2023)

#508

Vi skall inte förstöra den utsikt och
de rekreationsmöjligheter som vi har vid våra kuster.

Olle Södö (Pedersöre, 03.03.2023)

#509

Luonnon takia ja en hyväksy, että ulkomaiset firmat pääsevät rahastamaan näillä suomalaisilla myllyillä yleensäkään

Risto Nikula (Kalajoki, 03.03.2023)

#512

Jag vill inte att vår vackra natur i Österbotten skall förstöras varken på land eller ute till havs pga vindkraftverk!

Frida Öhman (Uusikaarlepyy, 03.03.2023)

#513

Förstör mera en ger nytta. Helt säkert inga utländska bolag som tar ansvar för detta skrot när de gjort sitt. Dessutom är de otroligt fula i vår fina skärgård.

Tommy Björkman (Pedersöre, 03.03.2023)

#517

Jag är av samma åsikt som Alfred Kjellman.

Ulla Brandt (Kokkola , 03.03.2023)

#518

Vindkraft förstör den unika skärgårds naturen.

Kenneth Nyblom (Kokkola , 03.03.2023)

#525

Seis energia- ja mineraalikolonialismille Suomessa. Pidetään luonto monimuotoisena. Ei pirstota, ei katkota luontoyhteyksiä.

Tanja Uokkola (Tervola, 03.03.2023)

#526

vastustan kolonialismia, vastustan Suomen kauneuden pilaamista.

Maria Hämäläinen-Seppovaara (Helsinki, 03.03.2023)

#529

Den finländska naturen måste skyddas mot denna exploatering och vanfärd.

Anna Emilia Aminoff (Ruovesi, 03.03.2023)

#531

Jag vill inte att den Österbottniska kusten ska förstöras.

Gunilla Waselius (Korsholm, 03.03.2023)

#534

Detta gynnar ingen annan än de som säljer lånen till byggandet av kraftverken. Det behövs stabilitet i systemet.

Dan Snåre (Larsmo, 03.03.2023)

#539

Jag fortsättningsvis i framtiden vill njuta av utsikten över havet i pörkenäs.

Malin Nordström (Vasa, 03.03.2023)

#545

Suomeen tarvitaan kiireesti tuulivoimalaki. Jonka pitää turvata suomalainen luonto, kodit ja elinympäristö.

Saila Liuttu (Orivesi, 03.03.2023)

#546

Jag vill inte ha något som så förskräckligt förfular vår natur. För att inte alla dessa utländska bolag bygger vindkraftverken och för eventuell vinst utomlands. De kan bygga i sin egen havsmiljö. Jag vill INTE ha någon inverkan på vår havsmiljö

Agneta Wiklund (Jakobstad, 03.03.2023)

#550

Vi skall inte ha någon ytterligare skövling av naturvärdena i Österbotten. Vi har ju redan den landbaserade vindkraftens skövling av naturvärdena att dras med. Regering och berörda myndigheter har ju helt forlorat kontrollen över utvecklingen. Österbottens natur skall inte offras för Europas misstag.

Ulf Wilhelmsson (Jakobstad, 03.03.2023)

#552

Vindkraften löser inte energibristen, tvärtom.
All vindkraft förstör naturen också den havsbaserade vindkraften.

Sirkka Pankinaho (Pudasjärvi, 03.03.2023)

#557

Ingen mer skövling av Österbottens natur Vi har tillräckligt med de landbaserade vindsnurrorna som ju förstör landet. Bygg dem i södra delen av landet. Vi offrar inte Österbotten för att reparera Europas massiva misstag. Redering och berörda myndigheter bör nog skärpa sig här i landet också.

Leija-Riitta Kniivilä (Jakobstad, 03.03.2023)

#558

Jag skriver under på grund av att jag är fullständigt emot havsvindsparker. Varför skall vi sälja bort vår sjärgårdskust och strunta i det finaste arv som vi kan ge till kommande generationer.

Eivor Becker (Närpes, 03.03.2023)

#560

Jag anser att havsvindsparker skulle förstöra vår viktigaste naturresurs, öppet hav. Dessutom är det helt oklart vem som i slutändan skulle dra den ekonomiska nyttan av dylika projekt.

Christer Becker (Närpes, 03.03.2023)

#570

Eftersom den gröna omställningen nu håller på att spåra ur i hela Finland med allt vad det innebär med vindkraft både på land och hav så skriver jag under detta.Allt för att kommunerna/städerna är livrädda för ekonomin i framtiden.Visst är det enkelt för stora aktörer att locka med investeringar samt jobb men det ska aldrig ske på bekostnad av naturen eller våra barns framtid.

Johan Salin (Pedersore, 03.03.2023)

#572

Käytän alueen palveluja ja ei tarvita lisää tuulivoimaa

Sirpa Marja Jyrkkänen (Raseborg, 03.03.2023)

#574

Jag vill bevara vår unika skärgårdsmiljö.

Eva Brunell (Nykarleby, 03.03.2023)

#575

Jag är emot havsvindkraft. Det är upprörande att forsstyrelsen på detta sätt förstör vårt gemensamma havsområde. Dessutom är det synnerligen oklart vem som drar ekonomisk nytta av detta.

Inga-Britt Söderman (64200 Närpes, 03.03.2023)

#580

Jag triv bäst i öppna landskap, nära havet vll jag bo, några månader om året så att själen kan få ro.

Christel Lillqvist-Thors (Vasa, 03.03.2023)

#583

Kärnkraft

Victor Ahlskog (Pedersöre , 03.03.2023)

#590

Pga att jag inte vill att det bästa vi har förstörs av dessa vindraftverk.
Placera vindkraftverken på land men inte ute till havs.

Leif Karlström (Jakobstad, 03.03.2023)

#596

Ingen mer miljöförstöring av vårt hav!

Christel Furu (Jakobstad , 03.03.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…