Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1003

Vindkraftverken förstör utsikt,naturvärden och havsörnar riskerar att kollidera med rotorbladen

Lucas Granlund (Nykarleby, 11.03.2023)

#1007

Jag motsätter mig planerna på vindkraft

Annami Rak-Häggblom (Jakobstad , 11.03.2023)

#1009

Motsätter mig planerna

Ingela Bodbacka-Rak (Jakobstad , 11.03.2023)

#1010

Vi har redan för lite orörd mark.

Ida-Maria Rak (Jakobstad, 11.03.2023)

#1012

Finland

Hilda Finskas (Jakobstad, 11.03.2023)

#1014

Bör hållas inhemskt

Daniel Finskas (Jeppo, 12.03.2023)

#1015

Vi ska bevara vår vackra havsmiljö och inte låta den förstöras av dessa planerade stora vindkraftsprojekt. Fisk- och fågellivet störs och horisonten blir fylld av blinkande varningsljus och skuggor. De breda kraftledningsgatorna långt in till lands förstör skogsområden och bebyggelse.

Christina Björkell (Malax, 12.03.2023)

#1018

Vakava maisema haitta, alueella suuri arvo kansalaisten virkistys mahdollisuutena. Meluhaitta, ääni kulkee paljon nopeammin vedessä. Kalojen vaellus häiriintyy ja kalatalous kärsii. Ulkomaiset yhtiöt mukana joten eurot eivät jää Suomeen.

Anne Wennman (Kokkola, 12.03.2023)

#1019

Suomen kansallismaisemat tuhottaisiin vuosikymmeniksi. Ääni kulkeutuu vedessä lähes viisi kertaa nopeammin ja kauemmaksi kuin ilmassa, kalojen vaellukset häiriintyy ja kalatalous kärsii. Pohjanmaat ovat muutenkin jo täynnä näitä myllyjä, nyt halutaan vielä meretkin teollistaa.

Kim Wennman (Kokkola, 12.03.2023)

#1022

På grund av oro för hur det påverkar naturen.

Erica Ellfolk (Jakobstad, 12.03.2023)

#1023

Vinkraft är en av se sämsta energikällor som existerar i dagens så kallade miljö och energi frågor

Tage Borgmästars (Bennäs, 12.03.2023)

#1025

Förstör naturen och riskerar fågellivet och vinsterna går till utländska bolag medan skadorna drabbar ortsbefolkningen.

Maria Gref (Jakobstad, 12.03.2023)

#1029

Inte vil ha vingar utanföre mitt villafönstet

Peter Jungerstam (Jakobstad, 12.03.2023)

#1033

Vi har sommarstuga i Pörkenäs och jag är rädd för att naturen och stora naturvärden förstörs.

Clas Ahlvik (Jakobstad, 12.03.2023)

#1035

Vindkraft förstör miljön

Christian Gull (Vasa, 12.03.2023)

#1036

Vattenbaserad vindkraft är miljövidrigt och väldigt olönsamt.

Staffan Enqvist (Vasa, 12.03.2023)

#1037

Verksam som yrkesfiskare i vattnen utanför Larsmo och Jakobstad är jag orolig för hur ljud och vibrationer från vindkraftverken jämte elektromagnetiska pulser från sjökablarna påverkar främst vandringsfiskens beteende! Dessutom oroar spridning av mikroplast från rotorbladen jämte spill av olja och andra kemikalier vid eventuella haverier!

Semskar Roland (Larsmo, 12.03.2023)

#1039

Vill inte se naturen exploateras och förstöras av enorma byggprojekt som ingen vet vad som händer med när de har nått sin slutålder.

Frans Hulten (Jakobstad, 12.03.2023)

#1040

Jag godkänner inga vindkraftsparker vid vår kust!

Kaj Westerlund (Jakobstad, 12.03.2023)

#1052

Projektet har överskådliga följder.

Lars Erik Irjala (Jakobstad, 13.03.2023)

#1055

Jag skriver under för att jag anser att det är totalt fel att utländska finansärer skor sig på att förstöra Österbottens miljö. De fötjänar stora summor på att hugga ned skog, utan nämnbar ersättning åt skogsägarna. Största delen av vindkraftsenergin går till södra Finland och Europa ?

Kurt Holmlund (Kristinestad, 13.03.2023)

#1060

Jag vill inte se vindmöllor när jag tittar ut över havet på mina promenader i Fäboda.

Bjarne Gref (Jakobstad, 13.03.2023)

#1068

Stoppa vindkraftverk

Thomas Hansson (Varberg, 14.03.2023)

#1077

Vindkraften är det mest ineffektiva energislaget och oerhört miljöförstörande. Den ger allvarliga hälsoproblem genom infraljud, sprider giftig Bisfenol A, PFAS och andra ämnen genom mikroplast från erosion av bladen. Den ger negativa klimateffekter genom turbulensen bakom verken. Den ger störningar på elnätet genom sin oregelbundenhet.

Jan Grönstrand (Mariehamn, 14.03.2023)

#1078

Jag vill inte ha förstörd natur och vindkraftverk fungerar inte när vi bäst behöver el så inga vindkraftverk mer!
Farliga för människor och djurlivet

Monica Brunstedt (Torshälla, 15.03.2023)

#1080

Möllorna blir ägda av utländska riskkapitalbolag som sen struntar i ev problem samt nedmontering när möllorna är slut

Anders Kronholm (Jakobstad, 15.03.2023)

#1081

Miljön tar stor skada av vindkraftsindustrin. På många olika sätt.

Benny Andén (Daglösa, 15.03.2023)

#1082

Vindkraften är inte miljövänlig !
Dödar för mycket djur
Är fula och störande
Är svåra att återvinna

Gert Acketoft (Höganäs, 15.03.2023)

#1092

Det räcker nu.

Jörgen Andersson (Nykarleby , 15.03.2023)

#1101

Miljömässiga och nationalekonomiska skäl

Roland Rosenberg (HIRVLAX, 15.03.2023)

#1103

Den ekonomiska vinsten går utomlands och samtidigt förstörs vår natur

Leif-Ole Romar (Nykarleby, 15.03.2023)

#1106

Anser det bör finnas ett fritt havsområde utan vindkraftverk mellan Vasa och Kalajoki. Många sommarstugor och bebott område kommer att störas av oljudet som hörs långt över vatten samt störa den mäktiga havsutsikten. Flyttfåglar bör få en fri passage att både landa och flyga över mellan länderna Fin.-S. -N. Detta område är smalaste partiet mellan Finland och Sverige. Ingen vet hur mycket det kommer att påverka miljön ,fågellivet fiskarna m.m.
Skall andra länder sno sig på Finlands bekostnad. Hur går det om det blir som med Rosatorn ? Bolaget som bygger går i konkurs ? Vem hyllar bort myllorna el. skall de bli där och spöka tills de faller i sjön .
Kan ev. acceptera om det är i en betydligt mindre skala med lägre master . Är helt Finska bolag som bygger, så både skatt ,inkomstaer , arbetsplatser, och ansvar ligger på Finland.
Dessutom finns redan stora områden vindkraftverk i Uleåborgsområden och planeras söder om Vasa.Blir kärnkraftverket Rosatorn färdigt så behövs ens dessa alla havsmyllor? Jag anser det bör finnas ett fritt område utan myllor längs med kusten för båt ,fiske, fiskar,fåglar och havsnatur som ej störs av havsvindkraftverk.

Marita Roos (Jakobstad, 15.03.2023)

#1114

ingen vindkraft i havet !

Stefan Hägglund (Hirvlax, 15.03.2023)

#1118

Jag värnar om vår miljö, och anser att det är vansinne att tillverka energi på detta sätt som förstör vårt hav. Vill inte att mikropartiklar hamnar i havet pga eroderingen, i havet finns mer än tillräckligt med sådant som inte ska finnas där. Ska vi ha vindkraft så ska det byggas på land.

Ann-Louise Palmunen-Sundqvist (Jakobstad , 15.03.2023)

#1122

Det räcker med de vindkraftsparker som redan finns

Stefan Wörgren (Närpiö, 16.03.2023)

#1124

Riittävästi jo!

Christer Backlund (Jakobstad, 16.03.2023)

#1127

Det kan bli dyr nota för oss finländare om vi låter vindkraftsbolag förstöra vår unika kust och havsmiljö, för havsvindkraft vi inte behöver.

Mikael Granlund (Nykarleby , 16.03.2023)

#1133

För att jag håller med skribenten.

Marita Mäenpää (Esbo, 17.03.2023)

#1134

Tuulivoimalat ovat ympäristölle vahingollisia, niin maalla kuin merellä.

Hannu Aro (Luvia, 17.03.2023)

#1139

Ei myllyjä rannikoille.

Veli-Matti Litmanen (KOKKOLA , 17.03.2023)

#1140

Eläimet ja ihmiset kärsii noiden aiheuttamasta huminasta.

Eija Johansson (Singsby, 17.03.2023)

#1143

Jag vill att det inte kommer några vindkraftverk som förstör den underbara utsikten man har på den ljuvliga solnengången vid vår villa!

Anton Wickman (Jakobstad , 17.03.2023)

#1150

Vansinniga planer med oanade miljökonsekvenser för all framtid

Jan Henriksson (Jakobstad , 18.03.2023)

#1152

Stör naturen

Barbro Junnila (Jakobstad, 18.03.2023)

#1154

De är fula

Nico Olkkonen (Edsevö , 18.03.2023)

#1160

Bullret som uppstår, fågel och insektsdödande och förstörelse av kusten. Cement åtgång till fundamenten, den korta livslängden och den låga drifttillgängligheten och de höga kostnaderna.

Kent Tossavainen (Åkersberga, 19.03.2023)

#1163

Jag vill att den enda orörda naturen i Österbotten, nämligen havet, ska fortsättningsvis vara orörd

Mikael Skogman (Jakobstad, 19.03.2023)

#1165

Av natur- och rekreationshänsyn

Nina Skogman (Jakobstad, 19.03.2023)

#1170

Jag vill bevara naturen

Jan Svenlin (Larsmo , 19.03.2023)

#1172

Säästetään Suomen luonto.

Marja Suorsa (Ylivieska, 19.03.2023)

#1176

Vindkraft förstör miljön.

Jacob Krokvik (Jakobstad, 20.03.2023)

#1187

Är emot utländska bolagen som ligger bakom dessa bolag.

Johan Svahn (Jakobstad, 22.03.2023)

#1195

Inga vindkraftverk utanför Österbottniska kusten

Greta Wiklund (Nykarleby , 24.03.2023)

#1197

Förlusterna av naturområden är mycket större än den vinning som vindkraften skulle ge. Dessutom genererar vindkraft ingen energi när det verkligen behövs (riktigt kalla vinterdagar).

Lorenz Enström (UUSIKAARLEPYY, 24.03.2023)

#1199

Suomi

Niklas Granlund (Helsinki, 24.03.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…