Pieksämäen Herneniemen luontopolusta suurin osa on säästettävä ennallaan

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Kaavan verkkosivuilla todetaan: "Tavoitteena on selvittää alueelle riittävät virkistysaluetarpeet --".

Monissa paikoissa tyydytään "riittäviin" virkistysaluetarpeisiin. Miksi Pieksämäellä ei voitaisi säilyttää, edes osittain, erinomaista virkistysaluetta "riittävän" sijasta?

Kaavaehdotuksessa suunniteltujen asuinalueiden laajuus ei vaikuta siltä, että niiden seassa olisi tilaa luontopolulle. Jos luode- ja lounaisranta kuitenkin säästettäisiin rakentamiselta luontopolkua voisi todella kutsua luontopoluksi, eikä rakennusaikeistakaan tarvitsisi luopua täysin. Mahdollisten arkeologisten löytöjen säilyvyys ja vahingoittumattomuus olisi turvattu, eikä viitasammakon luonnonsuojelualueen naapurissa, huolestuttavan lähellä, kohoaisi uusi, myllätty mökkitontti. Upeat ja ilmiselvästi vanhat männyt saisivat kasvaa vielä vanhemmiksi, ja Herneniemen päädyn nuotiopaikka pysyä yhä vähän kuin keskellä ei-mitään. Pieksämäkeläiset saisivat edelleen nauttia lähimetsästään ja niemestään ilman, että suurin osa sen kauniista rannoista olisi rakennettu tonteiksi.

Jos kaikki Herneniemen tulevaisuudesta keskustelevat osapuolet luopuisivat jostain, toiset pätkästä luontopolkuaan ja toiset osasta kaavoitetuista asuinalueista, asiassa voitasiin saavuttaa oikeudenmukainen kompromissi, joka toimisi useimpien mielestä riittävän hyvin.

Lainaus Pieksämäen kaupungin verkkosivuilta (6.11.2023), "Yleiskaava: TAHINNIEMI-LÄNSIVÄYLÄ OSAYLEISKAAVAMUUTOS"

Aino Sandelin (Lahti, 06.11.2023)

#20

Hernesniemi on ollut pitkään ihmisten ja eläimien rentoutumisen tyyssija. Se on pakko säilyttää

Elli-Maija Frilander (Jyväskylä , 11.11.2023)

#26

Olisko kaavoitettavia alueita muualla, kuin museoviraston suojelemalla alueella, jossa on tehtävä tutkimuksia ja kaivauksia ennen rakentamista.

Toiseksi, onko kukaan päättäjistä huomioinut alueen virkistysarvo kaikille kaupunkilaisille. Kävelypolku niemeen on virkistysarvoltaan mittaamaton.

Pasi Frilander (Pieksämäki, 11.11.2023)

#28

Lopettakaa sekoilu.

Taru Frilander (Lontoo, 12.11.2023)

#42

Hei, Herneniemen alue on tärkeä, helposti saavutettava lähiluonto- ja liikuntakohde kaikenikäisille kaupunkilaisille. Sen voidaan katsoa lisäävän hyvinvointia monin eri tavoin sekä olevan vetovoimavaltti kaupunkiin muuttoa harkitseville. Eihän pilata tätä?

Anna Jouha-Kakkonen (Pieksämäki, 15.11.2023)

#43

Ihanat lenkkimaastot rentoumiseen!

Kati Kääriäinen (Pieksämäki , 15.11.2023)

#44

Pieksämäeltä kotoisin ja siellä ehdottomasti parasta on sen luonto. Sinne ei ole juurikaan muuttovirta lisääntynyt oman ymmärrykseni mukaan, joten uudet asuinalueet kuulostavat turhalta! Luontoa tärkeämpi suojella.

Aino Jouha (Helsinki, 15.11.2023)

#45

Herneniemen ainutlaatuinen miljöö tulee säilyttää. Sinne on helppo tulla retkeilemään myös autottomien. Herneniemessä on myös hyvät mustikka- ja puolukkametsät.

Anu Ylönrn (Pieksämäki, 15.11.2023)

#79

Tässä ollaan menettämässä jotain todella arvokasta. Kaikilla ei ole autoja jolla pääsisi esim. Partaharjuun tai Nikkarilaan luontoon.

Terhi Fullwood (Pieksämäki, 18.11.2023)

#80

Jättäkää rauhaan tuo Herneniemi.

Eija Junnilainen (Pieksämäki, 18.11.2023)

#82

Kaikkea rantaviiva ei saa rakentaa asuin alueiksi.

Tomi Haapsaari (Pieksämäki , 18.11.2023)

#100

Vartuin Tahiniemessä ja nykyään käyn muutaman kerran vuodessa kotikonnuilla Pieksämäellä. Aina kun käyn siellä, kierrän kävellen Herneniemen polun. Vanha vesiraja, vaihtelevat metsätyypit, vanhat kelottuneet puut ja kirjava joukko eläimiä pitävät koko Herneniemen elähdyttävänä kokemuksena. Paljon reissanneena ihmisenä on erikoista huomata, että tuohon pieneen niemeen mahtuu niin paljon hienoutta ja monimuotoisuutta, jota ei muualta löydä. Toivon kokevani saman mahtavuuden vielä tulevinakin vuosina.

Anssi Hänninen (Tampere, 18.11.2023)

#106

Kaikkia yhteiseen virkistykseen tarkoitettuja alueita tulee säästää! Terveisin Hesasta kaupunkiin muuttaneen lapsiperheen mummo

Tuula Kähkönen (Virtasalmi, 19.11.2023)

#116

Herneniemi on kuitenkin alueena melko pieni ja sen rakentamisesta ei kaupunki tai kaupunkilaiset hyödy mitään. Suurempi hyöty tulee luonnossa liikkumisen kauneudesta.

Janne Salkosalo (Pieksämäki, 19.11.2023)

#124

Mielestäni Tahiniemen asutusalueelle kuuluu säilyttää luonto- ja lähiliikuntamahdollisuus Herneniemen osalta ennallaan. Tämä virkistysalue on kiinnostava ja vaikuttava alueen veto- ja pitovoimatekijä suhteessa moniin muihin asuinalueisiin. Aluetta hyödyntävät sekä sen asukkaat että muut kaupunkilaiset liikkumiseen, retkeilyyn ja virkistäytymiseen. Alue on myös eräänlainen välietappi liikkujalle kaupungin ja Partaharjun välissä. Polun liittäminen osaksi Vedenjakajareitistöä olisi luontevampi ratkaisu kuin asuinrakentaminen.

Ranta-asumisesta ja uudisrakentamisesta ovat käsitykseni mukaan kiinnostuneet erityisesti alueella jo asuvat tai muuttoa suunnittelevat lapsiperheet, joille myös muiden palveluiden helppo saavutettavuus on tärkeää. Tahiniemestä löytyy päiväkoti, mutta koulu on lakkautettu, ja lähikauppakin lopetti juuri. Houkuttelevampana näen uusien/uudistettujen koulujen läheiset alueet (Hiekanpää, Maaselkä) edellä mainitulle kohderyhmälle. Näiden alueiden kaavojen tarkastelu lienee tarpeen, sillä Pieksämäki tarvitsee tulevaisuudessa myös uudisrakentamista.

Tanja Kauppinen (Pieksämäki, 19.11.2023)

#154

Herneniemeen ei saa koskea, tärkeä osa kaupungin luontoa ja lapsuuttani!

Esa Härkönen (Pieksämäki , 19.11.2023)

#163

Vapaita asuinalueita on Pieksämäellä muuallakin. Herneniemen alue ehdottomasti säilytettävä nykyisellään.

Sirpa Sutinen (Pieksämäki, 19.11.2023)

#175

Luontoa ei saa tuhota vaan sitä pitää suojella. Luontopolut ja metsäalueet on pidettävä luonnon eläimille kotina. Meillä ei ole lupa saattaa eläimiä sukupuuttoon. Nämä alueet pysykööt ilman asutusta.

Niko Ylönen (Pieksämäki , 19.11.2023)

#180

Tuollaisen luontopolun, kuten Herneniemi on, henkinen arvo käyttäjille on mittaamaton.

Tiina Turunen (Ylöjärvi , 19.11.2023)

#187

Pieksämäellä on jo riittävästi tontteja asuntojen rakentamiseen.
Montako taloa on tehty Anolan rantaan?

Pirkko Pätynen (Pieksämäki, 20.11.2023)