Tampereen Eteläpuisto on säilytettävä!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Hiljaisuus verhoaa Eteläpuiston kohtaloa.

2018-04-17 19:10:39

Kuten otsikko kertoo, on Tampereen Eteläpuiston kohtalo edelleen avoinna.

Tampereen pormestari Lauri Lyly pormestariohjelmassaan rauhoitti tilanteen ja keskeytti alueen kaavoitussuunnittelun, ainakin toistaiseksi. Yhdistyksemme on koittanut olla osallinen ja saada tietoa asioiden tilasta aktiivisesti, mutta kovin vaikealta tuntuu saada asiaan valaistusta kaupungin virkamiehiltä. Apulaispormestari Aleksi Jäntti on kuitenkin pitänyt meitä jonkin verran ajan tasalla suunnitelmista kaupungin puolella. Kiitos siitä. Luotamme miesten sanaan.

Seuraamme aktiivisesti tilannetta. Ja kiitos Sinullekin kun olet allekirjoittanut adressimme. Nettiadressin lisäksi olemme mahdollistanet osanoton myös käsilistojen avulla. Eteläpuiston säästämistä kannustamassa onkin jo lähes 9000 nimeä ja määrä kasvaa...

****

Eläköön Eteläpuisto ry ei ole alla olevan adressin perustamisessa mukana, mutta jakaa huolen virkistysalueiden jatkuvasta pienenemisestä ja toivoo kannatusta adressille.

 

Ruotula/Niihamaa.

Olette varmaan huomanneet uutisen (Aamulehti 10.4., 16.4) Ruotulan nykyistä golfkenttää ja sen ympäristöä koskevista uusista suunnitelmista. Nykyisen golfkentän alueelle suunnitellaan asuntoja, ja samalla golfkenttää siirrettäisiin Kauppi-Niihaman metsään (tai yhden vaihtoehdon mukaan Pirkkalaan). Kauppi-Niihaman metsän muuttaminen golfkentäksi 15 hehtaarin (vaihtoehto A) tai 42 hehtaarin (vaihtoehto B) alalla merkitsi merkittävää Kaupin virkistysalueen luonteen muutosta ja metsässä liikkumisen mahdollisuuksien kaventumista.

Eläköön Eteläpuisto ry pitää tärkeänä Kauppi-Niihaman alueen säilymistä nykyisenä luonnonvaraisena virkistysalueena, ja kannattaa Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) Pirkanmaan piirin ry:n, SLL:n Tampereen yhdistys ry:n ja Luonto-Liiton Hämeen piiri ry:n laatimaa adressia, jossa vaaditaan hyvin perusteluin Kauppi-Niihaman metsän säästämistä luonnolle ja virkistyskäytölle.

Adressi löytyy oheisesta linkistä.  

https://www.adressit.com/tampereen_kauppiniihaman_metsa_saastettava_luonnolle_ja_virkistyskaytolle

 

Eläköön Eteläpuisto ry

 

 


Eläköön Eteläpuisto ry

Kesätiedote - Tampereen Eteläpuisto

2017-06-02 11:33:31

Tiistaina 23.5.2017 julkistetussa Tampereen pormestariohjelmassa todetaan:

”Eteläpuiston asemakaavaa viedään päätöksenteossa eteenpäin asemakaavaehdotuksen mukaisin keskeisin suunnitteluratkaisuin ja linjauksin lukuun ottamatta Eteläpuiston ranta-aluetta (Eteläpuisto-kadun eteläpuolinen alue). Tämä alue irrotetaan vireillä olevasta asemakaavaprosessista. Eteläosaan tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö.”

Tulkinnoille altis ilmaisu antaa ymmärtää, että kaikille ryhmille kelpaavan kompromissin muotoileminen on ollut haasteellista. Kuinka paljon rakentamista kevennetään? Tarkoittaako ”puistomaisen virkistyskäytön säilyttäminen”ylätasanteen puiston säilyttämistä? Jos tarkoittaa, olisiko sen voinut sanoa?

Vaalien jälkeen EEP on halunnut turvata uusille päättäjille neuvottelurauhan. Asiallamme ei ole mellastettu julkisuudessa. On odoteltu, kuinka vaalien alla kuulemamme lupaukset muuttuvat teoiksi. Neuvottelut on nyt käyty ja tulos Eteläpuistonkin osalta nähtävissä.

Suunta on oikea, joskin maaliin on vielä matkaa. Jälleen on saavutettu osavoitto, jonka suuruutta ja merkitystä emme vielä pysty arvioimaan. Työtä vielä joka tapauksessa tarvitaan.

Nyt on myös kiitosten aika!

Kiitokset jokaiselle Eteläpuiston puolesta adressin allekirjoittajalle; meitä on jo lähes 5 200.

Kiitokset tammikuun lopussa perustetun blogimme ahkerille lukijoille; vierailijoita on yli 6 000 ja klikkauksia yli 13 300.

Lämpimät kiitokset kaikille blogin kirjoittajille ja hienoille vieraskynille, luetuimpina suojeluliikkeiden veteraanit Kirsi Kunnas ja Jaakko Syrjä.

Kiitokset EEP:n Facebook-sivujen postaajille ja jakajille! Kiitokset myös sisarsivun Esteri Eteläpuistolle!

Ennen kaikkea: kiitokset jokaiselle kaupunkilaiselle, jotka kävitte vaalien alla kasvotusten kertomassa ehdokkaille, mitä asiasta ajattelette!

Kiitokset ehdokkaille, jotka otitte rohkeasti kantaa Eteläpuiston puolesta. Se ei kaikissa ryhmissä todellakaan ollut helppoa.

Yhdessä meillä on voimaa muuttaa vallitsevaa ilmapiiriä. Ei unohdeta tätä – sitkeyttä ja yksituumaisuutta vielä tarvitaan.

Tässä vaiheessa blogi siirtyy seuraamaan rauhallisesti tilanteen etenemistä. Kaupungin valitus hallinto-oikeuden kumoamasta yleiskaavapäätöksestä on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Puiston ystävien valitus Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 on vireillä hallinto-oikeudessa. Eteläpuiston ja lähiympäristön asemakaavaehdotus on tulossa uuden yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn arvattavasti elo-syyskuussa.

Viestitämme tulevista tapahtumista sitä mukaa kun tietoa tihkuu. Nopean toiminnan joukot ovat valmiusasemissa.

Kirjoituksia Vieraskynä- ja Kansalaismielipide-palstoille otamme kernaasti vastaan, joskin julkaisutahti tiivistynee vasta syksymmällä, tulevien tilanteiden vaatimilla tavoilla.

Eläköön Eteläpuisto!

 

T: Eläköön Eteläpuisto ry


Pro Eteläpuisto

Tampereen Eteläpuisto.

2017-03-24 06:59:30

Tampereen Eteläpuistotapahtuma sunnuntaina 2.4.2017 kello 13-16.

Paikkana luonnollisesti Eteläpuisto

Tapahtumamme tarkoitus on saada houkutelluksi mahdollisimman monta Tampereen kunnallisvaaliehdokasta juttelemaan kanssamme rakkaan puistomme kohtalosta. Erityisesti koitamme saada paikalle niitä ehdokkaita joille Eteläpuisto ei ole ennestään tuttu. 

Pystytämme alueelle näkyvään kohtaan Osuuskuntapatsaan lähistölle telttakatoksen, josta puistonpuolustajat löytyvät. 

Jos Sinun aikatauluusi sopii, niin tule mukaan (ota kaverisikin) ulkoilemaan, keskustelemaan ja edistämään rantapuistomme säilymistä kaikkien kaupunkilaisten virkistyskäytössä.

Tervetuloa!

 
 
*** Adressimme allekirjoittajia on jo muutamaa kymmentä vaille 5000 henkeä! Kiitos kaikille. ***
(Olemme keränneet nimiä adressiin myös käsilistoilla! Nimiä niissä yli 600 kpl)  


Kannattaa myös seurata jatkuvasti päivittyviä:
 
 
Eläköön Eteläpuisto ry
posti@etelapuisto.fi

Pro Eteläpuisto

Tampereen Eteläpuiston tiimoilla tapahtuu!!

2017-02-16 11:27:06

Pirkanmaan ELY-keskus katsoo 7.2.2015 antamassaan lausunnossa, että Eteläpuiston asemakaavaehdotus heikentäisi merkittävästi Tampereen keskusta-alueen virkistysaluekokonaisuutta eikä täytä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia valtakunnallisesti merkittävän Hämeenpuiston kulttuuriympäristön huomioon ottamisen osalta.

Viikonlopun yli nukuttuaan kaavoituksesta vastava apulaispormestari lättää lausunnon, kyseenalaistaa ELY-keskuksen kompetenssin sekä leimaa Eteläpuiston sorakentäksi ja pusikoksi.

Seuraamme tapahtumia nettisivullamme, EEP:n blogissa ja FB-sivuilla.

Nettiadressissa on nyt allekirjoitajia 4 118, paperilistoilla nelisensataa.

Kiitokset kaikille Teille tuesta. Ratkaisun hetket lähestyvät - kaikkia keinoja nyt tarvitaan!

Kotisivu:  www.etelapuisto.fi

Blogi: https://etelapuisto.wordpress.com/

Missä mennään:  https://etelapuisto.wordpress.com/2017/02/01/missa-mennaan-mita-taman-jalkeen/

ELY-keskuksen lausunto: https://etelapuisto.wordpress.com/2017/02/10/ely-keskus-etelapuiston-puolesta/

EEP:n argumentaatiota: https://etelapuisto.wordpress.com/2017/02/15/etelapuisto-puolesta-vai-vastaan/

Facebook: https://www.facebook.com/EEP-El%C3%A4k%C3%B6%C3%B6n-Etel%C3%A4puisto-ry-1799605000290583/FB_PSalmi.JPG


Pro Eteläpuisto

Tampereen Eteläpuiston kaavan muistutukset tehtävä NYT.

2017-01-30 18:36:01

Ja jos teit sen jo keväällä 2016, niin sen voi myös uusia!

 

Tiistaina 31.1.2017 klo 15.00 mennessä!

Keväällä jätetyt 470 perusteltua mielipidettä Eteläpuiston säilymisen puolesta on kylmästi sivuutettu. Jos koet että mielipiteesi on sivuutettu etkä jostain syystä jaksa tai ehdi kirjoittaa jälleen uutta kannanottoa, voit lähettää kaupungille viestin:

”Uudistan huhtikuussa jättämäni Eteläpuiston kaavoitusta koskevan mielipiteen, jonka kaupunki on perusteitta sivuuttanut. Vaadin että se käsitellään nyt asemakaavaehdotusta koskevana muistutuksena ja minulle toimitetaan lain edellyttämä kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.”

Osoite: kirjaamo@tampere.fi

Ikävää, että joudumme vaivaamaan näin usein tiedotteillamme.

Nyt vaan on aika toimia.

 

Eläköön Eteläpuisto ry


Pro Eteläpuisto / Eläköön Eteläpuisto ry.

Lue viimeisimmät Tampereen Eteläpuiston kuulumiset blogistamme ja toimi!

2017-01-30 08:55:46

 Blogi osoitteessa: https://etelapuisto.wordpress.com/

 

Terveisin 

Eläköön Eteläpuisto ry

www.etelapuisto.fi


Pro Eteläpuisto

Eteläpuisto 187 v.

2017-01-18 11:21:25
Eteläpuisto 187 v
Tampereen lahja 100-vuotiaalle Suomelle


Eteläpuiston lopullinen asemakaavaehdotus on nähtävillä ja kommentoitavana tammikuun 2017 loppuun saakka.
Kaupunki ei ole halunnut nähdä ja tutkia vaihtoehtoja C. L. Engelin jo vuonna 1830 hahmotteleman puistoakselin tuhoamiselle. Asiallista keskustelua vaihtoehdoista ei ole sallittu. Hanketta vastustavat lukuisat perustellut kannanotot on kaavan valmistelussa kylmästi sivuutettu. 


Tuhottavan valtakunnallisesti arvokkaan historiallisen puiston sijaan esitetään rakennettavaksi uusi kapea viherkaista suurelta osin Pyhäjärveen kipattavan täyttömaan päälle. 


Kymmenen - viidentoista vuoden rakentamisvaiheen ajan Eteläpuiston ja lähialueen maisemaa leimaavat avohakkuut, maansiirtotyöt, 10 - 15 -kerroksisten talojen rakennustyömaat sekä raskas työmaaliikenne. Tänä aikana Eteläpuiston virkistyskäyttö estyy ja kohdistuu jo nyt ylikuormitetulle Pyynikin luonnonsuojelualueelle.  


Tuhoamishankkeen perusteena ovat tosiasiassa vain lyhytnäköinen voitontavoittelu ja vauhtisokea kasvun ihannointi menetyksistä piittaamatta. Kaupungin kokonaistalouden tai -kehityksen suhteen väitetyt hyödyt ovat häviävän pienet ainutkertaisiin ja lopullisiin menetyksiin nähden. Tätä ei Sinulle ole saanut kertoa eikä vaihtoehtoa esittää!


Keskustaan havitellaan 15 000 uutta asukasta. Liikenne sekä sen päästöt ja meluhaitat kasvavat merkittävästi. Ennestäänkin niukat virkistysalueet vähenevät pysyvästi. Tämäkö oikeasti lisää Tampereen ja keskustan vetovoimaa?

Tätäkö me tamperelaiset todella tarvitsemme ja haluamme?
Vastaammeko jälkipolville valmisteilla olevasta kulttuuriskandaalista?
Ovatko kevään kuntavaalit täydennysrakentamisvaalit?
Tiedätkö, kuinka oma edustajasi aikoo toimia - Sinun nimissäsi?
Nyt on viimeinen tilaisuus ottaa asiaan kantaa!

Kaupungin järjestämä yleisötilaisuus asemakaavasta on
keskiviikkona 18.1.2017 klo 18.00 Valtuustosalissa Aleksis Kiven katu 14-16 C.Voit jättää kaavaehdotusta koskevan muistutuksen 31.1.2017 mennessä osoitteella:
kirjaamo@tampere.fi tai  Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere.
Muistutukseen diaarinumero (TRE:714/10.02.01/2016, 27.1.2015).

Jokainen kannanotto on tärkeä!
Luonnosvaiheen kannanotot sivuutettiin olankohautuksella. Enää emme siihen suostu!

Toivottavasti Sinultakin löytyy aikaa osallistua muistutuksen avulla taisteluumme puiston säilymiseksi!Eläköön Eteläpuisto ry

 


Pro Eteläpuisto

Kaksi tapahtumaa. Tervetuloa osallistumaan.

2016-09-28 10:08:42

Tampereen päivänä tapahtuu

Tule Eteläpuiston ylätasanteen tapahtumateltalle Tampereen päivänä 1.-2.10.2016 klo 11-16.

Paikalla on Eläköön Eteläpuisto ry:n edustajia kertomassa Eteläpuiston suunnittelutilanteesta ja vaihtoehdoista.

Tervetuloa kaikki Eteläpuiston ystävät osoittamaan kantanne Eteläpuiston säilyttämisen puolesta!  

****

Eteläpuistokeskustelu 

Aika: Keskiviikkona 5.10. klo 18 - 20Paikka:

Työväenmuseo Werstaan auditorio, Väinö Linnan aukio 8, Tampere (Finlaysonin alueella)

Aihe: Eteläpuiston nykytilanne ja tulevaisuus.Kuullaan alustuksia ja keskustellaan Eteläpuiston merkityksestä tamperelaisille, kaavoitusprosessista ja avoinna olevista vaihtoehdoista.Tilaisuuteen kutsutaan myös kaupunginvaltuutettuja.

Järjestäjinä toimivat Tampereen Ympäristönsuojeluyhdistys, Kasvitieteellinen yhdistys, Eläköön Eteläpuisto ry ja joukko pirkkalaiskirjailijoita.Tervetuloa kuuntelemaan ja ilmaisemaan mielipide Eteläpuistosta!

 

****

www.etelapuisto.fi


Eläköön Eteläpuisto ry. www.etelapuisto.fi

Ajankohtaista asiaa ETELÄPUISTOSTA.

2016-04-05 09:33:13

Tule mukaan TÄNÄ TORSTAINA 7.4 ETELÄPUISTOON KLO 19
 
Kutsumme kaikki kannattajamme pieneen kohtaamiseen Eteläpuistoon Osuuskuntapatsaalle 7.4. kello 19.00. 
 
Eläköön Eteläpuisto ry:stä Otto Siippainen kertoo missä vaiheessa kaavoitus nyt menee ja antaa neuvoja kuinka voimme vielä vaikuttaa puiston säilyttämiseksi
 
KERRO TILAISUUDESTA MYÖS MUILLE!
 
Kaupungin esittämät kaavaluonnokset ovat (Seelake A ja Seelake B) molemmat lähes samankaltaisia ja tuhoavat puiston kokonaan. Nyt onkin saatava aikaan voimakasta painostusta puistovaihtoehdon puolesta! 
 
Jos et pääse nyt paikalle on tärkeää, että esität vastustavan mielipiteesi kaavaluonnoksista ennen 21.4.2016  (katso malli alta halutessasi)
 
Se on lähetettävä kaupungin kirjaamoon sähköpostitse: kirjaamo@tampere.fi
tai osoitteella: Keskusvirastotalo, Puutarhakatu 6, postiosoite PL 487, 33101 Tampere
 
**** malli****
 
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Asia: mielipide, asemakaava 8581 
Diaarinumero: TRE: 714/10.02.01/2015
 
Tällä kirjeellä ilmaisen vastustavani 24.3.2016 julkaistua asemakaavaluonnosta, joka sisältää Seelake-esityksestä johdetut kaksi vaihtoehtoa A ja B.
Vaihtoehdot (A ja B) eivät eroa olennaisesti toisistaan, ja molemmat tuhoavat olemassa olevan valtakunnallisesti merkittävän historiallisen puiston. Vaadin, että puiston säilyttävä vaihtoehto palautetaan mukaan kaavan suunnitteluun.
 
(Voit lisätä jonkin perustelulauseen, esim: Kantakaupungin viheraluemäärä asukasta kohden alittaa jo nyt valtakunnallisen suosituksen selvästi?. tms, mutta se ei ole välttämätöntä)
 
Vaadin, että Eteläpuisto säilytetään puistona.
 
Tampereella  /  2016
 
Etunimi Sukunimi
 
Osoite
 
*******
Muista myös!
Mikäli tuttavapiiriisi kuuluu vaikuttajia tai poliitikkoja, niin nyt on aika ottaa yhteyttä heihin painostaa toimimaan puiston puolesta!
 
Kiitos kun olet kanssamme Eteläpuistoa pelastamassa!
 
Eläköön Eteläpuisto ry.

Eläköön Eteläpuisto ry.

TAMPEREEN ETELÄPUISTON KOHTALON RATKAISUHETKET LÄHESTYVÄT!

2016-03-30 08:26:04

Kiitos kun luet tiedotteemme.

NYT OLISI AIKA TOIMIA!

Tampereen kaupunki ajaa edelleen jääräpäisesti puiston tuhoavaa, Seelake-suunnitelmaan perustuvaa kaavoitusratkaisua. Nähtäville on asetettu kaksi Seelake-pohjaista kaavaluonnosta A ja B. Meitä kaupunkilaisia ja muitakin puiston suojelua ajavia hämätään Aamulehden avustuksella julkaisemalla virheellistä tietoa sisältäviä kirjoituksia. (Viittaan AL 22.3. kirjoitukseen) Tässä Otto Siippaisen vastine kirjoitukseen. Linkki

****

VOIT VAIKUTTAA OSALLISTUMALLA YLEISÖTILAISUUTEEN:

ETELÄPUISTO JA LÄHIYMPÄRISTÖ, asemakaava nro 8581 Yleisötilaisuus torstaina 31.3.2016 klo 17.30 virastotalon valtuustosalissa osoitteessa Aleksis Kivenkatu 14-16 C, 5.krs. Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen. Toivotaan runsasta osanottoa! Paikalle kannattaa saapua hyvissä ajoin. On pelättävissä, etteivät kaikki halukkaat mahdu valtuustosaliin.

Eläköön Eteläpuisto ry. jättää oman virallisen puiston suojelua vaativan mielipiteensä valmisteluaineistosta 21.4. mennessä.   

SINÄKIN VOIT VAIKUTTAA: Voit lähettää vapaamuotoisen mielenilmauksen puiston puolesta samaan päivämäärään mennessä sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@tampere.fi.

MUISTA KUITENKIN KIRJOITTAA VIESTIISI VIITE: asemakaava nro 8581. (TRE:714/10.02.01/2015)

Jospa ”tehorakentamista vastustavien” mielipiteiden virralla voisimme päättäjiimme vielä vaikuttaa! 

 

Terveisin Eläköön Eteläpuisto ry.

 

****

TAMPEREEN KAUPUNKI KUULUTTAA:

Yleisesti nähtävillä ja valmisteilla olevat kaavat 24.3.-21.4.2016 NALKALA (III), KAAKINMAA (VI), RATINA (XIII), eteläpuisto ja lähiympäristö, tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto, asemakaava nro 8581. (TRE:714/10.02.01/2015)

Nähtävilläolot: Aineistot ovat nähtävänä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2B sekä internetissä osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu

Mahdolliset muistutukset yleisesti nähtävillä olevasta sekä mielipiteet valmisteilla olevista kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana os. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Puutarhakatu 6, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi, muistutuksessa/mielipiteessä tulee mainita asian suluissa oleva diaarinumero.

LINKKI AINEISTOIHIN: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8581


Pro Eteläpuisto / www.etelapuisto.fiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Pitäisikö valtion kasvattaa tukeaan kulttuurille ja taiteelle?