Tampereen Eteläpuisto on säilytettävä!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Eteläpuiston tulevaisuus näyttää nyt hyvältä

2021-09-27 13:31:10

Kiitos tuestasi!

Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen on pormestariohjelmassaan selkeästi, että Eteläpuistokadun etelä puolelle ei asuntorakentamista kaavoiteta. 

Tämä on pitkälti kansalaisvaikuttamisen kautta saavutettu. Tampereen keskustan läheisimmän eteläisen rantapuiston kehittäminen yhä mukavammaksi kaupunkilaisten virkistysalueeksi on odotettavissa.

 

Eläköön Eteläpuisto ry osallistuu tällä viikolla (2.10.) Tampereen päivään järjestämällä pienimuotoisen seminaarin kansalaisvaikuttamisesta. Jos satut olemaan Tampereella lauantaina, niin toivotamme Sinut tervetulleeksi kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Lisätiedot alla.

 

 

Tervetuloa

Tampere vaikuttaa -tapahtumaviikon

Kansalaisvaikuttamisen seminaariin

lauantaina 2.10. klo 10-14 

Vapaa pääsy

Paikka: Settlementtitalon Pyynikki-sali, Pyhäjärvenkatu 1 B (käynti pihan puolelta)

Järjestäjä: Eläköön Eteläpuisto ry https://etelapuisto.wordpress.com

OHJELMA

Avaus

Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet Tampereella

Johanna Loukaskorpi, apulaispormestari Tampere (10.00 - 10.15)

 
Miten kansalaisliike suojeli Virastotalon (kauppahallin)
Irene Roivainen, yhteiskuntatieteen tohtori, sosiaalineuvos (10.15 - 10.40)
 
 
Kansalaisvaikuttaminen - ihmisten politiikkaa
Sinikka Torkkola, yliopistotutkija, dosentti (10.40 - 11.00)
 
 
Pro Iidesjärvi-liike
Mari Maasilta, yliopistonlehtori, dosentti: (11.00 - 11.20)
 

Keskustelua (11.20-11.30)

 
TAUKO (11.30-12.00)
Kahvitarjoilu
 
 
Kansalaisliikkeiden merkitys luonnonsuojelulle
Hannu Raittinen, DI, Suomen Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin puheenjohtaja (12.00 - 12.20)
 
 
Tapausesimerkkejä maailmalta
Dalia Milián Bernal, Researcher in urban studies and architecture, Tatjana Blum, Raysa França, Mikko Kyrönviita ja Elina Alatalo Urban Activity -kurssiltaTampereen yliopisto (Englanninkielinen esitys, kuvamateriaalissa tekstitys suomeksi)
(12.20 – 13.20)
 

Keskustelua, yhteenveto ja seminaarin päätös (13.20 - 14.00)


Ohjelma on osa Tampere- päivän ohjelmaa ja 
juhlistaa myös Miina Sillanpään päivää.

 
 

 

Eläköön Eteläpuisto ry
Kuninkaankatu 13 A7
c/o Mettinen
33210 TAMPERE
posti@etelapuisto.fi

Pro Eteläpuisto

Eteläpuisto saatava kokonaan Tampereen kansalliseen kaupunkipuistoon

2019-09-20 08:58:20

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto? 

Kansalliset kaupunkipuistot ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia laajoja ja kansallisesti merkittäviä puistokokonaisuuksia. Niiden tavoitteena on säilyttää kaupunki-luontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä eheänä kokonaisuutena. 

Kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Kansallisen kaupunkipuiston hyväksyy kaupungin hakemuksesta ympäristöministeriö. Suomessa on tällä hetkellä yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa. 

 

Eteläpuiston kaavoituksen käänteitä 

Eteläpuiston asemakaavoitus käynnistyi vuonna 2015 kansainvälisen arkkitehtikilpailun pohjalta. Kilpailussa piti ratkaista 1 500 - 1 800 asukkaan sijoittaminen Nalkalan ja Eteläpuiston alueelle. Voittajaehdotuksen asukasluvuksi tuli kilpailuohjelman vastaisesti 2 710. Lukuisten vaiheiden jälkeen vuoden 2016 lopussa asetettiin nähtäville asemakaavaehdotus, jonka mitoitus oli 2 800 asukasta ja 1 000 työpaikkaa. Hanke riistäytyi prosessin aikana käsistä. 

Eteläpuiston puolustamiseksi syntyi voimakas kansanliike. Kuntavaalien alla 2017 jokaisen puolueen ehdokkaat joutuivat myöntämään, ettei kaavaa voida viedä sellaisenaan eteenpäin. Kesäkuussa 2017 hyväksytyssä pormestariohjelmassa sovittiin, että Eteläpuistoon tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö. 

Annettu lupaus on jäänyt toteutumatta. Luvattua uutta suunnitelmaa ei ole edes aloitettu - verukkeet vain ovat vaihdelleet. On ilmeistä, että pitkälti näkymättömät mutta vahvat voimat ajavat kaavoitusta seuraavalle valtuustokaudelle, jolloin pormestariohjelman linjaukset eivät enää sido käsiä. 

 

Eteläpuisto ja kansallinen kaupunkipuisto 

Eteläpuisto, erityisesti sen yli satavuotias ylätasanteen puisto, täyttää kiistatta kaikki kaupunkipuistolle asetetut vaatimukset. Yhtenäisyyden ja jatkuvuuden vaatimusten johdosta Eteläpuisto on myös välttämätön osa kaupunkipuistoa – ilman sitä ei kaupunkipuistoa Tampereelle tule.  

Itsestään selvää olisi osoittaa Eteläpuisto kokonaan kaupunkipuistoksi. Näin turvattaisiin sen erityisten arvojen säilyminen ja kehittäminen, mikä on lainsäätäjän tarkoitus. 

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston rajausehdotus on nähtävillä 2.9.-1.10.2019, jolloin siitä on tilaisuus esittää mielipiteitä. Ehdotuksessa Eteläpuisto on jätetty suurelta osin kaupunkipuistorajauksen ulkopuolelle. Arvokkaasta ylätasanteesta vain Hämeenpuiston levyinen riekale on osoitettu epämääräisellä muutosalue-merkinnällä. 

Keskeinen osa puistosta kuuluu myös valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön rajauksen piiriin. Kyseessä on valtioneuvoston hyväksymä valtakunnallinen suojeluohjelma RKY 2009. Tästäkin rajauksesta vain puolet on tarkoitus osoittaa muutosalueeksi. 

Muutosalueelle on tarkoitus kirjoittaa määräyksiä, joiden väitetään turvaavan kaupunkipuiston tavoitteet. Nämä määräykset, joita siis ei vielä ole, eivät kuitenkaan ulotu muutosalueen ulkopuolelle – siis pääosalle ylätasanteen arvokkainta puistoa. Muutosalue-termiä ei laki tunne, eikä sellaista ole yhdessäkään muussa Suomen kaupunkipuistossa. 

Rajaus jättää näin täysin vapaat kädet kaavoittaa Eteläpuisto tehorakentamiselle, vaikka pormestariohjelmassa 2017 tämä vaihtoehto hylättiin ja luvattiin säilyttää alueen puistomainen virkistyskäyttö. Rajausehdotusta käsittelevässä asukasillassa 4.9.2019 apulaispormestari Aleksi Jäntti kertoi, että rajauksella halutaan säilyttää kaupungin toimintavapaus kaavoituksessa. Vahvistui myös, että rajaus perustuu pormestariohjelmassa jo hylättyyn kaavaehdotukseen. Rajausehdotus ei lainkaan turvaa Eteläpuiston erityisten arvojen säilyttämistä ja kehittämistä, eikä näin ole edes tarkoitettu. Se ei näin täytä kansallisen kaupunkipuiston keskeisintä tavoitetta. 

Asukasillassa apulaispormestari Jäntti kertoi myös, että pormestariohjelman linjaus Eteläpuiston uudesta suunnitelmasta on niin monitulkintainen, ettei suunnittelua ole edes aloitettu. Poliittista konsensusta työn pohjaksi ei ole. Tätähän ei ole tohdittu aiemmin kertoa, vaan vitkuttelulle on esitetty muita verukkeita. Tosiasiassa juuri linjauksen monitulkintaisuudenkin vuoksi olisi välttämätöntä nyt tehdä se uusi suunnitelma; konkretisoida se, mitä on tullut luvatuksi. 

Tuoreessa pormestariohjelman päivityksessä Eteläpuiston kohtaa ei tarkistettu. Lupaus on siis pidetty edelleen voimassa, mutta ei ole aikomustakaan lunastaa lupausta. Voiko kansalaisten antamaa valtakirjaa enää selvemmin väärinkäyttää? 

Aikeissa on jatkaa kaavoitusta De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan osalta. Voimassa olevan yleiskaavan määräys edellyttää asemakaavan pohjaksi kokonaissuunnitelmaa alueelle. Tällaiseksi ei jo kertaalleen hylätty kaavaratkaisu käy. Siksikin tarvitaan päivitetty kokonaissuunnitelma, jonka pohjalta asemakaavoitus voisi edetä vaiheittain. Kaupunkipuistorajaus voitaisiin tehdä harkitun ja kestävän ratkaisun pohjalta. 

Uusi suunnitelma mahdollistaisi myös Eteläpuiston kehittämisen pysyvin, laadukkain ja kestävin ratkaisuin. Nyt kaikkia toimia leimaa kokonaisnäkemyksen puute, sattumanvaraisuus, tilapäisyys ja brutaali merikonttiestetiikka. 

Ansaitseeko Euroopan kulttuuripääkaupungiksi havitteleva Tampere parhaan mahdollisen kaupunkipuiston vai tuskin edes minimivaatimukset täyttävän tilkkutäkin. Voiko historiallisen kulttuuriaarteensa hävittävä Tampere olla uskottava kulttuuripääkaupunki? Onko hiekkakentän ja pysäköintialueiden leimaama keskustan ranta kulttuuripääkaupungin statuksen mukainen? 

Vuosia vellonut epävarmuus puiston kohtalosta voisi saada kokonaissuunnitelmassa alueen arvon mukaisen ja laajasti hyväksyttävän ratkaisun. Ennen muuta jatkuvasti kasvava epäluottamus viranhaltijoiden ja päättäjien todellisten aikomusten suhteen saisi kunniallisen päätöksen. 

Kaikki tämä on ratkaistavissa uudella suunnitelmalla. Eteläpuiston säilyttäminen ja kehittäminen arvonsa ja ansionsa mukaisesti on tahdon asia. 

Päättäjien on kyettävä tekemään vaikeitakin ratkaisuja. Kaupunkia tulee kehittää pitkäjänteisesti ja ennakoitavasti. Avoimia riidanaiheita on turha pitää hengissä, kun ne voidaan ja tulee kuitenkin ratkaista. 

 

Mitä on tehtävissä? 

Rajausehdotus on asetettu nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Kannanottojen aika on juuri nyt. 

Jos Eteläpuisto halutaan säilyttää, pitää vaatia, että: 

- Eteläpuisto tulee sisällyttää kokonaan Tampereen kansalliseen kaupunkipuistoon. 

 

- Pormestariohjemassa luvattu ”uusi suunnitelma” tulee tehdä pikaisesti, jotta kaupunkipuiston rajaus Eteläpuiston kohdalla voidaan tehdä tutkitun, perustellun ja laajasti hyväksyttävän kokonaisnäkemyksen pohjalta. 

 

Kannanotot voi esittää: (lyhyt vapaamuotoinen vaatimus riittää)

- Kirjallisesti osoitteella: Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C 

Eläköön Eteläpuisto ry 19.9.2019 4 

 

 

- Sähköpostitse: kirjaamo@tampere.fi 

 

Mielipiteessä tulee mainita asian diaarinumero: TRE:4923/11.04.00/2018. 

 

Mielipiteitä ja kommentteja rajausehdotuksesta haetaan myös karttakyselyllä. Kysely on avoinna 1.10.2019 saakka osoitteessa: 

https://kartat.tampere.fi/kaupunkipuistokysely/ 

 

Karttakysely on käyttäjälle hankalan oloinen, mutta sen läpi punnertaminen maksaa vaivan. Lopussa on sijaa vapaamuotoisille kannanotoille. 

Seuraavaksi sitten joudumme paimentamaan, että valmistelijat ja päättäjät ottavat aidosti huomioon kansalaisten perustellut kannanotot. Tämä ei ole itsestäänselvyys, mutta meillä on oikeus vaatia sitä. 

 

 

 

LINKKEJÄ Ympäristöministeriö kansallisista kaupunkipuistoista: 

https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualu-eet/Kansalliset_kaupunkipuistot 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009): 

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennettu-kulttuuriympa-risto/valtakunnallisesti-merkittavat-rakennetut-kulttuuriymparistot 

Tampereen kansallisesta kaupunkipuistosta: 

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/puistot-ja-vi-heralueet/kansallinen-kaupunkipuisto.html 

 

Pelastetaan Eteläpuisto -blogi: 

https://etelapuisto.wordpress.com/ 

Eläköön Eteläpuisto ry:n Facebook-sivu: 

https://www.facebook.com/heiskanenmaisa/ 

Eteläpuiston puolesta Facebook-sivu: 

https://www.facebook.com/groups/495555417294509/about/ 


Pro Eteläpuisto

Hiljaisuus verhoaa Eteläpuiston kohtaloa.

2018-04-17 19:10:39

Kuten otsikko kertoo, on Tampereen Eteläpuiston kohtalo edelleen avoinna.

Tampereen pormestari Lauri Lyly pormestariohjelmassaan rauhoitti tilanteen ja keskeytti alueen kaavoitussuunnittelun, ainakin toistaiseksi. Yhdistyksemme on koittanut olla osallinen ja saada tietoa asioiden tilasta aktiivisesti, mutta kovin vaikealta tuntuu saada asiaan valaistusta kaupungin virkamiehiltä. Apulaispormestari Aleksi Jäntti on kuitenkin pitänyt meitä jonkin verran ajan tasalla suunnitelmista kaupungin puolella. Kiitos siitä. Luotamme miesten sanaan.

Seuraamme aktiivisesti tilannetta. Ja kiitos Sinullekin kun olet allekirjoittanut adressimme. Nettiadressin lisäksi olemme mahdollistanet osanoton myös käsilistojen avulla. Eteläpuiston säästämistä kannustamassa onkin jo lähes 9000 nimeä ja määrä kasvaa...

****

Eläköön Eteläpuisto ry ei ole alla olevan adressin perustamisessa mukana, mutta jakaa huolen virkistysalueiden jatkuvasta pienenemisestä ja toivoo kannatusta adressille.

 

Ruotula/Niihamaa.

Olette varmaan huomanneet uutisen (Aamulehti 10.4., 16.4) Ruotulan nykyistä golfkenttää ja sen ympäristöä koskevista uusista suunnitelmista. Nykyisen golfkentän alueelle suunnitellaan asuntoja, ja samalla golfkenttää siirrettäisiin Kauppi-Niihaman metsään (tai yhden vaihtoehdon mukaan Pirkkalaan). Kauppi-Niihaman metsän muuttaminen golfkentäksi 15 hehtaarin (vaihtoehto A) tai 42 hehtaarin (vaihtoehto B) alalla merkitsi merkittävää Kaupin virkistysalueen luonteen muutosta ja metsässä liikkumisen mahdollisuuksien kaventumista.

Eläköön Eteläpuisto ry pitää tärkeänä Kauppi-Niihaman alueen säilymistä nykyisenä luonnonvaraisena virkistysalueena, ja kannattaa Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) Pirkanmaan piirin ry:n, SLL:n Tampereen yhdistys ry:n ja Luonto-Liiton Hämeen piiri ry:n laatimaa adressia, jossa vaaditaan hyvin perusteluin Kauppi-Niihaman metsän säästämistä luonnolle ja virkistyskäytölle.

Adressi löytyy oheisesta linkistä.  

https://www.adressit.com/tampereen_kauppiniihaman_metsa_saastettava_luonnolle_ja_virkistyskaytolle

 

Eläköön Eteläpuisto ry

 

 


Eläköön Eteläpuisto ry

Kesätiedote - Tampereen Eteläpuisto

2017-06-02 11:33:31

Tiistaina 23.5.2017 julkistetussa Tampereen pormestariohjelmassa todetaan:

”Eteläpuiston asemakaavaa viedään päätöksenteossa eteenpäin asemakaavaehdotuksen mukaisin keskeisin suunnitteluratkaisuin ja linjauksin lukuun ottamatta Eteläpuiston ranta-aluetta (Eteläpuisto-kadun eteläpuolinen alue). Tämä alue irrotetaan vireillä olevasta asemakaavaprosessista. Eteläosaan tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö.”

Tulkinnoille altis ilmaisu antaa ymmärtää, että kaikille ryhmille kelpaavan kompromissin muotoileminen on ollut haasteellista. Kuinka paljon rakentamista kevennetään? Tarkoittaako ”puistomaisen virkistyskäytön säilyttäminen”ylätasanteen puiston säilyttämistä? Jos tarkoittaa, olisiko sen voinut sanoa?

Vaalien jälkeen EEP on halunnut turvata uusille päättäjille neuvottelurauhan. Asiallamme ei ole mellastettu julkisuudessa. On odoteltu, kuinka vaalien alla kuulemamme lupaukset muuttuvat teoiksi. Neuvottelut on nyt käyty ja tulos Eteläpuistonkin osalta nähtävissä.

Suunta on oikea, joskin maaliin on vielä matkaa. Jälleen on saavutettu osavoitto, jonka suuruutta ja merkitystä emme vielä pysty arvioimaan. Työtä vielä joka tapauksessa tarvitaan.

Nyt on myös kiitosten aika!

Kiitokset jokaiselle Eteläpuiston puolesta adressin allekirjoittajalle; meitä on jo lähes 5 200.

Kiitokset tammikuun lopussa perustetun blogimme ahkerille lukijoille; vierailijoita on yli 6 000 ja klikkauksia yli 13 300.

Lämpimät kiitokset kaikille blogin kirjoittajille ja hienoille vieraskynille, luetuimpina suojeluliikkeiden veteraanit Kirsi Kunnas ja Jaakko Syrjä.

Kiitokset EEP:n Facebook-sivujen postaajille ja jakajille! Kiitokset myös sisarsivun Esteri Eteläpuistolle!

Ennen kaikkea: kiitokset jokaiselle kaupunkilaiselle, jotka kävitte vaalien alla kasvotusten kertomassa ehdokkaille, mitä asiasta ajattelette!

Kiitokset ehdokkaille, jotka otitte rohkeasti kantaa Eteläpuiston puolesta. Se ei kaikissa ryhmissä todellakaan ollut helppoa.

Yhdessä meillä on voimaa muuttaa vallitsevaa ilmapiiriä. Ei unohdeta tätä – sitkeyttä ja yksituumaisuutta vielä tarvitaan.

Tässä vaiheessa blogi siirtyy seuraamaan rauhallisesti tilanteen etenemistä. Kaupungin valitus hallinto-oikeuden kumoamasta yleiskaavapäätöksestä on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Puiston ystävien valitus Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 on vireillä hallinto-oikeudessa. Eteläpuiston ja lähiympäristön asemakaavaehdotus on tulossa uuden yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn arvattavasti elo-syyskuussa.

Viestitämme tulevista tapahtumista sitä mukaa kun tietoa tihkuu. Nopean toiminnan joukot ovat valmiusasemissa.

Kirjoituksia Vieraskynä- ja Kansalaismielipide-palstoille otamme kernaasti vastaan, joskin julkaisutahti tiivistynee vasta syksymmällä, tulevien tilanteiden vaatimilla tavoilla.

Eläköön Eteläpuisto!

 

T: Eläköön Eteläpuisto ry


Pro Eteläpuisto

Tampereen Eteläpuisto.

2017-03-24 06:59:30

Tampereen Eteläpuistotapahtuma sunnuntaina 2.4.2017 kello 13-16.

Paikkana luonnollisesti Eteläpuisto

Tapahtumamme tarkoitus on saada houkutelluksi mahdollisimman monta Tampereen kunnallisvaaliehdokasta juttelemaan kanssamme rakkaan puistomme kohtalosta. Erityisesti koitamme saada paikalle niitä ehdokkaita joille Eteläpuisto ei ole ennestään tuttu. 

Pystytämme alueelle näkyvään kohtaan Osuuskuntapatsaan lähistölle telttakatoksen, josta puistonpuolustajat löytyvät. 

Jos Sinun aikatauluusi sopii, niin tule mukaan (ota kaverisikin) ulkoilemaan, keskustelemaan ja edistämään rantapuistomme säilymistä kaikkien kaupunkilaisten virkistyskäytössä.

Tervetuloa!

 
 
*** Adressimme allekirjoittajia on jo muutamaa kymmentä vaille 5000 henkeä! Kiitos kaikille. ***
(Olemme keränneet nimiä adressiin myös käsilistoilla! Nimiä niissä yli 600 kpl)  


Kannattaa myös seurata jatkuvasti päivittyviä:
 
 
Eläköön Eteläpuisto ry
posti@etelapuisto.fi

Pro Eteläpuisto

Tampereen Eteläpuiston tiimoilla tapahtuu!!

2017-02-16 11:27:06

Pirkanmaan ELY-keskus katsoo 7.2.2015 antamassaan lausunnossa, että Eteläpuiston asemakaavaehdotus heikentäisi merkittävästi Tampereen keskusta-alueen virkistysaluekokonaisuutta eikä täytä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia valtakunnallisesti merkittävän Hämeenpuiston kulttuuriympäristön huomioon ottamisen osalta.

Viikonlopun yli nukuttuaan kaavoituksesta vastava apulaispormestari lättää lausunnon, kyseenalaistaa ELY-keskuksen kompetenssin sekä leimaa Eteläpuiston sorakentäksi ja pusikoksi.

Seuraamme tapahtumia nettisivullamme, EEP:n blogissa ja FB-sivuilla.

Nettiadressissa on nyt allekirjoitajia 4 118, paperilistoilla nelisensataa.

Kiitokset kaikille Teille tuesta. Ratkaisun hetket lähestyvät - kaikkia keinoja nyt tarvitaan!

Kotisivu:  www.etelapuisto.fi

Blogi: https://etelapuisto.wordpress.com/

Missä mennään:  https://etelapuisto.wordpress.com/2017/02/01/missa-mennaan-mita-taman-jalkeen/

ELY-keskuksen lausunto: https://etelapuisto.wordpress.com/2017/02/10/ely-keskus-etelapuiston-puolesta/

EEP:n argumentaatiota: https://etelapuisto.wordpress.com/2017/02/15/etelapuisto-puolesta-vai-vastaan/

Facebook: https://www.facebook.com/EEP-El%C3%A4k%C3%B6%C3%B6n-Etel%C3%A4puisto-ry-1799605000290583/FB_PSalmi.JPG


Pro Eteläpuisto

Tampereen Eteläpuiston kaavan muistutukset tehtävä NYT.

2017-01-30 18:36:01

Ja jos teit sen jo keväällä 2016, niin sen voi myös uusia!

 

Tiistaina 31.1.2017 klo 15.00 mennessä!

Keväällä jätetyt 470 perusteltua mielipidettä Eteläpuiston säilymisen puolesta on kylmästi sivuutettu. Jos koet että mielipiteesi on sivuutettu etkä jostain syystä jaksa tai ehdi kirjoittaa jälleen uutta kannanottoa, voit lähettää kaupungille viestin:

”Uudistan huhtikuussa jättämäni Eteläpuiston kaavoitusta koskevan mielipiteen, jonka kaupunki on perusteitta sivuuttanut. Vaadin että se käsitellään nyt asemakaavaehdotusta koskevana muistutuksena ja minulle toimitetaan lain edellyttämä kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.”

Osoite: kirjaamo@tampere.fi

Ikävää, että joudumme vaivaamaan näin usein tiedotteillamme.

Nyt vaan on aika toimia.

 

Eläköön Eteläpuisto ry


Pro Eteläpuisto / Eläköön Eteläpuisto ry.

Lue viimeisimmät Tampereen Eteläpuiston kuulumiset blogistamme ja toimi!

2017-01-30 08:55:46

 Blogi osoitteessa: https://etelapuisto.wordpress.com/

 

Terveisin 

Eläköön Eteläpuisto ry

www.etelapuisto.fi


Pro Eteläpuisto

Eteläpuisto 187 v.

2017-01-18 11:21:25
Eteläpuisto 187 v
Tampereen lahja 100-vuotiaalle Suomelle


Eteläpuiston lopullinen asemakaavaehdotus on nähtävillä ja kommentoitavana tammikuun 2017 loppuun saakka.
Kaupunki ei ole halunnut nähdä ja tutkia vaihtoehtoja C. L. Engelin jo vuonna 1830 hahmotteleman puistoakselin tuhoamiselle. Asiallista keskustelua vaihtoehdoista ei ole sallittu. Hanketta vastustavat lukuisat perustellut kannanotot on kaavan valmistelussa kylmästi sivuutettu. 


Tuhottavan valtakunnallisesti arvokkaan historiallisen puiston sijaan esitetään rakennettavaksi uusi kapea viherkaista suurelta osin Pyhäjärveen kipattavan täyttömaan päälle. 


Kymmenen - viidentoista vuoden rakentamisvaiheen ajan Eteläpuiston ja lähialueen maisemaa leimaavat avohakkuut, maansiirtotyöt, 10 - 15 -kerroksisten talojen rakennustyömaat sekä raskas työmaaliikenne. Tänä aikana Eteläpuiston virkistyskäyttö estyy ja kohdistuu jo nyt ylikuormitetulle Pyynikin luonnonsuojelualueelle.  


Tuhoamishankkeen perusteena ovat tosiasiassa vain lyhytnäköinen voitontavoittelu ja vauhtisokea kasvun ihannointi menetyksistä piittaamatta. Kaupungin kokonaistalouden tai -kehityksen suhteen väitetyt hyödyt ovat häviävän pienet ainutkertaisiin ja lopullisiin menetyksiin nähden. Tätä ei Sinulle ole saanut kertoa eikä vaihtoehtoa esittää!


Keskustaan havitellaan 15 000 uutta asukasta. Liikenne sekä sen päästöt ja meluhaitat kasvavat merkittävästi. Ennestäänkin niukat virkistysalueet vähenevät pysyvästi. Tämäkö oikeasti lisää Tampereen ja keskustan vetovoimaa?

Tätäkö me tamperelaiset todella tarvitsemme ja haluamme?
Vastaammeko jälkipolville valmisteilla olevasta kulttuuriskandaalista?
Ovatko kevään kuntavaalit täydennysrakentamisvaalit?
Tiedätkö, kuinka oma edustajasi aikoo toimia - Sinun nimissäsi?
Nyt on viimeinen tilaisuus ottaa asiaan kantaa!

Kaupungin järjestämä yleisötilaisuus asemakaavasta on
keskiviikkona 18.1.2017 klo 18.00 Valtuustosalissa Aleksis Kiven katu 14-16 C.Voit jättää kaavaehdotusta koskevan muistutuksen 31.1.2017 mennessä osoitteella:
kirjaamo@tampere.fi tai  Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere.
Muistutukseen diaarinumero (TRE:714/10.02.01/2016, 27.1.2015).

Jokainen kannanotto on tärkeä!
Luonnosvaiheen kannanotot sivuutettiin olankohautuksella. Enää emme siihen suostu!

Toivottavasti Sinultakin löytyy aikaa osallistua muistutuksen avulla taisteluumme puiston säilymiseksi!Eläköön Eteläpuisto ry

 


Pro Eteläpuisto

Kaksi tapahtumaa. Tervetuloa osallistumaan.

2016-09-28 10:08:42

Tampereen päivänä tapahtuu

Tule Eteläpuiston ylätasanteen tapahtumateltalle Tampereen päivänä 1.-2.10.2016 klo 11-16.

Paikalla on Eläköön Eteläpuisto ry:n edustajia kertomassa Eteläpuiston suunnittelutilanteesta ja vaihtoehdoista.

Tervetuloa kaikki Eteläpuiston ystävät osoittamaan kantanne Eteläpuiston säilyttämisen puolesta!  

****

Eteläpuistokeskustelu 

Aika: Keskiviikkona 5.10. klo 18 - 20Paikka:

Työväenmuseo Werstaan auditorio, Väinö Linnan aukio 8, Tampere (Finlaysonin alueella)

Aihe: Eteläpuiston nykytilanne ja tulevaisuus.Kuullaan alustuksia ja keskustellaan Eteläpuiston merkityksestä tamperelaisille, kaavoitusprosessista ja avoinna olevista vaihtoehdoista.Tilaisuuteen kutsutaan myös kaupunginvaltuutettuja.

Järjestäjinä toimivat Tampereen Ympäristönsuojeluyhdistys, Kasvitieteellinen yhdistys, Eläköön Eteläpuisto ry ja joukko pirkkalaiskirjailijoita.Tervetuloa kuuntelemaan ja ilmaisemaan mielipide Eteläpuistosta!

 

****

www.etelapuisto.fi


Eläköön Eteläpuisto ry. www.etelapuisto.fiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…