Vuosaaren Pohjavedenpuisto ja Ullaksenpuisto on suojeltava rakentamiselta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Valtuusto hyväksyi Meri-Rastilan itäosan asemakaavan

2021-10-07 06:15:38
Meri-Rastilan itäosan asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ehdotetussa muodossa.

Kaupunginvaltuuston päätöstiedote 6.10.2021, asia 5.

Kokoonnutaan tänään 7.10. klo 17.30 Kallahden koululla,

Merilahden peruskoulu, Kallvikinniementie 1, auditorio, keskustelemaan, mitä nyt tehdään. Kokoukseen on kutsuttu vuosaarelaiset valtuutetut, varavaltuutetut ja muut kaupungin luottamustoimiin valitut.

Pelastetaan Vuosaari! Avoin kokous (FB).

(Havainnekuva 4.5.2021)

Havainnekuva_4.5_.2021_1.jpg


Helena Saarikoski

6.10.2021 valtuustossa Kallahden metsien rakentamiskaava; mielenosoitus Senaatintorilla

2021-10-01 11:47:59
Kaupunginvaltuuston esityslistalla 6.10.2021 on (asia 4) Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen eli Kallahden metsien rakentamiskaava.  

Nyt voidaan yrittää vielä vaikuttaa valtuutettuihin kaavan palauttamiseksi valmisteluun. Suurista valtuustoryhmistä Vihreät ja SDP ovat julkaisseet uuden valtuustoryhmänsä yhteystiedot kootusti, mutta kaikkien valtuutettujen yhteystietoja ei ole suoraan saatavissa. Valtuustoryhmien sihteerien yhteystiedot ovat kaupungin sivulla.

Senaatintorille 6.10. klo 16-18

Valtuuston kokouksen alla 6.10. klo 16–18 on mielenosoitus Senaatintorilla. Kaikki mukaan, mieluusti Pelastetaan Vuosaari!, Pohjavedenpuisto, Kallahden metsät -plakaattien kanssa.

Eläköön metsä!

Kaadetaan kaava, ei metsää -mielenosoituksen järjestää Luonto-Liiton Metsäryhmä.

Kaadetaan kaava -kampanja Facebookissa.


Helena Saarikoski

"Meri-Rastilan itäosan" asemakaava kaupunginhallituksessa

2021-09-19 14:01:32

Kaupunginhallituksen esityslistalla 20.9.2021 (Asia/27) on Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12571). Tämä Kallahden asuinalueen metsien, Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston, rakentamista tarkoittava asemakaava on tulossa kaupunginhallituksesta valtuuston hyväksyttäväksi 6.10.2021.

Valtuutettuihin voi vaikuttaa nyt!

Valtuuston jäsenet on lueteltu kaupungin sivulla mutta yhteystiedot on tällä hetkellä valitettavasti vain valtuustoryhmien sihteereille

Luonto-Liiton Metsäryhmän /Suomen Luonnonsuojeluliiton kampanjan ”Kaadetaan kaava, ei metsää” mukaan: Vaadimme Helsinkiä perumaan jo vireillä olevat arvokkaiden luontokohteiden kaavahankkeet ja lopettamaan metsien päälle kaavoittamisen. Kaavahankkeet, jotka osoittavat rakentamista kaupunkimetsiin, uusitaan, ja suunnitteilla olevien vastaavien kaavojen valmistelu lopetetaan.


Helena Saarikoski

Asemakaava lautakunnassa 4.5.2021

2021-05-02 10:56:27

Meri-Rastilan itäosan asemakaava eli Kallahden asuinalueen metsien rakentamiskaava on tullut muistutusten jälkeen uudestaan kaupunkiympäristölautakuntaan hyväksyttäväksi.

Esityslista 4.5.2021, asia 8.

Kaavasta ovat muistuttaneet muiden muassa Helsingin luonnonsuojeluyhdistysvuosaarelaisyhteisöt ja Kallahti Kallvik ry.

Luontoristiriitoja, joista järjestöt ovat muistuttaneet, ei ole tarkistetussakaan asemakaavaehdotuksessa ratkaistu.

Tässä vaiheessa voidaan yrittää vaikuttaa lautakunnan jäseniin, jotta Meri-Rastilan itäosan asemakaava palautettaisiin valmisteluun. Lautakunnan jäsenten yhteystiedot.


Helena Saarikoski

Kallahti Kallvik ry:n kaavamuistutus 10.11.2020

2020-11-10 21:14:19

Muistutus Kallahden metsien rakentamiskaavaa vastaan

Kallahti Kallvik ry on lähettänyt tänään 10.11.2020 Helsingin kaupungille muistutuksen niin sanotun Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotusta vastaan.

"Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotus on hylättävä Kallahden metsäalueille Pohjavedenpuistoon ja Ullaksenpuistoon sekä Ison Kallahden puistoon suunnitellun rakentamisen osalta."

Lue koko muistutus perusteluineen tästä.

Muistutus on liitteenä Kallahden asukasliikkeen projektisivulla, samoin kuin muutkin Kallahti Kallvik ry:n lausunnot.

Asemakaavaehdotus tulee muistutusten käsittelyn jälkeen viimeisteltynä kaupunkiympäristölautakuntaan alkuvuodesta 2021. Silloin on aika vaikuttaa suoraan valtuutettuihin ja lautakunnan jäseniin.

 

Tue Kallahti Kallvik ry:n toimintaa, liity jäseneksi! 

Voit liittyä Kallahti Kallvik ry:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun ja ilmoittamalla tietosi, vähintään nimen ja sähköpostiosoitteen, sähköpostitse pj:lle, saarikoski.helena@gmail.com.

Jäsenmaksu 2020 on kaksikymmentä euroa. Voit maksaa jäsenmaksun seuraavilla tiedoilla:

Maksettava määrä: 20,00 euroa

Maksun saaja: Kallahti Kallvik ry

Tilinumero: FI08 4730 0010 4611 83

Maksuviitenumero: 100 227

Kallahti Kallvik ry


Helena Saarikoski

Voitto Meri-Rastilassa: Rastilanrantaa ei rakenneta! - Miten käy Pohjavedenpuiston?

2020-10-20 19:01:42

Asukasliikkeen ja luonnonsuojelijoiden vuosikausien työ Meri-Rastilan metsän puolesta on kantanut!  

Kaupunkiympäristölautakunta on tänään 20.10.2020 päättänyt Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista. Ehdotuksesta poiketen lautakunta hyväksyi yksimielisesti, että ”Meri-Rastilan rakennetun alueen täydennysrakentamista toteutetaan kunnianhimoisesti ja se tuo alueelle uusia asukkaita ja elinvoimaa. Samalla on tärkeää huolehtia yhtenäisten arvokkaiden luontoalueiden säilymisestä ja siksi Meri-Rastilan länsirannan metsän arvokkuus kokonaisuutena korostuu. Rastilanrannan osa-alue poistetaan näiden suunnitteluperiaatteiden piiristä.”

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 20.10.2020  

 

Miten käy Pohjavedenpuiston, Ullaksenpuiston ja Ison Kallahdenpuiston?

Meri-Rastilan itäosan asemakaava on nyt nähtävillä muistutuksia varten. Asemakaavassa ehdotetaan raskasta rakentamista Kallahden metsäalueille Pohjavedenpuisto–Ullaksenpuistoon. Muistutukset kaavaa vastaan on tehtävä 10.11.2020 mennessä.

Kaavakuulutus, aineistot ja ohje muistutuksen tekemiseen kaupungin sivuilla.  

Kallahti Kallvik ry:n avoin kokous on lauantaina 24.10.2020 klo 16.00 Seikkailutalolla eli villa Barrdoftilla, osoite Kallvikinniementie 10.

Keskustellaan, mitä tehdään Kallahden metsien pelastamiseksi ehdotetulta rakentamiselta. Kokoonnutaan Seikkailutalon pääoven edessä, rannan puoleisella pihalla. Kahvitarjoilu, sään salliessa ulkona, muussa tapauksessa salissa. Kaikki ovat tervetulleita kokoukseen!  

Jos haluat liittyä Kallahti Kallvik ry:n jäseneksi, katso ohjeet jäsenmaksun maksamiseen yhdistyksen sivulta > ”Liity Kallahti Kallvik ry:n jäseneksi”. Jäsenmaksu vuodelta 2020 on 20 euroa.

Kokoukseen kutsuu Kallahti Kallvik ry:n hallitus, psta Helena Saarikoski, pj., puh. 045 679 5527.


Helena Saarikoski

Uusi adressi Vuosaaren luonnon puolesta

2020-08-30 19:30:16

Vuosaaren luonnon säilyttämisen puolesta, ylitehokasta uutta rakentamista vastaan on alettu kerätä nimiä uuteen adressiin. Adressi Pelastetaan Vuosaari! löytyy tästä osoitteesta: https://www.adressit.com/pelastetaan_vuosaari

 


Helena Saarikoski

Meri-Rastilan itäosan asemakaava hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 11.2.2020

2020-02-11 19:29:00

Meri-Rastilan itäosan asemakaavaehdotus, Ullaksenpuiston–Pohjavedenpuiston rakentamiskaava, on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 11.2.2020.

Vasemmiston Mia Hagmanin ja Noora Laakin suppea palautusesitys ei saanut kannatusta, mutta kaava hyväksyttiin kuitenkin ehdollisesti. Hyväksytyt vastaehdotukset ovat lyhyesti luontoselvitykset (Sinnemäki ja Lovén) ja viheryhteyden kehittäminen (Lovén ja Hyttinen) jatkovalmistelun ehtoina.

Hyväksytyt vastaehdotukset päätöstiedotteesta:

Kaupunkiympäristölautakunta korostaa, että kaavan loppuvalmistelussa huolehditaan siitä, että kaikki tarvittavat luontoselvitykset tehdään, niiden tulokset huomioidaan ja että ne ovat asianmukaisesti osa vuorovaikutusta. (Sinnemäki ja Lovén).

Lautakunta edellyttää jatkosuunnittelussa huomioimaan yleiskaavan kaupunkiluonto-teemakartan mukaiset viheryhteydet ja niiden kehittämisen edelleen kaava-alueella. (Lovén ja Hyttinen).

Kallahti Kallvik ry:n ja luonnonsuojeluaktivistin, varavaltuutettu Mika Välipirtin yhteistyön ansioksi voidaan lukea se, että kaavaa ei hyväksytty kuitenkaan suoraan sellaisenaan.

Välipirtin paikalle kutsuman luontoselvittäjän, kääpätutkija Olli Mannisen Pohjavedenpuistosta, Ullaksenpuistosta ja Ison Kallahden puistosta löytämä erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen merkittävä esiintymä noin 80 erillisellä lahopuurungolla (7.2.2020) vahvisti Kallahti Kallvik ry:n toistaman vaatimuksen luontoselvityksestä ennen kaavan hyväksymistä. Tämä oli jo kaupunkisuunnittelulautakunnan ehto asemakaavaluonnoksen hyväksymiselle huhtikuussa 2017. Asemakaavaehdotuksen (21.1.2020) aineistossa on vain selvitys rakentamisen vaikutuksista läheiselle Kallahdenniemen Natura-alueelle, mutta ei lainkaan itse rakennettaviksi suunniteltujen alueiden luontoselvityksiä.

Kallahti Kallvik ry:n kaupunginvaltuutetuille ja lautakunnan jäsenille 29.1.2020 lähettämän huomautuksen mukaan yleiskaavan ja maakuntakaavan määrittelemä kehitettävä metsäverkostoyhteys Kallahdenniemeltä pohjoiseen Ullaksenpuiston ja Pohjavedenpuiston läpi ja edelleen Mustavuoreen ja Sipoonkorpeen suunniteltiin asemakaavaehdotuksessa rakennettavaksi umpeen Ullaksenpuiston ja Pohjavedenpuiston välistä. Nyt hyväksytyn vastaehdotuksen mukaan asiassa on toimittava kuten yleiskaava ja maakuntakaava määräävät.

Voidaan ehkä toivoa, että hyväksytyillä vastaehdotuksilla olisi jotakin vaikutusta suunnitteluun. Realistista on kuitenkin jäädä odottamaan valituskelpoista asemakaavapäätöstä kaupunginvaltuustosta. Kallahti Kallvik ry:llä oli perusteet ajaa kaavan huomattavasti laajempaa palautusta kuin mistä lautakunnan kokouksessa tehtiin edes ehdotusta (joka hävisi äänestyksessä luvuin kaksi vastaan kaikki muut). Toivomme, että perusteidemme lainmukaisuutta ei tarvitsisi punnita oikeudessa, mutta varustaudumme siihen, että tarvitsee.

Pysykää kanavalla, Kallahti Kallvik ry tiedottaa asian etenemisestä.

Taistelu jatkuu Ullaksenpuisto–Pohjavedenpuistosta!

Helena Saarikoski, pj., puh. 045 679 5527

Kallahti Kallvik ry
Kallahden asukasliike

Tiedote on luettavissa ja jaettavissa Facebookissa.


Helena Saarikoski

Mielipide: Pelastakaa edes Pohjavedenpuisto

2020-01-20 19:50:09

Ilmastonmuutoksen edetessä ja luonnon monimuotoisuuden huvetessa Helsinki suunnittelee vanhan arvometsän tuhoamista, kymmenentuhannen Vuosaaren asukkaan lähimetsän rakentamista betonilla ja asvaltilla. Ullaksenpuisto–Pohjavedenpuisto on metsäalue tiiviisti rakennettujen Meri-Rastilan ja Kallahden asuinalueiden välissä ja elintärkeä metsäverkostoyhteys Kallvikinniemeltä pohjoiseen.

Pohjavedenpuisto on luonnontilainen metsä Kallahdessa, 7,7 hehtaaria jylhää avokalliota, kalliometsää, lehtomaista sekametsää ja vanhaa kuusikkoa. Alue täyttää mitä todennäköisimmin luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset ja EU:n luontodirektiivin luontotyyppikriteerit. Suomen Luonnonsuojeluliiton inventaariossa Pohjavedenpuisto on luokiteltu Helsingin arvometsäksi numerolla 112.

Meri-Rastilan asemakaavaehdotuksessa (21.1.2020) aiotaan tuhota yli puolet metsän ja kallion alasta rakentamisella, ilman, että kaavoituksen ehtona vaadittuja luontoselvityksiä olisi tehty.

7,7 hehtaarilla Pohjavedenpuisto on ensiarvoisen tärkeä ydinmetsä, jollaisessa luonnon monimuotoisuus on suurimmillaan. Kun metsän koko putoaa alle neljän hehtaarin, ydinmetsä ja sen monimuotoisuus menetetään ja koko metsäkuvio joutuu reunavaikutuksen alaiseksi. Helsingin metsä- ja puustoisen verkoston selvitys (2019) on asemakaavaehdotuksen liitteenä ilman, että sen ohjeita olisi noudatettu kaavoituksessa.

Järeäpuustoinen Ullaksenpuisto Pohjavedenpuiston ja Kallvikinniemen välissä on yleiskaavassa merkitty kokonaan viher- ja virkistysalueeksi. ”Aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen”, määrää yleiskaava. Kallvikinniemeltä pohjoiseen Ullaksenpuiston ja Pohjavedenpuiston kautta kulkee yleiskaavan ja maakuntakaavan määräämä kehitettävä metsäverkostoyhteys. Uudenmaan liiton zonation-analyysi (2017, 2018) on osoittanut tämän Vuosaaren parhaiten kytkeytyneeksi ekologiseksi yhteydeksi. Helsingillä on Uudellamaalla ainutlaatuinen mahdollisuus muodostaa ekologinen yhteys avomeren ja kansallispuiston välille, Kallvikinniemeltä Sipoonkorpeen, eheyttämällä vain yhteys Pohjavedenpuistosta Vuosaaren keskuspuistoon.

Metsäverkostoyhteys käytännössä katkaistaan uudessa asemakaavassa sen sijaan, että sitä kehitettäisiin.

Helsingin uuden yleiskaavan epämääräiseen esittämistapaan, ”pikselimössöön”, kohdistuvat pahimmat pelot ovat käymässä toteen Vuosaaressa. Kun mikä tahansa viheralue voidaan rakentaa sillä perusteella, että sen vieressä on rakennuksia, kaupunkisuunnittelun työpöydillä tämä merkitsee, että käytännössä kaikki viheralueet rakennetaan.

Kaavoitusosasto on toistuvasti perustellut Meri-Rastilan täydennysrakentamisen tarvetta sillä, että viereinen Kallahden kaupunginosa-alue on paljon tehokkaammin rakennettu kuin Meri-Rastila. Kallahti, mukaan luettuna Ullaksenpuisto ja Pohjavedenpuisto, on jo nyt niin tehokkaasti rakennettu kuin uusi yleiskaava määrää. Kallahden luontoalueiden rakentamista ei voida perustella Meri-Rastilan tiivistämisen tarpeella. Viher- ja virkistysalueiden tarve kasvaa asukasmäärän kasvaessa, ei pienene.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksyessään yleiskaavan 2016 edellyttänyt, että viheralueita aletaan kaavoittaa vasta sitten, kun kaikki kaavoitusvaranto jo rakennetuilla alueilla on käytetty. Ensin täydennetään ja tehostetaan olemassa olevaa rakennuskantaa niin paljon kuin voidaan. Vasta jos on pakko, myöhemmässä vaiheessa, kajotaan luontoalueisiin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma määrää, että ”kaupunkimetsien ja -luonnon sekä yleisten viheralueiden suunnittelussa huomioidaan toimenpiteiden vaikutukset hiilivarastoihin. - - Kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alueet pidetään kasvullisina, peitteisinä ja puustollisesti monilajisina kestävän metsänhoidon toimin. - - Asemakaavoituksessa ja rakentamisessa on oleellista pyrkiä ratkaisuihin, joilla säilytetään alueen merkittävimmät hiilinielut.”

Jos koskaan missään, kaupunginvaltuuston päätöksiä on syytä noudattaa nyt Pohjavedenpuistossa.

Helena Saarikoski
Kallahti Kallvik ry, pj.

Mielipidekirjoitukseni, kun Meri-Rastilan itäisen osan asemakaavaehdotusta käsitellään huomenna Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa. Kirjoituksen voi lukea ja jakaa myös Facebookissa.


Helena Saarikoski

Meri-Rastilan itäisen osan asemakaavaehdotus lautakuntaan

2020-01-17 21:37:30

Meri-Rastilan itäisen osan asemakaavaehdotus on tulossa kaupunkiympäristölautakuntaan ensi tiistaina 21.1.2020. Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston rakentamissuunnitelmat eivät ole olennaisesti muuttuneet aiemmasta.

Kallahti Kallvik ry:n lähtökohta on, että viheralueille rakentamista ei tule sallia.  

Kaupunkisuunnittelun tänään lähettämässä uutiskirjeessä on linkit lautakunnan esityslistan liiteaineistoihin ja koko suunnitteluaineistoon (vuodesta 2015 asti).   

Tässä vaiheessa voidaan yrittää vaikuttaa kaupunkiympäristölautakunnan jäseniin, jotta asemakaavaehdotus palautettaisiin Kallahden puistometsien rakentamisen osalta. Jos teillä on yhteyksiä joihinkin lautakunnan jäseniin, tai jos teillä on oman puolueenne miehiä /naisia lautakunnassa, ottakaa ihmeessä yhteyttä ja ilmaiskaa rakentamisen vastustuksenne. Näin tekee myös Kallahti Kallvik ry, ja tässä yhteydessä mainitaan jo adressistakin. Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten yhteystiedot.

Kallahti Kallvik ry:n aikaisemmat mielipiteet ja lausunnot Vuosaaren kaavoitussuunnitelmiin ovat edelleen luettavissa Kallahden asukasliikkeen projektisivulla

Jos niin onnettomasti kävisi, että nyt esitetty asemakaavaehdotus hyväksyttäisiin kaupunkiympäristölautakunnassa, seuraa ehdotuksen nähtävilläoloaika ja mahdollisuus muistuttaa ehdotusta vastaan.  

Palataan asiaan!

Helena Saarikoski, Kallahti Kallvik ry

Puh. 045 679 5527

 

Meri-Rastilan itäisen osan asemakaavaehdotus 21.1.2020, havainnekuva

Havainnekuva_kuva_21.1_.2020_.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Helena SaarikoskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…