Lappeenrannan kaupungin jätevesiä EI saa purkaa Saimaaseen.

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tärkeä päivitys 5.9.2020

2020-09-05 08:29:56

Päivitystä 5.9.2020. Samaa vesistöä on uhkaamassa myös kaivosjätevedet. TUKES antanut 3.9.2020 päätöksellään malminetsintä varausluvan vesistön äärelle n. 22000 hehtaarin alueelle, Nyt on erityisen tärkeää suojella herkkää vesistöä kaikelta sen tilaa heikentävältä kuormitukselta. 

Suomen luonnon ja Saimaan puolesta. Kerrotaan, että Saimaa ei ole jätevesiviemäri vaan ainutlaatuinen luontokohde (myös Etelä-Karjalassa), jota on suojeltava. Puhtaat sisävesijärvetkin muuten pian historiaa. Ennaltaehkäisy on halvinta luonnosuojelua, 

Liisa


Liisa Lampilahti

Suomen luonnon päivänä(elokuun viimeinen lauantai)

2020-08-29 09:34:41

Lämpimät kiitokset adressin allekirjoittaneille. Allekirjoituksia on kertynyt jo yli 2000 kpl.Joidenkin allekirjoituksia en ole voinut vahvistaa (vahvistuksen voi tehdä joko allekirjoittaja tai adressin tekijä), ja jos epäilet, että allekirjoituksesi ei ole adressissa, laita se uudelleen. Kahteen kertaan allekirjoitusta ei voi laittaa, kuin siinä tapauksessa, että ensimmäinen on epäonnistunut. 

KHO ei vielä ole antanut päätöstä kaupungin valituslupaan, kielteinen päätös ohjaisi jätevesiä Saimaaseen, mutta Saimaaseenkaan jätevesiä ei voi laittaa ilman uusia YVA selvityksiä ja valitusmenettely on samanlainen kuin Rakkolanjoki vaihtoehdossa. KHO päätös ei siihen voi vaikuttaa.Meillä on mahdollisuus kertoa mielipiteemme. 

Hyvää Suomen luonnon päivää! Pidetään arvokkaimmasta asiastamme hyvää huolta.

terveisin

Liisa


Liisa Lampilahti

Hyvää kesää kaikille!

2020-07-04 07:18:02

Adressissa on nyt yli 1700 allekirjoitusta, mahtavaa!Kiitos kaikille allekirjoittaneille. Olen laittanut adressin saatteineen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Takaisin ei ole laitettu. Kerroin, että Korkeimman hallinto-oikeuden kielteinen päätös valituslupaan tulee vahvasti ohjaamaan Lappeenrannan kaupungin jätevedet puhtaaseen ja arvokkaaseen virkistysvesistöömme. Kerroin myös mielipiteeni paremmalle vaihtoehdolle ja laitoin lisää faktatietoa jätevesien haitallisuudesta Suur-Saimaan puhtaille vesille. KHO ei ole vielä antanut päätöstä kaupungin valituslupaan. Jätevesien purkaminen Saimaaseen tulee myös vaatimaan ympäristöluvan ja myös siinä vaiheessa voidaan/voimme ihan lainmukaisesti valittaa asiasta. Aurinkoista ja sopivan sateista, ihanaa Suomen kesää kaikille! terveisin Liisa


Liisa Lampilahti

Kaunista Helatorstaita!

2020-05-21 14:46:08

Lämmin kiitos jo aiemmin adressin allekirjoittaneille sekä  uusille Saimaan puolustajille. Adressi meni Etelä-Karjalan liiton kuulemiseen ja huomioitiin myös Yle Lappeenranta.fi uutistekstissä. Adressia voi edelleen allekirjoittaa ja jakaa. Seuraavaksi aion tiedustella Korkeimman hallinto-oikeuden sihteeriltä, voiko adressin laittaa heille tiedoksi siitä, mitä mieltä ihmiset ovat jätevesien purkamisesta Saimaasen. Olen saanut toivetta ja myönteistä suhtautumista asiaan. Aiemmin olen luullut, ettei adressin toimittaminen  korkeimpaan oikeusasteeseen olisi mahdollista. Korkein hallinto-oikeus ei vielä ole antanut päätöstä Lappeenrannan Energian laatimaan valituslupahakemukseen. Valituslupahakemushan on laadittu kesäkuussa 2019 Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen, jonka seurauksena puhdistettuja jätevesiä ei voi jatkossa purkaa Rakkolanjokeen, minne ne aiemmin ja tälläkin hetkellä menevät. Valitusluvassa vedotaan mm. siihen, että  fosforin määrää jätevesissä on Vaasan hallintp-oikeuden päätöksen jälkeen tiukennettu tuntuvasti aiemmasta. Rakkolanjoki kärsii myös ravinteista, joita tulee maa-ja metsätaloudesta. Virtaava puhtaampi puhdistettu jätevesi olisi elinehto, sille että joki voisi tulevaisuudessa paremmin. Jos puhtaampia jätevesiä ei enää päästettäisi jokeen virtaus tyrehtyisi ja joelle se olisi sen tilaa huonontava asia. Jokea on elvytetty aiemmin samanlaatuisella vedellä Saimaan kanavasta ja saatiin hyviä tuloksia. Saimaan vedenlaatu on erinomainen ja jätevedet heikentäisivät puhtaan vesistön tilaa, se miten paljon ei varmaan tiedä kukaan. 

Toivon, että edelleen saisin allekirjoittajia. Rakkolanjoen tilalle purkuvedeksi tulisi  siis erinomaisessa tilassa oleva Suur-Saimaan puhdas virkistysvesistö ja Saimaan norpan kotivesi, ellei Korkein hallinto-oikeus päätä asiaa Saimaalle suotuisasti ja tai keksitä jotain muuta järkevää. 

Meillä on vielä toivoa. 

Terveisin, hyvää kevättä ja kesää!

Liisa 


Liisa Lampilahti

Etelä-Karjalan liiton kuuleminen jäteveden purkupaikoista tulossa

2020-04-19 07:54:15

Hei,

Lämmin kiitos adressin allekirjoittaneille!Nimiä on nyt 1117 eli tuhannen raja on ylitetty. Lisää allekirjoituksia kuitenkin toivon saatavan.Laitan adressin uudelleen Etelä-Karjalan liiton kuulemiseen, nyt erityisesti purkupaikoista halutaan mielipiteitä. Ulostepitoinen jätevesi on vaikeasti hallittavissa oleva riski laaja-alaisessa virkistysvesistössä. Vaikka tämän päivän pandemia viruksen (SARS-CoV-2 eli korona-viruksen) ei ole vielä todettu aiheuttaneen jäteveden kautta infektioita jätevesien kanssa työtätekeville, jotka tietenkin on ohjattu muiden ulosteperäisten tautiriskien vuoksi suojautumaan asianmukaisesti, on hyvä huomioida, että nämä koronavirukset aiheuttavat myös suolistoinfektioita. 

Pysytään terveinä. Pidetään huolta kanssaihmisistä ja luonnosta, erityisesti upeista puhtaista järvistämme.

Liisa


Liisa Lampilahti

Lämmin kiitos adressin allekirjoittajille ja jakajille. Lisää nimiä tarvitaan, että vakuuttaisimme päättäjät.

2020-03-24 08:32:10

Hei,

Lämmin kiitos Saimaan suojeluadressin allekirjoittaneille ja jakajille. Allekirjoituksia on nyt 1025. Korkein hallinto-oikeus ei vielä ole antanut päätöstä valitusluvasta. Meillä on aikaa vielä. Lisää nimiä kuitenkin tarvitsemme, että vakuuttaisimme paikalliset päättäjät. Kiitos, että sain keskustella aiemmin muutama vuosi sitten vastaavanlaisen adressin laatineen henkilön kanssa. Itsekin silloin allekirjoitin paperisen adressin, joka laatijan mukaan  keräsi muutamassa päivässä lähes tuhat nimeä. Kiitokset heille silloisesta työstä, joka tuotti tulosta. Asia on aivan sama tänäkin päivänä. Jakakaa vain adressia ja kertokaa ystäville. Lupaan toimittaa adressin päättäjille. Olen iloinen, että olen löytänyt tukihenkilöitä.

Pysytään terveinä. Arvostetaan näitä hienoja asioita, kuten puhdasta Saimaata, joita ei rahalla saa takaisin, jos ne menetämme. 

Terveisin

Liisa 


Liisa Lampilahti

Ongelmia allekirjoituksessa?

2020-03-06 08:12:19

Hei, allekirjoitusten vahvistamisissa on ongelmia edelleen. Ainakin 6 allekirjoitusta, joita ei voi vahvistaa. Laitan tähän etunimet: Minna, Matti, Jorma, Kari, Rasmus, Petteri. Jos epäilet, että oma allekirjoitus ei näy, käy laittamassa uudelleen, kahteen kertaan se ei onnistu, mutta korjaus onnistuu. Kaikkien allekirjoitus on minulle ja Saimaan suojelulle arvokas.

Kiitos!

terveisin

Liisa Lampilahti


Liisa Lampilahti

Jos allekirjoitus ei näy tai haluat varmistaa asian (nimettömänä allekirjoitettu).

2020-03-01 17:46:13

Hei

Lämmin kiitos kaikille allekirjoittaneille. Jos huomaat, ettei allekirjoituksesi näykään tai jos nimettömänä allekirjoitettaessasi haluat varmistua allekirjoituksestasi, tee uudelleen allekirjoitus. Joissakin allekirjoituksissa on vahingossa tullut kirjoitusvirheitä sähköposti nimeen ja niitä ei voi vahvistaa. Sähköposti osoite pysyy salassa.

Hyvää kevättalven jatkoa!

ystävällisin terveisin

Liisa Lampilahti 


Liisa Lampilahti

Päivitystä 6.12.19

2019-12-06 11:58:42

Laitoin lisätekstiä adressiini, jos haluat lukea. Korostan, että haluan puolustaa koko Saimaata. Toimitaan yhdessä kaikki Saimaata rakastavat. 

Hyvää Itsenäisyyspäivää.

Liisa

 


Liisa Lampilahti

Päivitystä

2019-11-09 09:13:43

Hei, lämmin kiitos Saimaan puolesta kaikille allekirjoittaneille. Meillä on aikaa vaikuttaa Saimaan puolesta. Adressia laatiessani toukokuun lopulla  tilanne oli hämmentävä,kun ilman mitään uusia YVA arviointeja paikallislehdissä uutisoitiin, miten Lappeenrannan kaupungilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin johtaa käsitellyt jätevedet Saimaaseen ja ykkösvaihtoehtona vesipuitedirektiivin johdosta johtaa jätevedet puhtaaseen Suur-Saimaan vesistöön. Suur-Saimaa on tällähetkellä ainoa eteläisen Saimaan vesistöalue, jossa vedenlaatu on arvioitu hyväksi.Suur-Saimaalla sijaitsee Saimaan virkistysalue säätiön arvokkaita luontokohteita, Natura-alueita, ihmisten hyvinvointiin liittyviä ranta-alueita, Saimaan norppa on alkanut viihtyä ja  pesiä alueella. Lappeenrannan kaupunki viisaiden päättäjien toimesta kuitenkin päätti tehdä valituslupahakemuksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, missä asia on käsittelyssä ja käsittely vienee useita kuukausia. Jos valituslupa hyväksytään toivon mukaan aiempi suunnitelma, missä käsitellyt jätevedet laskettaisiin entiseen paikkaan Rakkolanjokeen, jota voitaisiin elvyttää lisävesillä ja puhtaammilla käsitellyillä jätevesillä. Riskit ja haitta luonnolle , eläimille ja ihmisille olisi paljon pienempi, kuin Saimaa vaihtoehdossa. Korkein hallinto-oikeus tuskin ottaa kantaa Saimaan puolesta, he antavat päätöksen vain yhdessä asiassa eli joko tai. On tärkeää senvuoksi kertoa mielipide päättäjille. Ihan kaikkien kannatus on tärkeä. Kertokaa adressista myös ystäville, jakakaa adressia. Kiitos :)

Adressi, johon olen laatinut sitä mukailevan pidemmän tekstin on lähetetty lokakuussa Etelä-Karjalan liiton YVA käsittelyyn, tuolloin allekirjoittajia oli hieman vähemmän, mutta laitoin arvion, että allekirjoittajia tulisi lisää, kun asia saa näkyvyyttä. 

9.11.2019

ystävällisin terveisin, hyvää Isänpäivää

Liisa Lampilahti

 


Liisa LampilahtiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko ydinvoiman lisärakentamista?