EI KERROSTALOJA KUUSMIEHENTIELLE PALOHEINÄ-TORPPARINMÄKEEN

Ota yhteyttä adressin tekijään

KAAVAEHDOTUS JULKISTETTU

2023-09-25 15:54:40

Kaupungin virkamiehet ovat julkistaneet Paloheinän kerrostalorakentamista koskevan kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus löytyy osoitteesta https://www.hel.fi/kaavakuulutukset otsikolla ”Asemakaava nähtävillä: Tuomarinkylä, Kuusmiehentien ja Tuohuskujan ympäristö”. Asian valmistelu on näin edennyt viimeiseen, päätöksentekoa edeltävään vaiheeseen.

Kuten oli odotettavissa, satojen kaupunkilaisten prosessin kuluessa esittämillä mielipiteillä ja näkemyksillä ei ole ollut käytännössä mitään vaikutusta kaavaehdotuksen sisältöön. Kaavoittaja ehdottaa edelleen kolmen kerrostalon – Paloheinän ensimmäisten, ja kuten kaavoittaja itsekin toteaa, ei viimeisten – rakentamista Kuusmiehentien ja Tuohuskujan kulmaukseen.

Sitäkin suuremmalla syyllä nyt käsillä oleva viimeinen mahdollisuus vaikuttaa asiaan on syytä käyttää hyväksi!

Muistutuksen tekeminen

Kaikilla Helsingissä asuvilla on oikeus tehdä muistutus nyt julkaistuun kaavaehdotukseen tiistaihin 24.10. klo 16:een mennessä. Muistutukset ovat viesti sekä kaavoituksesta vastaaville virkamiehille että asiassa aikanaan päätöksen tekeville kaupunkiympäristölautakunnan poliitikoille. Siksi jokaisella muistutuksella on merkitystä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen sekä lähettämiseen löytyvät edellä mainitusta osoitteesta https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Samassa osoitteessa ovat myös dokumentit Asemakaavaehdotuksen selostus ja Vuorovaikutusraportti, joista löytyy runsaasti perusteita kaavamuutosta vastustaville ja pientaloja puolustaville muistutuksille. Vuorovaikutusraportissa suunnittelijat antavat vastineensa prosessin aikaisemmissa vaiheissa esitettyihin mielipiteisiin. Vastineissa on monenlaisia puutteita, ja osaan raportissa mainituista mielipiteistä ei vastata lainkaan.

Esimerkkeinä vuorovaikutusraportin kohdista, joista voi löytää muistutettavaa, ovat ainakin Kaupungin strategia ja kaupungin arvot (s. 5), Yleiskaava (s. 5–7), Suunnittelualueen tehostuminen (s. 9–11), Pysäköinti, liikenneturvallisuus ja katujen kunnossapito (s. 12–14), Kaavoitusprosessi (s. 20–21) sekä Vuorovaikutus ja viestintä (s. 22–23). Asemakaavaehdotuksen selostuksessa huomion voi kiinnittää ainakin kohtiin Asemakaavan kuvaus, Tavoitteet (s. 7/29) sekä Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön (s. 21/29).

Lisää allekirjoituksia adressiin

Kaupunginosayhdistyksen ”EI KERROSTALOJA KUUSMIEHENTIELLE PALOHEINÄ-TORPPARINMÄKEEN” -adressiin kerätään edelleen allekirjoituksia. Jos joku ystäväsi tai naapurisi ei ole varma, onko jo allekirjoittanut adressin, voit rohkaista häntä tekemään sen. Adressit.com -palvelu huolehtii siitä, että allekirjoitukset rekisteröityvät vain kertaalleen.

Mitä enemmän nimiä saadaan, sitä parempi. Jokainen allekirjoitus on arvokas!


Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys r.y.

KYSELY PÄÄTTÄJILLE

2023-03-21 12:28:41

Kuusmiehentien-Tuohuskujan kerrostalohankkeessa eletään suvantovaihetta. Varsinaista kaavaehdotusta odotellaan valmistuvaksi jossain vaiheessa kesää. Sen julkistamisen jälkeen kaupunkilaisilla on muutama viikko aikaa esittää huomautuksia kerrostalosuunnitelmaan. Tämä on käytännössä viimeinen virallinen mahdollisuus vaikuttaa ennen kuin kaupunkiympäristölautakunta tekee asiassa päätöksensä. Laitamme aikanaan vielä uuden tiedotteen, kun kaavaehdotus julkistetaan.

Koska vaalien lähestyessä päättäjiltä voi kysyä näkemyksiä monenlaisiin asioihin, kysyimme kaupunkiympäristölautakunnan lautakuntaryhmiltä kantaa kerrostalosuunnitelmiin. Asia on vielä valmistelussa, joten on ymmärrettävää, että juuri kukaan ei halunnut vielä tässä vaiheessa kantaa ottaa. Joitakin vastauksia kuitenkin saimme. Reaktiot ryhmiltä järjestyksessä suurimmasta pienimpään olivat seuraavat:

Kokoomuksen ryhmä vastasi kyselyyn, mutta ei ottanut keskeneräiseen asiaan ryhmänä kantaa. Sen sijaan yksi ryhmän varajäsenistä ilmoitti jo tässä vaiheessa vastustavansa kerrostalosuunnitelmaa.

Vihreät eivät vastanneet viesteihin.

SDP:n ryhmä vastasi kyselyyn, mutta koska suunnitelmat eivät vielä ole tulleet päätöksentekijöiden käsittelyyn, ryhmällä ei ole ollut mahdollisuutta perehtyä asiaan eikä se näin ollen voi muodostaa siihen kantaa.

Vasemmistoliitto ei vastannut viesteihin.

RKP ei vastannut viesteihin.

Perussuomalaiset vastustavat suunnitelmaa rakentaa kerrostaloja alueelle.


Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys r.y.

APUA VARTIOHARJUUN

2023-02-05 16:08:27

Vartioharjua Itäväylän molemmin puolin uhkaa sama vaara kuin Paloheinä-Torpparinmäkeä ja Pakilaa: kaupunki on rikkomassa alueen ominaisluonnetta tuomalla väkisin kerrostalot keskelle perinteistä pientaloasutusta.

Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys on perustanut adressit.com-palveluun adressin otsikolla ”Kaupunkibulevardit eivät edistä monimuotoista kaupunkikuvaa – Pientaloalueet kuuluvat myös Itä-Helsinkiin”. Adressiin pääsee kirjoittamalla palvelussa Adressin nimi -hakukenttään sanan ”kaupunkibulevardit”.

Vartioharjulaiset tarvitsevat apua, allekirjoittamalla heidän adressinsa me voimme sitä antaa. Olemme kaikki yhteisellä asialla!


Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys r.y.

Osoite korjattu

2023-02-03 08:59:49

Tiedote 3:ssa oli väärä osoite Helsingin kirjaamoon. Osoite on korjattu tänään 3.2. klo 10.40. Oikea osoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Pahoittelemme virhettä.

 


Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys r.y.

JAKSAA, JAKSAA, JAKSAA!

2023-01-29 20:15:18

Paloheinän kerrostaloja vastustavaan adressiin on runsaan kahden viikon aikana tullut yli 750 uutta allekirjoitusta. Iso kiitos jokaisesta allekirjoituksesta!

Adressi allekirjoituksineen viedään aikanaan päättäjille, mutta ennen sitä tässä maratonissa on vielä monta vaihetta. Yksi tärkeä vaikuttamismahdollisuus umpeutuu ensi perjantaina 3.2. klo 16.

Kaksi viikkoa sitten julkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä havainnekuvat (viitesuunnitelma) löytyvät osoitteesta https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021-008099. Mielipiteesi suunnitelmasta voit esittää lähettämällä sähköpostia Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Tähän adressiin kootuilla allekirjoituksilla on merkitystä vasta prosessin päätöksentekovaiheessa, mutta kirjaamoon lähetetyt mielipiteet ovat mukana jo hankkeen valmistelussa. Siksi tilaisuus kannattaa käyttää hyväksi!  


Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys r.y.

Tänään 25.1. klo 18 netissä asemakaavamuutosinfo!

2023-01-25 14:07:48

Helsingin kaupunki järjestää tänään infotilaisuuden verkossa Paloheinän Kuusmiehentien ja Tuohuskujan asemakaavamuutoksesta ja kerrostalojen rakentamisesta.

Tästä linkistä pääset tapahtumasivulle, jonka kautta voit osallistua tilaisuuteen: https://tapahtumat.hel.fi/fi/events/helsinki%3Aagcxdzfa44

 

Kuva2.png


Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys r.y.

PALOHEINÄN ENSIMMÄISTEN KERROSTALOJEN RAKENTAMISHANKE UHKAA LAAJETA

2023-01-12 17:15:27

Marraskuussa 2021 kaupunki julkisti asemakaavamuutoshankkeen, joka toteutuessaan toisi ensimmäiset kerrostalot Paloheinän-Torpparinmäen alueelle ja muuttaisi perinteisen pientaloalueen ainoastaan pientalovaltaiseksi. Nyt kerrostaloille varattavaa aluetta ollaan laajentamassa ja samalla talojen lukumäärää ollaan nostamassa kahdesta kolmeen.

Kerrostaloille aiemmassa suunnitelmassa aiottuun Kuusmiehentie 2:n tonttiin on uusitussa suunnitelmassa yhdistetty nykyiset omakotitontit osoitteissa Kuusmiehentie 4, Tuohuskuja 4 ja Tuohuskuja 6 a. Alueeseen ollaan edelleen liittämässä myös 460 m²:n suuruinen alue nykyistä Helsingin kaupungin omistuksessa olevaa puistoa Kuusmiehentie 2:n itäpuolelta. Kolmas ja massiivisin kerrostalo sijoittuisi Kuusmiehentien ja Tuohuskujan kulmaan siten, että pisin osa talosta olisi Tuohuskujan puolella. Kuusmiehentien puoleinen osuus olisi nelikerroksinen, Tuohuskujan puoleinen kolmikerroksinen.

Uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä viitesuunnitelma havainnekuvineen ovat nähtävillä osoitteessa https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021-008099 sekä 16.1.–3.2.2023 myös Paloheinän kirjastossa.

Virkamiehet esittelevät hanketta verkkotilaisuudessa keskiviikkona 25.1.2023 klo 18–19.15. Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki löytyvät osoitteesta https://www.hel.fi/asukastilaisuudet. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kaupunkiympäristön Youtube-kanavalta tilaisuuden jälkeen kahden viikon ajan.

Kerrostalohankkeeseen on mahdollista ottaa kantaa. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 3.2.2023. Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kannan ottaminen kannattaa, sillä mitä useampi kantansa ilmaisee, sitä paremmin asukkaat saavat äänensä kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.

Edelleen on tärkeää saada lisää allekirjoituksia myös tähän adressiin. Jos joku tuttusi vastustaa kerrostalohanketta, muttei muista, onko tullut jo allekirjoittaneeksi, voit huoleti kehottaa häntä laittamaan nimensä adressiin. Ei haittaa, vaikka sama henkilö allekirjoittaisi adressin kahteen kertaan, sillä Adressit.com-palvelu huolehtii siitä, että allekirjoitukset rekisteröityvät vain kertaalleen.

Suunnitelmat ovat vasta suunnitelmia, niiden toteutuminen ei ole vielä mitenkään varmaa. Paljon riippuu siitä, mitä mieltä kaupunkilaiset ovat asiasta ja miten aktiivisesti he mielipiteensä kertovat. Allekirjoitusten määrällä ja kannanotoilla on merkitystä!

Kuva12.jpgKuva31.jpg

 


Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys r.y.Jaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…