EI KERROSTALOJA KUUSMIEHENTIELLE PALOHEINÄ-TORPPARINMÄKEEN

Kuva1.png

Me allekirjoittaneet vastustamme kerrostalosuunnitelmia, jotka koskevat Helsingin Paloheinän osoitetta Kuusmiehentie 2 sekä mahdollisesti myös sen lähitontteja, ja näihin suunnitelmiin liittyvää asemakaavamuutosta.

Paloheinä ja Torpparinmäki ovat sotien jälkeen rakennettuja rintamamieskaupunginosia, jotka yhdessä muodostavat Helsingin suurimman yhtenäisen pientaloalueen. Vuosikymmeniä jatkuneesta täydennys- ja uudisrakentamisesta huolimatta alue on tähän saakka onnistunut säilyttämään alkuperäisen henkensä, kylämäisyytensä ja viihtyisyytensä. Toteutuessaan kaavamuutos toisi Paloheinä-Torpparinmäkeen ensimmäiset kerrostalot ja muuttaisi alueen omaleimaista luonnetta merkittävästi ja peruuttamattomalla tavalla.

Paloheinän ja Torpparinmäen alueella asuu paljon lapsiperheitä, jotka ovat varta vasten halunneet etsiä itselleen kodin luonnonläheisestä puutarhakaupunginosasta, sekä toisaalta runsaasti vanhempia asukkaita, jotka ovat asuneet seudulla pitkään, monet lapsuudestaan saakka. Helsingin tuoreessa, syksyllä 2021 hyväksytyssä Kasvun paikka -kaupunkistrategiassa todetaan, että uudistuksia ”suunnitellaan ja viedään eteenpäin yhteistyössä asukkaiden kanssa alueen luonne ja ominaispiirteet huomioiden”. Toivomme todella, että kaupungin päättäjät pitävät kiinni tästä periaatteestaan. Kuusmiehentie 2:n asemakaavamuutosta valmisteltaessa näin ei ole toimittu.


Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys r.y.    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys r.y. voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…