Pelastetaan Tartonpuisto ja Uudenkylänpuisto

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tartonpuisto Piknik su 26.5. Tervetuloa!

2024-05-14 18:57:12
438108661_329108840203014_4527200458288479793_n1.jpg

 

 

Piknikillä kuulet puiston kiinnostavasta historiasta sekä pääset keskustelemaan perinteisten puistojen, luonnon monimuotoisuuden ja lähiluonnon tärkeydestä Tampereen asukkaille! Kerromme myös kokemuksistamme asemakaavaprosessista ja sen nykyvaiheesta.

 

Asteittain Hakametsän urheilualueen kaava liikkuu oikeaan suuntaan - kaupunkilaisten sitkeällä työllä. Onnistumisena voidaan pitää Tartonpuiston kummun säästymistä (lammen ja niityn tilalle sen sijaan edelleen ehdotetaan 7-10-kerroksisia asuintorneja), pysäköintirakennuksista luopumista ja rakennusmassan alasskaalaamista Uudenkylänpuistossa. Silti missään tapauksessa ehdotus ei ole vielä hyväksyttävä, saati onnistunut. Tampereella pitää pystyä parempaan kaupunkikuvaan, viihtyvyyteen ja liikennemäärien hallintaan.

 

Ensi vuonna astuu voimaan uusi maankäyttö- ja rakentamislaki, joka ohjaa rakentamaan vähähiilisesti. Rakentamiselta tullaan vaatimaan ilmastoselvitys, materiaaliseloste ja arvio hiilijalanjäljestä. Suunnittelun tulee muuttua vaalimaan perinteisiä puistoja ja vanhoja puita, joiden taloudellinenkin arvo tulee tunnistaa uudella tavalla.

 

Pikniktapahtuma järjestetään sunnuntaina 26.5. klo 15-17. Mukana Tampere-Tartto Seura ry. Ota oma viltti ja eväät mukaan! Säävaraus!

 

Terveisin

 

Pelastetaan Tartonpuisto -yhteisö

 

 

Pelastetaan Tartonpuisto -yhteisö

Jätä muistutus puistojen puolesta viimeistään ensi ma 11.12.2023 !

2023-12-09 10:24:07

Pyydämme sinua vaikuttamaan kaavaehdotuksen kipukohdista jättämällä muistutuksen Tampereen kaupungin kirjaamoon 11.12.2023 mennessä. Muistutukset vaikuttavat suoraan päätöksentekoon ja kaavan seuraviin vaiheisiin.

Muistutus on vapaamuotoinen ja omin sanoin ilmaistu huoli. Muistutuksen voi lähettää sähköpostilla. Mielipiteessä tulee mainita kaavanumero tai kaavaan liittyvä diaarinumero: 

  • KISSANMAA, KALEVA, UUSIKYLÄ, Hakametsän urheilualue, asemakaava nro 8792
  • Diaarinumero: TRE: 5198/10.02.01/2019

Löydät ohjeet muistutuksen tekemiseksi TÄÄLTÄ. Halutessasi voit vapaasti hyödyntää muistutuksen luonnosta, jonka löydät tämän viestin lopusta.

Suunnitelmiin voit tutustua Tampereen kaupungin verkkosivuilla. Yli 2200 allekirjoittajan vetoomus Tartonpuiston ja Uudenkylänpuiston säästämiseksi on valitettavasti edelleen ajankohtainen ja osoittaa kaavaehdotuksen kipukohdat.
 
Kiitos ajastasi kestävän kaupunkisuunnittelun puolesta!

Yhteistyöterveisin

Pelastetaan Tartonpuisto -ryhmä
 
***
 
Tampereen kaupungin kirjaamo
PL 487
33101 Tampere
 
MUISTUTUS
 
KISSANMAA, KALEVA, UUSIKYLÄ, Hakametsän urheilualue, asemakaava nro 8792
Diaarinumero TRE: 5198/10.02.01/2019
 
Hakametsän urheilualueen asemakaavamuutos on kehittynyt osittain positiivisesti. Kaavaehdotuksessa on kuitenkin edelleen kipukohtia, joita emme voi hyväksyä:
 
1. Kaupunkikuva
 
Tampereen kaupungin Arkkitehtuuriohjelmassa (2023) todetaan, että uudis- ja täydennysrakentaminen toteutetaan maisemarakenteiden ja ympäristön ominaispiirteiden ehdoilla. Ehdotettu asuinrakentamisen sijoittelu ja korkeus (Takahuhdintielle 10-7-kerroksiset tornit) on edelleen kaupunkikuvallisesti räikeässä ristiriidassa aluetta ympäröivän arvokkaan kulttuuriympäristön kanssa. Korkea rakentaminen ja pysäköinti on sijoitettava alueen länsi-eteläosaan.
 
2. Liikennemäärät ja liikkuminen
 
Ehdotettu pysäköinnin sisäänajon sijainti Takahuhdintiellä kasvattaisi läpiajoa ja liikennettä alueen kapeilla kaduilla. Kasvavat liikennemäärät pysäköintijärjestelyineen on suunnattava alueen etelä- ja länsipuolelle, missä pääväylät takaavat toimivimmat yhteydet. Vain näin voidaan säilyttää turvalliset kadut ja koulutie.
 
3. Viheralueiden itseisarvo
 
Kantakaupungin yleiskaava linjaa, että olemassa olevia puistoja ei kaavoiteta asuinkäyttöön. Ehdotuksessa edelleen rakennettaisiin kaupungin päätösten vastaisesti asemakaavoitettuihin Tartonpuistoon ja Uudenkylänpuistoon. Tartonpuiston lampi, niitty ja nykyinen Uudenkylänpuisto jäisivät rakentamisen alle. Julkisten viheralueiden hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat. Olemassa olevan kaupunkikasvillisuuden ja maaperän säilyttäminen on tutkitusti kaupunkisuunnittelun ensisijaisin keino ylläpitää hiilinieluja (Co-Carbon-hanke). Tampereen kaupungin tulee toteuttaa sitoumuksiaan Hiilineutraali Tampere 2030 -ohjelmaan ja Luonnon monimuotoisuusohjelmaan (LUMO).
 
Kaavaehdotus on ristiriidassa kaupungin omien strategisten linjausten ja jopa Hakametsä Sport Campus -hankkeen omien suunnittelun teemojen kanssa: alueen toiminnallinen kytkeytyminen ympäristöön, sekä kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen huomioiminen. Ristiriita strategian ja kaavan esitysten välillä on käsiteltävä ennen kuin kaavaehdotusta voidaan hyväksyä.
 
Paikka ja aika 
 
Allekirjoittajan / Allekirjoittajien nimet
 
Yhteystiedot
 

Pelastetaan Tartonpuisto -yhteisö

Asemakaavaehdotus on esillä / Muistutukset kirjaamoon 11.12.2023 mennessä! / Esittelytilaisuus 22.11.2023

2023-11-15 20:39:46

400891661_222161387564427_7986584138231669617_n.jpg
 
Hyvä puistojen ystävä,

Tässä tiedotteessa on ajankohtaista asiaa kaavaprosessin etenemisestä, mahdollisuudesta vaikuttaa kaavaan, esittelytilaisuuden ajankohta ja tuoreita medianostoja. 

Tällä hetkellä kaavaan voi vaikuttaa ainoastaan jättämällä suunnitelmista muistutuksen ja toimittamalla se nähtävilläolon aikana Tampereen kaupungin kirjaamoon. Tämä on ainoa vaikuttava tapa. Muistutukset vaikuttavat suoraan päätöksentekoon ja kaavan seuraviin vaiheisiin. Somekirjoittelulla, uutisten kommentoinnilla tai esittelytilaisuudessa annetulla palautteella ei ole enää vaikutusta. Lue seuraavaksi kaavan kipukohdista ja muistutuksen tekemisestä.
 

*** Kaavaan vaikuttaminen muistutuksin

Asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Suunnitelmiin voit tutustua Tampereen kaupungin verkkosivuilla, Tampereen palvelupisteessä sekä ke 22.11.2023 järjestettävässä esittelytilaisuudessa.

Vaikka ehdotus on kehittynyt osittain positiivisesti, yli 2200 allekirjoittajan vetoomus Tartonpuiston ja Uudenkylänpuiston säästämiseksi on valitettavasti edelleen ajankohtainen ja osoittaa kaavaehdotuksen kipukohdat:


1) Ehdotuksessa edelleen rakennettaisiin kaupungin päätösten vastaisesti asemakaavoitettuihin Tartonpuistoon ja Uudenkylänpuistoon. Tartonpuiston lampi, niitty ja nykyinen Uudenkylänpuisto jäisivät rakentamisen alle. 

2) Asuinrakentamisen sijoittelu ja korkeus on edelleen kaupunkikuvallisesti räikeässä ristiriidassa olemassaolevan arvokkaan kulttuuriympäristön kanssa. Takahuhdintielle kohoaisivat 7-10-kerroksiset tornit.

3) Pysäköinnin sisäänajon sijainti Takahuhdintiellä kasvattaa läpiajoa ja liikennettä alueen kapeilla kaduilla. Ajo pysäköintiin on ohjattava pääväyliltä. Koulutie on turvattava.

Pyydämme sinua vaikuttamaan kipukohtiin jättämällä kaavaehdotuksen kipukohdista muistutuksen Tampereen kaupungin kirjaamoon 11.12.2023 mennessä. Löydät ohjeet muistutuksen tekemiseksi TÄÄLTÄ.
 
Adressitekstiä ja Pelastetaan Tartonpuisto FB-sivulla ja FB-ryhmässä julkaistuja tekstejämme voi vapaasti käyttää ja editoida. Muistutukset voivat perustellusti nojata Tampereen strategisiin sitoumuksiin kuten LUMO-ohjelma, Hiilineutraali Tampere 2030, Arkkitehtuuriohjelma 2023, sekä yleiskaavan linjaus, että kaavassa olevia puistoja ei kaavoiteta asuinkäyttöön. Kaavaehdotus on ristiriidassa kaikkien näiden kanssa -- ja jopa Hakametsä Sport Campus -hankkeen omien suunnittelun teemojensa alueen toiminnallinen kytkeytyminen ympäristöön, sekä kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen huomioiminen kanssa. Ehdotuksen ainoa perustelu on tehokkaasti asuinrakentamiseen kaavoitetuista tonteista saatava raha. Tampereen strategiset linjaukset eivät voi olla vain retorinen koriste, vaan niiden tuleepitävästi raamittaa päätöksentekoa. Ristiriita strategian ja kaavan esitysten välillä on käsiteltävä. Tällaisenaan ehdotus ei saa kaupunkilaisten hyväksyntää. 
 

*** Esittelytilaisuus ke 22.11.

Asemakaavoittaja ja muita suunnittelijoita on tavattavissa 22.11.2023 klo 13.30-18 Hakametsän jäähallin lipunmyyntitoimistolla (Keltinkatu 2). Lyhyt yleisesittely asemakaavaehdotuksesta järjestetään tasatunnein kello 14, 15, 16 ja 17. Pelastetaan Tartonpuisto -aktiivit ovat paikalla ainakin klo 16 ja 17. Tule keskustelemaan ja verkostoitumaan. Esittelytilaisuuden infot löydät myös täältä.

 
*** Mediaseuranta

Mediahuomio on kiinnittynyt Tartonpuiston kumpuun ja sen säilymiseen. Kehitys onkin positiivista. Mediassa todellinen paikallistuntemus ja nykyinen asemakaava ovat kuitenkin jääneet vähemmälle huomiolle -- lammen, niityn ja Uudenkylänpuiston kohtalot jäävät pimentoon. YLE onkin oikaissut juttuaan pyynnöstämme.
 
 
 
Kiitos ajastasi kestävän kaupunkisuunnittelun puolesta!
 

Yhteistyöterveisin

Pelastetaan Tartonpuisto -ryhmä

 


 

 


 

Pelastetaan Tartonpuisto -ryhmä

Adressi on luovutettu / Kaavaehdotus tulossa nähtäville / Ajankohtaista mediassa

2023-10-29 12:20:37

Hyvät adressin allekirjoittaneet,
 
Tässä tiedotteessa on ajankohtaista asiaa Hakametsän urheilualueen puistojen kohtalosta ja kaavaprosessin tulevista vaiheista.

 

 
1. Olemme luovuttaneet Tartonpuiston ja Uudenkylänpuiston säilyttämistä vaativan adressin Tampereen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle 23.10.2023. Adressi sisälsi vetoomuksen, yhteensä 2186 nimeä sekä yhteenvedon nettiadressin kommenteista. Jokainen nimi adressissa on tärkeä, ja olemme todella kiitollisia kaikesta tuesta puistojen säilyttämiseksi. Adressin vastaanottaja, kaupunkiympäristön palvelualueen lautakuntien apulaispormestari Pekka Salmi, kiitti meitä positiivisessa hengessä tehdystä vaikuttamisesta. Adressi on edelleen sisällöltään ajankohtainen sisällöltään ja verkossa allekirjoitettavissa. Jatkamme keskustelua suunnittelijoiden ja päättäjien kanssa.
 
2. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta päättää kaavaehdotuksen asettamisesta virallisesti nähtäville seuraavassa kokouksessaan 7.11.2023. Asiaa kannattaa nyt seurata tarkasti. Seuraava tärkeä vaikuttamisen paikka on nähtävilläoloaika, jonka aikana ehdotuksesta on mahdollista jättää muistutuksia. Tiedotamme teitä käsittelyvaiheiden etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista. Kaavaehdotuksen aineistot tulevat verkkoon yhdyskuntalautakunnan esityslistan liitteeksi ennen kokousta (löydät ne täältä).
 
*** Muistutamme, että ehdotuksen nykyversiossa Tartonpuistosta olisi säilymässä vain osa ja Uudenkylänpuisto on kokonaan poistumassa. Hakametsä Sport Campus -hanke ei voi edetä ellei kaavan kipukohtia ensin ratkaista: 1) kaupunkikuva, 2) liikennemäärät Kissanmaan ja Uudenkylän kapeilla kaduilla, 3) puistojen itseisarvo. ***
 
3. Hakametsän urheilualueen kaava ja puistojen kohtalo on jälleen ollut esillä mediassa. Lue:
 
Legendaarinen Hakametsän jäähalli suojellaan Tampereella – Havainne­kuvat paljastavat alueelle suunnitellun muutoksen (AL 22.10.)
 
Tampereen kaupunki hukkaa mahdollisuuden tehdä Hakametsän Sport Campus -alueesta todellinen liikunnan ja urheilun keskittymä (AL 25.10.)
 
Hakametsän suunnitelmat kartalla ja kuvissa: Käsittely vedettiin listalta pois – näin tulevaa alueen mullistumista nyt kommentoidaan (AL 27.10)
 

 

Työ puistojen säilyttämiseksi jatkuu. Kiitos, että olet mukanamme vaatimassa kestävää kaupunkisuunnittelua!

 

Yhteystyöterveisin

Pelastetaan Tartonpuisto -ryhmä


Pelastetaan Tartonpuisto -yhteisö

Puistojen pelastaminen jälleen esillä mediassa!

2023-08-22 20:23:45

Hei, puistojen ystävä!

 

Tartonpuiston ja Uudenkylänpuiston kohtalo on jälleen herättänyt mielenkiintoa mediassa. Joko olet ehtinyt lukea nämä jutut?

Kissanmaan asukkaat taistelevat lähipuistojen puolesta – "Tänne tulisi 1000–1500 asukasta, mutta ei ensimmäistäkään avointa puistoa" (Tamperelainen 10.8.2023)

Suosittu puisto Tampereen huippupaikalla uhkaa jäädä parkkihallien ja kerrostalojen alle – Tällaiset ovat suunnitelmat, näin kaupunki vastaa arvosteluun (Aamulehti 17.8.2023, vain tilaajille)

Aamulehdessä todetaan, että vaikka täydennysrakentaminen on sinänsä tervetullutta, Tartonpuisto ja Uudenkylänpuisto -kysymyksessä ollaan laajemman ilmiön äärellä; Tampereelle rakennetaan uutta puistoalueiden kustannuksella. Jos nämä kaksi puistoa menetetään nyt, mitä virkistys- ja viherpalvelualueita menetetään seuraavaksi? Hakametsä Sport Capus -hankkeen viestinnästä on syntynyt mielikuva, että kaava ja siten puistojen kohtalo olisi jo sinetöity. Hankkeen toteuttaminen vaatii kaavamuutoksen, josta ei ole vielä päätetty. "Tarkemmat suunnitelmat hankkeen toteuttamisesta voivat vielä elää ja muuttua", sanoo vastaava hankekehityspäällikkö Markus Joonas. "Asuinrakennusten sijoittelun ja viherrakentamisen kanssa etsitään parasta ja kaikkia alueen käyttäjiä palvelevaa toteutusmuotoa loppuun asti."

Nyt on siis juuri oikea aika vaikuttaa!

Auta meitä jakamalla uutisia ja adressilinkkiä omissa verkostoissasi!

Kiitos ❤️

 

Yhteistyöterveisin,

Pelastetaan Tartonpuisto -ryhmä

PelastetaanTartonpuisto-188.png


Pelastetaan Tartonpuisto -ryhmä

Pelastetaan Tartonpuisto ja Uudenkylänpuisto - näkyvyyttä Aamulehden Moro-liitteessä

2023-08-07 10:17:25

Kiitos, että olet allekirjoittanut adressin Tartonpuiston ja Uudenkylänpuiston pelastamiseksi!

 

Huomasitko, että adressi on saanut jo mukavasti näkyvyyttä?

Nämä tamperelaisille rakkaat puistot ovat jäämässä rakentamisen alle – Asukkaat aloittivat adressin ja vaativat muutosta (AL Moro 21.7.2023)

 

Adressin on allekirjoittanut jo 750+ kestävän kaupunkikehityksen ystävää.

Auta meitä jakamalla Aamulehden uutista ja adressilinkkiä omissa verkostoissasi!

 

Työ jatkuu! Kiitos, että olet mukana ❤️

 

Syyskesän terveisin,

Pelastetaan Tartonpuisto -ryhmä

PelastetaanTartonpuisto-188.png


Pelastetaan Tartonpuisto -ryhmäJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…