Pelastetaan Tartonpuisto ja Uudenkylänpuisto

AdressiTartonpuistoLogollaPNG.png

Tartonpuisto ja Uudenkylän puisto sijaitsevat Hakametsän urheilualueen kaava-alueella nro 8792, johon Tampereen kaupunki suunnittelee yhdessä Peab Oy:n ja YH Kodit Oy:n kanssa Hakametsä Sport Campus -konseptia. Suunnitelmaan voi tutustua Tampereen kaupungin verkkosivuilla: Hakametsä Sport Campus -alueen kaavoitus
Suunnitelmassa aiotaan rakentaa massiiviset asuinkorttelit ja pysäköintirakennukset olemassaolevien puistojen päälle. Hakametsän urheilualueen kehittäminen on tärkeää ja arvokasta. Korkea rakentaminen puistoon, kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän Kissanmaan ja Uudenkylän kaupunginosan välittömään rajapintaan kuitenkin huolestuttaa kaupunkilaisia. Me adressin allekirjoittaneet vaadimme puistojen säilyttämistä.

Arvokas kaupunkikuva

Takahuhdintien läheisyyteen, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti eheän Kissanmaan ja Uudenkylän alueiden rajapintoihin tulee jättää väljyyttä. Arvokkaat näkymät suojeltuun Jäähalliin on säilytettävä. Korkea rakentaminen ja pysäköinti on sijoitettava alueen länsi-eteläosaan. Tällä arvoalueella suunnittelun ja arkkitehtuurin pitää olla aikaa kestävää ja korkealaatuista. Myös Tampereen kaupungin Arkkitehtuuriohjelmassa (2023) todetaan, että uudis- ja täydennysrakentaminen toteutetaan maisemarakenteiden ja ympäristön ominaispiirteiden ehdoilla.

Liikennemäärät ja liikkuminen

Läpiajoliikennettä Kissanmaankadulla ja Takahuhdintiellä ei pidä kasvattaa tuomalla Tartonpuiston alueelle pysäköintirakennus. Alueelle liikkumisen on tulevaisuudessa perustuttava pääosin julkiseen ja kevyeen liikenteeseen. Kasvavat liikennemäärät pysäköintijärjestelyineen on suunnattava alueen etelä- ja länsipuolelle, missä pääväylät takaavat toimivimmat yhteydet. Näin voidaan säilyttää turvalliset kadut ja koulutie. Tampereen kaupungin hiilineutraalisuustavoitteisiin kuuluu tieliikennepäästöjen vähentäminen, joten uudelle kaava-alueelle toteutettava autopaikkamäärä voi olla merkittävästi tavanomaista pysäköintinormia pienempi.

Viheralueiden itseisarvo

Puistot on säilytettävä ja niitä tarvittaessa kehitettävä edelleen kaupunkiluontoa vaalivina ulkoliikunnan alueina. Julkisten viheralueiden moninaiset hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat niin alueen nykyisten kuin tulevien käyttäjien näkökulmasta. Olemassa olevan kaupunkikasvillisuuden ja maaperän säilyttäminen on tutkitusti kaupunkisuunnittelun ensisijaisin keino ylläpitää hiilinieluja (Co-Carbon-hanke). Tampereen kaupungin tulee toteuttaa sitoumuksiaan: Hiilineutraali Tampere 2030, Luonnon monimuotoisuusohjelma (LUMO) sekä Kantakaupungin yleiskaavan linjaus siitä, että olemassa olevia puistoja ei kaavoiteta asuinkäyttöön. 

Tampereen kaupungin uusien rakennushankkeiden tulee edustaa kestävää kaupunkisuunnittelua. Vaadimme Tampereen kaupunkia säilyttämään Tartonpuisto ja Uudenkylän puisto Hakametsä Sport Campus -alueen rajapinnassa. Haluamme alueen suunnitelman päivitettävän siten, että puistoihin ei kaavoiteta rakentamista. 

Mukana pelastustyössä myös:

Kissanmaan koulun vanhempainyhdistys ry

TOAS Kissanmaa asukastoimikunta

As. Oy Ajoksenpirtit, Ajoksenkatu 6
As. Oy Koivuhuhti, Takahuhdintie 16
As. Oy Kokonpetäjä, Uudenkylänkatu 3
As. Oy Kokonhonka, Keltinkatu 1

Tampereen Omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry

Kissanmaan Omakotiyhdistys ry
Uudenkylän Omakotiyhdistys ry

Kaleva-seura ry


Pelastetaan Tartonpuisto -yhteisö    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Pelastetaan Tartonpuisto -yhteisö näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…