Pro Peipohjan koulu

Ota yhteyttä adressin tekijään

Koulujen tulevaisuudesta päätetään pian. Vaikuta nyt!

2014-03-03 19:04:56

Kouluverkkoselvityksen ja Tulkkilan koulun saneerauksen kuntalaistilaisuus pidettiin torstaina 27.2. klo 18 Koulukeskuksen auditoriossa.

Palaute 5.3 mennessä

Tilaisuuden jälkeen meillä kaikilla on mahdollisuus antaa palautetta ja osallistua päätöksen tekoon. Palautteet on annettava keskiviikko 5.3. mennessä sähköpostilla Jarno Moisalalle, joka toimii selvittäjänä tässä. Sähköpostiosoite: jarno.moisala@kokemaki.fi

Toivomme, että mahdollisimman moni kävisi kertomassa kantansa siitä, kuinka ja missä tulevaisuudessa kokemäkeläiset lapset käyvät koulunsa.

Palautepyynnössä olivat seuraavat kohdat:

  1. Oma nimi (vapaaehtoinen)
  2. Mitä odotat palveluverkkoselvitykseltä?
  3. Tarvitaanko tällaista selvitystä?
  4. Evästykseni selvityksen laatijoille ja Kokemäen päättäjille?
  5. Muita ajatuksia

Niille jotka eivät olleet tilaisuudessa

Tilaisuudessa kerrottiin, että tavoitteena on rakentaa kolmisarjainen koulu Tulkkilaan. Peipohjan, joka on paikkakunnan toiseksi suurin alakoulu, ja Korkeaojan koulun oppilaat siirretäisiin Tulkkilaan. Kolmisarjaiseen
suunnitelmaan kuuluu myös se, että kaikki kuudesluokkalaiset siirtyisivät yläkouluun jatkossa.

Urheiluhalli suuri kustannuserä suunnitelmassa

Koulujen remontoinnin yhteydessä rakennetaan uusi urheiluhalli (täysimittainen palloiluhalli), jota kaavaillaan kirjastoa vastapäätä. Hallin tarkoituksena on korvata jatkossa poisjäävät Peipohjan ja Korkeaojan koulun liikuntasalit ja –vapaa-ajanvuorot.

Hallin käyttöajasta tulisi 40% koulun oppilaille, loput vapaa-ajankäyttöön. Hallisuunnitelmassa ei oltu huomioitu liikennejärjestelyjä, paikoitusalueita, ylläpito- eikä henkilöstökustannuksia. Ylläpitoon esitetty henkilöresurssimäärä ei ollut realistinen.

Kaupunginjohtaja kertoi tilaisuudessa, että suunnitellut käyttövarat riittäisivät kaikkien koulujen korjaamiseen, jos uutta liikuntahallia ei rakenneta tai jos se rakennetaan pienempänä.


Suunnittelua ilman tarvittavaa tilakartoitusta

Tilaisuudessa ilmeni, että nykyisiä vapaana olevia tiloja Kokemäellä ei ole kartoitettu ennen uusien tilojen rakentamissuunnitelmia. Selvisi myös, että viime vuoden puolella tehdyt kustannusarviot eivät pidä paikkaansa. (Kaupunginvaltuusto teki kuitenkin päätöksen juuri näiden laskemien
pohjalta 9.12.).


Ovatko vasteajat hyvän tavan mukaisia?

Selvitys laaditaan helmi-huhtikuun aikana ja toimenpide-ehdotuksineen selvitys on kaupunginvaltuuston käsiteltävänä kesäkuussa 2014. Selvityksessä ei tulla huomioimaan sosiaalisia tai yhteisöllisiä vaikutuksia alueella, mutta tällä palautteella voi ottaa kantaa myös näistä näkökulmista.


Kuntalaisina ja vanhempina ihmettelemme sitä, että näin isoja päätöksiä halutaan tehdä näin nopealla aikataululla. Lisäksi mielestämme ei ole hyvien tapojen mukaista, että kuntalaisilla on ollut vajaan viikon verran aikaa reagoida ja antaa palautetta näin mittavista päätöksistä.

Mielenkiintoiseksi aikataulutuksen tekee myös se tieto, että hankesuunnitelma oli jo tänään 3.3. kaupunginhallituksen käsittelyssä ja nähtävästi ensi viikon kaupungin valtuustossa esillä ellei sitä ole jätetty pöydälle. Tämä kaikki siis ennen kuin näitä kuntalaisten kommentteja ehditty antaa tai käsitellä.

Asiaa eteenpäin vievien kiireellisyydestä kertoo myös se, että tietojemme mukaan asia meni kaupunginhallitukselle ilman etukäteistietoja eli asia esiteltiin vasta kokouksessa.


Peipohjan koulun vanhempainyhdistys

Yli tuhat nimeä Peipohjan koulun puolesta

2013-12-09 07:42:48

Lopettamisuhan alla olevan Peipohjan koulun puolesta adressin on allekirjoittanut jo yli tuhat henkilöä vajaan neljän päivän aikana. Adressiin on kerätty nimiä verkossa, jalkautumalla Kokemäen keskustaan ja koulun sunnuntaina järjestetyssä avoimien ovien tapahtumassa.

Avoimien ovien aikana kokemäkeläisillä oli mahdollisuus tutustua koulun tiloihin ja keskustella koulun rehtorin sekä vanhempainyhdistyksen jäsenten kanssa. Paikalla oli myös kaupunginvaltuutettuja.

Adressi toimitetaan maanantaina 9.12. kaupungin valtuuston kokoukseen, joka alkaa klo 16. Peipohjalaiset vanhemmat ja lapset kokoontuvat Kokemäen Vanhan yhteiskoulun eteen mielenilmaukseen klo 15.30 ennen kokousta.

Nettiadressi löytyy osoitteesta www.adressit.com/pro_peipohjan_koulu. Adressin yhteydessä on myös asiaa kommentoitu aktiivisesti. Adressin nimet ja kommentit tulostetaan valtuustolle maanantaina klo 15. Adressi pysyy auki ja nimien keräys ja taistelu koulun puolesta jatkuu myös tämän jälkeen.

Peipohjan koulun asiaa voi seurata myös Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/Peipohjankoulu

Peipohjan koulu on toiminut Peipohjassa jo yli sata vuotta. Nykyisessä rakennuksessa opetus alkoi vuonna 1950. Oppilaita on Peipohjassa noin 110, eikä oppilasmäärään ole näkyvissä merkittävää laskua.

Peipohjan koulussa on panostettu oppilaiden hyvinvointiin ja opetuksen laatuun. Erityisesti on panostettu nykyaikaiseen opetusteknologiaan, oppilaiden liikuntamahdollisuuksiin ja välituntiaktiviteetteihin. ”On kivaa, kun koululla on mettä!” Ja on siellä muutakin. Oppilaiden osaamisesta on saatu positiivista palautetta, kun opiskelijat siirtyvät Kokemäen yhteiskouluun.

Koulun lopettamisuhkaa on perusteltu muun muassa vetoamalla koulun korkeisiin korjauskustannuksiin. On jopa esitetty, että koulu on niin huonokuntoinen, että siellä ei enää koulunpitoa voi jatkaa. Käytännössä koulu on kuitenkin perustaltaan hyvässä kunnossa ja kokonaisuudessaankin kohtalaisessa kunnossa. On selvää, että 60 vuotta vanha rakennus kaipaa päivitystä.

Olennaista on, että koulun tilat palvelevat nykyisellään erinomaisesti nykyistä oppilasmäärää. Perusluokkien lisäksi riittävän kokoinen liikuntasali, hyvin varustetut kaksi käsityöluokkaa, bändiluokka, tietokoneluokka sekä kirjastoluokka sekä erinomaisen monipuolinen ja iso piha luovat hyvät puitteet koulunpidolle. Pelkästään saniteetti- ja sosiaalitilojen remontointi parantaisi viihtyvyyttä kummasti. Muuten koulun tiloja voidaan kohentaa pintaremontilla. Kaupunginvaltuustossa on kuullun mukaan esitetty perusteettomia korjausarvioita, jotka eivät ole perustuneet todellisiin laskelmiin.

Lisätietoja Pro Peipohjan koulu –hankkeesta antaa vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Titta Valkama  puh. 040 682 2172, titta.valkama@gmail.com.

 


Peipohjan koulun vanhempainyhdistysJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko avioliittolain olla sukupuolineutraali?