Adressi Israelin tueksi!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kumpi on Sinun herrasi -> JEESUS vai keisari?

2022-08-08 07:39:38

Kumpi on Sinun herrasi -> JEESUS vai keisari?

Matteuksen evankeliumi: JEESUS:
12:8 Sillä Ihmisen Poika on sapatin herra."
12:12 Kyllä sapattina on lupa tehdä hyvää.
JEESUS:...minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina. Johannes 7
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Matt.+12%3A1&rnd=1658486216050 

295251456_378477167758816_7223123038051876462_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wKDi0qCpLFkAX_lTiki&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AT_huBAHe3hYcKl_55Kkv86cXAUtTOZHbnz63aMltnmDZg&oe=62F61285

Luukkaan evankeliumi: JEESUS:
6:5 Ja hän sanoi heille: "Ihmisen Poika on sapatin herra."
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Luuk.+6%3A1&rnd=1658486247673

Ja Jumala -> JEESUS -> päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. [2. Moos. 20:11, 2. Moos. 31:17; Hepr. 4:4] Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän si nä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. 1. Mooseksen kirja 2
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Moos.+2%3A1&rnd=1658485252140

Sana - JEESUS - tuli ihmiseksi Johannes 1
1 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. [1. Moos. 1:3 | Joh. 17:5 | Joh. 10:30; Room. 9:5; Fil. 2:6; Ilm. 19:13]
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. [Sananl. 8:27-31; Room. 11:36; 1. Kor. 8:6; Kol. 1:16; Hepr. 1:2; Ilm. 3:14]
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Joh.+1%3A1&rnd=1658493801043

Vuonna 321 maaliskuun seitsemäntenä päivänä keisari Konstantinus Suuri teki työvoimapolitiikkaa ja yhdisti kansan kaksi joka viikko toistuvaa juhlaa yhdelle päivälle. Valtakunnassa oli vain yksi lepopäivä ja kuusi työpäivää ja osa kansasta vietti kristittyjen sapattia ja toinen osa kansasta auringon ja valon juhlaa Heliumin Sanday:ta. Sen ajan kirkko oli aina kaikessa päätöksenteossa mukana. Näin molempien juhlien viettäjät tekivät myönnytyksiä yhdistäen tapojaan ja perinteitään samalle uudelle lepopäivälle Sundaylle. (Dan 7:25) Lepopäivämuutos oli siis keisarin ja sen ajan kirkon johtajien käsky. Egyptiläiset keksivät, että vuorokausi alkaa keskiyöstä. Obeliskit olivat muutakin kuin koristeita: ne näyttivät aikaa. Egyptiläiset keksivät, että vuorokausi alkaa keskiyöstä. 3500 eaa.: Muinaisten egyptiläisten metrien korkuiset obeliskit näyttivät aikaa. Egypti on ihminen. Rooman kirkon kuvasymboliikkaa http://www.kotipetripaavola.com/Roomankirkonkuvia.html

Daniel 7:25 Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. [Dan. 11:36; 1. Makk. 1:46,47 | Dan. 12:7; Ilm. 12:14] Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Dan.+7%3A1&rnd=1658486300886

JEESUKSEN laki muutettiin: päätös vuodelta 787, jolloin 2. käsky poistettiin ja 10. käsky jaettiin 9. ja 10. käskyksi, jotta käskyjen lukumäärä pysyi kymmenenä.
2. Käsky poistettiin vuonna 787: Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

Sinä päivänä, jona Herra JEESUS puhui teille Horebilla tulen keskeltä, te ette nähneet minkäänlaista hahmoa. Pitäkää sen tähden tarkoin huoli siitä, ettette lankea tekemään minkäänlaista patsasta tai muuta jumalankuvaa, jolla olisi miehen tai naisen hahmo tai maan päällä elävän eläimen tai taivaalla lentävän linnun hahmo tai maassa ryömivän matelijan tai alhaalla vesissä elävän kalan hahmo.

Matteuksen evankeliumi: JEESUS: Autuaaksijulistus
5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
5:18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Matt.+5%3A1&rnd=1658657030079

Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Roomalaiskirje 7
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Room.+7%3A1&rnd=1658657177436

Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Roomalaiskirje 2:28-29
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Room.+2%3A1&rnd=1659796536637

4 KÄSKY
Muista sabbatin päivää, ettäs sen pyhittäisit. [2. Moos. 23:12, 2. Moos. 31:13, 2. Moos. 34:21, 2. Moos. 35:2; 5. Moos. 5:12]
Kuusi päivää pitää sinun työtä tekemän ja kaikki askarees toimittaman. Mutta seitsemäntenä päivänä on Herra sinun Jumalas sabbati: silloin ei sinun pidä yhtään työtä tekemän, eikä sinun, eikä sinun poikas, eikä sinun tyttäres, eikä sinun palvelias, eikä sinun piikas, eikä sinun juhtas, eikä sinun muukalaises, joka sinun portissas on. Sillä kuutena päivänä on Herra, taivaan ja maan ja meren tehnyt, ja kaikki mitä niissä ovat, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä. Sentähden siunasi Herra sabbatin päivän, ja pyhitti sen. [1. Moos. 2:2,3]

JUMALAN/JEESUKSEN SORMELLA KIRJOITETUT KÄSKYT!
LEVITÄ TIETOA JA ALLEKIRJOITA:
https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya

Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 1.Johanneksen kirje 5:3-4

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ FACEBOOK LIITY: https://www.facebook.com/search/top?q=jumalan%20kymmenen%20k%C3%A4sky%C3%A4

Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, [1. Moos. 2:7 | 5. Moos. 32:8] jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet. "Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: [Jes. 55:6; Jer. 23:23; Room. 1:20] sillä hänessä JEESUKSESSA - me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa'. [Luuk. 3:38; Kol. 1:17] Apostolien teot 17 https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ap.+t.+17%3A1&rnd=1659872055279

---

Kun kohotatte katseenne taivasta kohden ja näette auringon, kuun ja tähdet, taivaan kaikki joukot, älkää langetko niiden lumoihin, älkää kumartako älkääkä palvoko niitä. Ne on Herra, teidän Jumalanne, jättänyt muille kansoille.

Mistä viikonpäivien nimet tulevat?
Mitä perua ovat suomalaiset viikonpäivien nimet?

Suomalaiset viikonpäivien nimet perustuvat skandinaavisiin nimiin, joiden mallina ovat puolestaan olleet latinankieliset roomalaiset nimet.

Roomalaiset nimesivät viikonpäivänsä jumaltensa mukaan, ja nimet ovat tuttuja myös plateetoista.

Pohjoismaissa omaksuttiin Roomasta suoraan aurinkoon ja kuuhun viittaavat sunnuntai ja maanantai.

Neljän muun viikonpäivän roomalaiset nimet korvattiin skandinaavisten jumalten nimillä.

Roomalaisten ylijumalan Jupiterin sijaan tuli Tor, josta suomen torstaikin on peräisin.
http://www.kotipetripaavola.com/jupiterinpatsas.html

Vain Saturnus ei saanut vastinetta skandinaavien viikossa. Hänen päivänään oli kylpypäivä, joten päivä sai nimen kylpyveden, ”laur”, mukaan.

Suomessa nimi muuntui lauantaiksi.

Suomen keskiviikko, joka tarkoittaa yksinkertaisesti viikon keskimmäistä päivää, poikkeaa muista pohjoismaista, joissa päivän nimi tulee Odin-jumalasta.

Viikonpäivien perin arkisilta kuulostavien nimien taustalla on vanhoja viikinkiaikaisia jumaltarustoja.
Suomalaisista viikonpäivistä voisi ajatella, että ne eivät tarkoita mitään. Suomen kielessä on usein säilynyt ikivanhoja muotoja melkein sellaisenaan kuin ne on alun perin jostain muusta kielestä lainattu. Suomalaiset viikonpäivien nimet perustuvat pääosin skandinaavisin nimiin.

Skandinaaviset viikonpäivät ovat viikinkien nimeämiä, torstai esimerkiksi muistuttaa Thor-jumalasta ja tiistai Thorin jumalveljestä Tyristä. Jumalten mukaan päivien nimeäminen ei kuitenkaan ollut viikinkien oma keksintö, vaan he toivat idean germaaneilta. Germaaneille viikonpäivät taas kulkeutuivat aikoinaan Rooman valtakunnasta.

Germaanit käänsivät viikonpäivien nimet muinaisten roomalaisten kielestä eli latinasta. Roomalaisten viikonpäivistä kukin oli pyhitetty yhdelle tärkeälle taivaankappaleelle ja siihen yhdistetylle jumalalle. Roomalaisiin viikonpäiviin pääsivät niin kuu kuin aurinkokin, lisäksi muun muassa Mars, Jupiter ja Saturnus.

Pohjoismaihin ei kuitenkaan tuotu roomalaisperäisiä viikonpäiviä täysin sellaisinaan. Suoraan aurinkoon ja kuuhun viittaavat sunnuntai ja maanantai otettiin käyttöön, mutta neljän muun viikonpäivän esikuvat Mars, Merkurius, Jupiter ja Venus korvattiin skandinaavisten jumalten Tyrin, Odinin, Thorin ja Freijan nimillä.

Suomalaiset viikonpäivät

Suomessa viikonpäivien nimet omaksuttiin skandivastineista melkein sellaisinaan. Nimen loppu ’tai’ on yksinkertaisesti suomalainen versio ruotsin ’dag’-sanasta. Poikkeuksena on keskiviikko, joka suomessa tarkoittaa germaanisen esimerkin mukaan viikon keskimmäistä päivää. Muissa pohjoismaissa päivän nimi tulee Odin-jumalasta.

Roomalainen viikonpäivien nimiperinne näkyy laajalti Euroopan eri kielialueilla ja jumalten nimiin viittaavat viikonpäivät löytyvät niin espanjan, ranskan, englannin kuin skandienkin kielialueilta, tosin hieman eri muodoissaan.

MAANANTAI

Maanantaissa kuuluu vanha germaaninen lainasana. Se oli käännetty suoraan latinasta, jossa dies Lunae on kuun päivä. Kuu on saksaksi die Mond. Muinaisruotsissa päivä tunnettiin nimellä manadagher.

Germaanitaustaisissa kielisuvuissa maanantai on pysynyt nykymuodossaankin hyvin lähellä alkuperäistä asua: (måndag (ruotsi), monday (englanti) ja Montag (saksa). Romaanisissa kielissä maanantai kantaa yhä latinan kielistä alkuperäänsä: lunes (espanja), lundi (ranska).

TIISTAI

Nimi tiistai on tullut vanhan pohjoisen sodan jumalan mukaan, jonka germaanit tunsivat nimellä Ziu, skandinaavit nimellä Tyr ja anglosaksiset kansat nimellä Tiw. Pohjoismaisessa tarustossa urheana esitelty, sodan taistossa apuun pyydettävä Tyr oli Odinin poika, Thor-jumalan nuorempi veli.

Roomalaisille tiistai oli sodanjumala Marsin päivä, dies Martis Germaanissa kielissä tiistain kirjoitusasussa on pieniä variaatioita, sen sijaan latinalaista perää olevat nimet taas ovat vieläkin hyvin lähellä toisiaan: tisdag (ruotsi), tuesday (englanti), Dienstag (saksa), martes (espanja), mardi (ranska).

KESKIVIIKKO

Suomessa keskiviikko tarkoittaa viikon keskikohtaa: sunnuntaista alkaneen viikon keskeltä taittavaa päivää. Tapa lienee periytynyt saksasta, jossa keskiviikko tunnettiin joskus nimellä Wodanstag (Odin on englanniksi Wodan), mutta lopulta nimeksi vakiintui keskiviikkoa tarkoittava Mittwoch. Roomalaiset pyhittivät keskiviikon, dies Mercuriin, Merkuriukselle. Pohjoisemmat kansat valitsivat tilalle Odin-jumalan.

Odinin ja Merkuriuksen perinne näkyy yhä monissa kielissä: onsdag (ruotsi), wednesday (englanti), woensdag (hollanti), miércoles (espanja), mercredi (ranska).

TORSTAI

Taivaan ilmiöiden ja ukkosen jumalten torstai. Roomalaisten ylijumala, taivaan ja taivaanilmiöiden jumala Jupiter antoi nimensä torstaille (dies Jovis). Taivaanilmiöiden jumalalle löytyi vastine sekä skandien että germaanien tarustoista. Suomalaisen torstain nimi juontaa Thorista, pohjoismaisen taruston ukkosen jumalasta ja germaanisissa kielissä torstaille antoi nimensä ukkosenjumala Donar.

Thor ja ukkonen sävyttävät torstain kirjoitusmuotoa yhä nykyäänkin: torsdag (ruotsi, norja), thursday (englanti), Donnerstag (saksa). Jupiterin perinne elää romaanisisten kielialueiden torstaissa: jueves (espanja), jeudi (ranska).

PERJANTAI

Perjantai oli roomalaisten viikkokalenterissa dies Veneris, Venuksen päivä. Myös pohjolassa perjantai nimettiin jumalattarien mukaan. Venus, joka oli rakkauden ja kauneuden jumalatar, sai pohjoisiksi vertaisikseen Freijan. Suomalainen perjantai sana nousee samasta juuresta, vaikka kuulostaakin hieman erilaiselta.

Freija ja Venus pitävät pintansa perjantain nimissä: fredag (ruotsi), friday (englanti), Freitag (saksa), viernes (espanja), vendredi (ranska).

LAUANTAI

Lauantain nimellä on yhteispohjoismainen tausta. Se on pesupäivä, jonka nimi tulee kylpyvettä tarkoittavasta laur –sanasta tai muisnaisruotsin pesua tarkoittaneesta logh-sanasta. Kylpypäivän nimeä tai merkityssisältöä ei siis lainattu pohjoismaisiin kieliin latinasta, vaikka siellä olisi tarkoitukseen ollut tarjolla dies Saturni, Saturnuksen päivä. Suomessa lauantai on perinteisesti peseytymis- eli saunomispäivä.

Lauantaiset pesuvedet näkyvät yhä pohjoismaisissa kielissä: lördag (ruotsi), lørdag (tanska, norja). Saturnus ei sekään ole unohtunut, vaan näkyy yhä englanninkielessä (saturday).

SUNNUNTAI

Dies Solis, auringon päivä, kääntyi matkallaan pohjoiseen germaanisiin muotoihin Sonnen ja sun. Viittaus aurinkoon näkyy yhä kielissämme: söndag (ruotsi), sunday (englanti), Sonntag (saksa).

Romaanisissa kielissä sunnuntain nimeksi juurtui myöhemmin Jumalan päivää tarkoittava Dominica: domingo (espanja), dimanche (ranska).

295060663_378659471073919_5663568567893810448_n.jpg?stp=dst-jpg_p960x960&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=MdRAfg7h0zEAX_DHJ64&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AT-nzTbou0vmQeF6co61w-2CVbPBR2eyPUJYDuNRIKdx3w&oe=62F6122A


Juhani Starczewski

KESÄMISSIO 2022: Kuninkaanpojan häät: Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin keitä vain tapaatte!

2022-07-10 19:02:12

KESÄMISSIO 2022: Kuninkaanpojan häät: Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin keitä vain tapaatte!
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Matt.+22%3A1&rnd=1657383435572

292469208_368396565433543_7018295878221277339_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=vDVvu2zpGCsAX9iivl_&tn=drua0jw2hFuJvvBQ&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AT_Spn2Tz1qddxmWr1fADhcwe9kqYRabUNKWH-lhmI7wCg&oe=62CF175D


Markuksen evankeliumi: JEESUS: 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Mark.+16%3A1&rnd=1657271079343

Apostolien teot: 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen JEESUKSEN KRISTUKSEN nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ap.+t.+2%3A1&rnd=1657271048408

2. Korinttolaiskirje 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. [Jes. 43:19; Gal. 6:15; Ilm. 21:5]
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=2.+Kor.+5%3A1&rnd=1657362451124

Apostolien teot 8:36 Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?" 37 Filippus sanoi hänelle: "Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista." Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika." 38 Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippus ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippus kastoi hänet.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ap.+t.+8%3A1&rnd=1657270940976

Apostolien teot: 22:16 Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.'

Ensimmäinen pakana: KORNELIUS:
Apostolien teot:
10:45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
10:46 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
10:47 "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?"
10:48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ap.+t.+10%3A1&rnd=1657270906602

Matteuksen evankeliumi:
3:15 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii TÄYTTÄÄ KAIKKI VANHURKAUS." Silloin hän salli sen hänelle.
3:13 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.
3:14 Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!"
3:15 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii TÄYTTÄÄ KAIKKI VANHURKAUS." Silloin hän salli sen hänelle.
3:16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.
3:17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt."
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Matt.+3%3A1&rnd=1657270870113

1.Pietarin kirje:
3:18 Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
3:19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
3:20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
3:21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,
3:22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Piet.+3%3A1&rnd=1657270802349

Apostolien teot 22:16 Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.'*
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ap.+t.+22%3A1&rnd=1657270755860

1. Korinttolaiskirje 6
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, [Room. 13:13+]
10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.
11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. [Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5]
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Kor.+6%3A1&rnd=1657269769176

1. kirje Timoteukselle 1
Varoitus vieraista opeista
8 Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. [Room. 7:12]
9 Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, [2. Moos. 21:12,15,16; 3. Moos. 18:22, 3. Moos. 19:11,12]
10 siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. [1. Tim. 6:3; 2. Tim. 4:3; Tit. 1:9, Tit. 2:1]
11 Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Tim.+1%3A1&rnd=1657269963178

Roomalaiskirje 1
Evankeliumin voima
16 Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. [1. Kor. 1:18, 1. Kor. 2:5, 1. Kor. 4:20; 1. Tess. 1:5]
17 Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: "Uskosta vanhurskas saa elää." [Hab. 2:4; Gal. 3:11; Hepr. 10:38]

Ihmisten syyllisyys
18 Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. [Ef. 5:6; Kol. 3:6]
19 Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. [Ap. t. 14:17, Ap. t. 17:27]
20 Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. [Job 12:7-10; Ps. 19:2-4; Jes. 40:21,26]
21 Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. [Ef. 4:17]
22 He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, [1. Kor. 1:20]
23 ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. [5. Moos. 4:15-18; Hes. 8:10]
24 Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. [Ps. 81:13; 1. Kor. 6:18; Ef. 4:19; 1. Piet. 4:3]
25 He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa -- olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen.
26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, [3. Moos. 18:22,23]
27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. [1. Moos. 19:5]
28 Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi.
29 He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat [Gal. 5:19-21; 2. Tim. 3:2-5 : Tit. 3:3]
30 ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia,
31 ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä.
32 Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin. [3. Moos. 20:13,16; Room. 6:21 | Ps. 50:18]
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Room.+1%3A1&rnd=1657270134476

Galatalaiskirje 5 Kristityn vapaus
Henki ja liha
16 Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. [Room. 8:4]
17 Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. [Room. 7:15; 1. Piet. 2:11]
18 Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. [Room. 8:2]
19 Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, [Room. 13:13+]
20 epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus,
21 kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.

22 Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, [Ef. 5:9; Kol. 3:12]
23 lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. [1. Tim. 1:9]
24 Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. [Room. 6:6+]
25 Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. [Room. 8:12]
26 Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. [Room. 12:10+]
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Gal.+5%3A1&rnd=1657271287171
+
Johanneksen ilmestys 21
7 Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa, ja hän on minun poikani. [2. Sam. 7:14; Ps. 89:27; 2. Kor. 6:18]
8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."
8 Mutta pelkureille ja uskottomille, ja hirmuisille, ja murhaajille, ja salavuoteisille, ja velhoille, ja epäjumalisille, ja kaikille valehtelioille pitää osa oleman siinä järvessä, joka tulesta ja tulikivestä palaa, joka on toinen kuolema.
8 Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema." [Jes. 30:33; Hes. 38:22; Ilm. 19:20, Ilm. 20:14,15]
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ilm.+21%3A1&rnd=1657285357547
+
Hebrealaiskirje:
10:10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
10:11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
10:12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
10:13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
10:14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
10:15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
10:16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
10:17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista."
10:18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Hepr.+10%3A1&rnd=1657363466203
+

292985479_369581425315057_851522480291720959_n.jpg?stp=dst-jpg_p960x960&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=JTRbQ4iww98AX8CzkJq&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AT_CQomUeC12XatCMjgxm9dsCOfLKn1xx9Z_gnHM4O7V-g&oe=62CFA2B2


Juhani Starczewski

​Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 22. kesäkuuta esityksen vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi.

2022-06-22 19:30:32

Julkaistu 22.6.2022 14.15 Eduskunnan täysistuntosali
Eduskunta hyväksyi vanhemmuuslain
​Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 22. kesäkuuta esityksen vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi.

Eduskunnan täysistuntosali

Täysistunnon toisessa käsittelyssä ehdotus lakiehdotuksen hylkäämisestä hävisi äänestyksessä numeroin 106-46. Täysistunnon äänestyksissä myös vastalauseiden lausumaehdotukset hylättiin.

Lainmuutoksen lähtökohtana on vanhemmuuslaki sekä muutokset hedelmöityshoidoista annettuun lakiin. Isyyslaki ja äitiyslaki kumotaan ja äitiys- ja isyyslait yhdistetään teknisesti. Samalla toteutetaan lakien soveltamiskäytännössä ilmenneet tarpeelliset tarkistukset.

Lisäksi vanhemmuuslain säätämisestä aiheutuvia välttämättömiä muutoksia tehdään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin, lapsen elatuksesta annettuun lakiin, rekisteröidystä parisuhteesta annettuun lakiin, oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettuun lakiin, kansalaisuuslakiin, elatustukilakiin, sosiaalihuoltolakiin ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annettuun lakiin.

Laissa luovutaan säännöksestä, jonka mukaan vanhemmuuden voi vahvistaa aikaisintaan 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä, jos lapsi on tunnustettu ennen lapsen syntymää. Lisäksi ennakkotunnustamista koskevia asiakirjoja ei enää lähetetä äitiysneuvolasta lastenvalvojalle tarkistettaviksi, vaan ne lähetetään suoraan Digi- ja väestötietovirastoon odottamaan lapsen syntymää ja vanhemmuuden vahvistamista. Tätä varten luodaan taisiin sähköinen ilmoitusjärjestelmä. Lisäksi pienempiä muutoksia ja tarkennuksia tullaan tekemään vanhemmuuden selvittämisen käyttöalaa, selvittämisen keskeyttämistä, lapsen kuulemista sekä vanhemmuuden vahvistamista ja kumoamista koskeviin säännöksiin.

Hedelmöityshoidoista annettua lakia muutetaan siten, että naispareille annetaan mahdollisuus valita hedelmöityshoitojen yhteydessä alkion muodostamiseen myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja on suostunut isyyden vahvistamiseen. Siittiöiden valinnasta riippuu, vahvistetaanko naisparille syntyvän lapsen toiseksi vanhemmaksi siittiöt luovuttanut isä vai toinen äiti.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

290058891_358531506420049_4585205703092308445_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=t-zZAMcd52oAX8lNr2-&tn=cwCkOsNj_xlhg1bA&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AT9dUmL_maX1ksCBXyNTceMzThj0EluaHmhKQMCDbD993A&oe=62B7FC66

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Vanhemmuuslaki_hyvaksyminen_22062022.aspx  

Eduskunnan kirjaston lakitietopaketti vanhemmuuslaista
Lue lisää vanhemmuuslaista

TÄMÄ ON SURULLINEN PÄIVÄ!
Taivas itkee, kun Suomen eduskunta murtaa yhteiskunnan syviä perusarvoja ja luomisjärjestystä. Siunauksen käsi nousee kansamme yltä pois.
Vanhemmuuslaki hyväksyttiin eduskunnassa äänin 106 puolesta, 46 vastaan, poissa 46, tyhjiä 1. On käsittämätöntä, että Keskustan edustajista 22 äänesti lain puolesta, jossa nainen voi olla isä ja mies voi olla äiti. Lisäksi laki sallii mies-transparille lapsen synnyttämisen. Voi pimeyden sekamelskaa. Mitähän mahtaa keskustan syvät rivit tästä ajatella? Ohessa äänestystulos.

Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton.
Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Roomalaiskirje: IHMISTEN SYYLLISYYS

18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, [Ef. 5:6; Kol. 3:6]

19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
[Ap. t. 14:17, Ap. t. 17:27]

20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, [Job 12:7-10; Ps. 19:2-4; Jes. 40:21,26]

21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. [Ef. 4:17]

22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet [1. Kor. 1:20]

23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. [5. Moos. 4:15-18; Hes. 8:10]

24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, [Ps. 81:13; 1. Kor. 6:18; Ef. 4:19; 1. Piet. 4:3]

25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; [3. Moos. 18:22,23]

27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. [1. Moos. 19:5]

28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;N [Gal. 5:19-21; 2. Tim. 3:2-5 : Tit. 3:3]

30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,

31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;

32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. [3. Moos. 20:13,16; Room. 6:21 | Ps. 50:18]


Juhani Starczewski

Päivi Räsänen hyökkää taas Prideä vastaan! TUETAAN PÄIVIÄ!

2022-06-20 21:47:46

Päivi Räsänen hyökkää taas Prideä vastaan: "Savuverhon takana ovat biologiselle todellisuudelle vieraat lakihankkeet"
Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) arvostelee tiedotteessa kovin sanoin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustavaa Pride-liikettä.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/paivi-rasanen-hyokkaa-taas-pridea-vastaan-savuverhon-takana-ovat-biologiselle-todellisuudelle-vieraat-lakihankkeet/8453998?fbclid=IwAR07EmPom2moZuI50wpmXAZshsCZPeXrm8QqDQqfgb6ZJ39ITtBkhXhx1zM#gs.3hs8iq

Kansanedustajan mukaan Pride-tapahtumassa ihmisoikeuksia käytetään savuverhona.
– Takana ovat biologiselle todellisuudelle vieraat lakihankkeet sukupuolen moninaisuudesta, lasten transhoidoista sekä äitiyden ja isyyden korvaamisesta sukupuolineutraalilla vanhemmuudella, Räsänen kirjoittaa.
Päivi Räsäsen mielestä pohjimmiltaan ei ole kysymys heikossa asemassa olevien ihmisoikeuksista vaan valtaapitävän poliittisen, liike-elämän, median ja jopa kirkollisen eliitin poissulkevasta ideologisesta tavoitteesta määritellä todellisuus ja moraali uudella tavalla
– Sukupuolia ei ole monta, vaan kaksi. Myytti "väärään sukupuoleen syntymisestä" on vaurioittanut yhä useamman nuoren elämän pysyvästi, Räsänen kirjoittaa.
Kansanedustajan mukaan Pride-julistukset eivät muuta sitä, että vain mies ja nainen voivat yhdessä saada lapsia.

LUE MYÖS: HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS ON HYLÄNNYT PÄIVI RÄSÄSTÄ VASTAAN NOSTETUT SYYTTEET KIIHOTTAMISESTA KANSANRYHMÄÄ VASTAAN
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yle-karajaoikeus-on-hylannyt-paivi-rasasta-vastaan-nostetut-syytteet-kiihottamisesta-kansanryhmaa-vastaan/8391100?fbclid=IwAR1WpTxA6nBNEcr3Kwc3js4JYqi8Tofphkz8QAlYtuWgV4VxQhTHnk-CvS4
"SEISON SANOJENI TAKANA"
Päivi Räsäsen aiempia kirjoituksia on käsitelty oikeudessa, ja prosessi on edelleen kesken.
Syyttäjä on valittanut kansanedustaja Päivi Räsäsen maaliskuun lopussa saamasta vapauttavasta tuomiosta jutussa, jossa Räsästä syytettiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Syyttäjän mukaan esimerkiksi Räsäsen sosiaalisessa mediassa jakama viesti antoi ymmärtää, että on häpeällistä olla homoseksuaali.

LUE MYÖS: PÄIVI RÄSÄSEN RAAMATTUKIISTA ETENEE HOVIOIKEUTEEN – "ILOITSEN SIITÄ, ETTÄ KESKUSTELU RAAMATUSTA EDELLEEN JATKUU"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/paivi-rasasen-raamattukiista-etenee-hovioikeuteen-iloitsen-siita-etta-keskustelu-raamatusta-edelleen-jatkuu/8415764?fbclid=IwAR1ikLbkxVdrNjBHhUeIXOV0dWcbHiLdh8FFrox998fkLCSf-p233OMVkTU#gs.46s1pt
Jakamassaan viestissä Räsänen kommentoi sitä, että evankelis-luterilainen kirkko oli Pride-tapahtuman virallinen kumppani. Räsänen kysyi viestissään, miten Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että "häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi".
Käräjäoikeuden mukaan osa kansanedustaja Päivi Räsäsen lausunnoista oli homoseksuaaleja loukkaavia, mutta kyse ei ollut vihapuheesta. Tapaus etenee seuraavaksi hovioikeuden käsittelyyn.
– Seison sanojeni takana. Pride-ilmiössä ei ole kysymys vähemmistön ihmisoikeuksista vaan seksuaalipoliittisesta ideologiasta, Räsänen kommentoi oikeusprosessia tuoreessa tiedotteessaan.

LUE MYÖS: SETA RÄSÄSEN TUOMIOSTA: TOIVOO ASIAN VIEMISTÄ KORKEAMPIIN OIKEUSASTEISIIN
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/seta-toivoo-rasasen-asian-viemista-korkeampiin-oikeusasteisiin/8391208?fbclid=IwAR1a0B2n2EINwy-pwvbErAsceIMaUQr5DlVbNdbAolB4FK7IrC_8vsjCQ00
-
+++++++
KÄRÄJÄOIKEUS: SYYTTEET HYLÄTTY 30.3.2022!
SYYTTÄJÄT VIEVÄT ASIAN HOVIOIKEUTEEN!
EFESOLAISET 6:10-20 TAISTELU PAHAA VASTAAN!
JATKETAAN TUKEMISTA MATTEUS 6:6!
JO YLI 16.500 NIMEÄ!
Päivi Räsänen kirjoittaa: Lämmin kiitos!
Jeesuksen siunausta elämäänne! ❤️Päivi
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ ADRESSIA!
+++++++
-
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/paivi-rasanen-hyokkaa-taas-pridea-vastaan-savuverhon-takana-ovat-biologiselle-todellisuudelle-vieraat-lakihankkeet/8453998?fbclid=IwAR07EmPom2moZuI50wpmXAZshsCZPeXrm8QqDQqfgb6ZJ39ITtBkhXhx1zM#gs.3hs8iq


Juhani Starczewski

Jenni Haukio Helsinki Pride -tapahtuman suojelijaksi vuonna 2022!

2022-05-31 09:55:44

Sateenkaari juhlisti suomalaista messua!
Jenni Haukion puheen aikana kaartui sateenkaari kauniisti valtioneuvoston linnan ylle.
283814403_338836435056223_4745987171839753960_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=_F3kDU6e0UUAX_nYkbw&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AT_3OMZLlFenO3kRGRqXiw5IJFzKU1Rdr3J6LehzDHhIUQ&oe=6299D20A

Jenni Haukio Helsinki Pride -tapahtuman suojelijaksi vuonna 2022!
https://pride.fi/pride-media/jenni-haukio-helsinki-pride-tapahtuman-suojelijaksi-vuonna-2022/

Kuvassa voi olla 1 henkilö
Helsinki Pride 2022 järjestetään 27.6.–3.7.2022
Suojelijat
2002 Tarja Filatov (sd.)
2006 Heidi Hautala (vihr.)
2007 Pekka Sauri (vihr.)
2008 Anni Sinnemäki (vihr.)
2009 Jutta Urpilainen (sd.)
2010 Alexander Stubb (kok.)
2011 Mikael Jungner (sd.)
2012 Paavo Arhinmäki (vas.)
2013 Eva Biaudet[36] (r.)
2014 Tarja Filatov (sd.)
2015 Ville Niinistö (vihr.)
2016 Silvia Modig (vas.)
2017 Nasima Razmyar (sd.)
2018 Jani Toivola (vihr.)
2019 Aino-Kaisa Pekonen (vas.)
2020 Sanna Marin (sd.)
2021 Sanna Marin (sd.)
2022 Jenni Haukio presidentti Sauli Niinistön puoliso

Maksun aika:
Näin kansanedustajat äänestivät parisuhdelaista
28.9.2001 puolesta: kansanedustaja Sauli Niinistö
Homoseksuaali Marco Bjurström juonsi Saulin presidenttijuhlat 22.1.2012
https://www.iltalehti.fi/presidentinvaalit/a/2012012215109589
Presidentti Sauli Niinistö vahvisti tasa-arvoisen avioliittolain 20.2.2015.
Nyt on naamiot riisuttu!
Siunatkoon meitä pridejumala!
Toivotan teille kaikille onnellista alkanutta vuotta ja Jumalan siunausta.
https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-uudenvuodenpuhe-1-1-2022/

Kansalaisaloite luovutettiin eduskunnan puhemies Eero Heinäluomalle 13.12.2013. Aloite oli julkisesti kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa helmikuussa 2014. Lakivaliokunta äänesti asiasta 25.6.2014 ja aloite hylättiin äänin 10–6. Toistamiseen aloite hylättiin lakivaliokunnassa äänin 8–9. Suomen eduskunta äänesti tasa-arvoisesta avioliitosta 28.11.2014. Uusi avioliittolaki äänestettiin voimaan äänin 105–92. Suuri valiokunta puolsi lakia 4.12.2014 äänin 17–8 ja eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain myös toisessa äänestyksessään 12.12.2014. Presidentti Sauli Niinistö vahvisti lain 20.2.2015. Tasa-arvoisen avioliittolaki tuli voimaan 1.3.2017. Lainmuutos merkitsi sitä, että samaa sukupuolta olevat parit saavat siviilivihkimyksen samoin edellytyksin kuin heteroparit. Samalla homopareille tulee adoptio-oikeus sekä oikeus ottaa puolison sukunimi itselleen.

2.Pietarin kirje:
2:5 Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle.

3:7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

-
Miten pastorin tulisi vastata nuorelle, joka identifioituu seksuaalivähemmistöön kuuluvaksi?
https://www.youtube.com/watch?v=CQ67Fkbj5nc
Tässä on mielenkiintoinen keskustelun avaus. Vahva kritiikki helluntaipastoreille, ovatko käyneet liian veteliksi opetuksen suhteen:
https://www.facebook.com/groups/vastustammesukupuolineutraaliaavioliittolakia/posts/10158979588291846/
-
Keskustelu:
https://www.facebook.com/groups/vastustammesukupuolineutraaliaavioliittolakia/posts/10158977454236846/
-
Keskustelu:
https://www.facebook.com/groups/vastustammesukupuolineutraaliaavioliittolakia/posts/10158977602721846/
-
Keskustelu:
https://www.facebook.com/groups/257149755633578/posts/755248472490368/
-

Helsingin tuomiokirkon portailla otettiin historiallinen yhteiskuva – ”Me ollaan naimisissa!”

Kuvassa voi olla 6 henkilöä, seisovat ihmiset, ulkoilu ja monumentti
Huovisen alkusanojen jälkeen luettiin niin arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen arkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille homo- ja lesboaviopareille.

”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”, arkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki.

Vielä ennen varsinaista yhteiskuvaa Huovinen lausui siunauksen, jonka jälkeen laulettiin Akselin ja Elinan häävalssi.

Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät. Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle. Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan. Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan. Herra käy tuomiolle kansansa vanhinten ja sen päämiesten kanssa.

Ihmisten syyllisyys... jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Kuvassa voi olla ainakin yksi henkilö ja partaRoomalaiskirje:
1:16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
1:17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta."
+

1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. 1.Johanneksen kirje 5:16-17

1. Korinttolaiskirje 6
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, [Room. 13:13+]
10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.
11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. [Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5]

1. kirje Timoteukselle 1
8 Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. [Room. 7:12]
9 Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, [2. Moos. 21:12,15,16; 3. Moos. 18:22, 3. Moos. 19:11,12]
10 siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. [1. Tim. 6:3; 2. Tim. 4:3; Tit. 1:9, Tit. 2:1]
11 Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.
-

Näytä lähdekuvaSodoman ja Suomen synti (Steve Hill) - Bing video


...samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.
Juudaan kirje 1:7

Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin. Ilmestyskirja 11:8
-----------------------------------------------------------------

SANA NÄILLE PÄIVILLE

Pride goeth before destruction - When pride cometh, then cometh shame:

Sananlaskut 16
18 Kopeus käy kukistumisen edellä,ylpeys lankeemuksen edellä.
18 Pöyhkeys vie perikatoon,ylpeys käy lankeemuksen edellä.
18 Pride goeth before destruction,and an haughty spirit before a fall.

Sananlaskut 11
2 Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin,mutta nöyräin tykönä on viisaus.
2 Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä,nöyrien kumppani on viisaus.
2 When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.

Sananlaskut 18
12 Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys.
12 Ylpeys vie ihmisen perikatoon, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
12 Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
-----------------------------------------------------------------


Juhani Starczewski

ODOTAMME JEESUKSEN VASTAUSTA SETALLE JA LUOMALLE!

2022-04-20 15:50:37

ODOTAMME JEESUKSEN VASTAUSTA SETALLE JA LUOMALLE!

Olin kutsuvieraana Toukofesteillä, jotka viettivät 20-vuotisjuhlaansa.

Tutustuessani esittelypisteisiin, joita oli Hippos-halli täynnä, huomasin Setan esittelypisteen. Setan toimintaa oli esittelemässä puheenjohtaja / bilevastaava / koulutusvastaava Petri Janhunen.
https://www.jklseta.fi/yhteystiedot-hallitus/

Kuvassa voi olla 9 henkilöä

Petri kertoi olevansa Jyväskylän ev. lut. seurakunnan Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan varapuheenjohtaja.
https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/yhteisen-seurakuntatyon-johtokunta 

Kysyin häneltä, onko hän uudestisyntynyt ja henkilökohtaisessa uskossa Jeesukseen sekä uskooko hän Raamatun olevan Jeesuksen Sanaa. Petri kertoi, että hän ei usko tuolla tavalla eli ei ole uskossa, vaan omalla tavalla eli ymmärsin, että hän ajattelee maallisen lain – tasa-arvoisesti – kautta kirkollista asemaansa, mutta hän ei usko Jeesukseen eikä Raamatun Sanaan uudestisyntyneenä Jeesuksen omana.

Sanoin, etten tuomitse ketään uskon ulkopuolella olevaa eli en myöskään homoja, lesboja tai muita syntisiä, koska Raamattu kieltää tuomitsemasta uskon ulkopuolella olevia. Uskosta osattomille on kerrottava evankeliumi Jeesuksesta. 1 Kor 5 Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala.

Sanoin, että uskon Jumalan Sanan mukaan, että homous on synti, joka pitää tunnustaa ja hyljätä, jotta pääsee taivaaseen. 1. Kor. 6:9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet jne.

Meillä molemmilla oli selkeästi eri näkemys homouden synnillisyydestä. Petri ei pidä sitä syntinä, mutta minä pidän sitä Raamatun ja uskoni vuoksi syntinä, joka pitää tunnustaa ja saada anteeksi Jeesukselta. Koska meillä oli niin erilaiset mielipiteet asiasta, niin kysyin Petriltä, että voimmeko viedä asian Herralle eli Jeesukselle ja pyytää Häneltä vastaus. Eihän voi olla mahdollista, että sama asia on tosi ja oikea päinvastaisissa merkityksissä. Petri suostui tähän, että viemme asian Jeesukselle ja pyydämme Häneltä vastauksen. Sovimme pyyntömme vielä kädenpuristuksella, kuten kuvasta näkyy.

Nyt jäämme odottamaan Jeesuksen vastausta! Filippiläiskirje 4:6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi…

PETRI JANHUSELLE JA KAIKELLE LGBTQI-VÄELLE :

Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta.
Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Apostolien teot 2:38

Juhani Starczewski kertoo: Jokunen vuosi sitten tuli nuori mies rukoustilanteeseen ja tuli ilmi, että hän on homo. Sanoin hänelle, että tietääkö hän, että homous on synti (arkkipiispa ja nykykirkko ei tiedä). Hän sanoi, että kyllä hän tietää ja että hän kärsii tästä tilanteesta ja homoudestaan. Kysyin, että tunnustaako hän homouden syntinä. Kyllä hän halusi ja tunnusti syntinsä. Julistin hänelle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja Hänen sovintoveressään. Sitten kysyin, että haluaako hän lähteä seuraamaan Jumalan Sanan mukaista Jeesusta ja hän halusi. Siunasin hänet ja hän lähti.
Meni useampi vuosi, kun olin kävelemässä Kirkkopuistosta kohti Sokosta, kun ennen Kompassia vastaani tuli mies juoksuaskelin. Hän sanoi. ”Rauhantervehdys Juhani, mitä sinulle kuuluu?” En tunnistanut miestä ja jouduin kysymään, kuka hän on. Silloin hän kertoi, että hän on se homomies, jonka puolesta rukoilin. Sitten hän esitteli takanaan olevan vaimonsa ja rattaissa istuvan ja rattaiden vieressä olevat pikkutytöt. Pala nousi kurkkuuni ja tippa silmäkulmaan ja liikutukseltani en pystynyt sanomaan muuta kuin, että ”Kiitos Jumalalle! Kiitos Jeesus!”. “….sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.” Nykyään perhe on lähetystyössä!

KÄRÄJÄOIKEUS: SYYTTEET HYLÄTTY 30.3.2022!
SYYTTÄJÄT VIEVÄT ASIAN HOVIOIKEUTEEN!
JATKETAAN TUKEMISTA MATTEUS 6:6!
ILTASANOMAT LANKALAUANTAI 16.4.2022 SIVU 12!
KESKISUOMALAISEN ETUSIVU PITKÄPERJANTAINA 15.4.2022!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle

-------

Arkkipiispa Tapio Luoma 17.4.2022 MTV3:
https://www.facebook.com/mtv3uutiset/posts/10158336112950356?comment_id=10158336276775356&notif_id=1650132932888090&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

Kuvassa voi olla 1 henkilö ja tekstissä sanotaan mtv UUTISET

Jotenkin ainakin omaan ajatteluuni on jo varhain iskostunut se näkemys, että Raamatun tehtävänä ei ole nujertaa ketään vaan päinvastoin. Rohkaista, kannustaa eteenpäin ja voimaannuttaa. Sen takia se varsinainen sisältö, mikä Raamatusta nousee niin, ei ole tarkoitettu tarkoitettu ihmisten nujertamiseksi.

Mitä te nyt sanoisitte Räsäselle tässä tilanteesa - kun hän sai vapauttavan tuomion, mutta kuitenkin huomautettiin loukkaavista puheista?

No minusta - varmaankin kansanedustaja Räsäsen on tärkeää kuulla, mitä tuomioistuin sanoi. On tärkeää tnnistaa se, että se millä tavalla vaikkapa homoseksuaalisuudesta puhutaan on koettu loukkaavana ja tuota - jollain tavalla tuo retoriikka ei palvele kristillisen kirkon omaa julistusta, tai sitä mikä on kristillisen kirkon tehtävä, jossa meidän tehtävänä on vakuuttaa ihmisille Jumalan rakkautta. Tuomitsevat, kovat sanat eivät tue tätä tavoitetta.

TAPIO LUOMALLE JA HENGENHEIMOLAISILLEEN:

Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.

Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan VELJEKSI, on HUORINTEKIJÄ tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai PILKKAAJA tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."

1.Korinttolaiskirje: SIVEETTÖMYYDEN TUOMITSEMINEN:
5:1 Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.
5:2 Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne?
5:3 Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niinkuin läsnäollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on
5:4 - sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen -
5:5 Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saa tanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.
5:6 Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan?
5:7 Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.
5:8 Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.
5:9 Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa;
5:10 en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta.
5:11 Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.
5:12 Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella?
5:13 Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."
TAPIO LUOMALLE JA HENGENHEIMOLAISILLEE: SANA NÄILLE PÄIVILLE
Pride goeth before destruction - When pride cometh, then cometh shame:

Sananlaskut 16
18 Kopeus käy kukistumisen edellä,ylpeys lankeemuksen edellä.
18 Pöyhkeys vie perikatoon,ylpeys käy lankeemuksen edellä.
18 Pride goeth before destruction,and an haughty spirit before a fall.

Sananlaskut 11
2 Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin,mutta nöyräin tykönä on viisaus.
2 Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä,nöyrien kumppani on viisaus.
2 When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.

Sananlaskut 18
12 Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys.
12 Ylpeys vie ihmisen perikatoon, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
12 Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.

-----------------------------------------------------------------

Pois, pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen; lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat.

Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias." 2.Korinttolaiskirje

Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Ilmestyskirja 18

Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty...1.Timoteuksen kirje 4

-----------------------------------------------------------------

Roomalaiskirje: IHMISTEN SYYLLISYYS, jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat KUOLEMAN ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.
-
1.Johanneksen kirje:
5:16 Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole KUOLEMAKSI, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä KUOLEMAKSI. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava.
5:17 Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole KUOLEMAKSI.
-
Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. 2.Pietarin kirje 2:6

...samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.
Juudaan kirje 1:7

Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin. Ilmestyskirja 11:8
-
1. kirje Timoteukselle 1
Varoitus vieraista opeista
8 Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. [Room. 7:12]
9 Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, [2. Moos. 21:12,15,16; 3. Moos. 18:22, 3. Moos. 19:11,12]
10 siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. [1. Tim. 6:3; 2. Tim. 4:3; Tit. 1:9, Tit. 2:1]
11 Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.
-
1. Korinttolaiskirje 6
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, [Room. 13:13+]
10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.
11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. [Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5]
-
RAAMATTU: Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.
Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko.
https://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=pikahaku&hakuehto=MAATAAN&kaannos=fi-38&kirjat=kr 

+++++++


Juhani Starczewski

Päivi Räsäsen avoin kirje arkkipiispa Luomalle meni "väärään osoitteeseen":

2022-04-12 07:01:54

PÄIVITYS 12.4: Päivi Räsänen kirkon Pride-yhteistyöstä: ”Häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi!” Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä!

Päivi Räsäsen avoin kirje arkkipiispa Luomalle meni "väärään osoitteeseen":
278101825_307454268194440_1759887227345418318_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=gFR4L4JCE4wAX8_hhcj&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AT_vI5T8J4a6Sg-0DdGFjhchW7Xv98GomYH4U-1guLnp0g&oe=625A5813

Avoin kirje arkkipiispa Luomalle: apostoli Paavali suuntaa sanansa niille, jotka ”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat KUOLEMAN ANSAINNEET, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

Olen lähettänyt arkkipiispa Luomalle avoimen kirjeen, joka nousee kirkon Pride-kumppanuuden herättämästä huolesta. Olen huolestunut siitä, että suuri joukko kirkon aktiivisimpia kristittyjä on alkanut enenevästi pohtia mahdollista eroa kirkosta. Kirjeeni on tässä kokonaisuudessaan alla.

Arvoisa Arkkipiispa Tapio Luoma!

Lähestyn Teitä avoimella kirjeellä suuren huolen vuoksi. Kotiseurakuntani Riihimäen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen Kaarlo Saxell ilmoitti viime viikolla kirkkoneuvoston kokouksessa eroavansa raskain sydämin kirkosta, jota hän oli palvellut 40 vuoden ajan kirkon nuorisotyöntekijänä. Riihimäen seurakunta päätti kirkkoherran johdolla osallistua Pride-viikon tapahtumiin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kirkkovaltuustossa tekemämme ehdotus sateenkaarimessun torjumisesta jäi vähemmistöön. Kaarlo Saxell totesi, että hän ei omantunnonsyistä voi olla osallinen sellaisessa kirkossa, jossa tietoisesti tehdään Raamatun, Jumalan sanan vastaisia valintoja.

Saxell ei ole ratkaisussaan yksin. Suuri joukko aktiivisia, Raamattua elämänsä ja uskonoppinsa auktoriteettina pitäviä kirkon jäseniä pohtii tällä hetkellä, voiko kirkkoa pitää enää hengellisenä kotinaan. He kyselevät, missä tulee vastaan raja, jota ei voi enää ylittää. Tätä pohdintaa käyn itsekin.

Kirkkomme on nyt julkisesti ilmoittautunut tämän vuoden Pride-tapahtuman viralliseksi kumppaniksi. Surukseni olen saanut tietää, että kirkkohallituksen johtoryhmän lisäksi myös te, arkkipiispa Luoma olette antanut tälle hyväksyntänne.

Miksi juuri Pride nostaa esiin nämä kysymykset? Huolessa ei ole kysymys homofobiasta tai seksuaalivähemmistön syrjinnästä. On kysymys Raamatusta. Kirkkomme tunnustaa kirkkolainkin mukaan Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa. Raamattu on kristitylle uskon ja elämän ylin ohje. Raamatun opetus homoseksuaalisuuden harjoittamisesta on johdonmukainen ja selkeä. Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi ja avioliitto säädettiin naisen ja miehen väliseksi. Pride-tapahtuman aatteellisena tavoitteena on ylpeys sellaisista suhteista, joita Raamatussa johdonmukaisesti kuvataan Jumalan tahdon vastaisiksi. Homoseksuaaliset suhteet, samoin kuin muutkin avioliiton ulkopuoliset suhteet kuvataan Raamatussa synniksi ja häpeäksi.

Toivon sydämestäni, että ottaisitte vakavasti apostoli Paavalin varoituksen sanat Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä apostoli kuvaa niin homoseksuaalisuuteen kuin muihin elämänalueisiin liittyviä syntejä. Lopuksi apostoli suuntaa sanansa niille, jotka ”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

Jokainen mies on Jumalan kuvaksi luotuna arvokas (1 Kor 11: 7, 1-16). Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit ristinkuolemallaan. Kirkon tehtävä on pitää esillä armon ja totuuden sanomaa Kristuksesta. Armon sanoma kuuluu meille kaikille syntisille. Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se uskaltaa käyttää sanaa synti niin homosuhteista kuin muista avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista. Sen sijaan kirkko syyllistyy homoseksuaalien syrjintään, jos he eivät saa kuulla Jumalan sanan koko totuutta, joka sisältää niin lain kuin evankeliuminkin. Armoa tarvitsevat vain syntinsä tietävät ja tuntevat ihmiset.

Toivotan siunausta ja johdatusta vaativaan tehtäväänne ja aurinkoista kesää!

Helsingissä 18.6.2019

ystävällisin terveisin Päivi Räsänen
kansanedustaja, kirkkovaltuutettu, ex-kirkkoministeri (2011-2015)
-
Arkkipiispa Luoma vastaa Päivi Räsäsen kirjeeseen
Julkaistu 19.06.2019
https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/27801/Arkkipiispa+Luoma+vastaa+Paivi+Rasasen+kirjeeseen
-
Turun tuomiokirkossa vihitään samaa sukupuolta olevia!
https://ranneliike.net/uutiset/16234/turun-tuomiokirkossa-vihitaan-samaa-sukupuolta-olevia#:~:text=Samaa%20sukupuolta%20olevat%20vihkiparit%20voidaan,Turun%20tuomiokirkkoseurakunnan%20seurakuntaneuvosto%20kokouksessaan%20keskiviikkona.
-
Imaami esitti homojen tappamista – demarikansanedustaja puhkesi nauramaan
https://www.suomenuutiset.fi/suomeen-sharia-ja-homoilta-henki-pois-demarikansanedustaja-puhkesi-nauramaan/
-
A2 Islam ilta Tv Areena yle fi 29.10.2013
https://www.youtube.com/watch?v=W9f8vsOWf8Q
-
Tiedoksenne valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen vastaus!!!
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/juhani-starczewski/tiedoksenne-valtakunnansyyttaja-raija-toiviaisen-vastaus/
-
Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen MTV uutiset 18.10.2010: Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti. Homoseksuaalisuus on osa ihmisen identiteettiä eikä se ole minkäänlainen synti eikä eheytystä vaativa asia, sanoo arkkipiispa.
-
Heinäluoma: Vuoden merkittävin arvopuheenvuoro 14.7.2014!
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/juhani-starczewski/heinaluoma-vuoden-merkittavin-arvopuheenvuoro-14-7-2014/
Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma pitää arkkipiispa Kari Mäkisen anteeksipyyntöä homoilta merkittävänä avauksena. Heinäluoman mielestä se oli varmasti tämän vuoden merkittävin arvopuheenvuoro.
-
HS: Kotimaa 15.3.2014 2:00
Piispa Irja Askola: ”Homous ei ole synti!”
-
Arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen "Karhunpalvelus"-työryhmä:
Vihapuheen vastainen toimintaohjelma
Karhunpalvelukseksi sanotaan hyvää tarkoittavaa tekoa, joka kuitenkin tahattomasti koituu jonkun vahingoksi. Ilmaus pohjautuu Jean de la Fontainen eläintarinaan, ja se on kulkeutunut moniin kieliin. Tarina kertoo ystävyksistä karhusta ja puutarhatöitä tekevästä miehestä. Eräänä päivänä mies nukahtaa puun alle, ja kärpänen istahtaa hänen kasvoilleen. Karhu haluaa ajaa kärpäsen pois ja iskee sitä kivellä. Lyönnissä on kuitenkin liikaa voimaa, ja kärpäsen lisäksi myös mies saa surmansa.
-
”Me ollaan naimisissa!” 29.06.2018
Leena Huovisen alkusanojen jälkeen luettiin niin arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen arkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille aviopareille. - mies+mies ja nainen+nainen - aviopareille:
”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”,
arkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki.
-
Piispa Kaisamari Hintikka toivoo, että Suomessa kirkko mahdollisimman nopeasti päätyy vihkimään myös samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.
-
31.10.2019 Piispa Teemu Laajasalo: ”Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä, homojen syrjiminen on!”
-
SUOMEN EV. LUT. KIRKKO: Evankelioinnin ja hengellisen elämän kysymysten neuvottelukunta 20.10.2020–31.5.2024 puheenjohtaja Teemu Laajasalo, piispa, Helsingin hiippakunta
-
Suomen arkkipiispat ja piispat: ”Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä..."
-
Paavi Franciscus ilmaisi, että katolinen kirkko on anteeksipyynnön velkaa homoille!
-
Ristin Voiton expäätoimittaja Leevi Launonen pyysi Pride-viikon keskustelutilaisuudessa torstaina anteeksi homoseksuaalien kohtelua helluntailiikkeessä.
-
Kirkkovaltuutetut keskustelevat poliisin kautta!

Kirje, joka uhkaa henkeäni
http://miikkakeranen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277490-kirje-joka-uhkaa-henkeani

Miikka Keränen Rovaniemi, vihreä kaupunginvaltuutettu ja kirkkovaltuutettu. Gradua vaille valmis ekonomi ja vaatetussuunnittelun opiskelija. Feministi ja federalisti.

19.6.2019 09:36 Helsinki Pride Kansanryhmää vastaan kiihottaminen Kristillisyys Lähimmäisenrakkaus Päivi Räsänen

Uuden ja tuntemattoman pelkääminen on täysin tavallista. Se on inhimillistä ja sen perustana on oletettavasti evoluution kannalta järkevä varovaisuus. Kaikille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät ole tuttuja, joten jotkin ennakkoluulot ja tietämättömyys ovat sinänsä ymmärrettävää. Mutta Päivi Räsänen (kd) on lääkäri, kansanedustaja ja entinen ministeri. Hän tietää täsmälleen mistä puhuu. Hän ei kärsi homofobiasta. Hän on valinnut homovihan.

Räsänen ja hänen puolueensa KD on johdonmukaisesti ja jatkuvasti osoittanut, että heille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjiminen ja kiusaaminen on olennainen osa politiikkaa. Se ei ole satunnaista tai vain yksittäisten edustajien huutelua, vaan se on näkyvää ja vahvaa. Esimerkiksi nykyinen puheenjohtaja Sari Essayah halusi käyttää erikseen osan hallitusohjelman kommentoinnista hyökätäkseen translakia ja siten transihmisiä vastaan. Vuosien varrella ulostulot ovat olleet systemaattisesti vähemmistöjä vastaan, esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain ja äitiyslain osalta.

Räsänen on nyt osoittanut avoimen kirjeen arkkipiispa Tapio Luomalle. Siinä hän julkisesti sanoo, että: “Toivon sydämestäni, että ottaisitte vakavasti apostoli Paavalin varoituksen sanat Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä apostoli kuvaa niin homoseksuaalisuuteen kuin muihin elämänalueisiin liittyviä syntejä. Lopuksi apostoli suuntaa sanansa niille, jotka ”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.””

“Jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet.” Räsänen on valinnut homovihan ja nyt puhuu meistä sellaisina, jotka ansaitsevat kuoleman. Uskallan väittää, että Räsänen kiihottaa kansanryhmää vastaan, kohteenaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Mielestäni tämä Räsäsen jatkuva syrjintä ja kiusanteko on otettava nyt erittäin vakavasti, kun sävy on muuttunut näin uhkaavaksi. Jos jollekin sanotaan kasvotusten, että hänet pitäisi tappaa, pitää välittömästi ottaa yhteyttä poliisiin. Yhtään kenenkään terveyttä tai henkeä uhkaavaa puhetta ei voi ottaa liian kevyesti.

Elämme pride-kuukautta. Toivonkin, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt muistavat, että tapahtuman taustalla on mielenosoitukset ja kapina oikeuksiemme puolesta. Meidän on tultava yhteen, ja juhlahumunkin keskellä pidettävä huoli, että fokus on silti aina ihmisoikeuksien ja vapauksien saavuttamisessa. Ja toivon, että myös liittolaisemme tekevät niin myös muina kuukausina: emme tarvitse sateenkaarilippuja vain kesäkuussa, vaan tarvitsemme perusoikeuksia vuoden jokaisena päivänä.

Ja uskonsisarilleni esitän vielä toiveen: eletään todeksi Jeesuksen opetukset armosta ja lähimmäisenrakkaudesta. Se on aidon kristillisyyden perusta.

Miikka Keränen Rovaniemi, vihreä kaupunginvaltuutettu ja kirkkovaltuutettu.
-
Suomen ja lännen "kulttuurinen kristinusko" on homoseksuaalisuuden tuen perusta -> Roomalaiskirje 1: 18. Se on identiteettiin perustuvaa kristinuskoa, jossa ihmiset identifioivat itsensä kirkkoon kuulumatta tai uskomatta kirkkoon tai edes uskomatta Jumalaan. Lähes 100 % suomalaisista tunnustaa kuitenkin olevansa evlut kirkon homoseksuaalisuuden kannattajia, koska heidän poliittinen taustansa hyväksyy homoseksuaalisuuden kuten poliittiset kirkkovaltuustot, kirkkoneuvostot jne. poliittiskristilliset kirkkojärjestelmät - kokoomus, sdp, keskusta, ps, vasemistoliitto, vihreät, rkp jne.... KDtaustaisia on kirkon hallinnossa todella vähän. Niitä, jotka tunnustavat olevansa kristittyjä kuulumatta tai uskomatta, kutsutaan sosiologiassa "kulttuurikristityiksi". He uskovat pohjimmiltaan ideologian ja teologian sekoitukseen, mikä saa heidät tukemaan homoseksuaalisuutta. Juuri tästä syystä poliittiset kirkkohenkilöt arkkipiispa Luoma, piispat ja papit yms. käyttävät tätä kieltä, koska he tietävät, että se lujittaa valtaosaa heidän ympärillään olevista uskottomista suomalaisista.
Valtionsyyttäjä on suomen ja lännen oikeusvaltiohenkilöitymä.
-
BenTV: Räsäs-jutun syyttäjästä pakko kannella oikeusasiamiehelle https://www.youtube.com/watch?v=zkEdb-6py3s
-
Valtakunnansyyttäjä Toiviainen keksi omasta päästään Päivi Räsäsen syytteiden perusteet https://www.youtube.com/watch?v=Ue_eiqJ6ruc
-
Valtakunnansyyttäjän väärä todistus lähimmäisestä
https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/valtakunnansyyttajan-vaara-todistus-lahimmaisesta/
-
Valtakunnansyyttäjä jahtaa Päivi Räsästä tulkinnoillaan – kukaan muu ei näe rikosta tapahtuneen
https://www.youtube.com/watch?v=ZxseXZ66sLM
Käräjäoikeus totesi, että syyttäjän väittämiä lauseita ei teksteistäni löydy.
-
Roomalaiskirje: IHMISTEN SYYLLISYYS, jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat KUOLEMAN ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.
-
1.Johanneksen kirje:
5:16 Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole KUOLEMAKSI, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä KUOLEMAKSI. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava.
5:17 Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole KUOLEMAKSI.
-
Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. 2.Pietarin kirje 2:6

...samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.
Juudaan kirje 1:7

Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin. Ilmestyskirja 11:8
-
1. kirje Timoteukselle 1
Varoitus vieraista opeista
8 Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. [Room. 7:12]
9 Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, [2. Moos. 21:12,15,16; 3. Moos. 18:22, 3. Moos. 19:11,12]
10 siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. [1. Tim. 6:3; 2. Tim. 4:3; Tit. 1:9, Tit. 2:1]
11 Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.
-
1. Korinttolaiskirje 6
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, [Room. 13:13+]
10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.
11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. [Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5]
-
Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.
Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko.
https://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=pikahaku&hakuehto=MAATAAN&kaannos=fi-38&kirjat=kr

+++++++
KÄRÄJÄOIKEUS: SYYTTEET HYLÄTTY 30.3.2022!
SYYTTÄJÄT VIEVÄT ASIAN HOVIOIKEUTEEN!
JATKETAAN TUKEMISTA MATTEUS 6:6!
ADRESSI ON TOIMITETTU 29.1.2022 PÄIVILLE, NIMIÄ OLI 16.232,NIMIÄ ON TULLUT LISÄÄ JA NE TOIMITETAAN MYÖS PÄIVILLE!
Päivi Räsänen kirjoittaa:
Lämmin kiitos! Jeesuksen siunausta elämäänne! ❤️Päivi
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
+++++++

SANA NÄILLE PÄIVILLE
Pride goeth before destruction - When pride cometh, then cometh shame:
Sananlaskut 16
18 Kopeus käy kukistumisen edellä,ylpeys lankeemuksen edellä.
18 Pöyhkeys vie perikatoon,ylpeys käy lankeemuksen edellä.
18 Pride goeth before destruction,and an haughty spirit before a fall.
Sananlaskut 11
2 Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin,mutta nöyräin tykönä on viisaus.
2 Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä,nöyrien kumppani on viisaus.
2 When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Sananlaskut 18
12 Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys.
12 Ylpeys vie ihmisen perikatoon, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
12 Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
-----------------------------------------------------------------
Pois, pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen; lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat.

Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias." 2.Korinttolaiskirje

Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Ilmestyskirja 18

Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty...1.Timoteuksen kirje 4
----------------------------------------------------------------


Juhani Starczewski

Syyttäjä vastaan Räsänen Perjantai-dokkari - R.I.P.😭Rakas Lassi Erpiö otettiin taivaan kirkkauteen 21.3!

2022-03-27 11:01:34

277522243_300226558917211_616966638905688321_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=sso8tA_YoB4AX-LLrjS&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AT9cIpDBq8vNcOZUWkArS6GTdEXAxs98xOCksV_v1cTVfQ&oe=6245509B
Syyttäjä vastaan Räsänen Perjantai-dokkari

https://areena.yle.fi/1-50950534?fbclid=IwAR0gaephALjYaOqGZwJnbER4LQeitOo0gPzbG1K0yUphcQolNMoCtTlPeMI
Syyttäjä vaatii kansanedustaja Päivi Räsäselle rangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio kuullaan 30.3.2022. Oikeudenkäynnin äänitallenteet kertovat istuntosalin tapahtumista. Lisää asiasta Perjantai-ohjelmassa 1.4.2022. Ohjaaja Juha Portaankorva.
Perjantai: Missä menee sananvapauden raja?
https://areena.yle.fi/1-50950462 

+++++++
TULE PIKAISESTI TUKEMAAN! KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS 30.3.2022!
ADRESSI ON TOIMITETTU 29.1.2022 PÄIVILLE, NIMIÄ OLI 16.232,
NIMIÄ ON TULLUT LISÄÄ JA NE TOIMITETAAN MYÖS PÄIVILLE½
Päivi Räsänen kirjoittaa:
Lämmin kiitos! Jeesuksen siunausta elämäänne! ❤️Päivi
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
+++++++

Roomalaiskirje: IHMISTEN SYYLLISYYS
1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Room.+1%3A1&rnd=1648372356660

1. kirje Timoteukselle 1
Varoitus vieraista opeista
8 Mutta me tiedämme lain hyväksi, jos se oikein käytetään,
8 Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. [Room. 7:12]
9 Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, [2. Moos. 21:12,15,16; 3. Moos. 18:22, 3. Moos. 19:11,12]
10 siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. [1. Tim. 6:3; 2. Tim. 4:3; Tit. 1:9, Tit. 2:1]
11 Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Tim.+1%3A1&rnd=1648372401752

1. Korinttolaiskirje 6
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, [Room. 13:13+]
10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.
11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. [Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5]
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Kor.+6%3A1&rnd=1648372440063

Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.
Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko.
https://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=pikahaku&hakuehto=MAATAAN&kaannos=fi-38&kirjat=kr 


Kuvassa voi olla 1 henkilö

R.I.P.😭Rakas Lassi Erpiö otettiin taivaan kirkkauteen 21.3. oltuaan koronan vuoksi hengityskoneessa 10 vuorokautta. 😭

LASSI OTETTIIN POIS PAHUUTTA NÄKEMÄSTÄ! LASSI KUULUI TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄÄN!
LASSIA rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. 2.Pietarin kirje 2

Turun tuomiokirkossa Kansainvälisen vastuun messu 20.3.2022 ulkoministeri Pekka Haavisto saarnateksti: Ihmisten syyllisyys
https://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=pikahaku&hakuehto=roo+1%3A18-32&kaannos=fi-38&kirjat=kr

Turun tuomiokirkossa vihitään samaa sukupuolta olevia
Uutinen Yhteiskunta 9.3.2022 21:21 Sami Mollgren 1
https://ranneliike.net/uutiset/16234/turun-tuomiokirkossa-vihitaan-samaa-sukupuolta-olevia

Turun tuomiokirkkoa kutsutaan Suomen kansallispyhäköksi
Samaa sukupuolta olevat vihkiparit voidaan jatkossa vihkiä Turun tuomiokirkossa. Asiasta päätti Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto kokouksessaan keskiviikkona. Tuomiokirkon käyttö sateenkaariparien vihkitilaisuuksiin sallittiin äänin 12 puolesta, 1 vastaan, yksi tyhjä.

Tuomiokirkon varaus tehdään normaalisti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varauspalvelun kautta.

Tuomiorovasti Aulikki Mäkinen kertoo seurakunnan tiedotteessa olevansa todella iloinen sateenkaariparien ja heidän läheistensä puolesta.

- Turun tuomiokirkon tilojen avaaminen on symbolisesti merkittävä askel kohti kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta, onhan se Suomen merkittävin kirkkorakennus. On kristillisen uskon mukaista, ettei kenenkään tarvitse näyttää ulospäin jotakin muuta kuin mitä hän on.

- Seurakunta päättää kirkon tilojen käytöstä, vihkimiskäytännöistä vastaa sen sijaan kirkolliskokous, sanoo Mäkinen.

- Kirkolliskokous ei edelleenkään ole tehnyt päätöstä vihkimisen laajentamisesta samaa sukupuolta oleville pareille. Käytännössä vihkimisiä kuitenkin tapahtuu ja jokainen pari löytää vihkivän papin.

Åbo svenska församling päätti omalta osaltaan avata Tuomiokirkon sateenkaariparien vihkimisiin jo tammikuussa. Nyt tehty päätös selkiyttää suomenkielisen seurakunnan mukaan tilannetta. Myös Maarian seurakunta ja Kaarinan seurakunta ovat avanneet kirkkojensa ovet sateenkaariparien vihkimiselle.

Seurakuntien käytännöt eri puolilla maata eroavat toisistaan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla monissa kirkoissa vihitään samaa sukupuolta olevia avioliittoon.

Ensimmäinen LGBTQI-tapahtuma NATO:ssa
http://euromil.org/first-ever-lgbtqi-event-at-nato/?fbclid=IwAR3V9P_z7y0Dtcif0KHT_MMc-1Tw2ahniPfMXrOs9qN65ob1VMvP-rseUEw

___________________________________________________________________________________

Pois, pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen; lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat.

Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias." 2.Korinttolaiskirje

Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Ilmestyskirja 18

Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty...1.Timoteuksen kirje 4

_
_____________________________________________________________________________


Juhani Starczewski

TALVISODAN IHME ON MUUTTUNUT 82 VUODESSA PRIDELIITOKSI! 

2022-03-12 09:58:50

NYKYINEN SUOMEN LAKI JOHTAA LÄNNEN LIBERAALIARVOYHTEISÖDEMOKRATIAN PRIDEARVOJA
-> Seta vaatii eheyttämistoiminnan täyskieltoa Suomeen! 10.3.2022
Samaa sukupuolta olevat parit saavat nyt mennä naimisiin Turun tuomiokirkossa 9.3.2022
https://www.hs.fi/kotimaa/turku/art-2000008671537.html?fbclid=IwAR0BSHjAkacjbfICcOn6W4UTwRezPmEhMURRYc-CtJH6ByDfZBBq54iYKR4
Kuvassa voi olla 3 henkilöä ja tekstissä sanotaan SODOMAN JA SUOMEN SYNTI
TALVISODAN IHME ON MUUTTUNUT 82 VUODESSA PRIDELIITOKSI! 
VUONNA 1939 TURVATTIIN JEESUKSEEN, NYT JEESUKSEN VASTUSTAJAAN!

Räsäsen oikeustie voi jatkua vuosia – Hovioikeuden käsittelymuoto ja mahdollinen valitusmahdollisuus korkeimpaan oikeuteen määräväät tahtia PÄIVI RÄSÄNEN 07.03.2022
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/rasasen-oikeustie-voi-jatkua-vuosia-hovioikeuden-kasittelymuoto-ja-mahdollinen-valitusmahdollisuus-korkeimpaan-oikeuteen-maaravaat-tahtia/?fbclid=IwAR0Iak-_RYaWkYdzoqb7L_HwB8cNIKMAY3Wn0gk3DfFBhZcg_pJAHkpD4EA
-
Väkivalta on noussut vitsaksi jumalattomuudelle!
-
Presidentti Biden johtaa USAn länsimaista moraalista johtajuutta, jossa pride on keihään kärki... Paavi Franciscus ilmaisi, että katolinen kirkko on anteeksipyynnön velkaa homoille!

Suomen eduskunta hyväksyi pridelain 2014...
Arkkipiispa Kari Mäkinen: Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti! #Arkkipiispa #Mäkinen #SuomiAreena:n avajaisissa: Kirkon ja yhteiskunnan pyydettävä anteeksi homoilta!

Presidentti Niinistö hyväksyi pridelain 2015....

Pridelaki astui voimaan 1.3.2017...

Niinistö nimitti valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen 13.7.2018, nyt Toiviainen puolustaa suomen lakia ja puolustaa länsimaista liberaalia pridearvomaailmaa...

Suomi kuuluu länsimaiseen prideyhteisöön, joten on todella ihme, jos Räsästä ei tuomita...

Voiko liberaali länsi kieltää itsensä ja priden?

Kaikki suomen piispat hyväksyvät priden!

Valtakunnansyyttäjä Toiviainen ja suomen laki ovat nyt koko länsimaisen priden keihäänkärki!

Helsinki Pride 2022 järjestetään 27.6.–3.7.2022
Suojelijat
2002 Tarja Filatov (sd.)
2006 Heidi Hautala (vihr.)
2007 Pekka Sauri (vihr.)
2008 Anni Sinnemäki (vihr.)
2009 Jutta Urpilainen (sd.)
2010 Alexander Stubb (kok.)
2011 Mikael Jungner (sd.)
2012 Paavo Arhinmäki (vas.)
2013 Eva Biaudet[36] (r.)
2014 Tarja Filatov (sd.)
2015 Ville Niinistö (vihr.)
2016 Silvia Modig (vas.)
2017 Nasima Razmyar (sd.)
2018 Jani Toivola (vihr.)
2019 Aino-Kaisa Pekonen (vas.)
2020 Sanna Marin (sd.)
2021 Sanna Marin (sd.)

Kuinka moni suomalainen nuori / reserviläinen lähtee tykinruuaksi rajalle puolustamaan pridearvoja!?
-
Uutissuomalainen: Reservistä ennätyksellinen tunku sivariksi
Uutissuomalainen: ”Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyy”.
VAKAUMUKSELLINEN PRIDEVÄKI MARSSIIN RAJALLE!
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/39f2e741-539e-4807-b353-b19850972b30?fbclid=IwAR3bDlZk6oWAASBS--7Yz-RjtBANYxxpwoa2HdxCEuS4mhs3SUIjcdHxG1M
-
NYT SUOMEN SODOMIITTIPIISPAT RUKOILEMAAN TURUN TUOMITTUUN KIRKKOON! PÄÄMÄÄRÄNÄ SAADA PRIDEKAPINALIPPU HEILUMAAN KREMLISSÄ.

ONHAN SE SELVÄÄ, ETTÄ MEILLÄ OLI SEKÄ SUOMEN LIPPU ETTÄ PRIDE-LIPPU MUKANA TARKOITUKSELLA, KERTOO ILTALEHDEN TAVOITTAMA EXMINISTERI ARHINMÄEN ERITYISAVUSTAJA JUSSI SARAMO MOSKOVASTA.

Arhinmäki: Sateenkaarilipun heiluttaminen harkittu teko!
Ministeri Paavo Arhinmäki liputti Moskovan MM-kisoissa Venäjän homopropagandalakia vastaan.
https://www.iltalehti.fi/yleisurheilun-mm-2013-moskova/a/2013081817382461

TARKOITUS ON, ETTÄ NIIN PRIDELIPUT KUIN SUOMEN LIPUT VALMIUTEEN ITÄRAJALLE NYT HETI PUOLUSTAMAAN LÄNSIMAISTA LIBERAALIDEMOKRATIAAMME!
-
Arkkipiispa Luoma: Suhteen jatkuminen Venäjän ortodoksiseen kirkkoon edellyttää, ettei se tue Venäjän laitonta hyökkäystä
-> LAITTOMIA PRIDEARVOJAMME EI SAA HÄPÄISTÄ! 08.03.2022
https://www.kotimaa.fi/artikkeli/arkkipiispa-luoma-suhteen-jatkuminen-venajan-ortodoksiseen-kirkkoon-edellyttaa-ettei-se-tue-venajan-laitonta-hyokkaysta/
-
ISRAEL TUKEE SUOMEA: Jerusalem Post Israelin uutiset; Israelin ulkoministeriö heiluttaa LGBTQ Pride -lippua ensimmäistä kertaa
"ULKOMINISTERIÖ JA SEN TYÖNTEKIJÄT JOHTAVAT VIESTIÄ SUVAITSEVAISUUDESTA, VELJEYDESTÄ JA VAPAUDESTA", ULKOMINISTERI YAIR LAPID TWIITTASI.
https://www.jpost.com/israel-news/israels-foreign-ministry-waves-lgbtq-pride-flag-for-first-time-671611?fbclid=IwAR2e4il8o-DlKKwA5CdSFMQKK6aZ6ZCy9B6A6AAlJIgstkJsHulQmNVO4VY
-
Ulkomaat|Venäjä Moskovan patriarkka Kirill: Ukrainassa taistellaan liberaalin lännen ”niin kutsuttuja arvoja” kuten pride-paraateja vastaan...Venäjän ortodoksikirkon johtaja on Vladimir Putinin sotapolitiikan vankkumaton tukija.
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008666578.html?utm_medium=promobox&utm_campaign=hs_tf&utm_source=is.fi&utm_content=promobox&fbclid=IwAR27Vn_11gYlXaTkOHeX3wwjq0Fi7HRSG8kcZiWlXhX2-T7zWy8NJHsS3e8
-
Oikeus­käsittelyä odottava Päivi Räsänen saa nyt tukea Venäjän ortodoksiselta kirkolta - Julkilausuman allekirjoittaneet kirkot ilmoittavat tukevansa kristittyjä, jotka "liberalismin kasvavasta vaikutuksesta huolimatta ovat uskollisia uskonsa traditionaalisille arvoille eivätkä kieltäydy puolustamasta raamatullisia moraaliarvoja".
"Liitymme kaikkiin veljiimme ja sisariimme seisoessamme päättäväisesti evankeliumin totuuden puolesta, emmekä menetä toivoamme siihen, että tämän päivän maailmanyhteisössä järki säilyy ja oikeudenmukaisuus pidetään voimassa", julkilausuma päättyy.
https://www.kotimaa.fi/artikkeli/oikeuskasittelya-odottava-paivi-rasanen-saa-nyt-tukea-venajan-ortodoksiselta-kirkolta/
-
Roomalaiskirje: IHMISTEN SYYLLISYYS, jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

+++++++
TULE PIKAISESTI TUKEMAAN! KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS 30.3.2022!
ADRESSI ON TOIMITETTU 29.1.2022 PÄIVILLE, NIMIÄ OLI 16.232,
jos nimiä tulee lisää, niin ne toimitetaan myös Päiville!
Päivi Räsänen kirjoittaa: Lämmin kiitos! Jeesuksen siunausta elämäänne! ❤️Päivi
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
+++++++
Esko Virta kirjoittaa:
Vaikka en tietenkään hyväksy patriarkka Kirillin ja hänen kirkkokuntansa Venäjän johdon tukemista, on hän kuitenkin tässä esiintuodussa julkaisussa osunut siinä oikeaan, että pride-liikkeen ja homoseksuaalisuuden hyväksyminen on läntisen maailman kirous, joka on omiaan poistamaan Jumalan varjeluksen. Elämme nyt sellaisessa oudossa ajassa, jossa tuomitaan ne, jotka ovat kuuliaisia Jumalan sanalle seksuaaliasioissa, kuten siinä että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen liitto ja seksi kuuluu vain sen sisälle! Kun tämä Jumalan asetus on nyt jopa EU:n maallisella väärällä lailla hylätty, poistaa se esteet sotien hävittäviltä voimilta. Tällainen uhka on nyt noussut koko Euroopan ylle Venäjän taholta. Muistakaamme edelleen sitä, mikä tapahtui aikoinaan Sodomalle ja Gomorralle, joiden sukupuolimoraali oli vääristynyt aivan samoin kun se on tämän päivän Euroopassa ja USAssa!!!
-
Suomen piispojen ja kansan pridetoiminnan johdosta varjelus itärajalta on poistunut -> teidän varjelijanne on väistynyt teistä!
Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule. Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta! Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä te olette rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät... Jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.
-
1. kirje Timoteukselle 1
Varoitus vieraista opeista
8 Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. [Room. 7:12]
9 Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, [2. Moos. 21:12,15,16; 3. Moos. 18:22, 3. Moos. 19:11,12]
10 siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. [1. Tim. 6:3; 2. Tim. 4:3; Tit. 1:9, Tit. 2:1]
11 Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.
-
1. Korinttolaiskirje 6
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, [Room. 13:13+]
10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.
11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. [Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5]
-
Seta vaatii eheyttämistoiminnan täyskieltoa Suomeen!
10.3.2022 07:35:00 EET | Seta Ry
https://www.sttinfo.fi/tiedote/seta-vaatii-eheyttamistoiminnan-tayskieltoa-suomeen?publisherId=69817783&releaseId=69934665 

Juhani Starczewski kertoo: Jokunen vuosi sitten tuli nuori mies rukoustilanteeseen ja tuli ilmi, että hän on homo. Sanoin hänelle, että tietääkö hän, että homous on synti (arkkipiispa ja nykykirkko ei tiedä). Hän sanoi, että kyllä hän tietää ja että hän kärsii tästä tilanteesta ja homoudestaan. Kysyin, että tunnustaako hän homouden syntinä. Kyllä hän halusi ja tunnusti syntinsä. Julistin hänelle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja Hänen sovintoveressään. Sitten kysyin, että haluaako hän lähteä seuraamaan Jumalan Sanan mukaista Jeesusta ja hän halusi. Siunasin hänet ja hän lähti.
Meni useampi vuosi, kun olin kävelemässä Kirkkopuistosta kohti Sokosta, kun ennen Kompassia vastaani tuli mies juoksuaskelin. Hän sanoi. ”Rauhantervehdys Juhani, mitä sinulle kuuluu?” En tunnistanut miestä ja jouduin kysymään, kuka hän on. Silloin hän kertoi, että hän on se homomies, jonka puolesta rukoilin. Sitten hän esitteli takanaan olevan vaimonsa ja rattaissa istuvan ja rattaiden vieressä olevat pikkutytöt. Pala nousi kurkkuuni ja tippa silmäkulmaan ja liikutukseltani en pystynyt sanomaan muuta kuin, että ”Kiitos Jumalalle! Kiitos Jeesus!”. “….sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.” Nykyään perhe on lähetystyössä!
-
SANA NÄILLE PÄIVILLE
Pride goeth before destruction - When pride cometh, then cometh shame:
Sananlaskut 16
18 Kopeus käy kukistumisen edellä,ylpeys lankeemuksen edellä.
18 Pöyhkeys vie perikatoon,ylpeys käy lankeemuksen edellä.
18 Pride goeth before destruction,and an haughty spirit before a fall.
Sananlaskut 11
2 Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin,mutta nöyräin tykönä on viisaus.
2 Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä,nöyrien kumppani on viisaus.
2 When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Sananlaskut 18
12 Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys.
12 Ylpeys vie ihmisen perikatoon, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
12 Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
-

275588530_288429703430230_4124580137189867047_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=W8JY_u6q11YAX-7U3tD&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AT_6FF1Rdmb7NOKdbUzRmfgEzVJV2g5Alry8oNwnDme9_Q&oe=62308F78Kuvassa voi olla 2 henkilöä, seisovat ihmiset ja tekstissä sanotaan noK LOVES SATAN

Kuvassa voi olla 11 henkilöä ja parta
Kuvassa voi olla 8 henkilöä, parta ja tekstissä sanotaan 1818 DIPLOMATS FOR LGB + RIGHTS HELSINKI, FINLAND


Juhani Starczewski

Tule mukaan PÄIVI RÄSÄSEN tukimielenosoitukseen ma 14.2.2022!

2022-02-10 21:38:03

273691316_271020078504526_6676948469216911017_n.jpg

Tule mukaan PÄIVI RÄSÄSEN tukimielenosoitukseen ma 14.2.2022!

https://www.facebook.com/events/394273892470302?ref=newsfeed 

-

KIRJOITA TUKESI PIKAISESTI ADRESSIIN, NIIN TOIMITAMME UUDET NIMET PÄIVILLE! ADRESSI ON TOIMITETTU 29.1.2022 PÄIVILLE, NIMIÄ OLI 16.232 AJALLA 7.9.2019 - 28.1.2022!

PÄIVI RÄSÄNEN KIRJOITTI 1.2.2022:

Lämmin kiitos! Jeesuksen siunausta elämäänne! ❤️Päivi

https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle 

-

Sanan- ja uskonnonvapaus -yhdistys järjestää tukimielenosoituksen Päivi Räsäselle ja Juhana Pohjolalle toisena käräjäpäivänä ma 14.2.2022 klo 11:30-12:45 Helsingin oikeustalolla osoitteessa Porkkalankatu 13.

Tule mukaan osoittamaan tukeasi Päivi Räsäselle ja Juhana Pohjolalle Helsingin Käräjäoikeuden luokse ennen toisen käräjäpäivän alkua ma 14.2. 2022 klo 11:30 alkaen. Istunto alkaa klo 12:30.

Mielenosoituksen tarkoituksena on rohkaista ja tukea kristillisen avioliittoetiikan esillä pitämisestä syytteeseen joutuneita Päivi Räsästä ja Juhana Pohjolaa sekä puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta Suomessa.

Emme hyväksy aggressioita oikeuslaitosta tai sen edustajia kohtaan.

Osoite: Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki

-

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

https://www.facebook.com/juhani.starczewski.3/posts/261763909430143 

En hyväksy Jumalan Sanan kriminalisointia missään muodossa!

En hyväksy uskonnon-, mielipiteen- ja Sananvapauden kaventamista ja estämistä!

Suomen perustuslaki 11 § Uskonnon ja omantunnon vapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

 

12 § Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Mielipiteen- ja sananvapaus 19. artikla

Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
-

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ! Klikkaa, lue ja allekirjoita:

https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya

-

 


Juhani StarczewskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…