Caloniankujan uudesta pysäköintialueesta luovuttava

Me allekirjoittaneet vetoamme Turun yliopistoon, Åbo Akademiin ja Suomen Yliopistokiinteistöihin, että Caloniankujan viereisen puistoalueen paikalle suunniteltu parkkipaikka siirretään toiselle tontille, tai hankkeeseen haetaan uusi poikkeamislupa Turun kaupungilta parkkipaikkavelvoitteen poistamiseksi tai pienentämiseksi. Parkkipaikka ei palvele tällä sijainnilla tarkoitustaan, vaan häiritsee alueen nykyisiä käyttäjiä ja heikentää sen viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Tällä hetkellä alueen läpi kulkee polku, joka palvelee kevyen liikenteen väylänä Assistentinaukiolta kohti Kasarminkatua. Lisäksi sekä Caloniankujalta Arcanuminkujalle kulkeva reitti että pääsy Arwidssoninkadulle Assistentinkadun kautta on varattu pelkästään kevyen liikenteen käyttöön. Alakampuksen alue perustuukin vahvasti pyöräilyyn ja kävelyyn, mikä tekee siitä turvallisen ja viihtyisän liikkua.

Parkkipaikan rakentaminen syvemmälle kampusalueelle lisäisi autoliikennettä alueella vahvasti. Rakennusluvan mukaan kulku parkkipaikalle tapahtuisi Assistentinkadun kautta, eli käytännössä Arwidssoninkadun väylä avattaisiin ja liikenne ohjattaisiin myös Educariumin takana sijaitsevan urheilukentän ohitse. Tämä aiheuttaa paitsi risteävää liikennettä Assistentinkadun suunnasta Turun yliopiston tai Åbo Akademin kampuksille pyörällä tai kävellen liikkuville, myös tekee Tuomaanpuiston ja sen leikkikentän käytöstä merkittävästi turvattomampaa.

Turvallisuuden lisäksi hankkeessa tulisi huomioida paremmin ympäristö sekä alueella liikkuvien terveys. Pyörällä tai kävellen liikkuminen edistää terveyttä ja työssä jaksamista, eikä näitä kulkumuotoja tule tehdä vaikeammaksi tai turvattomammaksi käyttää. Myös viheralueen läpi kulkeva työmatka lisää tutkitusti hyvinvointia. Viheralueen korvaaminen parkkipaikalla osoittaa, että autoilun helpottaminen on näitä arvoja keskeisempää ja on myös räikeässä ristiriidassa Turun yliopiston omien ympäristötavoitteiden kanssa. Työmatka-autoilun helpottamisen sijaan yliopistot voisivat kannustaa henkilökuntaansa kestävään liikkumiseen esimerkiksi joukkoliikenteen kausikorttien subventoinnilla.

Me allekirjoittaneet katsomme, että nyt suunniteltu liikenteen ohjaus tai puistoa korvaavat viheristutukset eivät riittävästi turvaa alueen viihtyvyyttä, turvallisuutta tai ympäristöarvoja. Vetoamme yliopistoihin, rakennuttajaan ja Turun kaupunkiin, että pysäköintialuetta ei rakenneta tälle paikalle.

 CAF335F5-0445-41AD-8E50-FAD6F908D235.jpeg

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Riina Lumme voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI