Ei kaivoshanketta Konnivedelle (Heinola-Pohjois-Iitti, Rakokivenmäki)

Ei kaivoshanketta Konnivedelle (Heinola-Pohjois-Iitti, Rakokivenmäki)

Haukkselkä1.jpg

Me allekirjoittaneet vastustamme elementX Finland Oy:n tekemää varausta sekä sen seurauksena mahdollista malminetsintää ja kaivostoimintaa alueella. Emme myöskään tule hyväksymään sen toteutumista Järven / Kymijoen alueen vesistön tai sen valuma-alueen ympäristöön, emmekä hyväksy kaivosmineraalien etsintätoimia varausalueella. 

Perusteet toiminnalle ovat kestämättömiä. Alueen luontoarvot, sijainti ja rikkonaisuus eivät mahdollista edellytyksiä kyseiselle toiminnalle.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Heinolan kaupungin ja Iitin kunnan toimesta tehdään (muutos)valitus varauspäätöksestä.

Vaadimme lisäksi, että elementX Finland Oy (mukaan lukien asioitaan Suomessa hoitava Leinonen Oy) luopuu malminetsinnästä ja kaikista jatkotoimenpiteistä alueella.

Varauksen tiedot:

elementX Finland Oy on tehnyt 22,73 neliökilometrin suuruisen malminetsintävarauksen Pohjois-Iitin ja Heinolan rajalle. Varaus tunnetaan nimellä Rakokivenmäki.

  • Varaaja: elementX Finland Oy, Lupatunnus: VA2022:0060
  • Varausalueen sijainti: Heinola, Iitti
  • Varauksen voimassaolo päättyy 9.8.2024
  • Valitusaika päättyy 18.11.2022

alue.jpg

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt Rakokivenmäki-nimisestä varauksesta päätöksen 12.10.2022.

Varaukseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Päätöksen mukaan varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan seuraavia kaivosmineraaleja: litium, tina.

Varaajan suunnitelmissa on käyttää ensimmäinen vuosi etsintään, ulkoisten tietojen tarkastamiseen ja paikallisten kontaktien luomiseen.  

Varaajan suunnitelmissa on jättää malminetsintälupahakemus viimeistään toisen varausvuoden aikana.

Vuonna 2022 perustetulla elementX Finland Oy nimisellä yrityksellä on tehtynä useita malminetsintävarauksia.  

Yrityksen taustaa:

Itä-Häme lehdessä 22.10.2022 julkaistun jutun mukaan nimestään huolimatta ulkomaisessa omistuksessa olevan yrityksen taustasta tiedetään ainakin tämä:

Yrityksen vastuuhenkilöitä ovat hallituksen puheenjohtaja Rohan Patnaik ja varsinaiset jäsenet Marc Senges ja Caspian Tavallali. Caspian Tavalli on Belgian kansalainen ja Linkedin-Profiliin mukaan Lontoossa pääpaikkaansa pitävän elementX yrityksen toimitusjohtaja.

Marc Senges on Sveitsin kansalainen, ja hänellä on taustaa Pan-African Diamonds – yhtiössä. Senges on myös yksi suurimmista osakkaista Arrow Mineralsíssa.

Rohan Patnaik puolestaan on Yhdysvaltojen kansalainen ja ainakin aiemmin on toiminut Singaporelaisen Mining Private Ltd:n toimitusjohtajana.

Nämä kolme muodostavat myös toisen vuodesta 2021 toiminnassa olleen element92 Suomi Oy:n, joka on jättänyt tänä vuonna kolme malminetsintävarausta eri puolille suomea.  

Kaivostoiminnan vaikutukset alueelle:

Kaivostoiminta alueella vaarantaisi vesistöt koko Kymijoen valuma-alueella aina Heinolasta Itä-mereen asti. Vaikutukset heijastuisivat laajasti myös alueen asuinympäristöön, luonto- ja kulttuurikohteisiin sekä alueen arvokkaisiin kalliomaalauksiin.

Myös alueen virkistyskäyttö olisi vaarassa mahdollisen vesien saastumisen vuoksi.Lisäksi kaivostoiminta vaikuttaisi satoihin alueen kesäasukkaisiin.

Kesäasukkaiden alueelle tuoma elinvoima ja verotulot ovat alueen kuntien tulevaisuuden kannalta elintärkeitä. Mikäli kaivos toteutuu, koko alueen tulevaisuus, taloudellinen elinvoima, luontoarvot ja hyvinvointi ovat uhattuna.

Allekirjoittamalla hyväksyt, että adressi toimitetaan Iitin kunnan ja Heinolan kaupungin johtajille ja hallituksen jäsenille, kaivosyhtiön edustajille ja asiaan liittyville viranomaisille. 

On vain yksi luonto ja sen voi pilata vain kerran.

Kiitos tuestanne!

Ei kaivoshanketta Konnivedelle (Heinola - Pohjois-Iitti, Rakokivenmäki 

Seuraa ryhmää Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/1267906687365281

Linkit:

Varausilmoitus Tukesin sivuilta (tunniste VA2022:0060):

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset

Linkki Itä-Häme lehden 22.10.2022 julkaistuun juttuun (maksullinen):

https://www.itahame.fi/paikalliset/5449718?fbclid=IwAR1LvadxDNSN-B66QB5Nz1rQ4MK8PJ2niH6z8HlYOvnxa8l1t0zPzdQGiFk

Linkki Itä-Häme lehdessä julkaistuun mielipidekirjotukseen: https://www.itahame.fi/paakirjoitus-mielipide/5449157?fbclid=IwAR1eYnTO5FY9K4q0pPvVKVetr938oBirnjQiqhYBFyYr_t_UPMUc0FM3Gz8

 


Ei kaivoshanketta Konnivedelle (Heinola - Pohjois-Iitti, Rakokivenmäki    Ota yhteyttä adressin tekijään