Ei taloushakkuita Sanginjoelle!

http://www.student.oulu.fi/~tiinajal/sanginjoki_logo.abw

Sanginjoen ulkometsä on noin 2600 hehtaarin laajuinen Oulun kaupungin omistama, luonnonsuojelullisesti arvokas metsäalue noin 15 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Alue on Pohjois-Pohjanmaan ja koko Etelä-Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen edustava, yhtenäinen metsäalue, jolla elää useita uhanalaisia metsälajeja, esimerkiksi kuukkeli.

Useat oululaiset järjestöt ovat esittäneet alueen suojelemista kokonaan ja sen perustamista kansallispuistoksi.

Tammikuussa 2012 Oulun kaupunki kuitenkin aloitti hakkuut alueella. Noin 130 hehtaarille suunnitellut harvennushakkuut yksipuolistavat pitkään käsittelemättöminä olleet, kohti luonnontilaa kehittyneet metsät. Hakkuilla vesitetään Sanginjoen mahdollisuudet kehittyä yhä edustavammaksi luonnon keitaaksi ja heikennetään ekologisia yhteyksiä Sanginjen ulkopuolisten suojelualueiden ja Sanginjoen luonnonsuojelullisesti arvokkaimpien ytimien välillä. Taloushakkuut eivät sovi Sanginjoelle!

Tammikuun hakkuut leimahduttivat Oulussa mielenosoitusten aallon, kun oululaiset nousivat vastustamaan Sanginjoen tärvelemistä.

 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että taloushakkuut Sanginjoella lopetetaan välittömästi ja pysyvästi ja alueen luonto- ja virkistysarvot turvataan suojelemalla Sanginjoen ulkometsän alue kokonaan.

sanginjoki.wordpress.com


Sanginjoen metsiensuojelun puolesta!    Ota yhteyttä adressin tekijään