Espoon Tapiolan koulun tilat oppilaiden etujen mukaisiksi

1. Tausta

Espoon kaupunki suunnittelee seuraavia järjestelyjä Tapiolan koulun tiloiksi:

 1. Tapiolan koulun opetus järjestetään syyslukukauden 2013 aikana osin nykyisissä tiloissa Miestentiellä sekä osin Kimmeltie 1:n tiloissa.
 2. Tapiolan koulun opetus järjestetään kevätlukukauden 2014 alusta Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen valmistumiseen saakka Rehtorintien koulukiinteistössä Espoonlahdessa. Oppilaat saavat koulumatkoja varten matkakortin.

(Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Esityslista 14.05.2013 Asianro 5).

Syksyn 2013 osalta lautakunnalle ehdotetaan, että Tapiolan koulu saisi syksyn 2013 ajaksi käyttöönsä tiloja nykyisten tilojen läheisyydestä osoitteesta Kimmeltie 1. Tällä ratkaisulla voitaisiin Miestentien tilojen huonokuntoisimpien luokkien käytöstä luopua syyslukukauden 2013 ajaksi.

Vaihtoehtona Espoonlahteen siirtymiselle vuoden 2014 alusta on jatkaa toimintaa samaan tapaan kuin syksyllä 2013 käyttäen osin Kimmeltien kiinteistön tiloja ja osin Miestentien tiloja, joihin on rakennettu valmiiksi yläkoulun tarvitsemat erikoisluokkatilat.

Asia koskee kaikkia Tapiolan koulun oppilaita (388 oppilasta, Espoon yläkoululaisen opas 2013-2013) sekä näiden vanhempia sekä tietysti koulun henkilökuntaa.

Tapiolan koulun nykyisinä ja tulevina oppilaina, oppilaiden vanhempina ja Tapiolan koululaisten etua ajattelevina haluamme tuoda esille vakavat huolemme näistä suunnitelmista ja vaadimme paremman tilavaihtoehdon selvittämistä ja toteuttamista.


2. Kritiikkiä ehdotuksille ja niiden valmistelulle oppilaiden ja vanhempien näkökulmasta

A. Vaihtoehto 1: Espoonlahden tilat

Monet perheet ovat valinneet Tapiolan asuinpaikakseen sen lapsille rauhallisen ja turvallisen ympäristön ja hyvien, helposti saavutettavien koulu- ja harrastuspalvelujen vuoksi.

Käytännössä tämä vaihtoehto tarkoittaa sitä että Tapiolan, yhden Espoon suurimman ja tiheimmin asutun kaupunkikeskuksen, yläkoululaisten lähikoulu on linnuntietä n. 10 km päässä kotoa, lähestulkoon niin kaukana Tapiolasta kuin eteläisessä Espoossa on mahdollista. Hallinnollisesti lapset on kuitenkin otettu oppilaiksi Tapiolan oppilasalueella Tapiolan ”lähikouluun”.

Esimerkkinä koulumatkan muutoksesta voidaan pitää n. kahden kilometrin päässä nykyisen Tapiolan koulun Miestentien tiloista asuvan koululaisen koulumatkan pituuden kasvamista parinkymmenen minuutin kävelystä tai bussimatkasta 15 kilometriin ja 44-54 minuutin bussimatkaan ja yli kilometrin kävelyyn (koulun alkaessa kahdeksalta nykyisten julkisen liikenteen aikataulujen mukaan, www. hsl.fi).  Lähempänä Tapiolan keskustaa asuville muutos on suhteellisesti vielä radikaalimpi, erityisesti niille jotka asuvat n. 10 minuutin kävely- tai pyöräily etäisyydellä nykyisistä Miestentien tiloista.

Koulumatkan piteneminen tarkoittaa useimmille käytännössä koulupäivän pitenemistä yli tunnilla, mikä rasittaa lapsia ja perheitä merkittävästi. Koulumatkaan käytetty aika on pois koulutyöstä ja levosta. Se myös tekee mm. musiikkiluokkalaisille Tapiolaan sijoittuvien musiikkiopiston käymisen, muiden harrastusten ja oman asuinalueen kaveripiirin yhteensovittamisen koulun käyntiin vaikeammaksi. Erityisesti yläkoulun arvosanat ovat oleellisia tulevien opiskelu- ja ammattimahdollisuuksien vuoksi, joten tällaista lisärasitetta ei kaivata.

Tapiolalaisille koululaisille olisi muita kouluja huomattavasti lähempänä verrattuna Espoonlahdessa sijaitseviin tiloihin.

Julkisen liikenteen käytöstä päätösehdotuksessa todetaan että "Tapiolan ja Espoonlahden välillä kulkee useita seutuliikenteen ja Espoon sisäisen liikenteen linjoja [...] Tapiolan alueelta Espoonlahteen matkustavien oppilaiden kulkeminen jakaantuu eri linjoille, minkä lisäksi on huomioitava että Tapiolan koulussa on musiikkipainotuksen oppilaita eri puolelta Espoota."

Kuitenkin, käytännössä oppilaiden mennessä esim. kahdeksaksi kouluun on todellisten linja-autoliikenteen aikataulujen vuoksi suuri todennäköisyys että kaikki Tapiolasta tulevat oppilaat pyrkivät käyttämään samaa n. viittä linja-autoa jotka lähtevät Tapionaukiolta, Tapiolan solmusta tai Revontulentieltä siten että oppilaat ovat koululla 07:55-08:15. (www.hsl.fi, reittihaku Länsituulentieltä tai Itätuulentieltä siten että perillä viimeistään 08.15 Espoonlahden tiloissa).

Yhteenveto:

 • koulun sijoittaminen Espoonlahteen ei käytännössä toteuta lähikouluperiaatetta
 • sijoittumista Espoonlahden tiloihin ei voida pitää yleisen oikeustajun mukaan yhdenvertaisena kohteluna verrattaessa muihin etelä- ja keski-Espoon kouluihin
 • nykyisen linja-autoliikenteen kapasiteetti ei välttämättä riitä kuljettamaan kaikkia koululaisia Tapiolan suunnasta koska oppilaat ajoittavat saapumisen koulun alkamisen aikoihin


B. Vaihtoehto 2: jatkaminen osittain Miestentien ja Kimmeltien tiloissa

Käytännössä vaihtoehto tarkoittaa tietoista lasten terveyden vaarantamista jatkettaessa nykyisissä Miestentien tiloissa. Tiloissa on sisäilmaongelmia jotka ovat aiheuttaneet terveydellisiä ongelmia. Käyttöön jäävien Miestentien tilojen vaarallisuutta terveydelle ei ole päätösehdotuksessa mitenkään arvioitu tai selitetty.

Yhteenveto:

 • Lasten terveyden vaarantaminen ei yksinkertaisesti voi olla osa mitään kestävää ratkaisua, eikä päätösehdotus käsittele tätä puolta riittävästi.


C. Menettely vanhempien kuulemisesta

Ainakin Tapiolan koulun tulevien oppilaiden vanhemmat saivat tiedon kuulemistilaisuudesta vasta helatorstaina 09.05. aamulla rehtori Heikki Pihkalan sähköpostin muodossa. Kuulemistilaisuus järjestetään ma 13.05. illalla. Arkipyhien ja viikonlopun vuoksi tieto kuulemisesta saavutti vanhemmat käytännössä alle kaksi (2) arkipäivää ennen tilaisuutta.

Tätä ei voitane pitää asiallisena ja riittävän aikaisena tiedottamisena niiden ihmisten kuuntelutilaisuudesta joita päätös koskee ja joka hyvään hallintotapaan kuuluu. Ainakaan Google-haut "tapiolan koulun tila kuuleminen" ja "tapiolan koulun tila kuulemistilaisuus" eivät löydä sivuja joilla asiasta kerrottaisiin ensimmäisen 50 hakutuloksen joukossa.

Lisäksi, asia on päätösehdotuksena Espoon kaupungin Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa jo seuraavana päivänä 14.05.2013 ja Tila- ja asuntojaostossa 22.5.2013.

Yhteenveto:

 • todelliselle oppilaiden ja vanhempien kuulemiselle ja asiaan vaikuttamiselle ei ole varattu käytännössä riittävää mahdollisuutta joka kuuluu hyvään hallintotapaan


D. Menettely yläkouluun hakemisessa ja lähikoulun osoittamisessa

Haettaessa yläkouluun 17.01.2013 mennessä Tapiolan koulun tiedoissa ja tiedotustilaisuudessa ei mainittu tulevasta sijaintipaikasta.

Lisäksi, tieto kuulemisesta ja ehdotuksesta tuli ainakin tulevien 7. luokkalaisten vanhempien tietoon toissijaisen kouluun hakemisen määräajan 30.04. umpeuduttua, eli virallisen hakuprosessin jo umpeuduttua.

On vaikea uskoa ettei näitä suunnitelmia olisi ollut olemassa jo oppilaaksi hakuprosessin aikana, joten yleisen oikeustajun mukaan oppilaille ja vanhemmille olisi suunnitelmista tullut informoida jo aiemmin, jotta he olisivat voineet ottaa asian huomioon.

Yhteenveto:

 • ottaen huomioon kohdan 2A. kyseenalaistaman lähikouluperiaatteen toteutumisen, onkin kysyttävä onko oppilaaksi ottaminen tapahtunut oikein perustein ja tiedoin ja pitäisikö se avata uudelleen.


3. Kysymyksiä Espoon kaupungille Tapiolan koulun tilanteesta ja ehdotetuista ratkaisuista

A. Miten on varmistettu ettei Kimmeltien ja Espoonlahden kiinteistöissä ole terveydelle vaaraa aiheuttavia ongelmia? Miten on mahdollista ettei näitä ongelmia tiedetty olevan Miestentien tiloissa kun edellinen päätös tiloista tehtiin? Miten vältetään saman virheen toistuminen?

B. Mitkä ovat käyttöön jäävien Miestentien "paremmassa kunnossa olevien" tilojen mahdolliset haitat terveydelle? Voidaanko paremmassa kunnossa olevia tiloja korjata jotta niiden terveyshaitat pienenisivät?

C. Kuinka pitkään poikkeusjärjestely on voimassa? Mitkä ovat Tapiolan koulun pysyvien tilojen suunnitelmat ja milloin tilat ovat valmiina?

D. Mitkä ovat vaihtoehtojen kokonaiskustannukset kunnes pysyvät tilat ovat olemassa, jaoteltuna tarvittaviin investointeihin sekä jatkuviin kustannuksiin?

E. Miten on varmistettu ettei jatkuvan riepottelun kohteena olevasta koulusta lähde parhaat opettajat? Koulu on täsmälleen niin hyvä kuin sen opiskelijat ja opettajat.

F. Miten tullaan käsittelemään odotettavissa olevat oppilaiden hakemukset siirtyä Tapiolan koulusta muihin, lähempänä sijaitseviin kouluihin joilla ei ole sisäilmaongelmia?

G. Miten on varmistettu riittävä linja-autokapasiteetti Tapiolan suunnasta (kts. 2 B.)? Minkälaisella täyttöasteella aamun ruuhkatuntien bussit joilla pääsee Tapiolasta Espoonlahden tilojen lähelle ajavat tätä väliä nykyään?

H. Tapiolan koulualue on yksi Espoon suurimmista ja tiiveimmistä kaupunkikeskuksista. Koulujen tilaongelma on ollut tiedossa ainakin viisi vuotta, ja tulee pahenemaan uusien alueiden rakentamisen myötä saapuvien lisäasukkaiden vuoksi. Miten voi olla että Espoon kaupunki ei ole vieläkään pystynyt ratkaisemaan näitä ongelmia?


4. Vaatimus parempien tilaratkaisujen selvittämiselle

Vaadimme ettei kumpaakaan vaihtoehdoista toteuteta sellaisenaan kohtien 2.A ja 2.B kritiikin vuoksi.

Pyydämme että asia palautetaan valmisteluun jotta löydettäisiin ensisijaisesti oppilaiden terveyden kannalta hyvä sekä lisäksi aidosti yhdenvertaisesti lähikouluperiaatetta toteuttava ratkaisu.

Tilat on löydettävä lähempää Tapiolaa. Ratkaisun tulee myös olla kunnollinen tilojen kannalta ja kestävä siihen asti että koululle on saatu pysyvät tilat. On tärkeää saada poistettua Tapiolan koulua koskeva epävarmuus joka vaikuttaa oppilaiden kouluvalintoihin ja koulun toimintaan negatiivisesti.

Alla joitain mahdollisia ehdotuksia muista ratkaisuista siihen asti kunnes Tapiolan koululle on saatu pysyvät tilat Tapiolan alueella.  Näissä ehdotusta 2 hajautetuista tiloista Tapiolan ympäristössä muutettaisiin etsimällä ensisijaisesti terveydelle turvallisia ja toisaalta riittävän yhtenäisiä tiloja laajemminkin Otaniemen ja Tapiolan alueelta. Nykyisten Miestentien terveydelle haitallisten tilojen käytöstä on luovuttava.

Alueella on monia yksityisiä ja julkisen sektorin toimijoita joilla saattaisi olla tiloja käytettävissä ja muitakin vaihtoehtoja voi olla, esim.:

 • VTT, joka on parhaillaan irtisanomassa merkittävän määrän työntekijöitään
 • Spektri, erikoistunut tarjoamaan toimitiloja joustavasti ja nopeasti erilaisille yrityksille erilaisiin tarpeisiin. Mm. Aalto-yliopisto on käyttänyt näitä tiloja ja niitä on nopeasti muutettu luokkakäyttöön.
 • Innopoli, erikoistunut tarjoamaan toimitiloja joustavasti ja nopeasti erilaisille yrityksille erilaisiin tarpeisiin Mm. Aalto-yliopisto on käyttänyt näitä tiloja ja niitä on nopeasti muutettu luokkakäyttöön.
 • Aalto-yliopisto
 • Teknologiakylä
 • Tapiolan keskustan liikekiinteistöt, joihin ei näytä parhaillaan riittävän yrityksiä joilla on hyvä maksukyky
 • ns. Pöyrytalo joka on peruskorjattu ja jossa ilmeisesti on vapaita tiloja
 • muut Tapiolan läheisyydessä sijaitsevat toimisto yms. tilakeskittymät kuten Leppävaaran ja Perkkaan alue joilla nykyisessä taloudellisessa tilanteessa saattaa olla tyhjää tilaa
 • parakkikoulu, joka voisi olla lyhyen aikavälin ratkaisuna parempi


Onko näitä vaihtoehtoja tutkittu ja kuinka laajasti? Mitkä ovat niiden hyvät ja huonot puolet?


Kunnioittavasti,

Allekirjoittaneet Tapiolan koulun nykyiset ja tulevat oppilaat, heidän vanhempansa ja muut Tapiolan koululaisten etua ajattelevat