EU:n ennallistamisasetus pelastettava

Vaadimme presidentti Tarja Halosen, arkkiatri Risto Pelkosen sekä satojen ja tuhansien muiden maapallon tulevaisuudesta välittävien kanssa hallitusta puoltamaan ennallistamisasetusta kesäkuun 17. päivän EU:n ympäristöministerikokouksessa.

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme suurimmat uhat: ravinnonsaanti, puhdas vesi ja inhimilliset sääolosuhteet ovat vaakalaudalla. Tarvitsemme monimuotoista luontoa, se turvaa terveytemme ja hyvinvointimme.

EU-maat hyväksyivät vuonna 2020 biodiversiteettistrategian, jonka tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuus kasvuun vuoteen 2030 mennessä. EU:n ennallistamisasetus toisi EU-maille laillisen vastuun suojella luonnon monimuotoisuutta.

Tavoite on parantaa luonnon tilaa laajasti eri ympäristöissä, koska varsinaiset luonnonsuojelualueet eivät yksinään riitä turvaamaan tarpeellista monimuotoisuutta. Ennallistaminen ei siis viittaa pelkästään luonnonsuojeluun vaan myös muihin tapoihin vahvistaa luontoarvoja. Ennallistettava alue voi säilyä talouskäytössä tai vaikkapa osana kaupunkiympäristöä.

Vuoteen 2030 mennessä toimet voidaan kohdistaa vapaasti eri luontotyyppeihin, kunhan 30 prosentilla siitä pinta-alasta, joka ei ole hyvässä tilassa, tehdään tarvittavat ennallistamistoimet.

Elinympäristöjen ennallistaminen on välttämätöntä ruuantuotannolle, jonka edellytyksiä ovat maaperän elinvoimaisuus ja pölyttäjähyönteiset. Ennallistaminen lisäksi sitoo hiiltä sekä lievittää tulvahaittoja ja sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia. Monimuotoinen luonto toisaalta tasapainottaa olennaisesti ihmisen immuunijärjestelmää sekä ehkäisee elintasosairauksia, psyykkistä kuormitusta ja tautien tarttumista eläimistä ihmiseen.

Ennallistamisasetuksen toteuttamiselle lasketut kustannukset ovat suurelta osin päällekkäisiä olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanon kanssa. Monet nykyiset ohjelmat, suunnitelmat sekä tuki- ja kannustinjärjestelmät osaltaan rahoittavat ja tukevat asetusehdotuksen mukaista luonnon tilan parantamista.

Lisärahoitusta tarvitaan vain maltillisesti, ja toimenpiteiden hyödyt ovat moninkertaisia verrattuna kuluihin. Enemmistö suomalaisista, 70 prosenttia, kannattaa ennallistamisasetusta. Suomi lisäksi on jo sitoutunut Kunmingin-Montrealin sopimukseen, joka tähtää siihen, että 30 prosenttia maa- ja merialueista suojellaan tällä vuosikymmenellä ja että 30 prosenttia heikentyneistä ekosysteemeistä otetaan ennallistamistoimien piiriin.

Suomen hallitus kuitenkin on taloudellisiin syihin vedoten vastustanut EU:n ennallistamisasetusta. Toisin kuin kansalaistemme enemmistö, hallituksemme ei vieläkään ole käsittänyt, että ympäristökriisien kärjistyessä vahinkojen korjaaminen tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin niiden ennaltaehkäisy.

Meillä ei ole varaa lyhytnäköisiä etuja tavoitellen viivytellä luontokadon pysäyttämisessä. Terveytemme ja tulevien sukupolviemme elinympäristön tähden vaadimme, että Suomen hallitus hyväksyy EU:n ennallistamisasetuksen.

Lisätietoa: Ympäristöministeriö, ennallistamisasetus

Ennallistamisasetusta kanssamme kannattavat:

Tarja Halonen, Risto Pelkonen, Pertti Salolainen, Martti Suosalo, Pekka Haavisto, Anni Kytömäki, Virpi Suutari, Marianne Heikkilä, Sirpa Pietikäinen, Panu Halme, Sofia Virta, Hanna Nohynek, Maria Ohisalo, Tarja Filatov, Timo Harakka, Tari Haahtela, Pertti Saloheimo, Veronika Honkasalo, Merja Kyllönen, Oras Tynkkynen, Pertti Mustajoki, Kristian Wahlbeck, Li Andersson, Inka Hopsu, Jenni Puoliväli-Oksala, Atte Harjanne, Kati (Katriina) Myllymäki, Minja Koskela, Juha Pekka Turunen, Riku Metsälä, Krista Mikkonen, Jussi Saramo, Anna Kontula, Mai Kivelä, Kristiina Patja, Fatim Diarra, Aino-Kaisa Pekonen, Minna Pensola, Tiina Elo, Bella Forsgren, Hanna Holopainen, Jenni Pitko, Hanna Sarkkinen, Laura Meriluoto, Saara Hyrkkö, Mikko Pyhälä ja Timo Furuholm 

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Greenpeace Norden, WWF, Suomen Luonnonsuojeluliitto, BirdLife Suomi, Luontoliitto, Natur och Miljö ja Ei Polteta Tulevaisuutta

Kuva: Pekka PuhtoKarhunpennut_-_pelasta_luonto!.jpeg


Terhi Koivunen ja Hanna Rintala, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Ilmastolääkärit -verkosto    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Terhi Koivunen ja Hanna Rintala, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Ilmastolääkärit -verkosto näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 1000 ihmiselle.

Lisätietoja…