DEMOKRATIAA SAAMELAISKÄRÄJILLE, TASA-ARVOA SAAMELAISRYHMIEN VÄLILLE

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…
Facebook
Tulisiko lapsilisää korottaa?