Talvipyöräily sallittava Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla ja pyörätie rakennettava

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Tampereen kaupunki sallisi talvipyöräilyn Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla.

Nimien keräys on päättynyt. Kiitoksia kaikille allekirjoittaneille.


26.10.2007 lisäys

Adressi luovutetaan Tampereen kaupungille maanantaina 5. marraskuuta 2007.

7.11.2006 lisäys

Sekä talvista että kesäistä pyöräilyä helpottamaan Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla ehdotamme ratkaisuksi jalkakäytävästä selkeästi erotettua pyörätietä.

Addressi toimitetaan Tampereen kaupungille.

--
Tarkennuksia ja perusteluita

Hämeenkadun pyörätiestä on väännetty kättä jo pitkään. Tiestä on olemassa tarkat liikennetoimikunnan hyväksymät suunnitelmat, joiden käsittely ympäristölautakunnassa 13.1.98 jäi kuitenkin pöydälle. 27.1.98 ympäristölautakunta hyväksyi pyörätien yleissuunnitelman, joka lähetettiin tekniselle lautakunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten.

Suunnitelman esittämä ratkaisu on seuraava: Hämeenkadun pohjoiselta jalkakäytävältä erotetaan 1,5-2,0 metriä leveä tila pyöräilijöille. Tila erotetaan heti pysäkkikatosten ja pysäköintiruutujen takaa. Jalankulkijoille jää noin 4 metriä pyörätien ja rakennuksien väliin. Pyörätie on kaksisuuntainen. Kadun eteläpuoleinen jalkakäytävä säilyy pelkkänä jalkakäytävänä. Pyöräväylän rakentaminen edellyttää reunakivien madallusta liittymissä, muutamien pysäkkikatosten ja mainoslaitteiden siirtoa sekä kesäterassien kavennusta.

Teknisestä lautakunnasta ei kuitenkaan tähän päivään mennessä ole löytynyt riittävästi halua pyörätien toteuttamiseen. Rahasta pyörätiehanke ei ole kiinni, sillä tarvittavat varat ovat suuruusluokaltaan kovin vaatimattomia - 100 000 - 250 000 euroa. Esimerkiksi tänä talvena kaupunki säästää aurauskustannuksissa 180 000 euroa kieltämällä pyöräilyn talvikautena Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla. Jos summa on ollut samaa suuruusluokkaa niinä melkein kymmenenä vuotena, kun käytäntö on ollut voimassa, niin tuolla pyöräilijöiden kustannuksella säästetyllä rahasummalla tai itseasiassa vain murto-osalla siitä voisi rakentaa liikennetoimikunnan hyväksymän suunnitelman mukaisen pyörätien Hämeenkadulle. Ja rahaa riittäisi vielä Itsenäisyydenkadun pyörätiehenkin.

Monet kaupungin päättäjistä ja virkamiehistä ovat tehneet selväksi, että Hämeenkadun pyörätietä ei tarvita. Nykyisellään (mm. 2.3.2006 voimaan astunut Keskustan liikenneosayleiskaava) pyörätiehankkeen jäädyttämistä perustellaan Hämeenkadun pohjoispuolella kulkevalla, pitkälle vielä rakenteilla olevalla itä-länsisuuntaisella kevyenliikenteen pääväylällä, joka päättäjien mielestä korvaa pyöräilytarpeen Hämeenkadulla.

Tampere on viime aikoina pyrkinyt profiloitumaan vetovoimaisena opiskelukaupunkina. Toimivan pyörätieverkoston rakentaminen myös nuorten suosimalle ydinkeskustan alueelle on eräs tätä vetovoimaa konkreettisesti lisäävä asia - opiskelijoille polkupyörä on yksi tärkeimmistä liikkumisvälineistä. Myös muutkin kuin opiskelijat ovat omaksuneet pyöräilyn ja enenevässä määrin myös talvipyöräilyn erityisesti sen vaivattomuuden ja terveellisyyden takia. Lisäksi Hämeenkadun pyörätie olisi merkki siitä, että Tampere on valmis käytännössä ja pitkäjänteisesti edistämään kestävää kehitystä.

Lehtien mielipidepalstoilla kirjoitellaan edelleen pyöräilyä puoltavia sekä vastustavia mielipiteitä. Suurin osa kaupunkilaisista lienee joka tapauksessa samaa mieltä siitä, että nykyinen Hämeenkadun "sekakäyttö" ei ole paras mahdollinen ratkaisu pyöräilyn järjestämiseksi Hämeenkadulla. Yrittäjäkyselyn tulokset romuttavat aikaisemmin kaupungissa vallinneen mielikuvan siitä, että Hämeenkadun yrittäjät näkisivät erillisen pyörätien liiketoimintaansa haittaavana tekijänä. Päättäjillä olisi siis vihdoin aika ja mahdollisuus osoittaa, että kaupunkilaisten mielipiteillä on merkitystä.

Yllä oleva teksti on muokattu ja ajankohtaistettu 4.7.2003 Mansefoorumilla julkaistusta nimettömästä kirjoituksesta
--

Tampereen keskustan liikenneosayleiskaavan mukaisesti "Hämeenkadun jalkakäytäväpyöräily on ajateltu kiellettävän sitten, kun Rongankadun rautatien alittava tunneli on otettu käyttöön." Eli "Hämeenkadun osalta tämä merkitsee sitä, että siellä ei pyöräily tulevaisuudessa ole sallittua."

Talvipyöräilykieltohan on jokavuotinen traditio ja taas tänäkin vuonna voimassa, mutta ympärivuotinen kielto harmittaa vielä enemmän. Jos koet ajattelevasi samansuuntaisesti, niin allekirjoita vetoomus. Yritetään vielä joukkovoimalla.

Kiitos kaikille jo allekirjoittaneille!

Hämeenkadun Pyöräilijät    Ota yhteyttä adressin tekijään