Vetoomus turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeuden puolesta

Nimien keräys on päättynyt, kiitos kaikille allekirjoittaneille!


Appeal against limiting the asylum seekers’ right to work

Apell mot begränsandet av asylsökandes rätt till arbeteHyvä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors,

Esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi tekisi Suomesta harmaan talouden vyöhykkeen luomalla tänne paperittomien siirtolaisten työmarkkinat samalla tavalla kuin muualla Euroopassa on tapahtunut. Ihmisten oikeutta työn kautta saatavaan toimeentuloon ei tule rajoittaa entisestään, sillä se tulee kalliiksi niin yksilölle kuin yhteiskunnalle.

Sisäasianministeriö on valmistellut esityksen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (SM048:00/2009). Lausuntokierroksen määräaika on ohi ja lausuntojen huomioiminen on käynnissä. Laki tulee eduskunnan käsittelyyn marras-joulukuussa 2009.

Turvapaikanhakijalla on työnteko-oikeus ulkomaalaislain mukaisesti kolmen kuukauden jälkeen maahantulosta. Tässä käytännössä ei ole ilmennyt erityisiä ongelmia, joiden vuoksi olisi syytä rajoittaa turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta. Asiasta ei ole myöskään tehty tutkimuksia, jotka puoltaisivat työnteko-oikeuden rajoittamista.

Suomessa turvapaikanhakijoiden työntekokäytäntöä on pidetty tarkoituksenmukaisena, koska se ehkäisee laitonta työntekoa, vähentää turvapaikanhakijoista syntyviä kuluja ja vaikuttaa positiivisesti turvapaikanhakijoiden kotoutumiseen.

Lisäksi työnteko on mahdollistanut oleskeluluvan hakemisen Suomesta käsin työnteon perusteella, mikäli Maahanmuuttovirasto on kieltäytynyt antamasta hakijalle kansainvälistä suojelua. Työnteko-oikeus liittyy olennaisesti myös tosiasiallisen suojelun ja ihmisoikeuksien takaamiseen, sillä Maahanmuuttoviraston tiukka linja jättää useimmat hakijat vaille kansainvälistä suojelua.

Ei ole kenenkään edun mukaista, eikä myöskään hallitusohjelman tavoitteiden mukaista käännyttää työhaluisia, työssäkäyviä ihmisiä. Valtaosa näistä ihmisistä työskentelee aloilla, joille on vaikeaa saada palkattua työntekijöitä kuten siivous-, ravintola- ja kuljetusalalla. Laki ei nykyisellään myöskään tilastojen valossa näyttäisi tekevän Suomesta erityisen houkuttelevaa turvapaikanhakijoiden kohdetta.

Lakiesityksen mukaan työnteko-oikeus olisi kuitenkin vain ulkomaalaisella, joka kansainvälistä suojelua hakiessaan ei ole antanut vääriä tietoja henkilöllisyydestään ja jonka henkilöllisyys on selvitetty, tai jonka henkilöllisyyttä ei ole kyetty selvittämään hänestä riippumattomasta syystä. Muussa tapauksessa työnteko-oikeuden saisi vasta 12 kuukauden jälkeen. Valtaosalla eli yli 80 prosentilla turvapaikanhakijoista ei ole esittää henkilö- tai matkustusasiakirjaa hakiessaan kansainvälistä suojelua.

Toteutuessaan lakiesitys rajoittaa turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia siedettävään elämään ja ohjaa heitä käytännössä harmaan talouden piiriin. Lakiesitys uhkaa tuhota useamman vuoden työn, jota on tehty nykyistä järkevämmän suomalaisen maahanmuuttopolitiikan ja siirtolaisten oikeuksien edistämisen puolesta.

Me allekirjoittaneet vastustamme turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeuden rajoittamista ja vetoamme Teihin, jotta poistaisitte lakiesityksestä kyseisen lainkohdan.

Tämä adressi luovutetaan ministeri Thorsille 10.11.2009


Vetoomuksen ovat Vasemmistonuorten lisäksi toistaiseksi allekirjoittaneet:
Suomen Pakolaisapu
Emmaus Helsinki
Irakin pakolaisten kansainvälisen federaatio
Irakin naisten yhdistys
Irakin työttömien yhdistys
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK
Sosialistiliitto
Sitoutumaton vasemmisto, SITVAS
Vasemmisto-opiskelijat, VASOP
Helsingin Vasemmistoliitto
Oikeutta siivojille -liike
Vapaa liikkuvuus -verkosto

Nimien keräys on päättynyt, kiitos kaikille allekirjoittaneille!

Dan Koivulaakso, Vasemmistonuoret    Ota yhteyttä adressin tekijään