HeTa-hankkeen vaatima lakimuutosaloite ja tarpeettoman palvelukeskuksen perustaminen estettävä

Kirkolliskokous saa marraskuussa 2008 käsiteltäväkseen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämishankkeen HeTan, jota perustellaan keskittämisellä ja seurakuntien taloustoimistojen rutiinien vähentämisellä. Periaatteet kuulostavat yleviltä, ja kirkolliskokousedustaja voi luulla kyseessä olevan hyödyllisen hankkeen. Totuus on kuitenkin täysin toinen! Hanke ei lainkaan vähennä seurakunnissa tehtävän työn määrää, koska kaikki kirjanpidon ja palkanlaskennan tiedot kuitenkin on tuotettava siellä ja virtuaalisesti siirrettävä uuteen palvelukeskukseen. Tällöin tiedot syötetään koneelle - jolloin ne samalla ovat jo järjestelmässä! Seurakunnat tarvitsevat edelleen nykyisen henkilökuntansa, jolloin palvelukeskuksen aiheuttamat kustannukset olisivat täysin ylimääräisiä.

Hyväksyessään hankkeen kirkolliskokous päättää lakimuutoksesta, jolla seurakunnat pakotetaan palvelukeskuksen käyttämiseen. Samalla viedään seurakunnilta oikeus päättää omien rahavarojensa käytöstä ja ajetaan taloushallinto nykyisestä tehokkaasta toiminnasta turhautumiseen ja lisäkustannuksiin. Perustettavassa palvelukeskuksessa olisi 10 alueellista toimipistettä ja näissä yhteensä 280 työntekijää. Kaikki toiminnan kustannukset (plus alv) laskutettaisiin seurakunnilta! Tällaisen turhan, raskaan organisaation syntyminen on estettävä. Allekirjoittamalla tämän adressin voit antaa päättäjille tiedon siitä, että oma seurakuntasi ei tarvitse suunnitellun kaltaista palvelukeskusta.

Lisätietoa asiasta löytyy osoitteesta:
http://ylojarvi.seurakunta.net/getfile.php?tid=1241 (pdf)

Sointu Kaikkonen
talousjohtaja, Ylöjärven srk