Sijoitusjalometallit vapautettava arvonlisäverosta

Jalometallit ovat maailman vanhin sijoituskohde ja ne ovat olleet aina turvallinen sijoituskohde, koska ne säilyttävät arvonsa vakaammin toisin kuin paperiraha, pankkitalletukset, arvopaperit tai vaikkapa kiinteistöt. Jalometallien arvoa ei alenna inflaatio eikä korkotason heilahtelut. Lisäksi jalometallit ovat omistajansa oman fyysisen valvonnan alaisia, toisin kuin arvo-osuusjärjestelmään kirjatut arvopaperit kuten osakkeet, sijoitusrahasto-osuudet ja obligaatiot.

Eurooppalaisten säädösten mukaan sijoituskullan hankinta on tietyin edellytyksin vapautettu arvonlisäverosta. Mahdollisesta myyntivoitosta tulee luonnollisesti maksaa 28% vero.

Sijoitushopea sekä sijoitusplatina eli käytännössä vähintään 99,5% puhdas metalli on kuitenkin arvonlisäveron alaista. Näin ollen se on kannattamaton sijoitus, koska mahdollisen luovutusvoiton lisäksi yksityishenkilön on maksettava 22% arvonlisäveroa sijoitushopeaa hankittaessa. Maksaisiko kukaan yksityishenkilö vaikkapa osakekaupan loppusummasta 22% arvonlisäveroa?

Sijoitusmetallien korkean puhtausasteen vuoksi siitä ei valmisteta koruja tai muitakaan hyödykkeitä, vaan sen käyttötarkoitus on juuri sijoittaminen raaka-aineeseen itseensä. Sijoitushopean jalostusaste on korkea, mutta siitä huolimatta fyysisen hopean ympäristökuormitus on suhteellisen alhainen (vrt. sijoittaminen kaivosyhtiöihin), sillä sijoitusmetallit ovat yleensä kierrätettyä metallia.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että sijoitushopea ja sijoitusplatina eli täysin puhdas hopea ja platina vapautetaan arvonlisäverosta sijoituskullan tavoin tai niiden alv-veroluokka lasketaan alimpaan mahdolliseen. Esimerkiksi Australiassa täysin puhdas kulta, hopea ja platina ovat vapaita paikallisesta hyödykeverosta (GST) ja Yhdysvalloissa veroprosentti liikkuu n. 6-10% välillä. Sijoitusmetallien määrän kasvu vaikuttaa suotuisasti suomalaisten sijoitusten nettoarvoon ja on sikäli kansantaloudellekin hyödyllistä. Eräissä maissa on olemassa käytäntö, jonka mukaan sijoitusmetalleja voidaan jopa jossain määrin käyttää osana yksilöllistä eläkevakuutusta ja kansainvälisillä markkinoilla useat sijoitusneuvojat suosittelevat, että sijoitussalkun arvosta n. 5% olisi jalometalleissa niiden tasapainottavan vaikutuksen vuoksi. Näiden seikkojen valossa on tärkeää, että suomalaisille -ja muillekin EU-maiden kansalaisille- annettaisiin realistinen mahdollisuus sijoittaa jalometalleihin.

Tämä adressi tullaan toimittamaan mm. valtiovarainministerille ja Euroopan Komission edustajalle Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana eli ennen vuotta 2007.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ossi Halme voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko maahanmuuttajien vastaanottamista ja tukemista verovaroin tiukentaa?