Vaparajoitus estettävä Inarinjärvellä

Me allekirjoittaneet vastustamme Inarin kalastusalueelle esitettyä vaparajoitusta. Rajoitus perusteettomasti kaventaa yhden kalastajaryhmän oikeuksia. Päätöksellä olisi välitön negatiivinen vaikutus alueen elinkeinoelämään sekä imagollinen vaikutus Inarin kalastusmatkailulle.
Inarin kuntaa pidetään yhtenä Suomen tärkeimpänä matkailupitäjänä ja yksi tärkeä rooli tämän imagon säilyttämiseksi on Inarinjärvi ja sen hiennot järvimaisemat sekä karuudellaan että hienoine kalastuskokemuksineen. Uistelusta on tullut yksi Inarinkunnan vetonauloista ja tämä suunniteltu vapaarajoitus vesittää sen kokonaan.

Inarin Kalastusalueen hallitus on tehnyt esityksen yleiselle kokoukselle, että rajoitetaan uisteluveneessä olevien vapa määrän 10 kpl:een. Tämä siksi, että heidän mielestä uistelijat ainoana kalastusryhmänä vähentää Inarin kalakantoja niin, että se vaikuttaa järven kokonaiskalakantaan. Inarilla uistelleena tiedän, että uistelu meille, jotka sitä harrastavat on paljon muutakin, kuin kalastusta. Uistelulla saaduilla kaloilla ei "kalabisnestä" tehdä!

Tämä adressi tullaan luovuttamaan Inarin Kalastusalueen puheenjohtajalle huhtikuun aikana.