Ingen får längre utsättas för hälsovådlig inomhusluft i Winellska!

Alla barn har en laglig rätt till en trygg skolmiljö. Dessutom bör personalens arbetsmiljö tryggas enligt arbetarskyddslagen. På de vuxnas ansvar är att se till barnens bästa och att inte medvetet äventyra deras hälsa. Undertecknarna för denna adress kräver att barnen och lärarna i Winellska skolan samt klasserna i Gesterbys språkbad skall få inleda sitt skolår i friska utrymmen i väntan på de försenade paviljongerna.  

Vi godkänner INTE att Kyrkslätt kommun fortsätter arbeta i B- och C-byggnadernas hälsovådliga utrymmen, utan kräver att någon av de offerter för tält som inkommit godkänns. Förutom att tälten tryggar lagenlig undervisning kan Kyrkslätt kommun inte fortsätta att profilera sig som barnvänlig kommun enligt Unicefs kriterier om man medvetet utsätter dess barn och personal för skadlig inomhusluft.  

B-byggnaden (lågstadiebyggnaden) har redan den 14.12.2016 konstaterats hälsovådlig av Esboregionens hälsoskydd. Vidtagna åtgärder och luftrenare hjälpte inte under läsåret 2016-2017 och det finns ingen anledning att anta att utrymmena nu fåtts i sådant skick att ingen tar skada där.  

I C-byggnaden (stora gymnastiksalen) hittades i prov tagna 16.1.2016 stora mängder hälsoskadliga mikrober som bland annat strålsvamp, Chaetomium och Aspergillus, som indikerar allvarliga fuktskador. Kommunen har inte bekräftat att alla de åtgärder som konsultföretaget Sisäilmainsinöörit rekommenderade någonsin har gjorts. Trots reparationer under sommaren 2016 reagerar många redan efter en kort tids vistelse i utrymmet med symptom som illamående, huvudvärk samt hudproblem. C-byggnaden har aldrig använts för heldags undervisning och planerna på att nu placera dit de allra yngsta eleverna vars vistelse i utrymmet inkluderande morgon- och eftermiddagsverksamhet kan sträcka sig från kl. 8-17 kan inte godkännas.  

Personal och barn skall inte behöva betala med sin hälsa för bristande projektplanering och ett dåligt tjänstemannabeslut. Samma summa pengar som hyra av tält kostar har nu spenderats på ombyggnader och luftrenare till utrymmen som inte lämpar sig att vistas i. Undertecknarna av denna adress kräver att allt görs för att förhindra fortsatt äventyrande av hälsa och att ett positivt beslut om tält fattas. 


oroliga föräldrar till barn i Winellska skolan    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Tulisiko yritystukia vähentää?