Jaanin paloasemaa ei saa lopettaa

Kansalaisadressi Sisäministeri Päivi Räsäselle 

Me allekirjoittaneet haluamme julkituoda eriävän mielipiteemme Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen päätöksestä lopettaa Turun, Jaanin paloasema ja ripotella sen henkilökunta alueen muille asemille, esimerkiksi Liedon kuntaan ja Kaarinan kaupunkiin. Toivomme päätöksen pikaista kumoamista. 

Perustelut:

Jaanin paloasema vastaa koko itäisestä kaupunginosasta, joka käytännössä tarkoittaa lähes puolta Turun kaupungin taajama-alueesta ja lähiöistä. Aluehallintoviraston, AVI, mukaan koko kaupunkialue on riskiluokka I.

Pelastuslain mukaan Pelastustoimen palvelutason on vastattava onnettomuusuhkia ja oltava uhkiin nähden riittävä. Pelastustoimen mitoitus edellyttää alueen onnettomuusvaarojen lajin ja esiintymistiheyden kartoituksen sekä arvioinnin milloin ja missä onnettomuudet todennäköisesti tapahtuvat ja millaista pelastustoimen palveluita nämä edellyttävät. 

Paloaseman henkilökunta on kesäkauden sulkemisista ja vajaasta miehityksestä huolimatta yhdellä paloautolla suoriutunut noin 1200 tehtävästä ja ambulanssilla tehtäviä on ollut lähes 4000 vuodessa. Jaani on Varsinais-Suomen toiseksi vilkkain ja sijoittuu valtakunnan tasolla kymmenen vilkkaimman paloaseman joukkoon.

Jaanin paloasema on ainoa, joka ehtii alueen, riskiluokka I, kohteisiin vaaditussa ajassa. Esimerkiksi Jaani on neljässä minuutissa Pohjoismaiden suurimpana lähiönä valmistuneella Varissuolla, riskiluokka I, Turun keskuspalolaitokselta se saavutetaan kesäkelillä, ruuhka-ajan ulkopuolella runsaan 8,5minuutin kulutta, Kaarinasta ja Liedon rakenteilla olevalta asemalta aikaa palopaikalle saapumiseen kuluu yli 9,5minuuttia. Ruuhka-aikaan ja talvella ajat ovat huomattavasti pidempiä.

Jaanin miehistö oli, syyskuussa 2011, ensimmäisenä paikalla myös Turun yliopistollisen keskussairaalan tulipaloa sammuttamassa.

Lienee sanomattakin selvää, että edellä mainituissa viiveminuuteissa kuolee, tai vammautuu vakavasti loukkaantunut ja sairas, rakennuksistakin on tuhkaantunut merkittävä osa. 

Paloasema sijaitsee Turku-Helsinki moottoritien E18 (valtatie 1) ja Turku-Helsinki rautatien välittömässä läheisyydessä ja hyvin lähellä teitä 110 ja 10. Lisäksi paloasema on erittäin vilkasliikenteisen Turun kaupungin Etelä-Itä ”ohikulkutien” laidassa, merkittävällä liikenteen riskialueella ja samalla hyvien yhteyksien äärellä. Todennäköisiä liikenneonnettomuuskilometrejä Jaanin alueella on siis runsaasti. Rautatien vaarallisten aineiden kuljetukset muodostavat lisä riskin alueelle.

Näin ollen Jaanin paloasema on strategiselta sijainniltaan ainutlaatuisen hyvässä paikassa ja ehkä Varsinais-Suomen kustannustehokkain paloasema

Kaupunkiasutuksen ja runsaslukuisten lähiöiden lisäksi Jaanin paloaseman lähipiirissä on:

kouluja 32kpl ja Turun yliopisto. Alueelle on tulossa ammattikorkeakoulukampus

päiväkoteja 23kpl

pienten lasten vastaanottokeskus

vammaistaloja

sairaaloita 3kpl TYKS, Turunmaa, Kaupunginsairaala

dementia-, mielenterveys- ja vanhustenhoivakoteja 29kpl

kauppakeskuksia 4kpl Skanssi, Varissuo, Prisma, CM Kupittaa. Alueelle rakenteilla kauppakeskittymä Science Parkiin

kirkkoja 3kpl (esim. Turun Tuomiokirkon tavoitettavuus Jaanista on alle 6min)

siunauskappeleita 2kpl

teollisuutta ja toimistorakennuksia (myös kemian- ja lääketeollisuutta)            

Jää- ja urheiluhalleja 4kpl  

Ylioppilaskylä 

Turun itäisen alueen voimakkaasti lisääntyneen rakentamisen myötä riskitaso on huomattavasti noussut ja nousee edelleen. Nyt tehdyillä ratkaisuilla palvelutaso taantuu olemattomiin, eli määräysten vastaisesti.  (ote kehityssuunnitelmasta)

Palvelutason kehittäminen

Palvelutason kehittäminen (=nostaminen nykyisestä tasosta) tulevaisuudessa koskee niitä alueita, joilla riskitaso nousee lähivuosina. Riskitasoa nostaa asukasmäärän ja liikenteen lisääntyminen, teollisuusrakentaminen sekä uudet mahdolliset riskikohteet.  

Aluepelastuslaitoksen rajattomuuspuheista huolimatta todellisuus on se, että Turun keskuspaloaseman velvoitteet yltävät Kakskerrasta Paattisten perukoille ja se avustaa myös Raision ja Naantalin aluetta, Liedon paloaseman tehtävät yltävät aina Tarvasjoelle ja Auraan asti ja Kaarinan palokunta sukkuloi kaupungin keskustan lisäksi Piikkiön keskustataajamaa. Jaanin tehtävien jakaminen Liedon, Kaarinan ja Turun keskuspaloaseman kesken aiheuttaa siis väistämättä tehtävien välimatkojen olennaisen pidentymisen, osoitetuntemuksen heikkenemisen ja puutteita ajo-ohjeiden ja vesipisteiden teknisessä tietämyksessä, jotka eivät voi olla vaikuttamatta toiminta aikoihin. Nämä tekijät ovat nimenomaan minuuttien kanssa kamppailevassa pelastustyössä hyvin merkittäviä. Tästä seuraa se, että onnettomuuskohteessa potilaan tila huonontuu, tai hän jopa kuolee. Sammutustyöstä tulee vaarallisempaa. Pitkät hälytysajon välimatkat eivät myöskään ole riskittömiä.

Jaanin paloaseman tehtävämäärää tarkasteltaessa on pakko huomata, että tällä asemalla operatiivisiin tehtäviin kuluu keskimääräistä enemmän aikaa, eli tehokkuus on kiitettävää. Tämä mielestämme osoittaa osaltaan sen, että juuri tällä alueella paloasemaa tarvitaan ja, että juuri tämän aseman lopettaminen on järjetöntä ja Sisäasiainministeriön ohjeistuksen vastainen. 

AVI:n raportin mukaan vuonna 2010 kiireellisten tehtävien määrä alueellamme kasvoi 7 %, riskiluokka I alueen kuudessa minuutissa saavutti vain 85 % hälytetyistä ajoneuvoista.

Rakennusten palotarkastusväli Varsinais-Suomessa on 30 vuotta, kun palvelutasopäätöksessä tavoite on 10 vuotta. Valistusta ja neuvontaa saa vain 10% väestöstä, eli puolet tavoitteesta. Ohjeistuksen mukaan pelastustoimen palveluita tarjotaan ensisijaisesti onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Edellä mainitut luvut osoittavat ristiriidan todellisuuden ja ohjeistuksen välillä.

Jo olemassa olevasta miehitysvajeesta kertoo myös se, että miehistöpulan vuoksi päivystäviä paloasemia, muun muassa Jaani, on ollut suljettuna. Länsi-Suomen lääninhallitus on jo 2004 antamassaan ratkaisussa huomauttanut henkilöstö puutteista ja edellyttänyt niiden korjaamista uudessa organisaatiomallissa. 

2009 tilikaudella Aluepelastuslaitos säästi puolisen miljoonaa euroa. Nyt aluepelastuslaitoksen johto säästää lopettamalla tehostamisen nimissä alueen kustannustehokkaimman paloaseman, jolla on jo tontti ja rakennus. Liedon uusi paloasema maksaa ilmoitusten mukaan 3-4miljoonaa euroa. 

Asukkaita Turussa on 177 326, Kaarinassa 31 000 ja Liedossa 16 246 

Riskialueet on Sisäasiainministeriön ohjeen mukaan määritelty valtakunnallisesti samoilla perusteilla. Toimintavalmiusohje edellyttää myös alueellisten riskikohteiden huomioimisen. Mielestämme Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos jättää ministeriön ohjeet, lainsäädännön ja niiden mukaiset alueemme riskit täysin huomiotta tehdessään tehostussuunnitelmiaan.

Näin ollen pyydämme päättäjiä pikaisesti kumoamaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen Jaanin paloasemaa koskevan lakkauttamispäätöksen. 

Vain näin voimme estää Turun itäisen ”kaupunginpuolikkaan” riskiluokituksen pakkolaskun, tai sen, että meistä tulee tilastotappioita.  Vain näin toteutuu kansalaisten yhdenvertaisuus.


Adressivaltuutettu Heinonen Merja/Yhdistysallianssi Pro Jaanin Paloasema    Ota yhteyttä adressin tekijään