Joensuun englanninkielipainotteinen Kanervalan alakoulu säilytettävä

Joensuun kaupunki julkisti 22.1.2024 esityksen palveluverkoston muutoksesta koskien kouluja ja päiväkoteja. Esityksen mukaan Kanervalan koulu suljetaan vuonna 2025. Me Kanervalan koulun vanhemmat ja huoltajat vastustamme ehdotettua esitystä koulumme sulkemisesta, koska uskomme Kanervalan koulun tuovan nettohyötyä Joensuun kaupungille. Pienellä koulullamme on laaja jalanjälki, jonka koemme jäävän huomiotta.

Kanervalan koulu, sen oppilaat ja henkilökunta, on yhteisö, jota me vanhemmat ja lapset arvostamme suuresti. Koulun englannin kielen painopiste houkuttelee sekä paikallisia että ulkomaisia oppilaita, mikä on luonut Joensuuhun ainutlaatuisen ja suvaitsevaisen oppimisympäristön. Paikalliset oppilaat hyötyvät kansainvälisten oppilaiden natiivikielitaidosta sekä monipuolisesta kulttuurien välisestä kommunikaatiosta; toisaalta maahanmuuttajaoppilaat voivat helpommin ystävystyä yhteisen kielen kautta ja sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin käy saumattomammin.

Englanninkielinen alakoulu on valttikortti yrityksille sekä yliopistoille ja muille oppilaitoksille, jotka usein yrittävät houkutella korkeasti koulutettua henkilöstöä ja jatko-opiskelijoita ulkomailta. Lapsiperheen muuttaessa ulkomaille yksi tärkeimmistä asioista uudelle paikkakunnalle asettautumisessa on lasten koulunkäynti. Kanervalan koulu takaa halutuille kansainvälisille työntekijöille turvallisen ja kutsuvan ympäristön, jossa heidän lastensa monimuotoisuus on tärkeä osa itse koulua, sen sijaan, että se olisi esteenä integraatiolle.

Kanervalan koulun auki pitäminen auttaa yrityksiä ja yliopistoa houkuttelemaan ja pitämään korkeasti koulutettuja ulkomaisia työntekijöitä täällä Joensuussa. Lisäksi Kanervalan koulun auki pitäminen osoittaa, että Joensuun kaupunki on täysin sitoutunut tarjoamaan sellaisen yhteiskunnallisen infrastruktuurin, joka mahdollistaa täällä kansainvälisten yritysten menestymisen sekä houkuttelee uusia yrityksiä Joensuuhun. Tämä on syytä ottaa vahvasti huomioon, sillä Joensuun kaupunki odottaa väestön kasvun jatkuvan juuri maahanmuuton kautta.

Me vanhemmat uskomme vahvasti, että Kanervalan koulu on Joensuun kaupungille ainutlaatuinen voimavara ja vaikka aineettomia hyötyjä on vaikea mitata säästötoimien yhteydessä, ne ovat kuitenkin merkittäviä ja laaja-alaisia. Toivomme, että Joensuun kaupunki tunnistaa Kanervalan koulun arvon ja säilyttää sen nykyisessä muodossaan vähintään siihen saakka, kunnes löytyy kustannustehokkaampi vaihtoehto, joka mahdollistaa saumattoman siirtymisen nykyisille ja tuleville koulumme oppilaille. Joensuun kaupungin vuokravelvoitteet koulun tiloista mahdollistavat toiminnan jatkumisen vielä vuoden 2025 jälkeen ja näin ollen koulun on mahdollista toimia nykyisissä tiloissaan sillä aikaa, kun mahdollisia uusia vaihtoehtoja englanninkieliselle alakoululle mietitään.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tanja Bindel voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…