Kannanotto uuden Psykiatrisen sairaalan tilasuunnitteluun

Kannanotto uuden Psykiatrisen sairaalan tilasuunnitteluun     Me allekirjoittaneet haluamme tuoda julki huolemme koskien uuden Psykiatrisen sairaalan tilasuunnittelua ja niitä vaikutuksia, joita nykysuunnitelman läpiviemisellä tulisi olemaan jo nyt kuormittuneeseen avohoidon kenttään.   Tilasuunnittelussa ehdotetaan käyttöön ns. monitoimitilat, missä hoitohenkilökunta varaisi sähköisen ajanvarauksen kautta vastaanottohuoneita ja lisäksi olisi avokonttorityyppisiä kirjaamistiloja.

Hoitohenkilöstön työ Psykiatrian avohoidossa on pääosin itsenäistä vastaanottotyötä. Hoito- ja terapiatyön lisäksi istumme myös paljon tietokoneen ääressä kirjaamassa ja käytämme tietokonetta lukuisiin muihin työtehtäviin. Tämä tarkoittaa sitä, että lähes jokaisella on työpöytä ja työtuoli ergonomisesti säädetty kunkin tarpeiden mukaan, niin ennaltaehkäisevästi kuin jo olemassa olevien tuki- ja liikuntaelinhaittojen takia. Lisäksi joillakin työntekijöillä tietokoneen näyttö on säädetty silmille ja niskalle sopivaksi. Työpisteen ergonomia on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja tukee työssäjaksamista. Jos työpistettä/työhuoneita vaihdellaan, jokainen joutuu jatkuvasti säätämään pöytää ja tuolia pitkin päivää, tämä vie aikaa ja hermoja, ja jää todennäköisesti usein tekemättä, kiireen tai jaksamattomuuden takia. Tästä on seurauksena haittoja.

Omassa työhuoneessa tietokoneella on auki juuri ne potilastiedot ja muut hoidossa tarvittavat ohjelmat, mitä päivän aikana tarvitsee. Jos työpäivän aikana siirtyy tilasta toiseen, tietokoneohjelmien toistuva avaaminen ja sulkeminen vie aikaa. Kannettavan tietokoneen kuljettaminen paikasta toiseen ja siihen liittyvät manööverit eivät myöskään ole työntekijän mielenrauhaa edistävä tekijä.

Hoitohenkilökunnalla on huoneessaan erilaisia materiaaleja ja lomakkeita. Lisäksi on terapiamuotoja, joihin tarvitaan tiettyjä välineitä/tarvikkeita ja joita pitää etukäteen valmistella. Potilaiden hoitoon liittyviä materiaaleja tai keskeneräisiä lomakkeita pitää säilyttää lukkojen takana.   Potilaan ja läheisten näkökulmasta on erityisen tärkeää mahdollisimman selkeä, rauhallinen ja turvallinen tilanne vastaanotolla. Työhuoneita ja tiloja vaihteleva stressaantunut työntekijä ei omalta osaltaan tällaista tilannetta luo. Tilojen varaamiseen kuluu myös ylimääräistä aikaa, huomioitava myös mahdolliset varausten peruutukset sekä muille osallistujille tiedottaminen.

Vielä tärkeämpää on potilaan kokemus. Psykiatrinen avohoitotyö tarkoittaa pitkiä, tiiviitäkin hoitosuhteita ja terapioita. Tyypillisiä ovat hoitojaksot, jolloin potilas käy vastaanotolla 1-2 krt viikossa. Mitä se potilaalle tarkoittaa, jos pitää kulkea eri huoneissa? Ahdistuneelle vaikeasta mielenterveyden häiriöstä kärsivälle potilaalle tuttu huone voi olla paljon tärkeämpi kuin mieleltään terveelle.

Potilaiden voinnin ajoittaiset nopeatkin muutokset edellyttävät hoitotyössä joustavuutta mm. aikataulujen suhteen. Vastaanottoon varattu aika ei aina riitä, esimerkiksi äkillisissä sairaalahoitoarvioissa tai perheajoilla. Omassa työhuoneessa tätä pelivaraa on paremmin varsinkin, kun voi tarvittaessa seuraavalle potilaalle soittaa ajanvarauksen myöhästymisestä ja ennen kaikkea myös niin päin, ettei itse ole potilaan kanssa oven takana odottamassa, että huone vapautuu.

Suunnitelmassa viitataan työhuoneiden tyhjäkäyttöön. Tämä on sillä tavalla hämmentävää, että jos määrä x työntekijöitä tekee vastaanottotyötä huoneissaan ma – pe, niin ne eivät ole tyhjäkäytöllä muuten kuin loma-aikoina tai muut poissaolot. Neliöitä ei tarvitse saada 100 prosenttiseen käyttöön, koska avohoidon toimipiste ei ole tehdas.  

Yhteisiä varattavia tiloja uudessa sairaalassa voisivat olla useammalle ihmiselle tarkoitetut tilat verkostopalavereihin ja muihin isompiin potilas- tai perhetapaamisiin sekä henkilökunnan kokoontumisiin.

Suunnitelmissa kuvatut avokonttorit eivät anna mahdollisuutta kunnolliseen työrauhaan tietokoneella ja puhelimitse työskennellessä.    Psykiatrinen hoitotyö avohoidossa pitää sisällään laajan kirjon erilaista potilastyötä sekä opiskelijoiden ohjausta. Se on itsenäistä, ja moniammatillista. Työväline on oma pää. Pitää olla työrauha ajatella, tehdä, keskittyä ja suunnitella, niin yksin, kuin toisten kanssa.


Leena Kaatikko, Tehyn pääluottamusmies, Tyks-Psykiatria    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Leena Kaatikko, Tehyn pääluottamusmies, Tyks-Psykiatria voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…