Kansanäänestys Suomeen saapuvien pakolaisten määrästä!

Tällä adressilla haetaan veronmaksajien puolesta muutosta pakolaisten ottamiselle ja jäämiselle Suomeen. Miksi me maksaisimme kaiken pakolaisille.

Perheenyhdistämisen kautta Suomeen tulevat tulee huomioida vuotuiseen pakolaismäärään.

Ymmärrämme niitä, jotka ovat maahanmuuttajina Suomessa ja tekevät rehellistä työtä ja maksavat verot Suomeen. Missä menee raja pakolaisiin käytettävillä varoilla, kun yhteiskunnan varoja tarvitaan tarvitaan omiin tarpeisiin. Meillä Suomessa riittää avustettavia, kodittomia, työttömiä...

Tämä adressi luovutetaan eduskuntaan, mikäli nimiä tulee tarpeeksi. (yli 50 000)

Seuraavassa otteita aiheeseen liittyvistä uutisista. Uutisten yhteyteen on merkitty lähdelinkki, jotta jokainen voi itse todeta lainauksien todenperäisyyden.

Muistatkaa vinkata ystäville ja tuttaville, niin saadaan jokaisen ääni kuuluviin.

Jos jokainen allekirjoittanut saa 5-10 allekirjoittajaa lisää, niin päästään reippaasti tavoitemäärään.


"SUOMI OTTAA TÄNÄ VUONNA VASTAAN YHTEENSÄ 1 050 KIINTIÖPAKOLAISTA"

Kiintiö on 300 henkilöä aikaisempia vuosia suurempi, koska Suomi on sitoutunut vastaanottamaan 500 Syyriasta tulevaa pakolaista. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomeen tuleville kiintiöpakolaisille on löytymässä kuntapaikka.

Valtio tarjoaa ensimmäistä kertaa 20 000 euron bonusrahan kunnille, jotka aloittavat pakolaisten vastaanoton. Ylimääräisen kertakorvauksen saavat myös kunnat, jotka nostavat merkittävästi vastaanotettavien pakolaisten määrää.

Osa kunnista kieltäytyy pakolaisten vastaanottamisesta huonon taloustilanteen takia. Osa kunnista ilmoittaa, ettei niillä ole tarjota pakolaisille asuntoja, kertoo asiantuntija Hanna Määttä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta."

Iltasanomat 22.1.2014 www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288644858128.html

 

"HÄTÄTAPAUKSILLE VARATAAN 100 PAKOLAISPAIKKAA

– Kiintiöpakolaisiksi valitaan henkilöitä, joita YK:n pakolaisjärjestö UNHCR esittää uudelleensijoitettavaksi Suomelle.
– Valittavat ovat useimmiten oman maansa lähivaltioissa pakolaisleireillä.
– Tänä vuonna Suomeen valitaan kiintiöpakolaisina syyrialaisten lisäksi afgaaneja, kongolaisia, sudanilaisia sekä eri maista tulevia hätätapauksia.
– Hätätapauksiksi luettavat henkilöt voivat edustaa mitä tahansa kansallisuutta ja tulla mistä tahansa maasta.
– Hätätapauksille varataan vuosittaisesta pakolaiskiintiöstä 100 paikkaa.

MTV3 22.1.2014 www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/syyrialaisten-hata-koskettaa---pakolaisia-bonusrahalla-myos-uusiin-kuntiin/2765684

 

"LIEKSAN MAAHANMUUTTAJISTA NOIN JOKA TOINEN ON JO PUDONNUT VALTION KOTOUTTAMISTUELTA

Lieksan kaupunki on saanut maahanmuuttajatukea pari miljoonaa euroa vuodessa. Valtio maksaa kulut kolme vuotta, mutta sen jälkeen piikki on lähinnä Kelan ja kunnan yhteinen.

Kun kotouttamistuki loppuu, kaupungin toimeentulotukimenot kasvavat. Maahanmuuttajien osuus ei ole kaupungin mukaan kuitenkaan tiedossa, koska sitä ei tilastoida kansallisuuden mukaan.

Kela osallistuu maahanmuuttajien elatukseen myös työmarkkinatuen kautta. Lisäksi isot perheet saavat suurehkoja lapsilisiä Kelalta kuukausittain. Myös Kelan asumistuki on käytössä.

– Erillisen 10 vuoden erityiskorvausten piirissä on noin 15 maahanmuuttajaa. Silloin kysymys on lähinnä suurista terveydenhuoltomenoista tai apuvälineistä, jotka valtio korvaa henkilöille kokonaan 10 vuoden ajalta, Syrjäläinen kertoo.

Lieksassa on nyt noin 400 maahanmuuttajaa. Määrä on lisääntynyt erityisesti perheenyhdistämispolitiikan johdosta.

– Kantaväestön työttömyys on ollut noin kolminkertainen maahanmuuttajiin verrattuna. Alhaiset työttömyysluvut selittyvät sillä, että heistä lähes kaikki ovat olleet eri tukitoimenpiteiden kohteena.

MTV3 16.2.2014 www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/toimeentulotukea-saa-tuhat-taloutta/2809048

 

"500 SYYRIAN PAKOLAISTA SAA TURVAN SUOMESTA

On tietenkin myös selvä, että heistä jokaisella on oikeus perheenyhdistämiseen.

Suomi tukee Syyrian kriisistä kärsiviä myös humanitaarisen avun keinoin. Tukemme on kriisin alusta laskien ollut 12,1 miljoonaa euroa humanitaarista apua. Juuri nyt työn alla on humanitaarisen avun syksyn varainjako. Tarkoituksena on myöntää Syyrian kriisistä kärsivien tukemiseen humanitaarista apua lisää 5-7 miljoonaa."

Vihreät, Heidi Hautala 20.9.2013 www.vihreat.fi/blogit/heidi-hautala/500-syyrian-pakolaista-saa-turvan-suomesta

 

"MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTÄMISKUVIOT YLLÄTTIVÄT TUTKIJAT

Ensimmäisen Suomen-vuotensa aikana naisista työllistyy ani harva, mutta työllistyminen paranee vuosien saatossa noin neljällä prosenttiyksiköllä vuodessa.

Maahanmuuttavien miesten työllistyminen ei ajan mittaan juuri muuksi muutu, kertoo tuore tutkimus maahanmuuttajien työllistymisestä.

– Hätkähdyttävä on tieto, että 37 ikävuoden jälkeen alkaa maahanmuuttajan työllistymisen todennäköisyys laskea. Se on tosi huono asia ja siihen meidän pitää nyt puuttua, sanoo työministeri Lauri Ihalainen.

Ministeri Lauri Ihalainen pohtii maahanmuuttajien työllistymisen esteitä.

– Olen sitä mieltä, että pitääköhän kaikissa ammateissa olla meillä näin korkeat kielivaatimukset, kyselee ministeri.

Vaikka Suomessa ollaan vaativia kielitaidon suhteen, ei viranomaisilla ole tarkkaa tietoa maahanmuuttajien kieli- tai ammattitaidoista.

MTV3 10.2.2014 www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/maahanmuuttajien-tyollistymiskuviot-yllattivat-tutkijat/2798776

 

"MAAHANMUUTTOVIRASTOSTA TIUKAT TERVEISET 'HYVIÄ' PAKOLAISIA HALUAVALLE KUNTAPOMOLLE

Turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo huomauttaa, että Suomi on aikaisempina vuosina ottanut myös terveydellisiä ongelmia omaavia pakolaisia. Turvapaikka myönnetään tietyin kriteerein.

Hän korostaa, että esimerkiksi ikä ei ole kriteeri turvapaikan valinnassa. Huomioitavat kriteerit ovat suojelun tarve, uudelleensijoituksen tarve ja kotoutumisen edellytykset. Lisäksi katsotaan, ettei henkilö vaaranna yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

- Pakolaisia on monenlaisia. Eri-ikäisiä ja eri koulutuksen omaavia. Nämä eivät ole kriteerejä, joilla teemme ratkaisun.

Iltalehti 22.1.2014 www.iltalehti.fi/uutiset/2014012217960272_uu.shtml

 

"Ruotsissa, jota voidaan pitää humanitäärisen maahanmuuton mallimaana, asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat kiristymässä. Kyselytutkimuksen mukaan 64% ruotsalaisista kokee nykyisen maahanmuuttopolitiikan "huolestuttavana", jonka lisäksi yhä suurempi osa ihmisistä kokee maahanmuuttajien integroitumisessa olevan tuntuvia ongelmia. Suurin kritiikki maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan mitattiin Malmössä ja Tukholmassa, missä maahanmuuttajien lukumäärä on suhteellisesti maan keskiarvoa suurempi. Samaan aikaan Malmössa 80% somaliperäisestä väestöstä on työttöminä, vaikkakin maahanmuuttajien sopeuttamistoimiin käytetään vuodesta toiseen enemmän julkista rahaa.

The local swedish news in english www.thelocal.se/20131029/51070

 

 

Vastaavanlaisia uutisia löytyy huomattavasti lisää, joten ylle on kerätty nopeasti googlea selaamalla uusimpia aiheeseen liittyviä uutisia.

Lopuksi paljon ajateltavaa yhdestä suusta. Kiitos teille allekirjoittaneet.

japed.puheenvuoro.uusisuomi.fi/103342-wahlroos-uskaltaa-soini-ei