Karjala takaisin!/Return Karelia!

When Paris peace treaty was signed, Finland suffered an harsh and unfair price from the war Finland never started, nor wanted. Squeezed between two superpowers, Soviet Union, that had a noticeable history of aggression and conquest goals towards Finland and Nazi Germany that had practically never been aggressive towards Finland, now under a warmongering and radically expansive leader, Hitler. Finland did announce it self as a neutral country in the war, just as Finland was trying to do before the Winter War. That had no effect on Soviet Union, as they launched an air raid, bombing several Finnish cities with over 400 bombers, thus begining the continuation war. No military alliance had been made with Germans that would have made Finland Soviet Unions enemy prior the Soviet Unions attack. Finlands Marshal Carl Gustaf Mannerheim had ordered all Finnish and German troops alike to hold within Finnish borders, so no attack from Finnish soil was authorized without the first aggression from Soviet Union.

In-depth information about this plea on english site of ProKarelia (link is at the bottom of this message). We welcome every bit of support about the matter from foreign countries and/or from countries that also have territories under foreign control. Please familiarize yourself with the issue and help us with our rightful cause of peaceful and better future for our societies.

American sympathy for Finland 1939
French sympathy for Finland - The Winter war (in French with Finnish subtitles)
A clip from the war document, Fire and Ice, the Winter War of Finland and Russia

These sites contain some information about the backrounds of this plea and it's purpose.

Facebook, in a group called Pro Karelia
Continuation War, at Wikipedia
DECLARATION OF DENUNCIATION AND RETRIEVAL OF COMMUNISM CRIME
PETITION FOR THE FINNISH KARELIA
THE RETURN OF FINNISH KARELIA
Legal things at ProJusticia

Instructions on how to sign this plea;
Etunimi = Name
Sukunimi = Family name
Paikkakunta = City

After you have filled all four inputs, press the "allekirjoita adressi" button.
----------------------------------------------------------------------

Karjalan rauhanomaisesta palauttamisesta on koitettu keskustella avoimesti päättäjien kanssa, mutta vastaukset ovat jääneet toistaiseksi vähäisiksi. Melkein puolet suomen kansalaisista ovat kirjoittaneet nimensä mielipide kyselyyn karjalan palauttamisen puolesta, joillekkin asia on samantekevä ja jotkut ovat sitä vastaan.

Tällä adressilla haetaan keskustelun lisäämistä avoimesta Karjalan-kysymyksestä, joka on painanut mieliä jo siitä lähtien, kun alueet meiltä pakon edessä vietiin. Keskustelun ohella puollamme myös Karjalan rauhanomaisen ja rakentavan palauttamisen tukemista.

Asiasta on paljon lisätietoa tätä asiaa ajavien ryhmien nettisivuilla (Esim. ProKarelia ) ja jatkosodan alkua käsittelevä sivusto. Seuraavassa hiukan taustaa ja hankkeen perusteluja. Lisätietoa löytyy lopussa olevien linkkien takaa.


Suosittelen lukemaan myös tämän; MITÄTÖIMISEN IDEOLOGIA JA PALAUTUS

"PITKÄKIN MATKA TÄYTYY ALOITTAA YHDELLÄ ASKELEELLA"

- Mikään ei toteudu ilman ensimmäistä askelta
- Karjalan palautus on yritetty kanonisoida mahdottomaksi
- Anna itsellesi oikeus punnita vaihtoehtoja
- Pelkkä haikailu ei palauta Karjalaa
- Puoluepoliitikot dementoineet Karjalan Liiton haikailuorganisaatioksi
- Anna edes mahdollisuus, ”lottoa”
- Työ tekijäänsä neuvoo
- Iso asia palasteltava pienemmiksi askeliksi
- Sotasyyllisyyden purkaminen on ensimmäinen iso matka-askel
- Ota ensimmäinen askel tänään!


Mikään ei toteudu ilman ensimmäistä askelta

Usean suuren projektin aloittamista hidastaa merkittävästi se, että hanke näyttää suurelta ja kaukaiselta. Karjalan palautushanke voi monesta näyttää toivottoman etäiseltä ja mahdottomalta. Ei uskalleta aloittaa, ei edes harkita asiaa. Suuren ja tuntemattomalta tuntuvan asian pelko hallitsee asian selvittämistäkin.

Kiinalaiset ovat kuuluisia vanhoista viisauksistaan. Yksi kiinalainen mietelause on: ”Pitkäkin matka täytyy aloittaa yhdellä askeleella”. Ohje on hyvä, sillä mikään matka ei ala ilman ensimmäistä askelta. Mikään projekti ei tule valmiiksi, ellei sitä aloiteta.

Karjalan palautus on yritetty kanonisoida mahdottomaksi

Karjalan palautuksesta sanotaan mielellään, että se on mahdoton tehtävä. Se on totta, jos ensimmäinenkin askel jää ottamatta. Suomen valtionjohto on vähemmän mairittelevalla tavalla kunnostautunut tällaisessa politiikassa kanonisoimalla koko palautuskysymyksen siten, ettei siitä valtionhallinnossa voi ääneen puhua lainkaan. Sehän olisi pyhäinhäiväistystä, jos joku ministeri tai kansanedustaja julkisuudessa puhuisi oma-aloitteisesti ja aktiivisesti palautuksesta.

1990-luvun alussa otettiin varmuuden vuoksi tasavallan presidentin johdolla askeleita reippaasti taaksepäin, ettei vain omia maita saataisi takaisin, eivätkä ihmisoikeudet toteutuisi. Samalla varmistettiin, ettei maitten välinen luottamuskaan voi palata.

Anna itsellesi oikeus punnita vaihtoehtoja

Perustavaa laatua oleva kysymys on se, mikä voisi itse kunkin kohdalla olla se ensimmäinen askel, yksi askel kohti pitkää matkaa? Eiköhän se ole Horatiuksen ”Sapere aude” eli uskalla käyttää järkeäsi. Jos vain lauman mukana hokee, että palautus on mahdotonta, se tavoite toteutuu, MOT.

Ihmisen tulisi antaa itselleen oikeus punnita avoimesti pakkoluovutettujen alueitten palautuksen vaikutuksia yhtä hyvin Suomen kuin Venäjän kannalta. On hyvä miettiä, mitä luottamus maiden ja ihmisten välillä merkitsee ja miksi win-win eli yhteinen voittaminen on tärkeämpää kuin vain toisen osapuolen voittaminen.

Pelkkä haikailu ei palauta Karjalaa

Karjalan palautuksen osalta erityisesti ikääntyneissä evakkosukupolvissa on erittäin paljon ihmisiä, jotka syvästi haikailevat Karjalan ihmeellistä aluetta, heidän sydänjuuriaan. Nämä ihmiset ovat ehkä kymmeniä vuosia olleet arvokasta työtä tehneen Karjalan Liiton jäseniä. He eivät kuitenkaan ole palautuksen osalta ottaneet sitä ensimmäistä askelta, antaneet itselleen vapautta edes punnita palautuksen etuja ja haittoja.

Heille on kerta toisensa jälkeen liiton johdon ja valtiojohdon toimesta muistutettu, ettei meillä ole mitään aluevaatimuksia Venäjälle tai se olisi meidän konkurssimme. Niin ensimmäinenkin askel on jäänyt ottamatta, koska on jumiuduttu uskomaan kanonisoitua Karjala-totuutta todellisena totuutena. Kyse on vain puoluepoliittisesta omien etujen ajamisesta.

Puoluepoliitikot dementoineet Karjalan Liiton haikailuorganisaatioksi

Puoluepoliittisesti maailmaa katsovat ihmiset ottavat tällaiset tahdottomat seuraajat mielihyvin omikseen ja toivovat heidän pysyvän äänestäjinään aina. Heillä ei ole mitään omia vaatimuksia, he vain tukevat. Voidaan sanoa, että on karjalaisten häpeä, että liiton johdossa on vain puoluepoliitikkojen keskenään valitsemia puoluepoliittisia johtajia. Se on varmin keino estää pitkän matkan alkaminen.

Omassa mielessä ja ystävien kesken harrastettu toiveiden muistelu ei aloita matkaa. Kuitenkin toivotaan ja odotetaan, että aluepalautus tapahtuisi.

Anna edes mahdollisuus, ”lottoa”

Tilannetta voidaan verrata entiseen pappiin, joka rukoili hartaasti ja uskoi lujasti, että hän voittaa lotossa ja saa sillä rakennettua seurakunnalleen kirkon. Ei tullut voittoa ensimmäisellä viikolla, ei toisellakaan. Ei komannellakaan viikolla, jolloin pappi oli jo hyvin pettynyt, ettei tulosta syntynyt, vaikka hän peräti hartaasti rukoili. Silloin kajahti ylhäältä ääni: ”Anna minulle edes mahdollisuus, lottoa!”.

Ei palaudu Karjalakaan, ellei palautukselle anneta mahdollisuutta. On otettava ensimmäinen askel. Sen jälkeen toisen ja kolmannen askeleen ottaminen on jo helpompaa. Suomalainen sananlasku sanoo, että työ tekijäänsä neuvoo. Niin palautusasian selvittämisessäkin.

Työ tekijäänsä neuvoo

Hyvin useat ihmiset ovat alkaneet suhtautua positiivisesti palautus-ajatukseen, kun he ovat syvällisemmin perehtyneet asiaan. Voimakkaimmin asiaa vastustavat juuri ne tahot, jotka eivät siitä mitään halua tietää. Koska ideologisista tai pelkoon liittyvistä syistä halutaan vastustaa, asiaan suhtaudutaan vahvan tunneperäisesti faktat unohtaen.

On vaikea argumentoida järkiperusteilla palautusta puoltavia tekijöitä vastaan. Eikö ihmisoikeuksien pitäisikään toteutua, vai voiko sitä vapaasti yrittää valloittaa naapurimaan ja omia se itselleen? Eikö sinun omallasikaan omaisuussuojalla ole mitään merkitystä, saako autosikin varastaa ilman seuraamuksia?

Olisiko aito ja tekoihin perustuva luottamus huono asia maitten välillä? Kieltäytyisitkö vastaanottamasta arvottomana hehtaarin kaupunkitonttia, jos sitä sinulle tarjottaisiin? Olisiko huono asia, jos molemmat osapuolet voittaisivat enemmän kuin kumpikaan yksin?

Iso asia palasteltava pienemmiksi askeliksi

Palautusta suunniteltaessa iso kokonaisuus puretaan pienempiin osiin, joita voidaan helpommin tarkastella yksityiskohtaisesti erilaisissa asiantuntijaryhmissä. Myös kansalaisten on helpompi mieltää pienempiä kokonaisuuksia. Asiaa voidaan tarkastella esim. yhden perheen tai yrityksen näkökulmasta.

Suuria harppauksia on vaikea hallita ja ottaa. Palastelematon suuri asia on kuin möykky, josta ei saa otetta ja joka lisää mahdottomuuden tuntua. Se on kuin suuri kakku, jota ei voi syödä yhdellä haukkauksella. Kakun voi jakaa osiin, jolloin monet ihmiset voivat sitä syödä useampana eri kertana.

Sotasyyllisyyden purkaminen on ensimmäinen iso matka-askel

Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palauttamista selvitettäessä havaitaan pian, että ensimmäinen ratkaiseva askel on ns. sotasyyllisyystuomioiden purkaminen. Ellei sitä askelta oteta, olemme faktisesti ja historian lehdillä ikuisesti tuomittuja sotasyyllisiä. Eihän syyllinen voi vaatia, eikä hänen kannata vaatia, oikeutta itselleen. Syyllisen oikeus on tuomio. Syyttömän oikeus on vapautus.

Sotasyyllisyyden tahallista jatkamista ei voi järkisyillä perustella. Siksi perusteluksi tarjotaankin inhimillisesti täysin onttoa ja itsensä kumoavaa väitettä: vääriä tuomioita ei saa kumota, ettei niitä tunnustettaisi oikeiksi. Olisi mielenkiintoista, jos joku selvittäisi julkisesti, millainen järjen käyttö tähän lauseeseen liittyy. Oikeuskansleri ei siinä onnistunut 1992.

Ota ensimmäinen askel tänään!

Karjalan palautus on pitkä matka. Se täytyy jokaisen ihmisen kohdalla aloittaa yhdellä askeleella. Mitä nopeammin otamme sen ensimmäisen askeleen, sitä nopeammin pääsemme perille – Suomen ja Venäjän välisen luottamuksen rakentamiseksi ja molempien voitoksi. Ota sinä kohdallasi se askel tänään!

Artikkeli on kauppat. maisteri Veikko Saksin alustus Karelia Klubi ry:n Kouvolan klubi-illassa.

(Kehotan lukemaan myös seuraavat artikkelit;

"KARJALAN PALAUTUS – ”YES, WE CAN!”
“Missä on tahtoa, siinä on tie”
”Hyvä naapuri kaksinkertaistaa talon arvon”
”Valoa enemmän kuin ikkuna näyttää”
"Se puu kaatuu, joka juurensa unohtaa"
Miksi suurimpia rikoksia suositaan?
“USKALLA KÄYTTÄÄ JÄRKEÄSI”
”Tuulessa kasvavilla puilla on vahvat juuret”
”Kansainvälisen oikeuden noudattamatta jättäminen on oikeudellista nihilismiä”
SUOMEN JA VENÄJÄN SUHTEITTEN KEHITTÄMINEN KARJALAN KYSYMYKSEN POHJALTA
SOTASYYLLISYYDEN KUNNIAVELKA - JA VUOSI 1918
JULISTUS KOMMUNISMIHALLINNON RIKOSTEN TUOMITSEMISESTA JA HYVITTÄMISESTÄ
RAUTKALLIO: KOIVISTO ESTI SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISEN HISTORIATUTKIMUKSEN 1992
KARJALA EUROOPAN JA VENÄJÄN INTEGRAATION KATALYYTTINÄ