IRC-Gallerian uusi käyttöehto §4.4 muutettava

Huomautus: IRC-Gallerian ylläpito on ottanut minuun yhteyttä asian tiimoilta, ja vakuuttanut, että kyseessä on vain laaja väärinkäsitys. Ehdotin, että pykälään lisättäisiin laajempi selvennys esimerkiksi ehtojen loppuun. Kiitos kaikille, jotka allekirjoittivat adressin, uskoakseni asia on kuitenkin tätä myötä selvä.

-Miikka

"IRC-Gallerian lisäksi kuva saatetaan julkaista teknisesti
sen ulkopuolella, kuten esimerkiksi olemme Digiexpon
kaltaisissa messu- ja vastaavissa tapahtumissa heijastaneet
IRC-Galleriaan lisättäviä kuvia valkokankaalle. Kuvaa ei
siis käytetä tässäkään tarkoituksessa millään tavalla väärin
tai epäeettisesti. Kuvat esitetään kontekstissaan, mutta
teknisesti kuva on hetken näkyvillä IRC-Gallerian ulkopuolella."

-----

IRC-Gallerian uusien käyttöehtojen myötä jokainen palvelun käyttäjä antaa kuviinsa täydet käyttöoikeudet Sulake Dynamoidille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuviasi voidaan käyttää esimerkiksi mainostamiseen kysymättä sinulta lupaa. Myöskin kuviin, joihin sinulla ei ole tekijänoikeuksia, esimerkiksi kaverisi ottamat ja hänen luvalla Galleriaan laittamat, myönnät Sulake Dynamoidille käyttöoikeudet.

IRC-Gallerian ylläpito tarvitsee em. oikeuksia ainoastaan kuvien muokkaamiseen ja levitykseen palvelun sisällä. Kuitenkin, nykyisessä muodossaan pykälä antaa täydet oikeudet Sulake Dynamoidille levittää, julkaista ja myydä kuvia eteenpäin. Pykälää on ehdottomasti muotoiltava uudelleen, jotta epäselvyys korjattaisiin.

Tämä adressi luovutetaan IRC-gallerian ylläpidolle kunhan siihen ollaan saatu riittävästi nimiä.

"4.4 Asiakkaan Palveluun toimittama aineisto. Asiakas vastaa Palvelun kautta Sulake Dynamoidille, toisille käyttäjille taikka kolmansille tahoille toimitetusta aineistosta. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan toimittama aineisto ei aiheuta häiriötä Palvelulle eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä tai IRC-Gallerian sääntöjä. Asiakas vastaa myös erityisesti siitä, että hänen toimittamissaan valokuvissa ei esiinny muita henkilöitä kuin hän itse tai Asiakas on saanut luvat valokuvien toimittamiseen kuvissa esiintyviltä henkilöiltä. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, tai Sulake Dynamoidilla on muutoin syytä epäillä, että Asiakas on toimittanut tällaista aineistoa Palveluntarjoajille taikka Sulake Dynamoidille, Sulake Dynamoidilla on Asiakasta kuulematta oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa tällainen loukkaava aineisto, estää materiaalin käyttö tai estää Asiakkaalta Palvelun käyttö pysyvästi tai väliaikaisesti.

Asiakas myöntää Sulake Dynamoidille oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta, saattaa yleisön saataville tai olla saattamatta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka Asiakas on lähettänyt Palveluun tai luonut Palvelussa. Asiakkaan Sulake Dynamoidille tässä myöntämä oikeus kattaa Asiakkaan lähettämän tai Palvelussa luoman aineiston yllämainitun käytön paitsi Palvelussa myös Palvelun esittely- ja promootiotilaisuuksissa sekä yhteistyökumppanien palveluissa (esimerkiksi widgetit ja gadgetit).

Asiakas on itse vastuussa varmuuskopioiden valmistamisesta Palveluun toi mitetusta aineistosta. Sulake Dynamoid ei vastaa Palveluun toimitetun aineiston säilyttämisestä."