Kiikalan vanha luonnontilainen lehto säästettävä avohakkuulta

Hyvä MTK:n Säätiö, Varsinais-Suomen ELY ja Metsä Group, me allekirjoittaneet vaadimme ja ehdotamme, että Kaimojanmäen alapuolinen metsä Kiikalassa suojeltaisiin joko Metso-ohjelman tai Luonnonperintösäätiön avulla.

Kyseessä on noin 8 hehtaarin kokoinen henkeäsalpaavan kaunis metsä, jossa voi nähdä harvinaisen suuren määrän valtavia puita, keloja ja vanhoja lahopuita. Yksi kuusista on lähellä Suomen suurimman kuusen mittoja 265 cm:n ympärysmitalla (rinnan korkeudelta), ja se on parhaillaan osanottajana Salon luonnonmetsäsäätiön ”Salon suurin puu” -kilpailussa.

Metsä aiotaan avohakata lähiviikkoina tai -kuukausina, vaikka se koostuu erittäin uhanalaisesta metsätyypistä: vanhasta, luonnontilaisesta lehtomaisesta kankaasta (EN) ja osittain varttuneesta lehtomaisesta kankaasta (silmälläpidettävä NT). Alueelta löytyy myös erittäin uhanalainen kantopaalusammal Calypogeia suecica (EN), joka kuuluu Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin – näiden lajien suojelussa Suomella on tärkeä rooli. Alueella on myös muita uhanalaisia sammalia, luonnontilainen lähteikkö, suuria ikihaapoja ja siellä on tavattu pyypoikue (vaarantunut VU).

YK julkaisi toukokuussa biodiversiteettiraportin, jonka mukaan ihmisen toiminta on heikentänyt luonnon monimuotoisuutta merkittävästi, ja sen heikentyminen jatkuu kestämättömällä tahdilla ympäri maailmaa. Monimuotoisuuden väheneminen olisi pysäytettävä maailmanlaajuisesti. Suomessa biodiversiteetin väheneminen ilmenee pääasiassa metsäluonnon yksipuolistumisena, kun viimeiset vanhat, luonnontilaiset metsät hakataan ja ne muuntuvat talousmetsiksi. Nämä metsät, joita etenkin Etelä-Suomessa on erittäin vähän, ovat rippeitä vanhoista laajoista erämaista, ja ne toimivat viimeisinä suojapaikkoina niissä eläville lajeille. 

Kaimojanmäen läheisyydessä on muita pieniä suojelualueita, ja niiden kanssa se muodostaa hienon suojelualuekokonaisuuden. Silvestris Oy on selvittänyt alueen luontoarvot, ja se on Metso-ohjelmakelpoinen. Luonnonperintösäätiö on myös ilmaissut halukkuutensa alueen hankkimisesta. Nämä asiat huomioon ottaen vaadimme ja ehdotamme, että maanomistaja MTK:n Säätiö säästäisi alueen avohakkuulta. Tämä adressi toimitetaan myös Salon kaupungille.

IMG_20190521_132900_resize.jpg

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoituksellani hyväksyn, että Heta Haavisto välittää nimeni päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitääkö valtion tukea huippu-urheilua?