Kiireellinen vetoomus: Suomen on tuettava Etelä-Afrikan Israelille jättämän kansanmurhahaasteen käsittelyä YK:n Kansainvälisessä tuomioistuimessa

>>MUISTA VARMENTAA ALLEKIRJOITUS SINULLE LÄHETETYSSÄ SÄHKÖPOSTISSA / REMEMBER TO VERIFY YOUR SIGNATURE IN THE EMAIL<<

Scroll down for English

 

Suomen on tuettava Etelä-Afrikan Israelille jättämän kansanmurhahaasteen käsittelyä YK:n Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ) 11.–12.1.2024 (1). Vetoamme YK-edustuston suurlähettiläs Elina Kalkkuun, pääministeri Petteri Orpoon ja ulkoministeri Elina Valtoseen, jotta Suomi antaa viipymättä väliintulojulistuksen (Declaration of Intervention) Etelä-Afrikan aloittamassa oikeusjutussa.

 

Joukko YK:n korkea-arvoisia riippumattomia asiantuntijoita on varoittanut 16.11.2023 Gazassa "tekeillään olevasta kansanmurhasta" ja vaatinut kansainvälistä yhteisöä tekemään kaiken voitavansa lopettaakseen kansanmurhan riskin (2). Myös lähes 800 kansainvälisen oikeuden asiantuntijaa (3), YK:n ihmisoikeusvaltuutetun johtajan virasta 28.10.2023 eronnut Craig Mokhiber (4) ja YK:n rotusyrjintäkomitea CERD (5) ovat varoittaneet kansanmurhan riskistä Gazassa. Suomella on historiallinen tilaisuus puuttua Israelin sotarikoksiin ja noudattaa kansainvälisen oikeuden mukaista velvollisuuttaan estää sotarikosten jatkumista, sekä rankaista niihin syyllistyneitä. 

Etelä-Afrikka jätti 29.12.2023 kanteen (6) Israelia vastaan YK:n Kansainväliselle tuomioistuimelle, joka on Yhdistyneiden Kansakuntien tärkein oikeudellinen elin. Kanteessaan se vaatii YK:n Kansainvälistä tuomioistuinta tuomitsemaan Israelin valtion syylliseksi kansanmurhaan palestiinalaisia kohtaan, sen jälkeen kun Israelin 7.10.2023 aloittamat armottomat pommitukset ovat tappaneet Gazassa yli 21 500 ihmistä 29.12.2023 mennessä. Etelä-Afrikka vetoaa siihen, että Israel on rikkonut kansanmurhan vastaista yleissopimusta (7) hyökkäyksellään Gazassa. 

Suomi ilmaisi 6. joulukuuta tukensa Kansainvälisen rikostuomioistuimen meneillään olevalle tutkinnalle Israelissa ja Miehitetyillä Palestiinalaisalueilla tapahtuneista rikoksista, ja kehotti kaikkia valtioita tekemään yhteistyötä tuomioistuimen kanssa (8). Vetoamme Suomen YK-edustustoon, jotta se noudattaa tätä linjaa myös Kansainvälisen tuomioistuimen kohdalla. 

Suomi äänesti 12. joulukuuta 2023 YK:n yleiskokouksessa tulitaukoa vaativan päätöslauselman puolesta. Israel on jatkanut Gazan tuhoamista päätöslauselmasta huolimatta. Etelä-Afrikan haasteeseen sisältyy pyyntö, että Kansainvälinen tuomioistuin määräisi Israelin lopettamaan toimensa käsittelyn ajaksi. Tämä lisää painetta kansanmurhan lopettamiselle. 

Suomen tulee viipymättä antaa Declaration of Intervention Etelä-Afrikan aloittamassa oikeusjutussa, kuten se teki 21. syyskuuta 2022 Ukrainan Venäjää vastaan Kansainvälisessä tuomioistuimessa nostamassa oikeusjutussa kansanmurhasta (9). Ulkoministeriö totesi tällöin, että "On välttämätöntä, että valtiot noudattavat YK:n peruskirjasta ja humanitaarisesta oikeudesta johtuvia velvoitteitaan, ja että ihmisoikeuksia suojellaan kaikissa tilanteissa.”(10).

Israelin suorittama kansanmurha Gazassa on herättänyt Suomessa ennennäkemätöntä vastustusta kansalaisyhteiskunnan taholta: kymmenet tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään, allekirjoittaneet vetoomuksia ja vaatineet Suomea toimimaan.

 

Me allekirjoittaneet vaadimme Suomen YK-edustustoa ja valtionjohtoa tukemaan Etelä-Afrikan haasteen käsittelyä YK:n Kansainvälisessä tuomioistuimessa ja antamaan viipymättä väliintulojulistus (Declaration of Intervention) Etelä-Afrikan aloittamaan oikeusjuttuun.

 

Vetoomuksen ovat aloittaneet Sumud – Suomen Palestiina-verkosto ry sekä ICAHD Finland ry. Vetoomus luovutetaan sähköpostitse 10.1.2024.

Voit tilata Sumudin uutiskirjeen täyttämällä seuraavan lomakkeen. Uutiskirjellä välitetään tietoa pitkäjänteisen yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi, jolla pyritään miehityksen ja aparheidin lopettamiseen: Uutiskirje | Newsletter (google.com) 

 

Lähdeviitteet tekstin lopussa. 

 

IN ENGLISH

Urgent appeal: Finland must support the International Court of Justice (ICJ) proceedings instituted against Israel by South Africa. 

Finland must support the public hearings of the Application filed by South Africa instituting proceedings against Israel concerning alleged violations under the “Genocide Convention”. The hearings will take place in The Hague, at the UN International Court of Justice (ICJ), on 11-12 January 2024 (1). We call on Finland’s UN Ambassador Elina Kalkku, Prime Minister Petteri Orpo and Foreign Minister Elina Valtonen to issue a Declaration of Intervention in the case filed by South Africa without delay.

 

On 16 November 2023, a group of high-level, independent UN experts warned of "genocide in the making" in Gaza and called on the international community to do everything in its power to end the risk of genocide (2). Nearly 800 experts in international law (3), former UN High Commissioner for Human Rights Craig Mokhiber, who resigned on 28 October (4) and the UN Committee against Racial Discrimination (CERD) (5) have also warned of the risk of genocide in Gaza. Finland has a historic opportunity to intervene against Israel's war crimes and to comply with its obligation under international law to prevent the continuation of war crimes and to punish those responsible for them.

On 29 December 2023, South Africa filed an Application (6) against Israel with the UN International Court of Justice, the principal judicial organ of the United Nations. In its application, South Africa is asking the UN International Court of Justice to find the State of Israel guilty of genocide against the Palestinians, following Israel's relentless bombardment of Gaza on 7 October 2023, which has killed more than 21,500 people by 29 December 2023. South Africa claims that Israel has violated the “Genocide Convention” (7) by its attack on Gaza

On 6 December, Finland expressed its support for the ICC's ongoing investigation into crimes committed in Israel and the Occupied Palestinian Territories, and it called on all states to cooperate with the Court (8). We call on the Finnish Mission to the UN to follow this line also with regard to the International Criminal Court. 

On 12 December 2023, Finland voted in favour of a UN General Assembly resolution calling for a ceasefire. Israel has continued its destruction of Gaza despite the resolution. South Africa's application includes a request for the International Court of Justice to order Israel to cease its actions pending the outcome of the case. This will increase the pressure for an end to the genocide. 

Finland should promptly issue a Declaration of Intervention in the lawsuit initiated by South Africa, as it did on 21 September 2022 in the genocide lawsuit brought by Ukraine against Russia in the International Court of Justice (9). On that occasion, Finland’s Foreign Ministry issued a press release stating that "it is imperative that states comply with their obligations under the UN Charter and humanitarian law, and that human rights are protected in all situations." (10).

The Israeli genocide in Gaza has provoked unprecedented opposition from civil society in Finland: tens of thousands of people have demonstrated, signed petitions and called on Finland to act. 

 

We, the undersigned, call on the Finnish Mission to the UN and the Finnish government to support the application of South Africa before the UN International Court of Justice and to issue a Declaration of Intervention in the South African case without delay. 

 

The petition has been launched by Sumud - the Finnish Palestine Network and ICAHD Finland. The petition will be delivered by email on January 10, 2024.

Fill this form if you wish to get Sumud´s newsletters that provide information regarding long term societal changes, which aim to end the occupation and apartheid:  Uutiskirje | Newsletter (google.com) 

 

Lähteet / Sources:

(1) Request for the indication of provisional measures Public hearings to be held on Thursday 11 and Friday 12 January 2024 (icj-cij.org)

(2) Gaza: UN experts call on international community to prevent genocide against the Palestinian people | OHCHR

(3) Public Statement: Scholars Warn of Potential Genocide in Gaza - Opinio Juris

(4) Craig Mokhiber resignation letter - DocumentCloud

(5) INT_CERD_EWU_9942_E.pdf (un.org)

(6) Application instituting proceedings and Request for the indication of provisional measures (icj-cij.org)

(7) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide | OHCHR

(8) ASP22.GD_.FIN_.06.12.-ENG.pdf (icc-cpi.int)

(9) Declaration of intervention of Finland | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (icj-cij.org)

(10) Suomi osallistuu kahteen Venäjän hyökkäyssodasta johtuvaan oikeudenkäyntiin - Ulkoministeriö (um.fi)

 


Sumud - Suomen Palestiina-verkosto ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Sumud - Suomen Palestiina-verkosto ry näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…