SRL perii liikaa maksuja

Kiitos palautteestasi. Käsittelimme sen viimeisimmässä hallituksen kokouksessa Nastolan aluehallituspäivien yhteydessä 29. tammikuuta. Starttimaksu, tai kilpailujen (ja valmennuksen) kehittämismaksu, kuten me sitä luonnehdimme, on saanut aikaiseksi paljon keskustelua ja Nastolassakin siitä keskusteltiin paljon. Myös valmisteluvaiheessa se aiheutti keskustelua, mikä on täysin ymmärrettävää. Eihän kukaan lähtökohtaisesti halua maksaa yhtään ylimääräistä. Lienee aiheellista tässä yhteydessä myöntää, että asiasta tiedottamisessa on ollut selkeitä puutteita, sillä ratsastusväki ei selkeästi ole ymmärtänyt, mitä varten maksua kerätään. Toivottavasti pystymme tässä yhteydessä selventämään, mistä on kyse.

Urheiluvaliokunta, jonka alkuperäinen idea uusi kehitysmaksu on, teki vuoden 2009 aikana SRL:n hallitukselle esityksen kilpailujen yhteydessä perittävästä maksusta, jolla vastattaisiin viime vuosina paljon keskustelua herättäneisiin puutteisiin kilpailu- ja valmennusjärjestelmässämme. Hallitus piti ajatusta hyvänä ja hyväksyi ehdotuksen perusajatuksen tietyin muutoksin. Asiasta keskusteltiin valmisteluvaiheessa myös Aluevaliokunnan kanssa ja maksun suuruuteen tehtiin muutoksia tämän keskustelun jälkeen. Myös SRL:n sääntömääräisen syyskokouksenyhteydessä järjestetyssä seminaarissa kehitysmaksusta keskusteltiin ja siellä myös esiteltiin ensimmäisiä suunnitelmia maksujen käyttökohteiksi. Valitettavan harva seura tosin osallistui tähän seminaariin.

Suurin kysymys ja mielenkiinnon kohde on luonnollisesti, mitä kahden euron kehittämismaksulla saadaan aikaiseksi. Tästä on liikkunut varsinkin netin keskustelupalstoilla sangen värikkäitäkin näkemyksiä. Ensisijaisesti kehitysmaksulla pyritään tukemaan määräaikaisia projekteja, jotka eivät vaadi jatkuvaa vuosittaista rahapanostusta. Ensimmäinen konkreettinen uudistus on kilpailuihin ilmoittautumisjärjestelmän uudistaminen siten, että jatkossa myös kaikki kilpailuihin liittyvä rahaliikenne hoidetaan sähköisesti ja kahdensuuntaisesti (myös palkinnot ja maksujen palautukset maksetaan jälkikäteen ilmoittautujan ilmoittamalle tilille). Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Tämä tulee helpottamaan huomattavasti kilpailijoiden, mutta ennen kaikkea kilpailun järjestäjien työtaakkaa kilpailuaikana, koska kaikki rahaliikenne käytännössä hoidetaan kilpailuajan ulkopuolella. Tällä järjestelmällä ja siihen liittyvällä etukäteismaksuilla pyritään myös estämään ”turhia” ilmoittautumisia ja niitä ongelmia, joita on esiintynyt mm. karsinapaikkojen varauksissa. Tämän maksujärjestelmän kulut ovat vajaa puolet nyt perittävästä kahden euron maksusta, joten tietyssä määrin kyse on myös ”ilmoittautumismaksusta”.

Julkisuudessa paljon keskusteltu Kentucky-projekti ei suinkaan ole pääsyyllinen kehitysmaksun käyttöönottoon, sillä kyseessä on kertaluontoinen maksu. Lontoon 2012 olympialaisten maksut maksaa pääsääntöisesti Olympiakomitea, eikä lähipiirissä ole näkyvillä ratsastuksen arvokisoja toisella mantereella. On totta, että asiaan olisi ollut syytä varautua muutama vuosi etukäteen, jotta rahaa oltaisi ymmärretty kerätä useamman vuoden aikajänteellä. Onneksi opetusministeriö on kuitenkin tukemassa Kentucky-projektiamme, joten kaikki kustannukset eivät mene liiton omasta budjetista. Kuten on moneen kertaan todettu, Kentuckyyn lähetetään vain menestymismahdollisuudet omaavia ratsastajia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että budjettiin varattu 150.000 euron kokonaisbudjetti ei tule täyttymään ja on selvää, että kaikki ylijäämä palautuu kehittämisprojektien käytettäväksi eli takaisin urheilijoille.

SRL:n hallitus päätti 29.1. kokouksessaan jakaa ensitöikseen 30.000 euroa eri kehittämisprojekteihin. Tästä summasta 20.000 euroa menee palkintotasojen korottamiseen niin alue-, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla siten, että jokainen laji on huomioitu. Käytännössä tämä tarkoittaa eri tason mestaruuskilpailujen palkintotason korottamista sekä muutamia muita sarjakilpailupalkintoihin kohdistuvia tarkistuksia.

Maksujärjestelmän lisäksi toiselle käynnissä olevalle kehitysprojektille, Laakson kentän parannusprojektille, myönnettiin 10.000 euroa. Laakson kentän pohja ja osa rakennuksista uusitaan kaupungin toimesta täysin tulevana kesänä ja SRL osallistuu kentän kunnostamiskustannuksiin 10.000 eurolla. Tämä erittäin tervetullut hanke on hyvä osoitus siitä, että kaikki kehitysprojektit eivät ole rahasta kiinni – Helsingin kaupungin panostus hankkeeseen on erittäin suuri. Helsingissä on käynnissä toinenkin kilpailu- ja valmennushalliprojekti Tuomarinkylässä, joka myöskin toivottavasti seilaa myötätuulessa jatkossa. Toivottavasti saamme nähdä jatkossa myös muualla Suomessa vastaavanlaisia projekteja. Hyvien suoritus- ja kilpailupaikkojen turvaaminen on varmasti yksi hyvä projektikohde, jolla voimme kehittää kilpailujamme. Jo nyt liian moni hyvä kilpailu jää järjestämättä kentän huonon kunnon vuoksi. On tietenkin selvää, että SRL ei ryhdy pohjien maksumieheksi, vaan jokainen kunnostusprojekti vaatii selkeän ulkopuolisen rahoituksen, jota SRL voi määrärahojensa puitteissa tukea. Tukea kenttäprojekteille tarjoaa SRL:n teettämä Kenttämestariopas, joka on myös erinomainen kehitysprojektiesimerkki.

Valmennuksen kehittämisprojekti on myös käynnissä ja tämän projektin puitteissa kiinnitetään tänä vuonna erityistä huomiota Kilpaile kunnolla -teeman mukaisesti ratsastajien fyysiseen kuntoon ja psyykkiseen valmennukseen. Tätä varten Hevosopistolle on mm. hankittu kuntopyöriä sekä kunnontestauskalustoa, jota tullaan käyttämään eri tason valmennuksien yhteydessä.

Yhteistyökumppaneiden rooli ja ulkopuolinen rahoitus voisi liitossamme luonnollisesti olla suurempikin. Tässä yhteydessä on toki syytä muistaa se, että ns. ”löysää rahaa” löytyy nykypäivänä entistä vähemmän ja kaikki yhteistyö tähtää yhteistyökumppanin liiketoiminnan edistämiseen. Olemme julkisuusarvon, joskaan ei jäsenistön määrän, suhteen melko pieni laji, tässä jo yksi syy lisää, miksi meidän täytyy ottaa kaikki irti tulevista MM-kilpailuista. Lajimme näkyvyyden suhteen on myös käynnissä neuvotteluja, mm. televisiokanavien kanssa, jotta saisimme jatkossa entistä enemmän näkyvyyttä. Yhteistyöneuvottelujen eteen tehdään jatkuvasti töitä, viime vuoden lopulla asetettu uusi työryhmä pystyy toivottavasti muutaman viikon sisällä julkistamaan ainakin yhden uuden yhteistyökumppanin, jonka tuki tulee olemaan merkittävä. Tässäkään tapauksessa kyse ei ole sponsorituesta, vaan vuorovaikutuksesta, joten toivottavasti ratsastajat ”löytävät” yhteistyökumppanimme jatkossakin. Yleisesti ottaen olemme pystyneet säilyttämään kaikki olemassa olevat sopimuksemme, mihin ei kovin moni lajiliitto ole pystynyt.

Kahden euron kehitysmaksusta päätti SRL:n sääntömääräinen kokous, eli korkein päättävä instanssi, jonka päätöstä SRL:n hallitus ei voi kumota. Vaikka tämä mahdollisuus olisikin olemassa, siihen tuskin päädyttäisiin. Hallitus otti viime vuonna linjan, että toiminnan ylläpitämisen sijaan sitä pyritään kehittämään. Tämä vaatii, ikävä kyllä, uusia resursseja. Ensimmäisen vuoden jälkeen olemme huomattavasti viisaampia ja voimme arvioida maksua ja sen tasoa uudelleen. Uskomme kuitenkin, että nyt asetettu taso 2 euroa / lähtö on kohtuullinen, eikä aseta ketään ylitsepääsemättömien vaikeuksien eteen. Lisää kehitysprojektirahaa tullaan jakamaan heti, kun saamme realistisen arvion Kentuckyn kustannusvaikutuksista. Näihin kehitysprojekteihin voi jokainen vaikuttaa oman seuransa, alueen tai vaikka liiton luottamushenkilöiden kautta. Siispä toivomme jatkossakin rakentavaa palautetta sekä ennen kaikkea ideoita lajimme kehittämiseksi.

SRL:n hallituksen puolesta,
Tomi Jalkanen

Vaikka sen suurempiin toimenpiteisiin ei adressi johtanut
niin ainakin vastine vastaa nyt niiden kaikkien 707 allekirjoittaneeen
kysymyksiin mystisestä maksusta ja sen maksamisen perusteista.

Luulen että tätä selitystä ja tiedottamista vailla ihmiset pääsääntöisesti
olivatkin. Eli avointa tiedottamista jatkossa niin jäsenistö on varmasti tyytyväisempää.

Heidi Ruotsalainen

Suomen Ratsastajainliiton tulisi poistaa alue- ja kansallisten luokkien starttimaksu 2€. Maksu tuli voimaan vuonna 2010, alue ja kansallisia kilpailuja järjestävä seura tilittää maksut Suomen Ratsastajainliitolle. Seurat siis keräävät Ratsastajainliiton puolesta ylimääräistä maksua talkootöinä.

Kilpailumaksut ovat muihin lajeihin verrattuna nyt jo liian korkeat. Lisenssimaksut ovat nouseet vuosi vuodelta tasaiseen tahtiin ja hevosen vuosimaksuun tuli iso korotus, vuonna 2009 20€ vuonna 2010 30€. Liiton tulisi tukea kilpailemista ja pitää kilpaileminen kaikille mahdollisena.


Heidi Ruotsalainen    Ota yhteyttä adressin tekijään