Kotirauha kerrostaloon

Kotirauha kerrostaloon.

Tarkoitus osoittaa tämä adressi
kiinteistövirastolle ,Oikeus ministerille, läänin hallitukselle, perustuslaki valiokunnalle ja muille viranomaisille.

Nyt haluavat muuttaa lakia kerjäläisten takia, luulen että myös on aika miettiä myös tätä asiaa, että Ihmiset haluavat julkisilla paikoilla joka hetki olla rauhassa, mutta nykyaikana monet eivät löydä rauhaa edes kotonaan ja varsinkin Hgin kaupungin vuokra asunnoissa. Äänekkäät harrastajan melut kumoavat naapurin oikeuden kotirauhaan säännöllisesti ja jatkuvasti. Päivittäin tapahtuu henkistä väkivaltaa. Monet viettävät kerrostalon asumismuodossa omakotitalon elämää. Vaikka Hgin kiinteistöjen järjestys säännöissä lukee että ei saa viettää häiritsevää elämää ja ajankohdasta riippumatta kohtuuttomasti häiritä , todellisuudessa se jää täysin tulkinnanvaraiseksi ja ihmiset pakotetaan sietämään päivittäin asumaan tavanomaisten äänien lisäksi erilaisten naapurin häiriöitten esim. kovaäänisten harrastuksien kuten esim. musiikin, pianon tai muun instrumentin soittoa, vapaasti kasvatettujen lasten leikki(näiden melu usein kunnon remontin tasolla) ja muuta kaikenlaista päätöntä menoa kerrostaloasunnossa, mihin tarvitsee eri äänieristys vaatimukset kuin tavallisen kerrostalon. Nykyään isännöitsijän ja kiinteistön linja että kaikki maailman äänet(varsinkin päiväaikana) tulkitaan elämänääniksi mitä joutuu sietämään ja oikeus vapaasti rajoittaa ihmisten aikaa päättelemällä montako tuntia päivässä asukas joutuu sietämään ärsyttävää häiriötä naapurista (kuten. esim. pianosoitto) täytyisi muuttua kun se terveys haitan lisäksi antaa mahdollisuuden alistaa naapuri omaan tahtoon ja käyttää asuntoa voiton tarkoituksena(esim. antamalla soitto opetusta .)Täytyy vakavasti ottaa jokainen valitus, koska sinällään sallittu ja hyväksyttäväkin toiminta voi muuttua häiritseväksi toiminnoksi ( esim. pölynimurin ääni tuskinpa ärsyttää ketään, mutta jos siitä säännöllisesti seuraa imurin letkun ja putken ym.osien heittely lattialle, kovaääninen huonekalujen siirtäminen, ahkera kolistelu, tällöin toiminta täytyisi jo tulkita häiritseväksi ). Nykyään kotirauha riippuu vain naapurin omastatunnosta ja asukkaiden tasa-arvo ei säily (esim. viereisissä rapuissa samanlaisessa talossa asuvat asukkaat maksavat samanlaista vuokraa, mutta heillä ei ole pakollista, päivittäistä, ei-toivottua konserttia tai muuta häiritsevää ääntä).Eli kyseisen kaltaisen asunnon saaminen on sama kuin lottovoitto, vaikka sen pitäisi olla mahdollinen kaikille aina varsinkin jos järjestys säännöt tulkitaan oikein.
Tällä hetkellä Helsingin (ja varmaankin myös muualla)kaupungin vuokra asunnoissa tapahtuu syrjimistä monissa asukas ryhmissä kuten esim. hiljaisten harrastuksien harrastajalle( esim.lukeminen,meditaatio),opiskelijoiden, työvuorolaisten, kotona työtä tekevien, eläkeläisten ja sairaitten ihmisten ,kuka tarvitse rauha myös päiväaikana ja joiden myös tulisi viihtyä asunnossaan, koska se on jokaisen koti ja jokaisella on oikeus kotirauhaan vuorokauden ajasta riippumatta. . Suomessa joka neljäs on meluherkkä. Päivittäinen häiriö naapurista on hidas murhaaja. Ei ole mikään ihme että psykiatrian ja sydän klinikalle on niin isot jonot! Vuokralaisen asema Suomessa täytyy turvata niin, että hiljaiset ja myös omaa rauhaa haluavia asukkaita ei syrjittäisi, syyllistettäisi ja rangaistaisi niin että HE joutuvat vaihtamaan asuntoa. Lähtökohtana täytyy olla että ei kuulu yhtään ylimääräistä, ei-toivottua ääntä naapurista ajankohdasta riippumatta . Täyty muistaa että hiljaisuus ei tee kenellekään pahaa, mutta ärsyttävä melusta ja stressistä on sairastunut monet. Nyky systeemissä häiriköille kiinteistöt pystyy antamaan häädön, mikä on käytännössä liian vaikeaa ja ei toimi.Toinen keino tehdä rikos ilmoitus kotirauhan rikkomisesta tai viedä suoraan hovioikeudelle on myös vaikeaa, kallista ja epävarma tuomarin liian vapaasti lain tulkitsemisen vuoksi.
Asumisrauha on Suomessa asumisterveyteen liittyvä oikeus, jota pyydämme suojelemaan kansan terveyden säilymisen kannalta ottamalla huomioon Suomen laki: a) Suomen perustuslaki10 §:Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu.
b) Kotirauhan rikkominen.Rikoslaki 24 luku 1 § : rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä, soittamalla puheluita tai muulla vastaavalla tavalla, on tuomittava kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
c) Laki eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26,17 § (4.2.2000/90):Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.
d) Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763, 7 LUKU 26 §: Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.
Ottamalla huomioon äänieristykset (Rak.määräyksen mukaan v.2000 alk. äänieristykset kestävät 55db = voimakas puhe) ja akustiikan asiantuntijan(dipl.insinöörin) todiste että "musiikki poikkeaa sekä taajuuksiltaan että voimakkuudeltaan rakentamismääräyskokoelman tarkoittamista äänistä, hyvien ääniolosuhteiden järjestäminen harjoittelevan muusikon naapurille edellyttää huomattavasti parempaa ilmaääneneristystä kuin puhe ja muut asumisen äänet."minimisoida kotona stressitekijät häiriö ja tarkentaa ja selkeyttää Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöitten järjestys säännöt niin että jokaisella olisi mahdollisuus rentoutua ja levätä kotona oman halun ja tarpeen mukaan mihin aikaan tahansa eikä silloin milloin naapurit antavat siihen mahdollisuuden:
A) Kokonaan kieltää kerrostalossa, rivitalossa häiriötä aiheuttavat äänekkäät toiminnot kuten musiikin kuuntelu, ja musiikki harjoitukset/soitto instrumentilla kuten esim. pianon (tarvittaessa toiminnot voi siirtää asukkaiden käyttöön tarkoitettuihin kerho- ja harrastustiloihin, mitkä on jokaisessa taloyhtiössä) tai velvoittaa laittamaan riittävät(alentaa harrastajan asunnossa ääni 55 db asti) ja asianmukaiset lisä äänieristykset (ei joku matto tai levy .)), ja kieltää muut häiriöt mitkä antaa ääntä yli 55 db tai iskumaiset äänet, mitkä eivät ole tavanomaisesta asumisesta aiheutuvaa(mm. pölynimuri ja väliaikainen remontti) ääntä , vuorokaudenajasta riippumatta.
B) Velvoittaa vanhemmat ottamaan vastuuta lasten leikkimisestä jotta ne eivät häiritse naapureita.(Vanhemmat itse päättävät kieltävätkö he semmoiset leikit kokonaan tai ostavatko esim. paksun maton ja pehmusteet huonekaluille tai menevätkö he lasten kanssa pihaan tai liikuntasaliin.)
Myös pyydämme tehdä niin
1)että jo olemassa oleva laki olisi oikein tulkittavissa ja käytettävissä ja hyödyttäisi rauhaa kaipaavia ihmisiä ( Perustuslain kotirauhan pykälässä, rikoslaki kotirauhanrikkomisesta, Laki eräistä naapuruussuhteista , Terveydensuojelulaki)
2) Ottaa käyttöön joustava sakottava järjestelmä ilman rikosilmoitusta tai oikeudenkäyntiä. Jokaisen valituksen jälkeen portaittaan nouseva sakko laittaisi häiritsijät miettimään uudella tavalla toimintaansa ja miettimään mitä kerrostalo asunnossa voi harrastaa ,ja miten elää niin ettei siitä aiheudu kohtuutonta häiriötä naapureille.
3) muuttaa rakennusmääräykset äänieristyksen kohdalla niin että ääniolosuhteet asunnossa vastaavat nykyaikana asukkaiden tarpeita(esim. lasten itku).
Vaikka kirjoitimme Helsingin vuokra asunnoista, luulemme että samat ongelmat koskee koko suomen asukkaita.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoituksellani hyväksyn, että Anna Riipinen välittää nimeni päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitääkö valtion tukea huippu-urheilua?