Kouvolassa tulee säilyttää yhteispäivystys POKSissa

Kouvola on ainut iso väestökeskittymä Suomessa, missä ei ole keskussairaalaa. Kymenlaakso on ainut sairaanhoitopiiri, jossa sijaitsee kaksi yli 50000 asukkaan väestökertymää pitkän välimatkan päässä toisistaan. Hallituksen SOTE-ratkaisu tarkoittaisi sitä, että Kouvolasta loppuisi ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystys kokonaan 1.1.2017 alkaen.

Kouvolassa on noin 86000 asukasta, heistä lähes 70% eli n. 60000asukasta asuu 10km päässä keskustasta ja n. 70000 asukasta asuu 15km päässä keskustasta.

Kouvolan asukkaat ovat saaneet loistaavaa ympärivuorokautista hoitoa tähän saakka omalla paikkakunnallaan lyhyen välimatkan päässä. Aivoinfarktipotilaan hoidossa aika on rahaa! Kuljettamalla potilas toiselle paikkakunnalle sairaalaan siirtoon kuluu liikaa aikaa, hoitoon pääsy viivästyy ja potilaan hoidon ennuste heikkenee huomattavasti.

Kouvolan kokoisessa kaupungissa tulee ehdottomasti olla myös leikkaustoimintaa ja anestesiapäivystys. Ilman näitä meillä ei voi olla valvontaosastoa, emme voi hoitaa rytmihäiriöpotilaita emmekä voi hoitaa välitöntä hoitoa vaativia onnettomuuden uhreja tai edes valmistella heitä siirrettäviksi toiseen sairaalaan.

Potilaan saama hoito ei saa olla siitä kiinni asuuko hän Etelä- vai Pohjois Kymenlaaksossa. Kouvolassa potilaat eivät tule saamaan jatkossa yhtä nopeasti tarvitsemaansa hoitoa mitä tällä hetkellä. Henkeäuhkaavissa äkillisissä hoitoa vaativissa tilanteissa Kouvolasta matka lähimpään sairaalaan kestää lähes tunnin. Tämä on aivan liian pitkä aika. Montako ihmishenkeä nämä matkat tulevat vaatimaan? Aivan liian monta! Yksikin menetetty ihmishenki on liikaa jos syynä on tunnin ajomatka!

ARVOISA KUNTALAINEN! HALUATKO PITÄÄ KIINNI MEIDÄN JULKISISTA PÄIVYSTYSPALVELUISTA? HALUATKO SAADA TAI HALUATKO, ETTÄ LÄHEISESI SAA NOPEASTI HOITOA ESIM: AIVOINFARKTIN HOIDOSSA, LIIKENNEONNETTOMUUDESTA JOHTUVIEN VAMMOJEN HOIDOSSA JA MUISSA ÄKILLISTÄ HOITOA VAATIVIEN VAMMOJEN TAI SAIRAUKSIEN HOIDOSSA?

Paras mahdollinen ratkaisu olisi säilyttää yhteispäivystys kouvolassa ja tuottaa päivystyspalvelut yhdessä Kotkan kanssa.

Yhdessaä olemme enemmän ja allekirjoittamalla adressin olet mukana vaikuttamassa POKS yhteispäivystyksen ennallaan säilyttämisessä!