KUSTBANAN I SKICK!

Eftersom det nya Elsa-tågprojektet kommer att lämna hela Västra Nyland i skymundan, är vi boende i regionen djupt oroade över utvecklingen av Kustbanan. Kustbanan behövs för att hålla hela Västra Nyland livskraftigt.

Nyland måste utvecklas rättvist. Cirka 15.000*) personer från Västra Nyland reser dagligen till och från jobbet till Helsingforsområdet. Entimmeståget kommer också att bryta mot ekologiska och kulturella värden, särskilt i Salo. Den nya banan dras genom det kulturellt värdefulla Lukkarinmäki bostadsområdet.

Kustbanans tågturer har försämrats redan en längre tid. Reparationerna av den befintliga tågbanan har fått vänta och möjligheterna att stiga av på mellanstationerna har nästan helt upphört. Till exempel, i Kyrkslätt med cirka 40 000 invånare, stoppar IC-tåget endast två gånger om dagen. Snabba tågförbindelser till Karis har helt avskaffats, och numera köper Sjundeå kommun några Y-skift (som nu körs endast på vardagar). I Ingå har tåget inte stannat efter 2016. Den dramatiska minskningen av tågturer har orsakat stora olägenheter för regionens förbindelser. Entimmeståget binder kapital och andra resurser under flera år, så vi som bor längs Kustbanan kräver att det investeras i reparation av Kustbanan och att det vidtas omdelbara åtgärder för att förbättra Kustbanan.

  1. Den planerade stadsbanan måste utvidgas till Köklax. Stadsbanan kommer att försnabba tågförbindelserna från Helsingfors till Esbo väsentligt. I den ursprungliga planen gick spåret ända till Köklax, men i senare planer har den avkortats till Esbo centrum. Vi vill återgå till den ursprungliga planen.

  2. Snabba tågförbindelser (med så få mellanstopp som möjligt) mellan Helsingfors och Karis måste återtas i bruk åtminstone vid rusningstider. Detta tjänar inte bara karisbor, utan även pendlare som reser från Hangö och Ekenäs.

  3. Trots entimmeståget behöver Kustbanan också några tågförbindelser till Åbo varje dag, så att tåget stannar på utvalda mellanstationer. Det behövs också en smidig anslutning till Åbo och Helsingfors från Ekenäs och Hangö. 

  4. Tekniska reparationsåtgärder: Problemet med Kustbanan är markkvaliteten och att det är enspårigt. För att fungera smidigt behöver Kustbanan fler omkörningsställen och dubbelspår på vissa ställen. Dessa lösningar kommer att förbättra trafikförbindelserna mellan Åbo och Helsingfors avsevärt, men kostnaderna är en bråkdel jämfört med de totala kostnaderna för entimmeståget.

Denna adress kommer att presenteras för den nya regeringens trafikminister och statsminister.

*) Ungefär 15.000 personer reser från Åbo dagligen för att arbeta i Helsingforsregionen.

Mer detaljerade uppgifter här:

Arbetsresa med tåg, buss eller bil till Helsingfors (per person per dag): Kyrkslätt 10.927, Sjundeå 1.357, Ingå 863, Raseborg 1.086, Totalt nästan 15.000

Arbetsresor från Åbo till Helsingfors 2.300

Arbetsresor Helsingfors-Åbo 1.100

Totalt 3.400 personer

(Källa: Statistikcentralen)


Rantaradan puolesta -yhteisön puolesta Eevakaisa Mäntyranta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Rantaradan puolesta -yhteisön puolesta Eevakaisa Mäntyranta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…